Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-01-26-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дү
2018-01-26-ны  эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 4803 НФ78020955 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 18 Тэнцээгүй 1/24/2018
2 8201 ДМ91102606 Уламжлалт анагаахын сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018
3 7501 ГГ95042200 Нүүр ам судлалын их эмч   Ирээгүй  1/24/2018
4 4001 ТИ88041008 Эх баригч   Ирээгүй  1/24/2018
5 5344 РЮ79120922 Сувилагч 83 Тэнцсэн 1/24/2018
6 5345 ВМ94091918 Сувилагч 74 Тэнцсэн 1/24/2018
7 5346 РЗ92022405 Сувилагч 71 Тэнцсэн 1/24/2018
8 3648 ТК94042606 Сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018
9 4201 УП88032009 Эм зүйч   Ирээгүй  1/24/2018
10 4202 ПБ85091309 Эм зүйч   Ирээгүй  1/24/2018
11 4203 УР88032009 Эм зүйч 51 Тэнцээгүй 1/24/2018
12 3649 ТВ81110500 Сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018
13 8807 ОМ89121009 Эх баригч   Ирээгүй  1/24/2018
14 5347 ЙС91103108 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 1/24/2018
15 2301 ЦГ85032901 Дотрын эмч   Ирээгүй  1/24/2018
16 6905 ЙТ85092914 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  1/24/2018
17 5348 ПВ91050103 Сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018
18 2501 УЖ88070408 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   Ирээгүй  1/24/2018
19 3650 ЦА73041600 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 1/24/2018
20 4204 УД89011605 Эм зүйч 14 Тэнцээгүй 1/24/2018
21 4002 ТЗ89031966 Эх баригч   Ирээгүй  1/24/2018
22 3006 КЮ89110377 Насс   Ирээгүй  1/24/2018
23 3651 ПЙ91080700 Сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018
24 4003 ОС91021121 Эх баригч 62 Тэнцээгүй 1/24/2018
25 3652 ПД85091562 Сувилагч 70 Тэнцсэн 1/24/2018
26 5500 УШ91112418 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 32 Тэнцээгүй 1/24/2018
27 3653 ЧС82063007 Сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018
28 3654 ОО88121325 Сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018
29 5501 УШ91032604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  1/24/2018
30 4205 ЮД89022601 Эм зүйч   Ирээгүй  1/24/2018
31 4618 МЗ91081821 Бага эмч   Ирээгүй  1/24/2018
32 4439 ЖВ90082851 Эм найруулагч   Ирээгүй  1/24/2018
33 1001 ЦЗ61110402 Арьс гоо заслын эмч 54 Тэнцээгүй 1/24/2018
34 4440 ХГ84032309 Эм найруулагч   Ирээгүй  1/24/2018
35 6906 СЛ91093002 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 1/24/2018
36 3655 ИЛ90090402 Сувилагч 73 Тэнцсэн 1/24/2018
37 4441 ОА89030303 Эм найруулагч   Ирээгүй  1/24/2018
38 4804 ТА91032411 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018