Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 58 081 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 488 төрөлтөөр буюу 0.8 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 58 525 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 563 хүүхдээр буюу 1.0 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 29 978 буюу 51.2 хувь нь хүү, 28 547 буюу 48.8 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 13 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 22.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 771 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.2 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 930 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 62 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 12 723 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 177 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 7724 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 4999 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 27 төрлийн 32 275 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 99.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1168 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.8-оор нэмэгдсэн байна.
2018-01-24-ны төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлтийн давтан цаасан шалгалтын дүн
2018-01-24-ны төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлтийн давтан цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 9000 ОЙ92090906 Нярайн сувилахуй 92 Тэнцсэн  2/1/2018
2 9001 ОН95102701 Нярайн сувилахуй 93 Тэнцсэн  2/1/2018
3 9002 УХ95110321 Нярайн сувилахуй 92 Тэнцсэн  2/1/2018
4 9003 АЙ90022623 Нярайн сувилахуй 92 Тэнцсэн  2/1/2018
5 9004 ЕЛ96102421 Нярайн сувилахуй 90 Тэнцсэн  2/1/2018
6 9005 ИА96082009 Нярайн сувилахуй 92 Тэнцсэн  2/1/2018
7 9006 ДД82112005 Нярайн сувилахуй 89 Тэнцсэн  2/1/2018
8 9007 КК94120909 Нярайн сувилахуй 95 Тэнцсэн  2/1/2018
9 9008 БЗ84043028 Нярайн сувилахуй 94 Тэнцсэн  2/1/2018
10 9009 БК81031207 Нярайн сувилахуй 92 Тэнцсэн  2/1/2018
11 9010 ПН82100305 Нярайн сувилахуй 91 Тэнцсэн  2/1/2018
12 9011 СТ88101200 Нярайн сувилахуй 95 Тэнцсэн  2/1/2018
13 9012 ЦЗ86062601 Нярайн сувилахуй 95 Тэнцсэн  2/1/2018
14 9013 ПО95090805 Нярайн сувилахуй 93 Тэнцсэн  2/1/2018
15 9014 ДЭ76021005 Нярайн сувилахуй 93 Тэнцсэн  2/1/2018
16 9015 ЗК89071200 Нярайн сувилахуй 96 Тэнцсэн  2/1/2018
17 9016 ШД78060563 Нярайн сувилахуй 95 Тэнцсэн  2/1/2018
18 9017 АЮ94070403 Нярайн сувилахуй 92 Тэнцсэн  2/1/2018
19 9018 ИИ93031007 Нярайн сувилахуй 90 Тэнцсэн  2/1/2018
20 9019 АЙ94013001 Нярайн сувилахуй 94 Тэнцсэн  2/1/2018
21 9020 ЙП85112506 Нярайн сувилахуй 92 Тэнцсэн  2/1/2018
22 9021 БЛ95061312 Нярайн сувилахуй 92 Тэнцсэн  2/1/2018
23 9022 СМ88081804 Нярайн сувилахуй 94 Тэнцсэн  2/1/2018
24 9023 УШ93082140 Нярайн сувилахуй 93 Тэнцсэн  2/1/2018
25 9024 ВД88093004 Хүүхдийн сувилахуй   Ирээгүй 2/1/2018
26 9025 ГЮ85061206 Хүүхдийн сувилахуй   Ирээгүй 2/1/2018
27 9026 ОА84060901 Хүүхдийн сувилахуй   Ирээгүй 2/1/2018
28 9027 ЕЭ94052803 Цус, хавдрын сувилахуй  96 Тэнцсэн  2/1/2018
29 9028 ГЗ87061328 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй   Ирээгүй 2/1/2018
30 9029 ЖЯ93092004 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 97 Тэнцсэн  2/1/2018
31 9030 ЦВ76102308 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 98 Тэнцсэн  2/1/2018
32 9031 ЗИ96021608 Мэс заслын сувилахуй 85 Тэнцсэн  2/1/2018
33 9032 ОЮ93091963 Мэс заслын сувилахуй 85 Тэнцсэн  2/1/2018
34 9033 ЧИ74092260 Мэс заслын сувилахуй 90 Тэнцсэн  2/1/2018
35 9034 ЖЮ90112908 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 98 Тэнцсэн  2/1/2018
36 9035 СЮ90010401 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 99 Тэнцсэн  2/1/2018
37 9036 ЖГ94031401 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 99 Тэнцсэн  2/1/2018
38 9037 ГИ91011207 Гэмтэл согогийн сувилахуй    Ирээгүй 2/1/2018
39 9038 СЕ84062616 Бичил амь судлалын техникч   Ирээгүй 2/1/2018
40 9039 ДЮ68110606 Эс судлалын техникч 0 Тэнцээгүй 2/1/2018
41 9040 БЮ94091067 Халдвартын сувилахуй   Ирээгүй 2/1/2018
42 9041 СЭ69021208 Ариутгагч 92 Тэнцсэн  2/1/2018
43 9042 УД65060203 Эхийн сувилахуй 80 Тэнцсэн  2/1/2018
44 9043 ЛЮ87111603 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 96 Тэнцсэн  2/1/2018
45 9044 ФД90091708 Нярайн сувилахуй 85 Тэнцсэн  2/1/2018
46 9045 ЗП68060901 Ариутгагч 39 Тэнцээгүй 2/1/2018