Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018.03.01-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дү
2018-03-01-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1001 ХП76063061 Арьс гоо заслын эмч 63 Тэнцээгүй 3/1/2018
2 1601 РЙ72101027 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч   Ирээгүй 3/1/2018
3 1701 УЗ90020834 Мэс заслын эмч 69 Тэнцээгүй 3/1/2018
4 1901 РЮ80082704 Мэдрэлийн эмч   Ирээгүй 3/1/2018
5 1902 ОО88010991 Мэдрэлийн эмч 66 Тэнцээгүй 3/1/2018
6 2001 УЗ92051219 Гэмтлийн эмч   Ирээгүй 3/1/2018
7 2301 УУ92040602 Дотрын эмч   Ирээгүй 3/1/2018
8 2302 НЧ78030103 Дотрын эмч   Ирээгүй 3/1/2018
9 3006 УХ90050846 Насс   Ирээгүй 3/1/2018
10 3007 ДЮ89072069 Насс   Ирээгүй 3/1/2018
11 3301 УЗ88070207 УАУ эмч   Ирээгүй 3/1/2018
12 3302 ДЮ71022560 УАУ эмч 53 Тэнцээгүй 3/1/2018
13 3648 ОА95060428 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 3/1/2018
14 3649 ФМ90100102 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 3/1/2018
15 3650 ЧБ60041760 Сувилагч   Ирээгүй 3/1/2018
16 3651 УП93033143 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 3/1/2018
17 3652 ГИ75060402 Сувилагч   Ирээгүй 3/1/2018
18 3653 УП89070665 Сувилагч 73 Тэнцсэн 3/1/2018
19 3654 ИЭ78102061 Сувилагч   Ирээгүй 3/1/2018
20 3655 ХВ74110209 Сувилагч 39 Тэнцээгүй 3/1/2018
21 4001 РМ84022309 Эх баригч   Ирээгүй 3/1/2018
22 4201 ЛЮ90083162 Эм зүйч   Ирээгүй 3/1/2018
23 4439 АО89030303 Эм найруулагч 42 Тэнцээгүй 3/1/2018
24 4440 ДЮ65102201 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн 3/1/2018
25 4441 МИ77042501 Эм найруулагч   Ирээгүй 3/1/2018
26 4618 АЮ91011521 Бага эмч 57 Тэнцээгүй 3/1/2018
27 4619 МБ82100202 Бага эмч 58 Тэнцээгүй 3/1/2018
28 4620 МЖ74021701 Бага эмч   Ирээгүй 3/1/2018
29 4701 ТЯ92062109 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 62 Тэнцээгүй 3/1/2018
30 5344 ВЖ96052202 Сувилагч   Ирээгүй 3/1/2018
31 5345 УШ94102400 Сувилагч 75 Тэнцсэн 3/1/2018
32 5346 ФА93050109 Сувилагч   Ирээгүй 3/1/2018
33 5500 УШ94032367 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 3/1/2018
34 5501 СТ94021406 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 3/1/2018
35 5502 ШЗ63100701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 3/1/2018
36 5503 ТЗ89060583 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй 3/1/2018
37 6905 СЮ72030408 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 3/1/2018
38 6906 РС92100517 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 3/1/2018
39 6907 ЛЮ89101981 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 3/1/2018
40 6908 ИЕ87102862 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй 3/1/2018
41 6909 ТД87061019 Ерөнхий эмч 36 Тэнцээгүй 3/1/2018
42 7001 УХ96072434 Уламжлалт анагаахын их эмч 71 Тэнцсэн 3/1/2018