Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-03-02-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
2018-03-02-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1002 ЦЖ56042062 Арьс гоо заслын эмч 81 Тэнцсэн 3/2/2018
2 1301 БЮ90051504 Хавдар судлалын эмч 84 Тэнцсэн 3/2/2018
3 1401 ЧН76103019 Халдвартын эмч 70 Тэнцсэн 3/2/2018
4 1602 ГА89042966 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч   Ирээгүй 3/2/2018
5 1603 ЦБ63062511 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч   Ирээгүй 3/2/2018
6 1702 ХВ81062619 Мэс заслын эмч   Ирээгүй 3/2/2018
7 1703 ФМ86021473 Мэс заслын эмч 47 Тэнцээгүй 3/2/2018
8 1704 ФМ86071697 Мэс заслын эмч   Ирээгүй 3/2/2018
9 1705 РЕ87050913 Мэс заслын эмч   Ирээгүй 3/2/2018
10 1801 АЮ74113002 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч   Ирээгүй 3/2/2018
11 2002 ИЮ83030570 Гэмтлийн эмч   Ирээгүй 3/2/2018
12 2101 АЮ85122264 Дүрс оношлогооны эмч 59 Тэнцээгүй 3/2/2018
13 2102 ЦГ69112015 Дүрс оношлогооны эмч   Ирээгүй 3/2/2018
14 2303 ЦГ85032901 Дотрын эмч 71 Тэнцсэн 3/2/2018
15 2501 ЧЕ88021819 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 52 Тэнцээгүй 3/2/2018
16 2502 ИТ91041901 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 68 Тэнцээгүй 3/2/2018
17 2503 УУ88121863 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 72 Тэнцсэн 3/2/2018
18 2504 УК92091728 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   Ирээгүй 3/2/2018
19 2505 УУ88121263 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   Ирээгүй 3/2/2018
20 2506 ДЖ89011901 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   Ирээгүй 3/2/2018
21 2801 ШЕ82080203 Анатомын эмгэг судлалын эмч   Ирээгүй 3/2/2018
22 2901 ЦГ67070701 БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ын эмч   Ирээгүй 3/2/2018
23 3008 ЧЗ80022502 Насс   Ирээгүй 3/2/2018
24 3009 НО78022668 Насс 68 Тэнцээгүй 3/2/2018
25 3010 ШУ89022694 Насс 55 Тэнцээгүй 3/2/2018
26 3011 ПБ87102282 Насс 56 Тэнцээгүй 3/2/2018
27 3012 МВ87121702 Насс   Ирээгүй 3/2/2018
28 3013 РЮ74080666 Насс 60 Тэнцээгүй 3/2/2018
29 3014 ЛЮ79120764 Насс 75 Тэнцсэн 3/2/2018
30 3015 ХА77011063 Насс 54 Тэнцээгүй 3/2/2018
31 3016 ИЕ80042069 Насс 46 Тэнцээгүй 3/2/2018
32 3017 УМ90022744 Насс 65 Тэнцээгүй 3/2/2018
33 3018 ТЕ86071105 Насс   Ирээгүй 3/2/2018
34 3019 ЦВ85013062 Насс 69 Тэнцээгүй 3/2/2018
35 3020 ЧП85030204 Насс 56 Тэнцээгүй 3/2/2018
36 3021 АИ89103024 Насс   Ирээгүй 3/2/2018
37 3022 УК80021806 Насс 70 Тэнцсэн 3/2/2018
38 3023 ЛЮ86030484 Насс 70 Тэнцсэн 3/2/2018
39 3024 УШ74011501 Насс 61 Тэнцээгүй 3/2/2018
40 3025 АЭ83061404 Насс 45 Тэнцээгүй 3/2/2018
41 3026 УХ88102066 Насс   Ирээгүй 3/2/2018
42 3027 ЦЕ82012565 Насс 59 Тэнцээгүй 3/2/2018
43 3028 УХ89102491 Насс   Ирээгүй 3/2/2018
44 3029 СЯ86031704 Насс   Ирээгүй 3/2/2018
45 3030 СЭ86031704 Насс   Ирээгүй 3/2/2018
46 3303 УП92061302 УАУ эмч   Ирээгүй 3/2/2018
47 3304 ШБ83082217 УАУ эмч 72 Тэнцсэн 3/2/2018
48 3305 ХЛ68011447 УАУ эмч 71 Тэнцсэн 3/2/2018
49 3306 ГГ87051109 УАУ эмч 63 Тэнцээгүй 3/2/2018
50 3307 УУ90072548 УАУ эмч 61 Тэнцээгүй 3/2/2018
51 3308 УМ89120207 УАУ эмч   Ирээгүй 3/2/2018
52 3656 ДП80041903 Сувилагч 35 Тэнцээгүй 3/2/2018
53 3657 УК91091106 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 3/2/2018
54 3658 ТЕ94110308 Сувилагч   Ирээгүй 3/2/2018
55 3659 ХЗ78033065 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 3/2/2018
56 3660 ОО94073001 Сувилагч   Ирээгүй 3/2/2018
57 3661 ЖИ88020302 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 3/2/2018
58 3662 ЛЮ74102204 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 3/2/2018
59 3663 РЭ91031701 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 3/2/2018
60 3664 ШЕ70012716 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 3/2/2018
61 3665 ДЮ84102009 Сувилагч 28 Тэнцээгүй 3/2/2018
62 3666 АВ88072701 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 3/2/2018
63 3667 НД86081461 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 3/2/2018
64 3668 ХИ73092602 Сувилагч 39 Тэнцээгүй 3/2/2018
65 3669 ХЛ71102901 Сувилагч   Ирээгүй 3/2/2018
66 3670 ЕС76100922 Сувилагч 88 Тэнцсэн 3/2/2018
67 3671 ЗК89012718 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 3/2/2018
68 3672 ЙК76050701 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 3/2/2018
69 3673 УП91101806 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 3/2/2018
70 3674 РП90060100 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 3/2/2018
71 3675 РЭ88040965 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 3/2/2018
72 3676 ЗЙ77101304 Сувилагч 86 Тэнцсэн 3/2/2018
73 3677 ЦЗ67112908 Сувилагч   Ирээгүй 3/2/2018
74 3678 ЙЮ80122967 Сувилагч   Ирээгүй 3/2/2018
75 3679 ИЮ82031101 Сувилагч   Ирээгүй 3/2/2018
76 3680 ЖЖ80052601 Сувилагч 72 Тэнцсэн 3/2/2018
77 4002 ДЮ70020569 Эх баригч 69 Тэнцээгүй 3/2/2018
78 4202 УР88032009 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 3/2/2018
79 4203 ФБ88060342 Эм зүйч 55 Тэнцээгүй 3/2/2018
80 4204 АД89071811 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 3/2/2018
81 4205 ЖЮ84061508 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй 3/2/2018
82 4206 ЙС83051507 Эм зүйч 45 Тэнцээгүй 3/2/2018
83 4207 КЮ79081009 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 3/2/2018
84 4208 ИК89102508 Эм зүйч   Ирээгүй 3/2/2018
85 4209 ОС89052701 Эм зүйч 58 Тэнцээгүй 3/2/2018
86 4210 ИД90123001 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 3/2/2018
87 4211 ТБ84041906 Эм зүйч 36 Тэнцээгүй 3/2/2018
88 4212 ОЮ84031503 Эм зүйч   Ирээгүй 3/2/2018
89 4213 УШ88030601 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 3/2/2018
90 4214 УХ89020427 Эм зүйч   Ирээгүй 3/2/2018
91 4215 ЧО61030160 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 3/2/2018
92 4216 ЧК72010668 Эм зүйч   Ирээгүй 3/2/2018
93 4217 ИУ89070112 Эм зүйч   Ирээгүй 3/2/2018
94 4218 ЙМ75022308 Эм зүйч   Ирээгүй 3/2/2018
95 4442 РЙ86020513 Эм найруулагч 37 Тэнцээгүй 3/2/2018
96 4443 ХК65102808 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн 3/2/2018
97 4444 ВЗ85082909 Эм найруулагч   Ирээгүй 3/2/2018
98 4445 ЧР62041801 Эм найруулагч   Ирээгүй 3/2/2018
99 4446 СФ87091402 Эм найруулагч 42 Тэнцээгүй 3/2/2018
100 4447 ИЧ85070303 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн 3/2/2018
101 4448 СК90101407 Эм найруулагч   Ирээгүй 3/2/2018
102 4449 ХГ84032309 Эм найруулагч   Ирээгүй 3/2/2018
103 4450 ИЛ90112202 Эм найруулагч 37 Тэнцээгүй 3/2/2018
104 4451 ЦД84081263 Эм найруулагч 37 Тэнцээгүй 3/2/2018
105 4452 НЗ88012378 Эм найруулагч 61 Тэнцээгүй 3/2/2018
106 4453 ЙР85022705 Эм найруулагч 29 Тэнцээгүй 3/2/2018
107 4454 ОЮ90010714 Эм найруулагч 32 Тэнцээгүй 3/2/2018
108 4455 ЦГ69072622 Эм найруулагч 87 Тэнцсэн 3/2/2018
109 4620 МЖ74021701 Бага эмч 77 Тэнцсэн 3/2/2018
110 4621 БК91040707 Бага эмч 51 Тэнцээгүй 3/2/2018
111 4622 ИО89073106 Бага эмч 64 Тэнцээгүй 3/2/2018
112 4623 УЕ72082965 Бага эмч   Ирээгүй 3/2/2018
113 4624 ЛА91032501 Бага эмч   Ирээгүй 3/2/2018
114 4625 ИХ88111109 Бага эмч   Ирээгүй 3/2/2018
115 4626 МЗ88020867 Бага эмч 54 Тэнцээгүй 3/2/2018
116 4627 ОН75042060 Бага эмч   Ирээгүй 3/2/2018
117 4628 ЙМ74082710 Бага эмч   Ирээгүй 3/2/2018
118 4629 ТИ9007048 Бага эмч 72 Тэнцсэн 3/2/2018
119 4803 НФ78020955 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 29 Тэнцээгүй 3/2/2018
120 5347 ВЮ94061420 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 3/2/2018
121 5348 ГД78052968 Сувилагч 70 Тэнцсэн 3/2/2018
122 5349 БЮ93091818 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 3/2/2018
123 5504 ИЮ91051827 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 3/2/2018
124 5505 ТЕ93052016 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 3/2/2018
125 5506 МУ92010400 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 3/2/2018
126 5507 УШ92060326 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 3/2/2018
127 5508 ПЛ92021503 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн 3/2/2018
128 5509 УП94111657 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 3/2/2018
129 5510 ХБ84121604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 3/2/2018
130 5511 НЭ94052310 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 3/2/2018
131 5512 ЖЯ91120424 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 3/2/2018
132 5513 УХ92052136 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 47 Тэнцээгүй 3/2/2018
133 5514 ФД90011631 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 3/2/2018
134 5515 ЗЮ93041505 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 3/2/2018
135 5516 УХ92120225 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 55 Тэнцээгүй 3/2/2018
136 5517 УХ92040411 НАСС   Ирээгүй 3/2/2018
137 5518 НД92122200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 3/2/2018
138 5519 ФМ88112562 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80 Тэнцсэн 3/2/2018
139 5520 УЗ92040341 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй 3/2/2018
140 5521 ЙЮ91033122 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн 3/2/2018
141 5522 ПБ90102762 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй 3/2/2018
142 5523 ФВ83101914 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй 3/2/2018
143 5524 ИУ95070719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 3/2/2018
144 5525 АБ90020501 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй 3/2/2018
145 5526 ДЮ93041908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй 3/2/2018
146 5527 ВЮ93083118 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 3/2/2018
147 5528 ХД67122088 Ерөнхий мэргэжлийн эмч  81 Тэнцсэн 3/2/2018
148 6910 ХМ83121907 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 3/2/2018
149 6911 ФА92111326 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 3/2/2018
150 6912 УК90010253 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 3/2/2018
151 6913 ХГ82111204 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 3/2/2018
152 6914 БЮ83122207 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 3/2/2018
153 6915 УУ91072303 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 3/2/2018
154 6916 АА89110227 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 3/2/2018
155 6917 ХН85072569 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 3/2/2018
156 6918 ЧН83031512 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 3/2/2018
157 6919 ИЖ91062106 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 3/2/2018
158 6920 ОК85021305 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 3/2/2018
159 6921 ПЮ82101703 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 3/2/2018
160 6922 УМ90020235 Ерөнхий эмч 92 Тэнцсэн 3/2/2018
161 6923 ЧК83041103 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 3/2/2018
162 6924 ЖЮ87082507 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 3/2/2018
163 6925 БЛ92040706 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 3/2/2018
164 6926 ОЭ83090561 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 3/2/2018
165 6927 ДЗ79061109 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй 3/2/2018
166 6928 АЮ83022161 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй 3/2/2018
167 6929 ДЙ89050209 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 3/2/2018
168 6930 ЕЙ74081403 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 3/2/2018
169 6931 УУ90111691 Ерөнхий эмч 92 Тэнцсэн 3/2/2018
170 6932 СР91102100 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 3/2/2018
171 6933 СЛ91093002 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 3/2/2018
172 6934 ИТ90111005 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 3/2/2018
173 6935 ЧР84110587 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 3/2/2018
174 6936 ДЮ88031111 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 3/2/2018
175 6937 УШ93012224 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 3/2/2018
176 6938 ХА84110801 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 3/2/2018
177 6939 ХД86011466 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 3/2/2018
178 6940 УХ90010340 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 3/2/2018
179 6941 ЮД91122404 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 3/2/2018
180 6942 АЗ89093007 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 3/2/2018
181 7501 УЧ92112010 Нүүр ам судлалын их эмч 71 Тэнцсэн 3/2/2018
182 8001 ВЖ95090803 Бага эмч 61 Тэнцээгүй 3/2/2018
183 8201 ЙЕ92111600 Уламжлалт анагаахын сувилагч 67 Тэнцээгүй 3/2/2018
184 8301 ХЛ86013104 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 3/2/2018
185 8302 ИО94030304 Эм зүйч   Ирээгүй 3/2/2018
186 8303 ВЮ98011802 Эм зүйч 27 Тэнцээгүй 3/2/2018
187 8304 УИ96042500 Эм зүйч   Ирээгүй 3/2/2018
188 8305 ХМ86052663 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 3/2/2018
189 8601 НЙ95112911 Эм найруулагч 54 Тэнцээгүй 3/2/2018
190 8602 ЗП73011607 Эм найруулагч 84 Тэнцсэн 3/2/2018
191 8807 ЖВ89021908 Эх баригч 53 Тэнцээгүй 3/2/2018
192 8808 ЙК95060107 Эх баригч 73 Тэнцсэн 3/2/2018
193 9001 ВЖ96052202 Сувилагч 27 Тэнцээгүй 3/2/2018
194 9002 УК64070203 Сувилагч 70 Тэнцсэн 3/2/2018
195 9003 УХ88041031 УАУ эмч 89 Тэнцсэн 3/2/2018
196 9004 ВЮ89090201 УАУ эмч 78 Тэнцсэн 3/2/2018
197 9005 УП93080817 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 3/2/2018
198 9006 УШ93113001 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 3/2/2018
199 9007 УП89071212 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй 3/2/2018
200 9008 УУ86102911 Ерөнхий эмч 37 Тэнцээгүй 3/2/2018
201 9009 УК90050428 Эх барих эмэгтэйчүүд эмч 61 Тэнцээгүй 3/2/2018
202 9010 УГ84050206 Их эмч 62 Тэнцээгүй 3/2/2018
203 9011 ЧИ78112301 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 3/2/2018
204 9012 ЙР90030914 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 3/2/2018
205 9013 ИУ91052401 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 3/2/2018