Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 58 081 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 488 төрөлтөөр буюу 0.8 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 58 525 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 563 хүүхдээр буюу 1.0 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 29 978 буюу 51.2 хувь нь хүү, 28 547 буюу 48.8 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 13 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 22.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 771 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.2 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 930 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 62 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 12 723 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 177 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 7724 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 4999 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 27 төрлийн 32 275 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 99.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1168 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.8-оор нэмэгдсэн байна.
2017-12-19-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дү
2017-12-19-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1603 ИЙ52061518 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 49 Тэнцээгүй 12/19/2017
2 2501 ЧА84120207 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 63 Тэнцээгүй 12/19/2017
3 3307 ФА89072906 УАУ эмч 43 Тэнцээгүй 12/19/2017
4 3308 ЧК76031000 УАУ эмч 58 Тэнцээгүй 12/19/2017
5 3695 ЧД68062602 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 12/19/2017
6 3696 ЛЮ74102204 Сувилагч   Ирээгүй 12/19/2017
7 3697 ВЗ82111209 Сувилагч   Ирээгүй 12/19/2017
8 3698 ШД67101905 Сувилагч   Ирээгүй 12/19/2017
9 4457 ИП88050781 Эм найруулагч   Ирээгүй 12/19/2017
10 4458 ДП92051302 Эм найруулагч   Ирээгүй 12/19/2017
11 5363 ВМ94091901 Сувилагч   Ирээгүй 12/19/2017
12 5522 ЗЮ93041504 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 12/19/2017
13 5523 ИХ93091906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй 12/19/2017
14 6937 ПО85120301 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 12/19/2017
15 6938 ЦГ60020306 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 12/19/2017
16 6939 СБ87043001 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 12/19/2017
17 6940 АЗ89093007 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 12/19/2017
18 7004 ФМ90041765 Уламжлалт анагаахын их эмч 79 Тэнцсэн 12/19/2017