Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-12-09-ний Увс аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цааса
2017-12-09-ний Увс аймгийн  эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
18 2018 ОП90071501 Уламжлалын бага эмч 38 Тэнцээгүй  12/9/2017
16 2016 ОО94090905 Бага эмч 44 Тэнцээгүй  12/9/2017
20 2020 ОО88111419 Бага эмч 53 Тэнцээгүй  12/9/2017
22 2022 ОЛ91030211 Бага эмч 55 Тэнцээгүй  12/9/2017
2 2002 ОИ93091500 Сувилагч 57 Тэнцээгүй  12/9/2017
8 2008 ОР90071505 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй  12/9/2017
26 2027 ОМ90050822 Эх барих 57 Тэнцээгүй  12/9/2017
13 2013 ОО84122708 Эм барих 59 Тэнцээгүй  12/9/2017
31 2032 ОЛ90032467 Бага эмч 59 Тэнцээгүй  12/9/2017
30 2031 ОЙ92030902 Их эмч 61 Тэнцээгүй  12/9/2017
1 2001   Сувилагч  62 Тэнцээгүй  12/9/2017
21 2021 ОЙ87110303 Эм зүйч 62 Тэнцээгүй  12/9/2017
25 2025 ДЮ68111075 Сувилагч  62 Тэнцээгүй  12/9/2017
27 2028 БЮ91070700 Сувилагч  62 Тэнцээгүй  12/9/2017
12 2012 БЮ85090508 Сувилагч  63 Тэнцээгүй  12/9/2017
14 2014 МЗ91101925 Сувилагч  63 Тэнцээгүй  12/9/2017
15 2015 ОМ86122844 Эх барих бага эмч 64 Тэнцээгүй  12/9/2017
17 2017 ОР64102000 Бага эмч 65 Тэнцээгүй  12/9/2017
23 2023 БА89102106 Их эмч 70 Тэнцсэн  12/9/2017
32 2033 УШ92022505 Их эмч 70 Тэнцсэн  12/9/2017
24 2024 ОА65102024 Сувилагч 70 Тэнцсэн  12/9/2017
34 2035 ФМ89102765 Их эмч 70 Тэнцсэн  12/9/2017
33 2034 ХЖ73072406 Их эмч 71 Тэнцсэн  12/9/2017
10 2010 БА83091101 Их эмч 72 Тэнцсэн  12/9/2017
3 2003 ОР89102104 Их эмч 73 Тэнцсэн  12/9/2017
6 2006 ОЭ81080164 Их эмч 75 Тэнцсэн  12/9/2017
7 2007 ОЭ91071688 Их эмч 75 Тэнцсэн  12/9/2017
5 2005 ОЮ88011118 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн  12/9/2017
19 2019 ОО82081681 Эм зүйч 78 Тэнцсэн  12/9/2017
4 2004 ОО63120570 Их эмч 82 Тэнцсэн  12/9/2017
28 2029 ВА95010201 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн  12/9/2017
9 2009 ХЕ87051902 Уламжлалын их эмч 88 Тэнцсэн  12/9/2017
11 2011 ОЛ95071407 Эм найруулагч  89 Тэнцсэн  12/9/2017
29 2030 ЛБ70100621 Бага эмч   Ирээгүй 12/9/2017