Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-02-06-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
2018-02-06-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1001 АИ87071408 Арьс гоо заслын эмч 73 Тэнцсэн  2/6/2018
2 1002 ХП76063061 Арьс гоо заслын эмч 46 Тэнцээгүй 2/6/2018
3 1003 ЦЖ56042062 Арьс гоо заслын эмч 67 Тэнцээгүй 2/6/2018
4 1004 ЙЮ91033122 Арьс гоо заслын эмч   Ирээгүй  2/6/2018
5 1101 ФА90020727 Нүдний эмч 57 Тэнцээгүй 2/6/2018
6 1301 ШУ87080210 Хавдар судлалын эмч 73 Тэнцсэн  2/6/2018
7 1302 УТ91092918 Хавдар судлалын эмч 76 Тэнцсэн  2/6/2018
8 1401 ЙЮ87090814 Халдвартын эмч 76 Тэнцсэн  2/6/2018
9 1402 ЧН76103019 Халдвартын эмч 67 Тэнцээгүй 2/6/2018
10 1601 ЦБ63062511 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч   Ирээгүй  2/6/2018
11 1602 ЗБ82081804 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 63 Тэнцээгүй 2/6/2018
12 1701 ФМ87122210 Мэс заслын эмч 53 Тэнцээгүй 2/6/2018
13 1702 ФМ86021473 Мэс заслын эмч 36 Тэнцээгүй 2/6/2018
14 1703 ФМ86071697 Мэс заслын эмч 64 Тэнцээгүй 2/6/2018
15 1704 ТК86050376 Мэс заслын эмч   Ирээгүй  2/6/2018
16 1801 ЧК69050677 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 45 Тэнцээгүй 2/6/2018
17 1802 АЮ74113002 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 42 Тэнцээгүй 2/6/2018
18 1803 УШ92032058 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч   Ирээгүй  2/6/2018
19 1901 ШБ72111003 Мэдрэлийн эмч 63 Тэнцээгүй 2/6/2018
20 2102 ХГ79092214 Дүрс оношлогооны эмч   Ирээгүй  2/6/2018
21 2103 АЮ85122264 Дүрс оношлогооны эмч 52 Тэнцээгүй 2/6/2018
22 2301 ЧС83120706 Дотрын эмч 47 Тэнцээгүй 2/6/2018
23 2302 КМ87041466 Дотрын эмч 77 Тэнцсэн  2/6/2018
24 2303 ВМ75101516 Дотрын эмч 89 Тэнцсэн  2/6/2018
25 2304 НЧ78030103 Дотрын эмч   Ирээгүй  2/6/2018
26 2501 УЖ88070408 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   Ирээгүй  2/6/2018
27 3007 ЦЕ82012565 Насс 63 Тэнцээгүй 2/6/2018
28 3008 ЙС73031206 Насс 78 Тэнцсэн  2/6/2018
29 3009 КЮ89110377 Насс   Ирээгүй  2/6/2018
30 3010 МВ87121702 Насс 60 Тэнцээгүй 2/6/2018
31 3011 АЮ90090201 Насс 64 Тэнцээгүй 2/6/2018
32 3012 УХ88102066 Насс 62 Тэнцээгүй 2/6/2018
33 3013 ЧП85030204 Насс 53 Тэнцээгүй 2/6/2018
34 3014 НО78022668 Насс 68 Тэнцээгүй 2/6/2018
35 3015 ЦВ85013062 Насс   Ирээгүй  2/6/2018
36 3016 РЙ89031908 Насс 65 Тэнцээгүй 2/6/2018
37 3017 ОР80081001 Насс 72 Тэнцсэн  2/6/2018
38 3018 АЭ73111633 Насс   Ирээгүй  2/6/2018
39 3019 ГГ95042200 Насс 48 Тэнцээгүй 2/6/2018
40 3020 АИ89103024 Насс 58 Тэнцээгүй 2/6/2018
41 3021 РЮ74080666 Насс 50 Тэнцээгүй 2/6/2018
42 3022 ПБ87102282 Насс   Ирээгүй  2/6/2018
43 3023 ФБ82020305 Насс   Ирээгүй  2/6/2018
44 3024 ЦГ69120506 Насс 59 Тэнцээгүй 2/6/2018
45 3025 ЛЮ79120764 Насс 67 Тэнцээгүй 2/6/2018
46 3026 СЭ86031704 Насс   Ирээгүй  2/6/2018
47 3027 УМ90022744 Насс 62 Тэнцээгүй 2/6/2018
48 3028 УХ89102491 Насс 48 Тэнцээгүй 2/6/2018
49 3302 ХЛ68011447 УАУ эмч   Ирээгүй  2/6/2018
50 3303 ЧП82101947 УАУ эмч 85 Тэнцсэн  2/6/2018
51 3304 УП93041965 УАУ эмч 47 Тэнцээгүй 2/6/2018
52 3305 ВП88011502 УАУ эмч 46 Тэнцээгүй 2/6/2018
53 3306 ШЖ69040213 УАУ эмч 47 Тэнцээгүй 2/6/2018
54 3307 ЧН66111015 УАУ эмч 72 Тэнцсэн  2/6/2018
55 3308 УП92061302 УАУ эмч 55 Тэнцээгүй 2/6/2018
56 3309 УУ90072548 УАУ эмч   Ирээгүй  2/6/2018
57 3310 АО85020605 УАУ эмч 80 Тэнцсэн  2/6/2018
58 3662 АЗ78033065 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 2/6/2018
59 3663 ОП84102901 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 2/6/2018
60 3664 УП91101806 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 2/6/2018
61 3665 ГЮ68052016 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 2/6/2018
62 3666 ЖЭ81110902 Сувилагч   Ирээгүй  2/6/2018
63 3667 ДЮ84102009 Сувилагч   Ирээгүй  2/6/2018
64 3668 ПП82032002 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 2/6/2018
65 3669 ПЮ96040328 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 2/6/2018
66 3670 ЦЖ71121808 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 2/6/2018
67 3671 ЛБ95080511 Сувилагч   Ирээгүй  2/6/2018
68 3672 МЮ78042502 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 2/6/2018
69 3673 ШЕ70012716 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 2/6/2018
70 3674 ОЭ87092900 Сувилагч 72 Тэнцсэн  2/6/2018
71 3675 ЦА73041600 Сувилагч 78 Тэнцсэн  2/6/2018
72 3676 МА90111501 Сувилагч   Ирээгүй  2/6/2018
73 3677 ЗЙ77101304 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 2/6/2018
74 3678 МИ83101617 Сувилагч   Ирээгүй  2/6/2018
75 3679 РЭ88040965 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 2/6/2018
76 3680 УК64070203 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 2/6/2018
77 3681 РП90060100 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 2/6/2018
78 3682 УВ89080127 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 2/6/2018
79 3683 ТЕ94110308 Сувилагч   Ирээгүй  2/6/2018
80 3684 ЙЭ88092361 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 2/6/2018
81 3685 ЙК76050701 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 2/6/2018
82 3686 ХВ74110209 Сувилагч   Ирээгүй  2/6/2018
83 3687 ЛБ89111808 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 2/6/2018
84 3688 УУ92022809 Сувилагч   Ирээгүй  2/6/2018
85 3689 НЙ83092200 Сувилагч   Ирээгүй  2/6/2018
86 3690 УД71080405 Сувилагч 73 Тэнцсэн  2/6/2018
87 3691 РЭ90122205 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 2/6/2018
88 3692 ГР90062406 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 2/6/2018
89 3693 СБ90090603 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 2/6/2018
90 3694 ЧД68062602 Сувилагч   Ирээгүй  2/6/2018
91 3695 ЙО86111026 Сувилагч 74 Тэнцсэн  2/6/2018
92 4003 ТЗ89031966 Эх баригч   Ирээгүй  2/6/2018
93 4004 УХ90110121 Эх баригч   Ирээгүй  2/6/2018
94 4204 ОО84122708 Эм зүйч 56 Тэнцээгүй 2/6/2018
95 4205 УК94062030 Эм зүйч   Ирээгүй  2/6/2018
96 4206 УР88032009 Эм зүйч 63 Тэнцээгүй 2/6/2018
97 4207 ИК89102508 Эм зүйч 62 Тэнцээгүй 2/6/2018
98 4208 НО87102065 Эм зүйч 75 Тэнцсэн  2/6/2018
99 4209 КЮ79081009 Эм зүйч   Ирээгүй  2/6/2018
100 4210 ЙЮ87121363 Эм зүйч 85 Тэнцсэн  2/6/2018
101 4211 ЖЮ84061508 Эм зүйч   Ирээгүй  2/6/2018
102 4212 КЮ89102769 Эм зүйч 71 Тэнцсэн  2/6/2018
103 4213 МЮ86081319 Эм зүйч 82 Тэнцсэн  2/6/2018
104 4214 ЕЭ77031467 Эм зүйч 87 Тэнцсэн  2/6/2018
105 4215 ЙС83051507 Эм зүйч   Ирээгүй  2/6/2018
106 4216 ОС89052701 Эм зүйч 58 Тэнцээгүй 2/6/2018
107 4217 НО85010263 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 2/6/2018
108 4218 ОА77082226 Эм зүйч 84 Тэнцсэн  2/6/2018
109 4219 ПЭ66021100 Эм зүйч 26 Тэнцээгүй 2/6/2018
110 4220 АД89071811 Эм зүйч   Ирээгүй  2/6/2018
111 4221 ФБ88060342 Эм зүйч   Ирээгүй  2/6/2018
112 4222 ЧК72010668 Эм зүйч   Ирээгүй  2/6/2018
113 4223 УД95080902 Эм зүйч   Ирээгүй  2/6/2018
114 4224 МН87031768 Эм зүйч 28 Тэнцээгүй 2/6/2018
115 4225 УД89011605 Эм зүйч   Ирээгүй  2/6/2018
116 4226 КМ64102369 Эм зүйч 86 Тэнцсэн  2/6/2018
117 4227 ИД90123001 Эм зүйч   Ирээгүй  2/6/2018
118 4228 ОЮ84031503 Эм зүйч   Ирээгүй  2/6/2018
119 4229 ЛЮ90083162 Эм зүйч   Ирээгүй  2/6/2018
120 4441 РЙ86020513 Эм найруулагч 39 Тэнцээгүй 2/6/2018
121 4442 ЦЕ80081664 Эм найруулагч 42 Тэнцээгүй 2/6/2018
122 4443 ХГ68021802 Эм найруулагч 62 Тэнцээгүй 2/6/2018
123 4444 ГЙ81031401 Эм найруулагч   Ирээгүй  2/6/2018
124 4445 ОЮ90010714 Эм найруулагч   Ирээгүй  2/6/2018
125 4446 РМ88022414 Эм найруулагч 40 Тэнцээгүй 2/6/2018
126 4447 ЙЗ61072017 Эм найруулагч 28 Тэнцээгүй 2/6/2018
127 4448 НЗ88012378 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй 2/6/2018
128 4449 ГИ91012906 Эм найруулагч   Ирээгүй  2/6/2018
129 4450 ТА97090405 Эм найруулагч   Ирээгүй  2/6/2018
130 4451 ГЙ89042400 Эм найруулагч 67 Тэнцээгүй 2/6/2018
131 4452 ЦГ69072622 Эм найруулагч 47 Тэнцээгүй 2/6/2018
132 4453 МИ77042501 Эм найруулагч 49 Тэнцээгүй 2/6/2018
133 4622 ЛА91032501 Бага эмч 56 Тэнцээгүй 2/6/2018
134 4623 ВР93040205 Бага эмч 43 Тэнцээгүй 2/6/2018
135 4624 ИХ88111109 Бага эмч 44 Тэнцээгүй 2/6/2018
136 4625 ДЕ85030737 Бага эмч 72 Тэнцсэн  2/6/2018
137 4626 ИО89073106 Бага эмч   Ирээгүй  2/6/2018
138 4627 РЮ85091905 Бага эмч 34 Тэнцээгүй 2/6/2018
139 4628 МИ78062201 Бага эмч 62 Тэнцээгүй 2/6/2018
140 4629 ЛМ68073102 Бага эмч 40 Тэнцээгүй 2/6/2018
141 4630 ЖК89051512 Бага эмч   Ирээгүй  2/6/2018
142 4631 ОЙ91010902 Бага эмч 60 Тэнцээгүй 2/6/2018
143 4632 НЮ73042468 Бага эмч 33 Тэнцээгүй 2/6/2018
144 4633 НМ72032100 Бага эмч 70 Тэнцсэн  2/6/2018
145 4634 БК91040707 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 2/6/2018
146 4635 СЭ89122863 Бага эмч   Ирээгүй  2/6/2018
147 4636 КБ85042905 Бага эмч 46 Тэнцээгүй 2/6/2018
148 4637 УЕ72082965 Бага эмч   Ирээгүй  2/6/2018
149 4638 МЗ80021890 Бага эмч 61 Тэнцээгүй 2/6/2018
150 4639 МЗ88020867 Бага эмч 62 Тэнцээгүй 2/6/2018
151 4702 ТЯ92062109 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 61 Тэнцээгүй 2/6/2018
152 4703 УЗ89076060 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 79 Тэнцсэн  2/6/2018
153 4805 ДМ91102606 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 31 Тэнцээгүй 2/6/2018
154 5346 УУ90092867 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 2/6/2018
155 5347 РГ95022008 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 2/6/2018
156 5348 ГД78052968 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 2/6/2018
157 5349 РЭ94102527 Сувилагч 73 Тэнцсэн  2/6/2018
158 5350 ГГ93120604 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 2/6/2018
159 5351 ИИ96030201 Сувилагч   Ирээгүй  2/6/2018
160 5352 ИЮ92080321 Сувилагч   Ирээгүй  2/6/2018
161 5353 ИЮ92110604 Сувилагч   Ирээгүй  2/6/2018
162 5354 БЮ93091818 Сувилагч   Ирээгүй  2/6/2018
163 5502 РС92100517 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
164 5503 ШЗ63100701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
165 5504 ХБ84121604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
166 5505 НД92122200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
167 5506 УШ91112418 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 55 Тэнцээгүй 2/6/2018
168 5507 ИЦ91052401 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй 2/6/2018
169 5508 ЙР90030914 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 64 Тэнцээгүй 2/6/2018
170 5509 ЖЯ91120424 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 2/6/2018
171 5510 ФД90011631 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
172 5511 ЗЮ93041504 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
173 5512 ИН91061726 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 23 Тэнцээгүй 2/6/2018
174 5513 ТА91012144 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
175 5514 УЗ92040341 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй 2/6/2018
176 5515 ИУ95070719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37 Тэнцээгүй 2/6/2018
177 5516 УХ92052136 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
178 5517 УШ93110828 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн  2/6/2018
179 5518 УП93080817 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 38 Тэнцээгүй 2/6/2018
180 5519 ЗФ90091211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
181 5520 УХ91123127 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн  2/6/2018
182 5521 ВС92071722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
183 5522 УШ94031701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
184 5523 УХ94040811 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 2/6/2018
185 5524 УХ92120225 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
186 5525 ИА94020488 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн  2/6/2018
187 5526 ФВ83101914 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
188 5527 КЮ92041808 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 44 Тэнцээгүй 2/6/2018
189 5528 АБ90020501 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
190 5529 УП94030138 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
191 5530 АЮ92091924 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй 2/6/2018
192 6914 ИЭ80101765 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
193 6915 ХМ83121907 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй 2/6/2018
194 6916 ЧН76112206 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
195 6917 ДЮ91101112 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 2/6/2018
196 6918 СВ79032405 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн  2/6/2018
197 6919 УУ91072303 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
198 6920 ПЮ82101703 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 2/6/2018
199 6921 ИХ90061019 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 2/6/2018
200 6922 ЖЮ84042826 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 2/6/2018
201 6923 УШ92060326 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 2/6/2018
202 6924 ХГ82111204 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
203 6925 ТГ92021805 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
204 6926 ФБ89052717 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
205 6927 ДИ89050209 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 2/6/2018
206 6928 УП89071212 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй 2/6/2018
207 6929 БЛ92040706 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 2/6/2018
208 6930 ЦЖ87101573 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 2/6/2018
209 6931 ОК85021305 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 2/6/2018
210 6932 ЁЮ87082507 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
211 6933 ХЛ85103023 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 2/6/2018
212 6934 ЦБ87112001 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
213 6935 ЧР84110587 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй 2/6/2018
214 6936 СР91102100 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
215 6937 ЧН83031512 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 2/6/2018
216 6938 УМ90020235 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 2/6/2018
217 6939 ИЦ82051160 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
218 6940 УУ91030131 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
219 6941 УУ91030132 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 2/6/2018
220 6942 КЮ86010510 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 2/6/2018
221 6943 УД92032211 Ерөнхий эмч 77 Тэнцсэн  2/6/2018
222 6944 ДБ87032820 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
223 6945 ПО85120301 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 2/6/2018
224 6946 ИТ91041901 Ерөнхий эмч 42 Тэнцээгүй 2/6/2018
225 6947 ДД85081301 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 2/6/2018
226 6948 АЗ89093007 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 2/6/2018
227 6949 ОЭ83090561 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
228 6950 ДЗ79061109 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
229 6951 ЮД91122404 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
230 6952 ЧК83041103 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 2/6/2018
231 6953 УШ93062613 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн  2/6/2018
232 6954 РЭ88021011 Ерөнхий эмч 36 Тэнцээгүй 2/6/2018
233 6955 ЖЯ86112403 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  2/6/2018
234 6956 ЙУ91031704 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 2/6/2018
235 7003 УШ94031813 Уламжлалт анагаахын их эмч 67 Тэнцээгүй 2/6/2018
236 7004 УК89070917 Уламжлалт анагаахын их эмч 74 Тэнцсэн  2/6/2018
237 7005 УХ96072434 Уламжлалт анагаахын их эмч 56 Тэнцээгүй 2/6/2018
238 7006 УЗ90071109 Уламжлалт анагаахын их эмч   Ирээгүй  2/6/2018
239 7007 УУ91060647 Уламжлалт анагаахын их эмч 88 Тэнцсэн  2/6/2018
240 7008 УШ94070361 Уламжлалт анагаахын их эмч 84 Тэнцсэн  2/6/2018
241 8002 ВЖ95090803 Бага эмч 68 Тэнцээгүй 2/6/2018
242 8201 ВЮ92052408 Уламжлалт анагаахын сувилагч 37 Тэнцээгүй 2/6/2018
243 8202 УХ92080706 Уламжлалт анагаахын сувилагч 38 Тэнцээгүй 2/6/2018
244 8302 ДЕ89052022 Эм зүйч 76 Тэнцсэн  2/6/2018
245 8303 ИО94030304 Эм зүйч   Ирээгүй  2/6/2018
246 8601 ХВ81062619 Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 48 Тэнцээгүй 2/6/2018
247 8601 ДО94080508 Эм найруулагч 35 Тэнцээгүй 2/6/2018
248 8809 ВС94031422 Эх баригч 72 Тэнцсэн  2/6/2018
249 9001 УШ78081407 Ерөнхий эмч  84 Тэнцсэн  2/6/2018
250 9002 ПИ69020200 Сувилагч 56 Ирээгүй  2/6/2018
252 9003 ЦБ62082601 Эм найруулагч  75 Тэнцсэн  2/6/2018
253 9004 ЗП91091208 Сувилагч 74 Тэнцсэн  2/6/2018
254 9005 ЙЮ75040345 Сувилагч 72 Тэнцсэн  2/6/2018
251 9901 ТЕ92110849 Хүүхдийн их эмч   Ирээгүй  2/6/2018