Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-03-27-ны Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн мэргэжилтний цаасан шалгалтын дүн
           
Код Регистер№ Мэргэжил  Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 2001 РЭ91103022 Мэс заслын сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
2 2002 РЭ92122109 Сувилагч Тэнцээгүй 3/27/2018
3 2003 ЙН96021501 Сувилагч Тэнцсэн 3/27/2018
4 2004 ВБ84031400 Сувилагч Тэнцээгүй 3/27/2018
5 2005 НТ68022861 Сувилагч Тэнцээгүй 3/27/2018
6 2007 ОЭ91090809 Сувилагч Тэнцээгүй 3/27/2018
7 2008 ДО89113004 Сувилагч Тэнцээгүй 3/27/2018
8 2009 УА84102201 Сувилагч Тэнцээгүй 3/27/2018
9 2010 ОЕ87120301 Сувилагч Тэнцсэн 3/27/2018
10 2011 РЕ93030404 Сувилагч Тэнцээгүй 3/27/2018
11 2012 МЗ94122601 Сувилагч Тэнцсэн 3/27/2018
12 2013 ИН81040307 Сувилагч Тэнцсэн 3/27/2018
13 2014 БЮ89061444 Сувилагч Тэнцээгүй 3/27/2018
14 2015 ОД96120448 Сувилагч Тэнцсэн 3/27/2018
15 2016 МЗ92122826 Сувилагч Тэнцээгүй 3/27/2018
16 2017 ИБ93042406 Сувилагч Тэнцсэн 3/27/2018
17 2018 ТЗ89031083 Сувилагч Тэнцээгүй 3/27/2018
18 2019 АМ91082503 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
19 2020 АА90012000 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
20 5001 ЙВ93110704 Арьсны сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
21
5002
ЕЗ87080704 Арьсны сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
22 5003 ФА92091522 Гэмтэл согогийн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
23 5004 ПН90011308 Гэмтэл согогийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
24 5005 ДК88061105 Гэмтэл согогийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
25 5006 ИЭ72071104 Гэмтэл согогийн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
26 5007 КЮ95021002 Гэмтэл согогийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
27 5008 АО91052002 Гэмтэл согогийн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
28 5009 ЙВ92121801 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
29 5010 ЧБ70072064 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
30 5011 ЕП72021801 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
31 5012 ЖГ92030206 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
32 5013 ЙЭ93030807 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
33 5014 ШЕ70040968 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
34 5015 ПГ94011307 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
35 5016 СЖ69050608 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
36 5017 ЙР79022361 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
37 5018 ИЦ71022566 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
38 5019 ЙЮ71032661 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
39 5020 УА90081801 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
40 5021 ПА77020205 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
41 5022 ИД83042208 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
42 5023 ЗЙ91120201 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
43 5024 ГЙ74061103 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
44 5026 МЗ76070702 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
45 5027 ЕЛ92051407 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
46 5028 ВЮ83032667 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
47 5029 ГЗ91110805 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
48 5030 ДЕ80041706 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
49 5031 КЛ83010100 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
50 5032 ИУ77062606 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
51 5033 ВЗ72022300 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
52 5035 ЗЛ90051809 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
53 5036 ОЖ82102601 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
54 5037 ДП84060502 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
55 5038 ОО74112028 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
56 5039 ДМ86061500 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
57 5040 КЖ85080809 Дархлаажуулалтын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
58 5041 ЧТ67091705 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
59 5042 СЙ94031206 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
60 5043 АЮ90072962 Дархлаажуулалтын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
61 5044 ФМ86030540 Монголын УАУ-ны бариа заслын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
62 5045 ХД69120303 Мэдрэлийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
63 5046 ИЖ77042504 Мэдрэлийн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
64 5047 ВМ87022102 Мэдрэлийн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
65 5048 ЛЕ81012424 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
66 5049 АМ89042526 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
67 5050 МК90010109 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
68 6001 РФ96011304 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
69 6002 СО94060100 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
70 6003 УД94111404 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
71 6004 ИЗ96110100 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
72 6005 ДП91012825 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
73 6006 УХ89082803 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
74 6007 ПЮ91013009 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
75 6008 ЙК91031118 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
76 6009 АЮ89112281 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
77 6010 НЛ95092807 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
78 6011 ВП92042105 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
79 6012 ВЖ92050107 Хүүхдийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
80 6013 ЗД87052701 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
81 6014 ОО92112305 Мэс заслын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
82 6015 РК85050906 Мэс заслын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
83 6016 ОЮ95091604 Мэс заслын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
84 6017 ЙК92030921 Мэс заслын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
85 6018 ЖЯ93030901 Мэс заслын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
86 6019 АЮ78103021 Мэс заслын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
87 6020 ИЮ89103061 Мэс заслын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
88 6021 БЛ90123108 Мэс заслын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
89 6022 ЕЗ78070104 Мэс заслын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
90 6023 ЙЮ91110603 Мэс заслын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
91 6024 ИЕ92022400 Мэс заслын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
92 6025 ГЖ73120509 Мэс заслын сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
93 6026 ТЖ70090761 Мэс заслын сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
94 6027 АС92110506 Мэс заслын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
95 6028 ВЗ89050104 Мэс заслын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
96 6029 ЗЮ79042204 Мэс заслын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
97 6030 ВС72051900 Мэс заслын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
98 6031 ОЮ93072921 Мэс заслын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
99 6032 ЗФ90030503 Мэс заслын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
100 6033 АН93072403 Мэс заслын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
101 6035 ОЮ93112308 Нүдний сувилауй Ирээгүй 3/27/2018
102 6036 ЦЗ70061360 Нүдний сувилауй Ирээгүй 3/27/2018
103 6037 ХЕ76011926 Нүдний сувилауй Тэнцсэн 3/27/2018
104 6038 ЦД73042467 Нүдний сувилауй Тэнцсэн 3/27/2018
105 6039 ЖА94060100 Нүүр амны сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
106 6040 РД94120601 Нүүр амны сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
107 7001 НЧ95090703 Нүүр амны сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
108 7002 ПЭ90081806 Нүүр амны сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
109 7003 ИД95091902 Нүүр амны сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
110 7004 ЙК88121007 Нүүр амны сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
111 7005 РЛ91052003 Нүүр амны сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
112 7006 ЗЛ87021002 Нүүр амны сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
113 7007 ЗН92100724 Нүүр амны сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
114 7008 ХЕ71061902 Нүүр амны сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
115 7009 ПЮ72020806 Нүүр амны сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
116 7010 КН92092209 Нярайн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
117 7011 УД96060709 Нярайн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
118 7012 ЕП92082606 Нярайн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
119 7013 СУ86090560 Нярайн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
120 7014 СЯ90082621 Нярайн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
121 7015 АЮ91033026 Нярайн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
122 7016 АХ95092609 Нярайн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
123 7017 НМ93110305 Нярайн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
124 7018 УШ91042202 Нярайн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
125 7019 ОЕ91050201 Нярайн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
126 7020 ДН66091604 Нярайн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
127 7021 ОД91082905 Нярайн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
128 7022 ЗЮ76071201 Нярайн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
129 7023 ДВ97011900 Сэргээн засахын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
130 7024 АЭ67102106 Сэргээн засахын сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
131 7025 ПН87061901 Сэргээн засахын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
132 7026 АР82041102 Сэргээн засахын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
133 7027 ЖЯ92091604 Сэргээн засахын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
134 7028 ГБ73040101 Сэргээн засахын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
135 7029 ОЕ85061709 Сэргээн засахын сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
136 7030 РД92122109 Сэргээн засахын сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
137 7031 ВЮ72021467 Халдварт өвчний сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
138 7032 ВУ81041302 Халдварт өвчний сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
139 7033 ЕЙ76082909 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
140 7034 АР97092801 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
141 7035 ПЛ94100206 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
142 7036 ОМ94082206 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
143 7037 ЙО88010409 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
144 8001 ВЮ90021806 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
145 8002 НУ93040701 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
146 8003 ОЖ72061604 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
147 8004 ЖД92030201 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
148 8005 АС91102208 Хүүхдийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
149 8006 ЙЕ91102101 Хүүхдийн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
150 8007 ЙЛ86070907 Хүүхдийн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
151 8008 ЗВ94071903 Хүүхдийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
152 8009 ЙП84060504 Хүүхдийн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
153 8011 ОГ94111506 Хүүхдийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
154 8012 ОМ90102806 Хүүхдийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
155 8013 ОЮ85092101 Хүүхдийн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
156 8014 ОБ92071625 Хүүхдийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
157 8015 УК89061463 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
158 8016 ЕА82022402 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
159 8017 ЖЯ92120903 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
160 8018 ТА96012203 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
161 8019 ПЖ93031102 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
162 8020 ВЖ83110721 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
163 8021 ПЮ92032000 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
164 8022 УЗ88091342 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
165 8023 ПЕ77010421 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
166 8024 ГД93071401 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
167 8026 ИЮ91110923 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
168 8027 ЙВ92050205 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
169 8028 РС95090700 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
170 8029 ЛЮ89081946 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
171 8030 АЗ93040601 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
172 8031 АЭ90082087 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
173 8032 МЮ96051621 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
174 8033 ВЕ71061805 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
175 8034 АЭ81062362 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
176 8035 ТК76032321 Эх, хүүхдийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
177 8036 ЗВ80091707 Яаралтай тусламжийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
178 8037 ЙВ91021702 Яаралтай тусламжийн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
179 8038 НБ89031206 Яаралтай тусламжийн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
180 8039 ЖН88102371 Яаралтай тусламжийн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
181 8040 ИУ86052004 Яаралтай тусламжийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
182 8041 ОК82090700 Яаралтай тусламжийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
183 8042 ОЗ82091507 Яаралтай тусламжийн сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
184 8043 ЗЮ76073100 Яаралтай тусламжийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
185 8044 ИД91021010 Яаралтай тусламжийн сувилахуй Тэнцээгүй 3/27/2018
186 8045 РЮ73101102 Яаралтай тусламжийн сувилахуй Тэнцсэн 3/27/2018
187 8046 МЖ94041101 Мэс засал сувилахуй Ирээгүй 3/27/2018
188 8047 ОО88071205 Эрчимт эмчилгээ Тэнцээгүй 3/27/2018
189 9001 МК91032316 Бөөрний мэс засал судлал Тэнцсэн 3/27/2018
190 9002 АР91091017 Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал Тэнцсэн 3/27/2018
191 9003 СБ88122416 Үе бүтээх, солих мэс засал судлал Тэнцээгүй 3/27/2018
192 9004 ПЮ83080719 CT/ соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал Тэнцсэн 3/27/2018
193 9005 ЧП80032466 Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал Тэнцээгүй 3/27/2018