Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-01-24-ний Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлтийн шалгалт
2018-01-24-ны төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1100 ПВ94102807 Нүүр ам судлалын сувилахуй 91 Тэнцсэн  1/24/2018
2 1101 ЦД71031100 Нүүр ам судлалын сувилахуй 87 Тэнцсэн  1/24/2018
3 1102 РЭ88092500 Нүүр ам судлалын сувилахуй 91 Тэнцсэн  1/24/2018
4 1103 УҮ95421644 Нүүр ам судлалын сувилахуй 90 Тэнцсэн  1/24/2018
5 1104 ЛЮ65032502 Нүүр ам судлалын сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
6 1105 ЛЮ94072921 Нүүр ам судлалын сувилахуй 86 Тэнцсэн  1/24/2018
7 1106 ЖЭ80122501 Нүүр ам судлалын сувилахуй 90 Тэнцсэн  1/24/2018
8 1107 СВ92090403 Нүүр ам судлалын сувилахуй 91 Тэнцсэн  1/24/2018
9 1108 ЧО69120903 Нүүр ам судлалын сувилахуй 85 Тэнцсэн  1/24/2018
10 1109 ОГ94110206 Нүүр ам судлалын сувилахуй 89 Тэнцсэн  1/24/2018
11 1110 ЕЙ76101003 Нүүр ам судлалын сувилахуй 89 Тэнцсэн  1/24/2018
12 1111 КИ92102205 Нүүр ам судлалын сувилахуй 92 Тэнцсэн  1/24/2018
13 1112 ПЗ93020704 Нүүр ам судлалын сувилахуй 89 Тэнцсэн  1/24/2018
14 1113 ПЭ70062908 Нүүр ам судлалын сувилахуй 85 Тэнцсэн  1/24/2018
15 1114 ГБ94102906 Нүүр ам судлалын сувилахуй 88 Тэнцсэн  1/24/2018
16 1200 СВ86031810 Бариа заслын сувилахуй  95 Тэнцсэн  1/24/2018
17 1201 ПН80050612 Бариа заслын сувилахуй  96 Тэнцсэн  1/24/2018
18 1202 ГЮ90030807 Бариа заслын сувилахуй  89 Тэнцсэн  1/24/2018
19 1203 ЛЮ66050467 Бариа заслын сувилахуй  95 Тэнцсэн  1/24/2018
20 1300 ОЙ92090906 Нярайн сувилахуй 74 Тэнцээгүй  1/24/2018
21 1301 ОН95102701 Нярайн сувилахуй 71 Тэнцээгүй  1/24/2018
22 1302 УХ95110321 Нярайн сувилахуй 71 Тэнцээгүй  1/24/2018
23 1303 АЙ90022623 Нярайн сувилахуй 66 Тэнцээгүй  1/24/2018
24 1304 СБ86021501 Нярайн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
25 1305 ДИ94040705 Нярайн сувилахуй 75 Тэнцээгүй  1/24/2018
26 1306 ЕЛ96102421 Нярайн сувилахуй 70 Тэнцээгүй  1/24/2018
27 1307 ИА96082009 Нярайн сувилахуй 71 Тэнцээгүй  1/24/2018
28 1308 ДД82112005 Нярайн сувилахуй 69 Тэнцээгүй  1/24/2018
29 1309 КК94120909 Нярайн сувилахуй 74 Тэнцээгүй  1/24/2018
30 1310 ШУ91060503 Нярайн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
31 1311 БЗ84043028 Нярайн сувилахуй 71 Тэнцээгүй  1/24/2018
32 1312 БК81031207 Нярайн сувилахуй 67 Тэнцээгүй  1/24/2018
33 1313 ПН82100305 Нярайн сувилахуй 71 Тэнцээгүй  1/24/2018
34 1314 СТ88101200 Нярайн сувилахуй 67 Тэнцээгүй  1/24/2018
35 1315 ЦЗ86062601 Нярайн сувилахуй 70 Тэнцээгүй  1/24/2018
36 1316 ВН91040203 Нярайн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
37 1317 ПО95090805 Нярайн сувилахуй 62 Тэнцээгүй  1/24/2018
38 1318 ДЭ76021005 Нярайн сувилахуй 71 Тэнцээгүй  1/24/2018
39 1319 ЗК89071200 Нярайн сувилахуй 71 Тэнцээгүй  1/24/2018
40 1320 ШД78060563 Нярайн сувилахуй 68 Тэнцээгүй  1/24/2018
41 1321 АЮ94070403 Нярайн сувилахуй 71 Тэнцээгүй  1/24/2018
42 1322 ИД90070201 Нярайн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
43 1323 ИИ93031007 Нярайн сувилахуй 74 Тэнцээгүй  1/24/2018
44 1324 АЙ94013001 Нярайн сувилахуй 72 Тэнцээгүй  1/24/2018
45 1325 ГН94052701 Нярайн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
46 1326 ЙП85112506 Нярайн сувилахуй 72 Тэнцээгүй  1/24/2018
47 1327 БЛ95061312 Нярайн сувилахуй 73 Тэнцээгүй  1/24/2018
48 1328 ИУ95073006 Нярайн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
49 1329 СМ88081804 Нярайн сувилахуй 66 Тэнцээгүй  1/24/2018
50 1330 УШ93082140 Нярайн сувилахуй 69 Тэнцээгүй  1/24/2018
51 1400 ПЯ90122869 Хүүхдийн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
52 1500 ЖЗ90020202 Хүүхдийн сувилахуй 94 Тэнцсэн  1/24/2018
53 1501 ОД95030408 Хүүхдийн сувилахуй 95 Тэнцсэн  1/24/2018
54 1502 УД93092324 Хүүхдийн сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
55 1503 АЮ91041004 Хүүхдийн сувилахуй 94 Тэнцсэн  1/24/2018
56 1504 ГЙ84053107 Хүүхдийн сувилахуй 91 Тэнцсэн  1/24/2018
57 1505 РЖ84062301 Хүүхдийн сувилахуй 86 Тэнцсэн  1/24/2018
58 1506 РП93061202 Хүүхдийн сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
59 1507 СЛ87101803 Хүүхдийн сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
60 1508 БЭ90102707 Хүүхдийн сувилахуй 92 Тэнцсэн  1/24/2018
61 1509 БЮ89042909 Хүүхдийн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
62 1510 СЭ90081566 Хүүхдийн сувилахуй 97 Тэнцсэн  1/24/2018
63 1511 ЕГ95070803 Хүүхдийн сувилахуй 90 Тэнцсэн  1/24/2018
64 1512 ЛИ85123162 Хүүхдийн сувилахуй 84 Тэнцсэн  1/24/2018
65 1513 ОЛ93053021 Хүүхдийн сувилахуй 91 Тэнцсэн  1/24/2018
66 1514 ИГ92100204 Хүүхдийн сувилахуй 87 Тэнцсэн  1/24/2018
67 1515 ЙЛ92060309 Хүүхдийн сувилахуй 94 Тэнцсэн  1/24/2018
68 1516 БЮ90100142 Хүүхдийн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
69 1517 ИН93112206 Хүүхдийн сувилахуй 94 Тэнцсэн  1/24/2018
70 1518 ИЕ90102168 Хүүхдийн сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
71 1519 ЕЙ94040103 Хүүхдийн сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
72 1520 ОО93081706 Хүүхдийн сувилахуй 95 Тэнцсэн  1/24/2018
73 1521 ЛБ90020829 Хүүхдийн сувилахуй 95 Тэнцсэн  1/24/2018
74 1522 ВЮ74082761 Хүүхдийн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
75 1523 МЙ91042907 Хүүхдийн сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
76 1524 КБ74092502 Хүүхдийн сувилахуй 95 Тэнцсэн  1/24/2018
77 1525 ЙС75052125 Хүүхдийн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
78 1526 ЗК89081501 Хүүхдийн сувилахуй 94 Тэнцсэн  1/24/2018
79 1527 ИФ87071700 Хүүхдийн сувилахуй 94 Тэнцсэн  1/24/2018
80 1528 РХ91022802 Хүүхдийн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
81 1529 ЛД95010106 Хүүхдийн сувилахуй 82 Тэнцсэн  1/24/2018
82 1530 ЛГ88092109 Хүүхдийн сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
83 1531 ВД88093004 Хүүхдийн сувилахуй 70 Тэнцээгүй  1/24/2018
84 1532 ГЮ85061206 Хүүхдийн сувилахуй 57 Тэнцээгүй  1/24/2018
85 1533 ОА84060901 Хүүхдийн сувилахуй 55 Тэнцээгүй  1/24/2018
86 1534 ЖК92042708 Хүүхдийн сувилахуй 88 Тэнцсэн  1/24/2018
87 1600 ИЭ72062407 Сэргээн засах эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
88 1601 ГВ93101000 Сэргээн засах эмчилгээний сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
89 1602 ВТ84080601 Сэргээн засах эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
90 1603 ГИ91032404 Сэргээн засах эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
91 1604 ОЮ78011262 Сэргээн засах эмчилгээний сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
92 1605 ЖВ70080705 Сэргээн засах эмчилгээний сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
93 1606 ДЗ81062821 Сэргээн засах эмчилгээний сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
94 1607 ДГ91090601 Сэргээн засах эмчилгээний сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
95 1608 СЭ80011502 Сэргээн засах эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
96 1609 ДЮ78051601 Сэргээн засах эмчилгээний сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
97 1610 ИГ93090608 Сэргээн засах эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
98 1611 ЛМ91020700 Сэргээн засах эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
99 1700 ЕЭ94052803 Цус, хавдрын сувилахуй  73 Тэнцээгүй  1/24/2018
100 1701 МЮ95040401 Цус, хавдрын сувилахуй  88 Тэнцсэн  1/24/2018
101 1800 ЛЮ85102700 Мэдрэлийн сувилахуй  96 Тэнцсэн  1/24/2018
102 1801 ГН95102200 Мэдрэлийн сувилахуй  94 Тэнцсэн  1/24/2018
103 1802 ОИ91040505 Мэдрэлийн сувилахуй  97 Тэнцсэн  1/24/2018
104 1803 РЭ93050440 Мэдрэлийн сувилахуй  97 Тэнцсэн  1/24/2018
105 1804 ИД95010604 Мэдрэлийн сувилахуй  97 Тэнцсэн  1/24/2018
106 1805 ЕЕ94110603 Мэдрэлийн сувилахуй  97 Тэнцсэн  1/24/2018
107 1806 БЗ94040706 Мэдрэлийн сувилахуй  96 Тэнцсэн  1/24/2018
108 1807 ЛЮ92032026 Мэдрэлийн сувилахуй  93 Тэнцсэн  1/24/2018
109 1808 ДЮ72111401 Мэдрэлийн сувилахуй  96 Тэнцсэн  1/24/2018
110 1809 МЯ85031509 Мэдрэлийн сувилахуй    Ирээгүй 1/24/2018
111 1810 ГЖ94102505 Мэдрэлийн сувилахуй  96 Тэнцсэн  1/24/2018
112 1900 БГ85030403 Чих хамар  хоолойн сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
113 1901 ВП81010301 Чих хамар  хоолойн сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
114 1902 МА76033001 Чих хамар  хоолойн сувилахуй 92 Тэнцсэн  1/24/2018
115 1903 ЙР82092602 Чих хамар  хоолойн сувилахуй 91 Тэнцсэн  1/24/2018
116 1904 ХЛ75041567 Чих хамар  хоолойн сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
117 1905 ДЮ70042764 Чих хамар  хоолойн сувилахуй 97 Тэнцсэн  1/24/2018
118 1906 ЦБ66082409 Чих хамар  хоолойн сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
119 2000 УК76031967 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 80 Тэнцсэн  1/24/2018
120 2001 ВГ92033141 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 97 Тэнцсэн  1/24/2018
121 2002 ПИ94071309 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
122 2003 ФА95080500 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
123 2004 ЖЮ82052907 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 89 Тэнцсэн  1/24/2018
124 2005 ГЗ87061328 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 70 Тэнцээгүй  1/24/2018
125 2006 ИФ88041402 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
126 2007 ОО94012504 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
127 2008 ЧР79112443 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 90 Тэнцсэн  1/24/2018
128 2009 ЕГ89020405 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
129 2010 КИ91101805 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 97 Тэнцсэн  1/24/2018
130 2011 АЮ91092528 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
131 2012 ПЛ94020603 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 92 Тэнцсэн  1/24/2018
132 2013 ПЕ93011321 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
133 2014 БЮ81041206 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
134 2015 ЖЯ91042406 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
135 2016 ФД83102202 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
136 2017 ЛЖ91042509 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
137 2018 ВЭ78043003 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 92 Тэнцсэн  1/24/2018
138 2019 УД91101001 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
139 2020 РС95090700 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
140 2021 МК90010109 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
141 2022 ЖЯ93092004 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 54 Тэнцээгүй  1/24/2018
142 2023 ЖЯ76080601 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 97 Тэнцсэн  1/24/2018
143 2024 АЮ88012062 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 97 Тэнцсэн  1/24/2018
144 2100 МК91062107 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 95 Тэнцсэн  1/24/2018
145 2101 ЙР91043001 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 94 Тэнцсэн  1/24/2018
146 2102 РЙ89121508 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
147 2103 ОЗ92072904 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
148 2104 БЖ93042606 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
149 2105 СЩ95060222 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
150 2106 ОЭ91042000 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
151 2107 ГЗ97021904 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 98 Тэнцсэн  1/24/2018
152 2108 ЛЮ87111603 Яаралтай тусламжийн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
153 2109 СЛ91112920 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 94 Тэнцсэн  1/24/2018
154 2110 ДГ80052208 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
155 2111 ГИ95081524 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 94 Тэнцсэн  1/24/2018
156 2112 ДЛ77021606 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
157 2113 МА76050907 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 82 Тэнцсэн  1/24/2018
158 2114 ЦВ76102308 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 79 Тэнцээгүй  1/24/2018
159 2115 АЕ91030800 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
160 2116 РХ94102509 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
161 2117 ШУ89111500 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 92 Тэнцсэн  1/24/2018
162 2118 КЮ90120363 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
163 2119 ЧЕ73091760 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 95 Тэнцсэн  1/24/2018
164 2120 ВС78050107 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
165 2121 АС95071702 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 97 Тэнцсэн  1/24/2018
166 2122 ИУ85031103 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 94 Тэнцсэн  1/24/2018
167 2123 ВИ91011401 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
168 2124 УА95020408 Яаралтай тусламжийн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
169 2125 ЖЯ79052660 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 85 Тэнцсэн  1/24/2018
170 2126 НУ74122706 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 98 Тэнцсэн  1/24/2018
171 2127 АЮ91052022 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
172 2128 АМ92090909 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
173 2129 АЭ73130701 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 91 Тэнцсэн  1/24/2018
174 2200 БЖ93061505 Мэс заслын сувилахуй 84 Тэнцсэн  1/24/2018
175 2201 БЮ93081583 Мэс заслын сувилахуй 84 Тэнцсэн  1/24/2018
176 2202 МВ81070302 Мэс заслын сувилахуй 97 Тэнцсэн  1/24/2018
177 2203 ОЮ94042840 Мэс заслын сувилахуй 90 Тэнцсэн  1/24/2018
178 2204 РМ83110901 Мэс заслын сувилахуй 84 Тэнцсэн  1/24/2018
179 2205 ЖИ88091700 Мэс заслын сувилахуй 98 Тэнцсэн  1/24/2018
180 2206 ПО93030800 Мэс заслын сувилахуй 86 Тэнцсэн  1/24/2018
181 2207 ПЖ94022605 Мэс заслын сувилахуй 87 Тэнцсэн  1/24/2018
182 2208 ПЙ92110906 Мэс заслын сувилахуй 81 Тэнцсэн  1/24/2018
183 2209 ЗИ96021608 Мэс заслын сувилахуй 78 Тэнцээгүй  1/24/2018
184 2210 АИ81011207 Мэс заслын сувилахуй 88 Тэнцсэн  1/24/2018
185 2211 ОО93112701 Мэс заслын сувилахуй 86 Тэнцсэн  1/24/2018
186 2212 АЯ91071512 Мэс заслын сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
187 2213 УУ92021002 Мэс заслын сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
188 2214 ЧД80050401 Мэс заслын сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
189 2215 ПЕ93030100 Мэс заслын сувилахуй 92 Тэнцсэн  1/24/2018
190 2216 ИЦ80111868 Мэс заслын сувилахуй 97 Тэнцсэн  1/24/2018
191 2217 ЦД71072205 Мэс заслын сувилахуй 87 Тэнцсэн  1/24/2018
192 2218 ЕО96070309 Мэс заслын сувилахуй 82 Тэнцсэн  1/24/2018
193 2219 БЗ95091239 Мэс заслын сувилахуй 82 Тэнцсэн  1/24/2018
194 2220 АП92112602 Мэс заслын сувилахуй 80 Тэнцсэн  1/24/2018
195 2221 РМ90101368 Мэс заслын сувилахуй 88 Тэнцсэн  1/24/2018
196 2222 МР94050209 Мэс заслын сувилахуй 88 Тэнцсэн  1/24/2018
197 2223 ЕЙ93050709 Мэс заслын сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
198 2224 СЦ90012201 Мэс заслын сувилахуй 86 Тэнцсэн  1/24/2018
199 2225 ОЮ93091963 Мэс заслын сувилахуй 78 Тэнцээгүй  1/24/2018
200 2226 ПЮ94041701 Мэс заслын сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
201 2227 ЛЛ93032701 Мэс заслын сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
202 2228 ОЕ89030905 Мэс заслын сувилахуй 85 Тэнцсэн  1/24/2018
203 2229 ПЗ93021508 Мэс заслын сувилахуй 82 Тэнцсэн  1/24/2018
204 2230 ПЖ90111906 Мэс заслын сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
205 2231 ЧИ74092260 Мэс заслын сувилахуй 76 Тэнцээгүй  1/24/2018
206 2232 ТЯ93121320 Мэс заслын сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
207 2233 ПМ94081201 Мэс заслын сувилахуй 92 Тэнцсэн  1/24/2018
208 2234 ФД79080605 Мэс заслын сувилахуй 95 Тэнцсэн  1/24/2018
209 2235 ИГ93071709 Мэс заслын сувилахуй 95 Тэнцсэн  1/24/2018
210 2300 ЙЖ91070101 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 87 Тэнцсэн  1/24/2018
211 2301 ЖЮ90112908 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 68 Тэнцээгүй  1/24/2018
212 2302 РЮ93062808 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 94 Тэнцсэн  1/24/2018
213 2303 НЦ91120908 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
214 2304 ЗФ89112159 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 91 Тэнцсэн  1/24/2018
215 2305 ВМ91062525 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 90 Тэнцсэн  1/24/2018
216 2306 ЗК91051401 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 97 Тэнцсэн  1/24/2018
217 2307 СЮ90010401 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 70 Тэнцээгүй  1/24/2018
218 2308 ЖГ94031401 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 70 Тэнцээгүй  1/24/2018
219 2309 ВМ97111507 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
220 2310 РЙ91011602 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
221 2311 ТА89111602 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
222 2312 ЙН95100305 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй   Ирээгүй 1/24/2018
223 2313 СТ92062208 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 98 Тэнцсэн  1/24/2018
224 2314 МХ94021404 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
225 2315 ПЙ93052501 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 92 Тэнцсэн  1/24/2018
226 2400 ЛЮ90101187 Арьсны сувилахуй 95 Тэнцсэн  1/24/2018
227 2401 ЧТ69020560 Арьсны сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
228 2402 ЧИ66051960 Арьсны сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
229 2403 ИА94100808 Арьсны сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
230 2404 ФД79121703 Арьсны сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
231 2405 МА71022106 Арьсны сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
232 2406 ДВ96050108 Арьсны сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
233 2407 ВК63042001 Арьсны сувилахуй 98 Тэнцсэн  1/24/2018
234 2500 АН87092301 Гэмтэл согогийн сувилахуй  96 Тэнцсэн  1/24/2018
235 2501 ИЮ87112866 Гэмтэл согогийн сувилахуй  91 Тэнцсэн  1/24/2018
236 2502 ВЭ87022113 Гэмтэл согогийн сувилахуй    Ирээгүй 1/24/2018
237 2503 ДЮ69022063 Гэмтэл согогийн сувилахуй  92 Тэнцсэн  1/24/2018
238 2504 АН94091707 Гэмтэл согогийн сувилахуй  96 Тэнцсэн  1/24/2018
239 2505 ПД88032563 Гэмтэл согогийн сувилахуй  96 Тэнцсэн  1/24/2018
240 2506 ЦЖ76080405 Гэмтэл согогийн сувилахуй  83 Тэнцсэн  1/24/2018
241 2507 УК90092326 Гэмтэл согогийн сувилахуй  99 Тэнцсэн  1/24/2018
242 2508 ЕТ97111709 Гэмтэл согогийн сувилахуй  97 Тэнцсэн  1/24/2018
243 2509 КЮ93080600 Гэмтэл согогийн сувилахуй  100 Тэнцсэн  1/24/2018
244 2510 ГИ91011207 Гэмтэл согогийн сувилахуй  68 Тэнцээгүй  1/24/2018
245 2511 ОМ45061501 Гэмтэл согогийн сувилахуй  94 Тэнцсэн  1/24/2018
246 2512 КА93112802 Гэмтэл согогийн сувилахуй  100 Тэнцсэн  1/24/2018
247 2513 ОЗ90051005 Гэмтэл согогийн сувилахуй  99 Тэнцсэн  1/24/2018
248 2600 АД91052700 Нүдний сувилахуй судлал  91 Тэнцсэн  1/24/2018
249 2601 ХК78010729 Нүдний сувилахуй судлал  99 Тэнцсэн  1/24/2018
250 2602 ПЖ90022409 Нүдний сувилахуй судлал  96 Тэнцсэн  1/24/2018
251 2700 АЗ94092006 Бичил амь судлалын техникч 94 Тэнцсэн  1/24/2018
252 2701 ИЮ91100533 Бичил амь судлалын техникч 84 Тэнцсэн  1/24/2018
253 2702 ЙУ92080511 Бичил амь судлалын техникч 92 Тэнцсэн  1/24/2018
254 2703 ИД84040304 Бичил амь судлалын техникч 99 Тэнцсэн  1/24/2018
255 2704 СЕ84062616 Бичил амь судлалын техникч 45 Тэнцээгүй  1/24/2018
256 2705 ЙВ92022609 Бичил амь судлалын техникч 94 Тэнцсэн  1/24/2018
257 2706 ОЮ91040740 Бичил амь судлалын техникч 95 Тэнцсэн  1/24/2018
258 2707 ГД86020262 Бичил амь судлалын техникч 91 Тэнцсэн  1/24/2018
259 2800 ЖВ72113005 Клиник биохимийн техникч 98 Тэнцсэн  1/24/2018
260 2801 ИЖ83012408 Клиник биохимийн техникч   Ирээгүй 1/24/2018
261 2802 ИБ94021204 Клиник биохимийн техникч 96 Тэнцсэн  1/24/2018
262 2803 ОА84062304 Клиник биохимийн техникч   Ирээгүй 1/24/2018
263 2804 ЕМ95090528 Клиник биохимийн техникч 97 Тэнцсэн  1/24/2018
264 2805 ТА91071282 Клиник биохимийн техникч 90 Тэнцсэн  1/24/2018
265 2806 ЗА89100325 Клиник биохимийн техникч   Ирээгүй 1/24/2018
266 2807 ЛЮ88091464 Клиник биохимийн техникч 89 Тэнцсэн  1/24/2018
267 2808 СЭ68020107 Клиник биохимийн техникч 98 Тэнцсэн  1/24/2018
268 2809 ЖЮ86090707 Клиник биохимийн техникч 98 Тэнцсэн  1/24/2018
269 2900 ИО91061918 Серологи судлалын техникч 96 Тэнцсэн  1/24/2018
270 2901 ЛЛ93022516 Серологи судлалын техникч 95 Тэнцсэн  1/24/2018
271 2902 СО87031605 Серологи судлалын техникч   Ирээгүй 1/24/2018
272 2903 ОО90042105 Серологи судлалын техникч 89 Тэнцсэн  1/24/2018
273 2904 ОА85123100 Серологи судлалын техникч   Ирээгүй 1/24/2018
274 2905 УЮ95091703 Серологи судлалын техникч   Ирээгүй 1/24/2018
275 3000 ПБ91112601 Эд судлалын техникч 100 Тэнцсэн  1/24/2018
276 3001 ЙБ94031822 Эд судлалын техникч 92 Тэнцсэн  1/24/2018
277 3002 РД94030104 Эд судлалын техникч 95 Тэнцсэн  1/24/2018
278 3003 ЕГ93051510 Эд судлалын техникч 93 Тэнцсэн  1/24/2018
279 3004 СК94061902 Эд судлалын техникч 91 Тэнцсэн  1/24/2018
280 3100 ДЮ68110606 Эс судлалын техникч 78 Тэнцээгүй  1/24/2018
281 3101 КГ93091904 Эс судлалын техникч 92 Тэнцсэн  1/24/2018
282 3200 ГВ74040303 Дархлаажуулалтын сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
283 3201 ВР89122007 Дархлаажуулалтын сувилахуй 87 Тэнцсэн  1/24/2018
284 3202 КМ92070506 Дархлаажуулалтын сувилахуй 98 Тэнцсэн  1/24/2018
285 3203 ЛГ94080108 Дархлаажуулалтын сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
286 3204 ДЮ66062465 Дархлаажуулалтын сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
287 3205 ЛЖ92030901 Дархлаажуулалтын сувилахуй 90 Тэнцсэн  1/24/2018
288 3206 НР92083109 Дархлаажуулалтын сувилахуй 83 Тэнцсэн  1/24/2018
289 3207 ЖК90082102 Дархлаажуулалтын сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
290 3208 ВП74060601 Дархлаажуулалтын сувилахуй 92 Тэнцсэн  1/24/2018
291 3209 ГЗ75102904 Дархлаажуулалтын сувилахуй 91 Тэнцсэн  1/24/2018
292 3210 СЭ84030860 Дархлаажуулалтын сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
293 3211 СЭ90072908 Дархлаажуулалтын сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
294 3212 ИТ87071308 Дархлаажуулалтын сувилахуй 94 Тэнцсэн  1/24/2018
295 3213 СМ78112501 Дархлаажуулалтын сувилахуй 94 Тэнцсэн  1/24/2018
296 3214 ЗН96060603 Дархлаажуулалтын сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
297 3215 ОВ74070200 Дархлаажуулалтын сувилахуй 95 Тэнцсэн  1/24/2018
298 3216 ЗМ74101708 Дархлаажуулалтын сувилахуй 90 Тэнцсэн  1/24/2018
299 3217 ЛЮ86030461 Дархлаажуулалтын сувилахуй 95 Тэнцсэн  1/24/2018
300 3218 ДЛ89112706 Дархлаажуулалтын сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/24/2018
301 3220 СК84092207 Дархлаажуулалтын сувилахуй 90 Тэнцсэн  1/24/2018
302 3221 ИЮ92111701 Дархлаажуулалтын сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
303 3222 ЕГ92101800 Дархлаажуулалтын сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
304 3223 ХА69110301 Дархлаажуулалтын сувилахуй 91 Тэнцсэн  1/24/2018
305 3224 ЦГ77072285 Дархлаажуулалтын сувилахуй 94 Тэнцсэн  1/24/2018
306 3225 РФ88050467 Дархлаажуулалтын сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/24/2018
307 3226 ОН78071567 Дархлаажуулалтын сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
308 3227 РЕ87032164 Дархлаажуулалтын сувилахуй 97 Тэнцсэн  1/24/2018
309 3228 ДН84051905 Дархлаажуулалтын сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/24/2018
310 3229 ЙВ86122203 Дархлаажуулалтын сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
311 3230 КВ73012103 Дархлаажуулалтын сувилахуй 95 Тэнцсэн  1/24/2018
312 3231 ЛЗ91030908 Дархлаажуулалтын сувилахуй 98 Тэнцсэн  1/24/2018
313 3232 ВМ89100605 Дархлаажуулалтын сувилахуй 86 Тэнцсэн  1/24/2018
314 3234 ПБ84022466 Дархлаажуулалтын сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/24/2018
315 3235 ДД84122003 Дархлаажуулалтын сувилахуй 91 Тэнцсэн  1/24/2018
316 3236 РФ85011567 Дархлаажуулалтын сувилахуй 98 Тэнцсэн  1/24/2018
317 3237 КК73127007 Дархлаажуулалтын сувилахуй 87 Тэнцсэн  1/24/2018
318 3300 МА84091207 Халдвартын сувилахуй 82 Тэнцсэн  1/24/2018
319 3301 БЮ94091067 Халдвартын сувилахуй 79 Тэнцээгүй  1/24/2018
320 3302 ТЗ69101504 Халдвартын сувилахуй 82 Тэнцсэн  1/24/2018
321 3303 ЧИ68052707 Халдвартын сувилахуй 94 Тэнцсэн  1/24/2018
322 3400 ТА92111125 Ариутгагч 85 Тэнцсэн  1/24/2018
323 3401 БА96041106 Ариутгагч 97 Тэнцсэн  1/24/2018
324 3403 ИЭ67031468 Ариутгагч 88 Тэнцсэн  1/24/2018
325 3404 ВГ84040421 Ариутгагч 84 Тэнцсэн  1/24/2018
326 3405 ЕБ80031201 Ариутгагч 83 Тэнцсэн  1/24/2018
327 3406 СЮ79010711 Ариутгагч 92 Тэнцсэн  1/24/2018
328 3407 СЗ84031516 Ариутгагч 92 Тэнцсэн  1/24/2018
329 3408 ПЖ73041305 Ариутгагч 83 Тэнцсэн  1/24/2018
330 3409 ЛЛ69083161 Ариутгагч 91 Тэнцсэн  1/24/2018
331 3410 ЛЖ72020903 Ариутгагч 87 Тэнцсэн  1/24/2018
332 3411 МН89050862 Ариутгагч 89 Тэнцсэн  1/24/2018
333 3412 ДЙ01251102 Ариутгагч 86 Тэнцсэн  1/24/2018
334 3413 ЕЭ92071809 Ариутгагч 93 Тэнцсэн  1/24/2018
335 3414 УШ92081147 Ариутгагч 84 Тэнцсэн  1/24/2018
336 3415 ИВ86070407 Ариутгагч 91 Тэнцсэн  1/24/2018
337 3416 БЭ87031429 Ариутгагч 92 Тэнцсэн  1/24/2018
338 3417 ВА82081801 Ариутгагч 81 Тэнцсэн  1/24/2018
339 3419 ЧВ77122407 Ариутгагч 81 Тэнцсэн  1/24/2018
340 3420 ВЖ85112803 Ариутгагч 95 Тэнцсэн  1/24/2018
341 3421 ИР93090527 Ариутгагч 90 Тэнцсэн  1/24/2018
342 3422 КЕ72022505 Ариутгагч 85 Тэнцсэн  1/24/2018
343 3424 СЭ69021208 Ариутгагч 69 Тэнцээгүй  1/24/2018
344 3425 ЕЮ71012906 Ариутгагч 88 Тэнцсэн  1/24/2018
345 3426 ДЮ77021108 Ариутгагч 87 Тэнцсэн  1/24/2018
346 3427 ЕД80012165 Ариутгагч 86 Тэнцсэн  1/24/2018
347 3428 ЧЛ85042505 Ариутгагч 84 Тэнцсэн  1/24/2018
348 3429 ГБ84110503 Ариутгагч 88 Тэнцсэн  1/24/2018
349 3430 ГВ93112006 Ариутгагч 88 Тэнцсэн  1/24/2018
350 3431 ИФ68050501 Ариутгагч 88 Тэнцсэн  1/24/2018
351 3432 ЕЕ87040708 Ариутгагч 81 Тэнцсэн  1/24/2018
352 3433 ЦВ76031363 Ариутгагч 94 Тэнцсэн  1/24/2018
353 3434 ДИ72031803 Ариутгагч 83 Тэнцсэн  1/24/2018
354 3435 ЖК82042703 Ариутгагч 89 Тэнцсэн  1/24/2018
355 3436 КИ82110708 Ариутгагч 92 Тэнцсэн  1/24/2018
356 3437 ГМ79122001 Ариутгагч 92 Тэнцсэн  1/24/2018
357 3438 ИЦ88090768 Ариутгагч 83 Тэнцсэн  1/24/2018
358 3439 ОЖ81092603 Ариутгагч 91 Тэнцсэн  1/24/2018
359 3440 ВЮ71120567 Ариутгагч 95 Тэнцсэн  1/24/2018
360 3441 БА93082301 Ариутгагч 97 Тэнцсэн  1/24/2018
361 3442 ГЙ87041304 Ариутгагч 91 Тэнцсэн  1/24/2018
362 3443 КЮ78072004 Ариутгагч 92 Тэнцсэн  1/24/2018
363 3444 ЙВ92091903 Ариутгагч 83 Тэнцсэн  1/24/2018
364 3445 ЛЮ70122544 Ариутгагч 90 Тэнцсэн  1/24/2018
365 3446 ИУ81073001 Ариутгагч 92 Тэнцсэн  1/24/2018
366 4000 УД65060203 Эхийн сувилахуй 71 Тэнцээгүй  1/24/2018
367 4600 БВ88031706 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 89 Тэнцсэн  1/24/2018
368 4601 ЖЗ93122600 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 84 Тэнцсэн  1/24/2018
369 4602 ИД87012208 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 87 Тэнцсэн  1/24/2018
370 4603 ИЭ72082002 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 86 Тэнцсэн  1/24/2018
371 4604 ГП75020103 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 86 Тэнцсэн  1/24/2018
372 4605 РЮ90011807 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 84 Тэнцсэн  1/24/2018