Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-02-05-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2018-02-05-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 2101 ХГ79092211 Дүрс оношлогооны эмч   Ирээгүй 2/5/2018
2 3006 ШУ89022694 Насс 39 Тэнцээгүй 2/5/2018
3 3301 ЧК83081501 УАУ эмч 46 Тэнцээгүй 2/5/2018
4 3648 ЙО86111026 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 2/5/2018
5 3649 ИА80111300 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 2/5/2018
6 3650 ИО77061506 Сувилагч   Ирээгүй 2/5/2018
7 3651 ГГ86021101 Сувилагч   Ирээгүй 2/5/2018
8 3652 МЖ76110701 Сувилагч   Ирээгүй 2/5/2018
9 3653 ЛА90072902 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 2/5/2018
10 3654 ИА84110509 Сувилагч   Ирээгүй 2/5/2018
11 3655 ЗП91041208 Сувилагч   Ирээгүй 2/5/2018
12 3656 ЧБ60041760 Сувилагч   Ирээгүй 2/5/2018
13 3657 ЕС76030301 Сувилагч   Ирээгүй 2/5/2018
14 3658 ОГ90031006 Сувилагч   Ирээгүй 2/5/2018
15 3659 ПИ74081005 Сувилагч   Ирээгүй 2/5/2018
16 3660 ШУ93061707 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 2/5/2018
17 3661 ЛЮ74102204 Сувилагч   Ирээгүй 2/5/2018
18 3662 ХЗ78033065 Сувилагч   Ирээгүй 2/5/2018
19 4001 ОС91021121 Эх баригч 77 Тэнцсэн  2/5/2018
20 4002 ТЗ70012509 Эх баригч   Ирээгүй 2/5/2018
21 4201 ВЭ75051767 Эм зүйч   Ирээгүй 2/5/2018
22 4202 ЗЮ81091170 Эм зүйч   Ирээгүй 2/5/2018
23 4203 АЭ89060626 Эм зүйч   Ирээгүй 2/5/2018
24 4204 ОО84122708 Эм зүйч   Ирээгүй 2/5/2018
25 4439 ДИ89071503 Эм найруулагч   Ирээгүй 2/5/2018
26 4440 ЦД59022660 Эм найруулагч   Ирээгүй 2/5/2018
27 4618 ПБ75101727 Бага эмч   Ирээгүй 2/5/2018
28 4619 УД88061002 Бага эмч   Ирээгүй 2/5/2018
29 4620 ЙЭ72051201 Бага эмч 47 Тэнцээгүй 2/5/2018
30 4621 СТ69090801 Бага эмч 66 Тэнцээгүй 2/5/2018
31 4701 МЙ94061802 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 24 Тэнцээгүй 2/5/2018
32 4803 ТК79090906 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч   Ирээгүй 2/5/2018
33 4804 ПЖ91081401 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 43 Тэнцээгүй 2/5/2018
34 5344 МУ97122203 Сувилагч 39 Тэнцээгүй 2/5/2018
35 5345 УШ94102400 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 2/5/2018
36 5500 ТЗ89060583 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй 2/5/2018
37 5501 ИМ87122509 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй 2/5/2018
38 6905 УК90010253 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 2/5/2018
39 6906 ЙУ90072307 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2/5/2018
40 6907 НФ89121401 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2/5/2018
41 6908 СЮ72030408 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 2/5/2018
42 6910 ХД86011466 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 2/5/2018
43 6911 УХ92110468 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн  2/5/2018
44 6912 БЮ86022703 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2/5/2018
45 6913 ИЖ91062106 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2/5/2018
46 6957 ЖЮ87082507 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 2/5/2018
47 7001 УШ93072912 Уламжлалт анагаахын их эмч   Ирээгүй 2/5/2018
48 7002 ПЮ95042209 Уламжлалт анагаахын их эмч   Ирээгүй 2/5/2018
49 8001 ВД94020907 Бага эмч 41 Тэнцээгүй 2/5/2018
50 8101 КЮ96012701 Уламжлалт анагаахын бага эмч 51 Тэнцээгүй 2/5/2018
51 8301 ВЮ98011802 Эм зүйч   Ирээгүй 2/5/2018
52 8807 ЖВ89021908 Эх баригч   Ирээгүй 2/5/2018
53 8808 ОМ89121009 Эх баригч 47 Тэнцээгүй 2/5/2018