Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
1 сарын 25-ны өдрийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалга
1 сарын 25-ны өдрийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн 
Код Регистер дугаар  Мэргэжил  Оноо Үр дүн Шалгалтад орсон огноо
1 1002 ЙЮ91033122 Арьс гоо заслын эмч   Ирээгүй 2018-01-25
2 1601 УК90050428 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 47 Тэнцээгүй 2018-01-25
3 1602 УУ86120903 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 70 Тэнцсэн 2018-01-25
4 1603 ВМ86011004 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч   Ирээгүй 2018-01-25
5 1604 РЙ72101027 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 64 Тэнцээгүй 2018-01-25
6 1605 ГА89042966 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 55 Тэнцээгүй 2018-01-25
7 1701 РЕ87050913 Мэс заслын эмч   Ирээгүй 2018-01-25
8 1702 УД92032211 Мэс заслын эмч   Ирээгүй 2018-01-25
9 1703 ФМ87122210 Мэс заслын эмч   Ирээгүй 2018-01-25
10 1802 УК84060114 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 75 Тэнцсэн 2018-01-25
11 1803 ГИ64031113 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч   Ирээгүй 2018-01-25
12 1901 ШБ72111003 Мэдрэлийн эмч   Ирээгүй 2018-01-25
13 2001 ДА84061419 Гэмтлийн эмч 51 Тэнцээгүй 2018-01-25
14 2101 ИИ72041603 Дүрс оношлогооны эмч 70 Тэнцсэн 2018-01-25
15 2102 НЮ61072036 Дүрс оношлогооны эмч 72 Тэнцсэн 2018-01-25
16 2103 ЗЮ81122800 Дүрс оношлогооны эмч 88 Тэнцсэн 2018-01-25
17 2104 ДЮ71022879 Дүрс оношлогооны эмч 93 Тэнцсэн 2018-01-25
18 2105 ШБ81030168 Дүрс оношлогооны эмч 89 Тэнцсэн 2018-01-25
19 2302 КМ87041466 Дотрын эмч 65 Тэнцээгүй 2018-01-25
20 2303 ЧС86021266 Дотрын эмч   Ирээгүй 2018-01-25
21 2502 УК89041400 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   Ирээгүй 2018-01-25
22 3010 ЦГ69120506 Насс 50 Тэнцээгүй 2018-01-25
23 3011 УМ89070606 Насс 84 Тэнцсэн 2018-01-25
24 3012 ЦА84071300 Насс 87 Тэнцсэн 2018-01-25
25 3013 ЙС73031206 Насс 62 Тэнцээгүй 2018-01-25
26 3014 ТЕ90051365 Насс 70 Тэнцсэн 2018-01-25
27 3015 АЭ83061404 Насс 69 Тэнцээгүй 2018-01-25
28 3016 ЦВ85013062 Насс   Ирээгүй 2018-01-25
29 3017 УК92100396 Насс 45 Тэнцээгүй 2018-01-25
30 3018 МЮ76112204 Насс   Ирээгүй 2018-01-25
31 3019 ПБ87102282 Насс 60 Тэнцээгүй 2018-01-25
32 3020 НО78022668 Насс 65 Тэнцээгүй 2018-01-25
33 3021 ПЮ88011411 Насс 75 Тэнцсэн 2018-01-25
34 3022 ЙЮ89040387 Насс 72 Тэнцсэн 2018-01-25
35 3023 ЧП85030204 Насс 48 Тэнцээгүй 2018-01-25
36 3024 УХ90010801 Насс 70 Тэнцсэн 2018-01-25
37 3025 АИ89103024 Насс 67 Тэнцээгүй 2018-01-25
38 3026 ТЕ86071105 Насс   Ирээгүй 2018-01-25
39 3027 КЮ89110433 Насс   Ирээгүй 2018-01-25
40 3028 КЮ98110377 Насс   Ирээгүй 2018-01-25
41 3301 УВ90032488 УАУ эмч   Ирээгүй 2018-01-25
42 3302 УЗ88070207 УАУ эмч 46 Тэнцээгүй 2018-01-25
43 3303 УП92061302 УАУ эмч 59 Тэнцээгүй 2018-01-25
44 3304 УУ90072548 УАУ эмч   Ирээгүй 2018-01-25
45 3305 ЧМ72071576 УАУ эмч 93 Тэнцсэн 2018-01-25
46 3306 ХЛ68032917 УАУ эмч   Ирээгүй 2018-01-25
47 3307 АО85020605 УАУ эмч 64 Тэнцээгүй 2018-01-25
48 3657 ЧО68041009 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
49 3658 НЙ83092200 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
50 3659 ФМ90100102 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
51 3660 ДЮ84102009 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 2018-01-25
52 3661 НД86081461 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 2018-01-25
53 3662 УД71080405 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 2018-01-25
54 3663 ЗП83112101 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
55 3664 ХЗ78033065 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 2018-01-25
56 3665 ЙР90022001 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
57 3666 НА93092400 Сувилагч 36 Тэнцээгүй 2018-01-25
58 3667 ДП80041903 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
59 3668 ИХ88111109 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
60 3669 ТЕ94110308 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 2018-01-25
61 3670 ЧЖ74021109 Сувилагч 79 Тэнцсэн 2018-01-25
62 3671 ЖЗ90021601 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
63 3672 ЖЮ87103007 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 2018-01-25
64 3673 ЙГ92043001 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 2018-01-25
65 3674 ИЮ92110604 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 2018-01-25
66 3675 ИА86060366 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 2018-01-25
67 3676 УУ92022809 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 2018-01-25
68 3677 РЭ88040965 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 2018-01-25
69 3678 РИ80092005 Сувилагч 71 Тэнцсэн 2018-01-25
70 3679 УК64070203 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 2018-01-25
71 3680 ЛМ88030108 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
72 3681 ЧЛ71111369 Сувилагч 77 Тэнцсэн 2018-01-25
73 3682 ШД67101905 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
74 3683 БЕ87060500 Сувилагч 82 Тэнцсэн 2018-01-25
75 3684 БЕ87050600 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
76 3685 ТЯ83112327 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 2018-01-25
77 3686 ПЙ91080701 Сувилагч 83 Тэнцсэн 2018-01-25
78 3687 СБ90090603 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
79 3688 ИЦ86060366 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
80 3689 ИЛ84042701 Сувилагч 70 Тэнцсэн 2018-01-25
81 3690 ОА95060428 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 2018-01-25
82 3691 НШ87071765 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 2018-01-25
83 3692 ЙО75032506 Сувилагч 70 Тэнцсэн 2018-01-25
84 4004 ДП90030902 Эх баригч 75 Тэнцсэн 2018-01-25
85 4005 ГО92062604 Эх баригч 80 Тэнцсэн 2018-01-25
86 4206 ОЮ84031503 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй 2018-01-25
87 4207 ВЭ75051761 Эм зүйч 30 Тэнцээгүй 2018-01-25
88 4208 ХА73051002 Эм зүйч 46 Тэнцээгүй 2018-01-25
89 4209 МЭ80030607 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй 2018-01-25
90 4210 ЙЛ88090805 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 2018-01-25
91 4211 ЖК88022416 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 2018-01-25
92 4212 АД89071811 Эм зүйч   Ирээгүй 2018-01-25
93 4213 КЮ79081009 Эм зүйч 40 Тэнцээгүй 2018-01-25
94 4214 УЕ49123007 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 2018-01-25
95 4215 ХК82050269 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 2018-01-25
96 4216 ЖЮ84061508 Эм зүйч 23 Тэнцээгүй 2018-01-25
97 4217 ЧС81011369 Эм зүйч   Ирээгүй 2018-01-25
98 4218 МЮ69041278 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 2018-01-25
99 4219 МР59112406 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 2018-01-25
100 4220 ЧД74112605 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 2018-01-25
101 4221 АД90031801 Эм зүйч   Ирээгүй 2018-01-25
102 4222 ЧТ87041162 Эм зүйч   Ирээгүй 2018-01-25
103 4223 ЙС83051507 Эм зүйч   Ирээгүй 2018-01-25
104 4224 АД88040506 Эм зүйч   Ирээгүй 2018-01-25
105 4225 ЮД89022601 Эм зүйч   Ирээгүй 2018-01-25
106 4226 СР74070408 Эм зүйч   Ирээгүй 2018-01-25
107 4227 УК89122229 Эм зүйч   Ирээгүй 2018-01-25
108 4228 УХ89020427 Эм зүйч   Ирээгүй 2018-01-25
109 4229 ЧИ55102609 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 2018-01-25
110 4230 АЗ80060801 Эм зүйч 72 Тэнцсэн 2018-01-25
111 4442 ИП88050781 Эм найруулагч   Ирээгүй 2018-01-25
112 4443 ИЛ90112202 Эм найруулагч   Ирээгүй 2018-01-25
113 4444 ЦГ69072622 Эм найруулагч 46 Тэнцээгүй 2018-01-25
114 4445 ДК85100411 Эм найруулагч 45 Тэнцээгүй 2018-01-25
115 4446 СР73092101 Эм найруулагч   Ирээгүй 2018-01-25
116 4447 ЖЬ87112989 Эм найруулагч 49 Тэнцээгүй 2018-01-25
117 4448 ОЮ90010714 Эм найруулагч   Ирээгүй 2018-01-25
118 4449 ВА92010203 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн 2018-01-25
119 4450 УХ82022305 Эм найруулагч   Ирээгүй 2018-01-25
120 4451 ДП92051302 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн 2018-01-25
121 4452 УЕ69021801 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн 2018-01-25
122 4453 МИ77042501 Эм найруулагч   Ирээгүй 2018-01-25
123 4454 ИГ90062800 Эм найруулагч 22 Тэнцээгүй 2018-01-25
124 4455 НФ80030126 Эм найруулагч   Ирээгүй 2018-01-25
125 4456 НМ84090525 Эм найруулагч   Ирээгүй 2018-01-25
126 4457 ГН83030409 Эм найруулагч 87 Тэнцсэн 2018-01-25
127 4458 ГН66082506 Эм найруулагч   Ирээгүй 2018-01-25
128 4459 ЧЙ68060708 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн 2018-01-25
129 4460 НЗ88012378 Эм найруулагч 28 Тэнцээгүй 2018-01-25
130 4620 БК91040707 Бага эмч 65 Тэнцээгүй 2018-01-25
131 4621 МЗ80021890 Бага эмч 62 Тэнцээгүй 2018-01-25
132 4622 НЮ73042468 Бага эмч   Ирээгүй 2018-01-25
133 4623 ЛА91032501 Бага эмч   Ирээгүй 2018-01-25
134 4624 ИЦ74042800 Бага эмч   Ирээгүй 2018-01-25
135 4625 ИО89073106 Бага эмч   Ирээгүй 2018-01-25
136 4626 ДЕ85030734 Бага эмч   Ирээгүй 2018-01-25
137 4627 НМ72032100 Бага эмч   Ирээгүй 2018-01-25
138 4628 ОЙ91010902 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 2018-01-25
139 4629 ДБ73011701 Бага эмч   Ирээгүй 2018-01-25
140 4630 ОН75042060 Бага эмч   Ирээгүй 2018-01-25
141 4631 ЙЮ70080506 Бага эмч 93 Тэнцсэн 2018-01-25
142 4632 ЛН75121809 Бага эмч   Ирээгүй 2018-01-25
143 4633 ДЕ85030738 Бага эмч 37 Тэнцээгүй 2018-01-25
144 5349 ЖЯ91062001 Сувилагч 71 Тэнцсэн 2018-01-25
145 5350 ЦИ83012805 Сувилагч 84 Тэнцсэн 2018-01-25
146 5351 ЖЯ91060427 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
147 5352 ЖЛ94030504 Сувилагч 87 Тэнцсэн 2018-01-25
148 5353 УП94082426 Сувилагч 71 Тэнцсэн 2018-01-25
149 5354 ПЮ95020944 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
150 5355 МИ93072403 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
151 5356 МЮ98030326 Сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
152 5357 ВМ94091901 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 2018-01-25
153 5358 БЮ93091818 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 2018-01-25
154 5359 ДЮ94030509 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 2018-01-25
155 5360 АР96071801 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 2018-01-25
156 5502 ЧЖ88040608 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 2018-01-25
157 5503 УК90091305 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн 2018-01-25
158 5504 УП94030138 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 2018-01-25
159 5505 ИУ95070719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй 2018-01-25
160 5506 ИЦ91052401 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 64 Тэнцээгүй 2018-01-25
161 5507 ЙР90030914 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй 2018-01-25
162 5508 ФВ83101914 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 2018-01-25
163 5509 УХ91123127 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 2018-01-25
164 5510 ИО86010901 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 2018-01-25
165 5511 ЛМ91040221 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй 2018-01-25
166 5512 НД92122200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 2018-01-25
167 5513 ШУ94012801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 2018-01-25
168 5514 УП94111657 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 2018-01-25
169 5515 УЗ92040341 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 2018-01-25
170 5516 УШ93110828 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 2018-01-25
171 5517 ДЖ92031902 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн 2018-01-25
172 5518 ВС92071722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 2018-01-25
173 5519 ЙД90101102 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 2018-01-25
174 5520 ДЮ93041908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 2018-01-25
175 5521 ВЮ93083118 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 2018-01-25
176 5522 ЖЯ91120424 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 2018-01-25
177 5523 УШ90120926 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 2018-01-25
178 6908 ФБ89052717 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2018-01-25
179 6909 ХГ82111204 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2018-01-25
180 6910 ЕЭ78022463 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 2018-01-25
181 6911 УЦ91122207 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2018-01-25
182 6912 УП92020671 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2018-01-25
183 6913 ДЙ89050209 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 2018-01-25
184 6914 ЖЯ86112403 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2018-01-25
185 6915 ЛБ79031613 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 2018-01-25
186 6916 КЮ92041809 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй 2018-01-25
187 6917 ФА71052870 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 2018-01-25
188 6918 ПЮ82101703 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 2018-01-25
189 6919 ЧН54071075 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 2018-01-25
190 6920 ЧК63080618 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 2018-01-25
191 6921 ИД89033104 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 2018-01-25
192 6922 АЗ89093007 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 2018-01-25
193 6923 ЮД91122404 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 2018-01-25
194 6924 ЧК83041103 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2018-01-25
195 6925 ДЛ91082701 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2018-01-25
196 6926 ИА80101765 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2018-01-25
197 6927 УМ90052632 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2018-01-25
198 6928 ИЭ80101765 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2018-01-25
199 6929 ОК85021305 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2018-01-25
200 6930 ПА84042808 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2018-01-25
201 6931 ПЮ90040401 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 2018-01-25
202 6932 УМ89040234 Ерөнхий эмч 38 Тэнцээгүй 2018-01-25
203 6933 ЕЭ69121981 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2018-01-25
204 6934 ВЁ83071923 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2018-01-25
205 6935 ШД65031209 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 2018-01-25
206 6936 УХ92022709 Ерөнхий эмч 77 Тэнцсэн 2018-01-25
207 6937 ЖЭ90110788 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 47 Тэнцээгүй 2018-01-25
208 6938 ШЕ82080203 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй 2018-01-25
209 7001 УЗ90071109 Уламжлалт анагаахын их эмч   Ирээгүй 2018-01-25
210 7502 УП93050993 Нүүр ам судлалын их эмч 87 Тэнцсэн 2018-01-25
211 7503 УЧ92112010 Нүүр ам судлалын их эмч   Ирээгүй 2018-01-25
212 8001 ВВ90102108 Бага эмч 76 Тэнцсэн 2018-01-25
213 8002 МЮ92052808 Бага эмч   Ирээгүй 2018-01-25
214 8003 ЙР92051103 Бага эмч 71 Тэнцсэн 2018-01-25
215 8004 ВЖ95090803 Бага эмч 57 Тэнцээгүй 2018-01-25
216 8202 ФА95042537 Уламжлалт анагаахын сувилагч   Ирээгүй 2018-01-25
217 8301 ДЕ89052022 Эм зүйч 46 Тэнцээгүй 2018-01-25
218 8302 ДМ89083001 Эм зүйч 72 Тэнцсэн 2018-01-25
219 8303 ГЮ19950309 Эм зүйч   Ирээгүй 2018-01-25
220 8304 ГЮ95030918 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 2018-01-25
221 8305 УИ96042500 Эм зүйч   Ирээгүй 2018-01-25
222 8306 ИО94030304 Эм зүйч   Ирээгүй 2018-01-25
223 8601 ЙЛ94102908 Эм найруулагч 87 Тэнцсэн 2018-01-25
224 8602 ЗГ71081305 Эм найруулагч 80 Тэнцсэн 2018-01-25
225 8603 ЕЮ83052803 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн 2018-01-25
226 8604 ЕД75122064 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн 2018-01-25
227 8605 ЧС65032763 Эм найруулагч 85 Тэнцсэн 2018-01-25
228 8606 МБ62071508 Эм найруулагч 79 Тэнцсэн 2018-01-25
229 8607 ЕЮ90012500 Эм найруулагч 80 Тэнцсэн 2018-01-25
230 8608 ЦГ59032101 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн 2018-01-25
231 8609 ЕЭ72021667 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн 2018-01-25
232 8808 УМ90031737 Эх баригч   Ирээгүй 2018-01-25
233 8809 ИЮ91062206 Эх баригч   Ирээгүй 2018-01-25
234 8810 ОЗ96021601 Эх баригч   Ирээгүй 2018-01-25