Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-03-26-ний Төрөлжсөн элсэлтийн цаасан шалгалтын нэгдсэн дүн /эмч/

2018-03-26-ний Төрөлжсөн элсэлтийн цаасан шалгалтын нэгдсэн дүн /эмч/

Код Регистер№ Мэргэжил  Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1001 СТ83030502 Гэмтэл согог заслын эмч Ирээгүй 3/26/2018
2 1002 ЖГ86071976 Гэмтэл согог заслын эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
3 1003 БЗ87113035 Гэмтэл согог заслын эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
4 1004 ВЮ85022009 Гэмтэл согог заслын эмч Тэнцсэн  3/26/2018
5 1006 ИЙ88020819 Гэмтэл согог заслын эмч Тэнцсэн  3/26/2018
6 1007 СБ88122416 Гэмтэл согог заслын эмч Ирээгүй 3/26/2018
7 1008 ДГ88102218 Гэмтэл согог заслын эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
8 1009 ХЙ86091076 Гэмтэл согог заслын эмч Тэнцсэн  3/26/2018
9 1010 ЧО66052539 Дотрын эмч Ирээгүй 3/26/2018
10 1011 ЙО87121601 Дотрын эмч Ирээгүй 3/26/2018
11 1012 УШ91090949 Дотрын эмч Тэнцсэн  3/26/2018
12 1013 АЮ74081929 Дотрын эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
13 1014 НТ93111402 Дотрын эмч Ирээгүй 3/26/2018
14 1015 ШЖ63102078 Дотрын эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
15 1016 ПГ84122304 Дотрын эмч Тэнцсэн  3/26/2018
16 1017 ЕО82022468 Дотрын эмч Ирээгүй 3/26/2018
17 1018 ДЮ95092105 Дотрын эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
18 1019 ШУ93061012 Дүрс оношилгооны эмч Ирээгүй 3/26/2018
19 1020 ПЮ83080719 Дүрс оношилгооны эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
20 1021 ОМ91073012 Дүрс оношилгооны эмч Ирээгүй 3/26/2018
21 1022 ЛЕ76110615 Дүрс оношилгооны эмч Ирээгүй 3/26/2018
22 1023 БЙ89121115 Дүрс оношилгооны эмч Тэнцсэн  3/26/2018
23 1024 ХД88010514 Дүрс оношилгооны эмч Ирээгүй 3/26/2018
24 1025 ИЮ86032664 Дүрс оношилгооны эмч Ирээгүй 3/26/2018
25 1026 УЗ92012549 Дүрс оношилгооны эмч Тэнцсэн  3/26/2018
26 1027 ВВ85070206 Дүрс оношилгооны эмч Тэнцсэн  3/26/2018
27 1028 ЙЖ84060904 Дүрс оношилгооны эмч Ирээгүй 3/26/2018
28 1029 ГИ75090307 Дүрс оношилгооны эмч Тэнцсэн  3/26/2018
29 1030 РТ85112169 Мэдрэлийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
30 1031 ДА80060812 Мэдрэлийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
31 1032 ХЛ87121074 Мэдээгүйжүүлгийн эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
32 1033 ТЕ85010776 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
33 1034 МК91032316 Мэс заслын эмч Ирээгүй 3/26/2018
34 1035 РГ84072215 Мэс заслын эмч Тэнцсэн  3/26/2018
35 1036 АР91091017 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
36 1037 УК89101038 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
37 1038 ОБ87011316 Мэс заслын эмч Ирээгүй 3/26/2018
38 1039 АЮ89062879 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
39 1040 ТЗ83061475 Мэс заслын эмч  Тэнцээгүй 3/26/2018
40 1041 ГЭ86090701 Хүүхдийн эмч Тэнцсэн  3/26/2018
41 1042 ЧО83042466 Хүүхдийн эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
42 1043 ПК90110909 Хүүхдийн эмч Тэнцсэн  3/26/2018
43 1044 ЗЮ77091104 Хүүхдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
44 1045 ШБ85101406 Хүүхдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
45 1046 ЕЭ66090365 Хүүхдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
46 1047 СР75032212 Хүүхдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
47 1048 ЖЮ79030608 Хүүхдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
48 1049 УШ83092401 Хүүхдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
49 1050 УХ91052041 Хүүхдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
50 1051 ЙБ65102616 Хүүхдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
51 1052 ДМ88100905   Тэнцээгүй 3/26/2018
52 3001 ШУ87100601 Чих хамар хоолойн эмч Ирээгүй 3/26/2018
53 3002 ВА82081879 Чих хамар хоолойн эмч Ирээгүй 3/26/2018
54 3003 УД87040802 Чих хамар хоолойн эмч Ирээгүй 3/26/2018
55 3004 ТЕ92033008 Эм зүйч Ирээгүй 3/26/2018
56 3005 АМ66042311 Эмгэг судлаач эмч Ирээгүй 3/26/2018
57 3006 АЯ84062168 Эмгэг судлаач эмч Ирээгүй 3/26/2018
58 3007 ДЭ71021819 Эмгэг судлаач эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
59 3008 ПП87092501 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
60 3009 ФМ82082905 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
61 3010 ХЖ83010702 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
62 3011 НЮ82050205 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
63 3012 ЧП80032466 Эрчимт, эмчилгээний эмч Ирээгүй 3/26/2018
64 3013 ПБ73091400 Эрчимт, эмчилгээний эмч Ирээгүй 3/26/2018
65 3014 ЙП81041501 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
66 3015 ВН80112808 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
67 3016 ВЕ80112808 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
68 3017 ЧБ86022406 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
69 3018 ВЭ74123169 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
70 3019 ЦГ66070818 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
71 3020 ЗК79092306 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
72 3021 ГЭ88041818 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
73 3022 ЗЮ77042563 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
74 3023 ФМ84102813 Яаралтай тусламжийн эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
75 3024 ХГ85101602 Био-анагаахын мэргэжилтэн Тэнцээгүй 3/26/2018
76 3025 ЖГ19940702 Био-анагаахын мэргэжилтэн Тэнцээгүй 3/26/2018
77 3026 ФБ89060422 Бичил амь судлал  Тэнцсэн  3/26/2018
78 3027 ПЙ88060170 Мэс засал  Тэнцсэн  3/26/2018
79 4001 ХВ83052476 Мэс заслын эмч Ирээгүй 3/26/2018
80 4002 УЗ88083101 Мэс заслын эмч Ирээгүй 3/26/2018
81 4003 ЦЗ85111869 Мэс заслын эмч Ирээгүй 3/26/2018
82 4004 ФА83040717 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
83 4005 БЛ87010217 Мэс заслын эмч Ирээгүй 3/26/2018
84 4006 ЕК84091678 Мэс заслын эмч Ирээгүй 3/26/2018
85 4007 ПВ85091906 Мэс заслын эмч Ирээгүй 3/26/2018
86 4008 ВН83112103 Сэргээн засахын эмч Ирээгүй 3/26/2018
87 4009 ЛЮ79070861 Сэтгэцийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
88 4010 ЙК88053009 Сэтгэцийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
89 4011 ЙУ84061104 УАУ эмч Ирээгүй 3/26/2018
90 4012 АЭ89120646 УАУ эмч Ирээгүй 3/26/2018
91 4013 УП89012223 УАУ эмч Ирээгүй 3/26/2018
92 4014   Хавдрын эмч Ирээгүй 3/26/2018
93 4015 ЙО88040907 Хавдрын эмч Ирээгүй 3/26/2018
94 4016 ТА91082002 Хавдрын эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
95 4017 ЖИ83020607 Халдвартын эмч Ирээгүй 3/26/2018
96 4018 ЖЬ88092080 Халдвартын эмч Ирээгүй 3/26/2018
97 4019 ВМ74060309 Хүүхдийн эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
98 4020 ОЭ87042768 Хүүхдийн эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
99 4021 РЭ88061101 Хүүхдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
100 4022 ПО86021201 Хүүхдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
101 4023 ПБ84072501 Хүүхдийн эмч Тэнцсэн  3/26/2018
102 4024 ОЕ88072409 Хүүхдийн эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
103 4025 ЧН83081961 Хүүхдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
104 4026 МЬ77122505 Хүүхдийн эмч Тэнцсэн  3/26/2018
105 4027 ОР89110421 Хүүхдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
106 4028 ЗЛ84081820 Хүүхдийн эмч Тэнцсэн  3/26/2018
107 4029 УК91071209 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
108 4030 ПБ83030860 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
109 4031 УМ89100128 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
110 4032 УХ90021067 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцээгүй 3/26/2018
111 4033 НК84080508 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
112 4034 ЧЙ85042936 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй 3/26/2018
113 4035 ХА84110801 Хавдрын эмч  Тэнцсэн  3/26/2018
114 4036 МЮ87030801 Хавдрын эмч  Тэнцээгүй 3/26/2018