Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
2017-12-08-ны Ховд аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан
2017-12-08-ны Ховд аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 5001 ПЮ83032907 Чих хамар хоолой  70 Тэнцсэн 12/8/2017
2 5002 ОЗ89071306 Нүүр ам судлал  63 Тэнцээгүй 12/8/2017
3 5003 ПО85120301 Ерөнхий мэргэжлийн нмч 64 Тэнцээгүй 12/8/2017
4 5004 ПЛ93092303 Ерөнхий мэргэжлийн нмч   Ирээгүй  12/8/2017
5 5005 ПЯ90120132 Ерөнхий мэргэжлийн нмч   Ирээгүй  12/8/2017
6 5006 ПД89032267 Ерөнхий мэргэжлийн нмч 48 Тэнцээгүй 12/8/2017
7 5007 ПЮ69122666 Ерөнхий мэргэжлийн нмч 53 Тэнцээгүй 12/8/2017
8 5008 ПН85013005 Ерөнхий мэргэжлийн нмч   Ирээгүй  12/8/2017
9 5009 ПЮ84120107 Ерөнхий мэргэжлийн нмч 59 Тэнцээгүй 12/8/2017
10 5010 ПБ86031774 Ерөнхий мэргэжлийн нмч 70 Тэнцсэн 12/8/2017
11 5011 ПН90112513 Ерөнхий мэргэжлийн нмч 33 Тэнцээгүй 12/8/2017
12 5012 ДЛ91122607 Ерөнхий мэргэжлийн нмч 54 Тэнцээгүй 12/8/2017
13 5013 ПГ90081711 Ерөнхий мэргэжлийн нмч 74 Тэнцсэн 12/8/2017
14 5014 ПЭ71080616 Ерөнхий мэргэжлийн нмч 43 Тэнцээгүй 12/8/2017
15 5015 ЧЙ79070608 Ерөнхий мэргэжлийн нмч 71 Тэнцсэн 12/8/2017
16 5016 ДЕ91102302 Ерөнхий мэргэжлийн нмч   Ирээгүй  12/8/2017
17 5017 ПЙ89033065 Эм зүйч 39 Тэнцээгүй 12/8/2017
18 5018 ПА89082405 Эм зүйч   Ирээгүй  12/8/2017
19 5019 ОЙ89113007 Эм зүйч 45 Тэнцээгүй 12/8/2017
20 5020 ПЭ74073107 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 12/8/2017
21 5021 ПЗ91021401 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 12/8/2017
22 5022 ПН89102208 Сувилагч 77 Тэнцсэн 12/8/2017
23 5023 ПН84082703 Сувилагч 77 Тэнцсэн 12/8/2017
24 5024 ПЙ91080700 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 12/8/2017
25 5025 РЕ79102361 Сувилагч 70 Тэнцсэн 12/8/2017
26 5026 ПИ77102202 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 12/8/2017
27 5027 ДА79121607 Сувилагч   Ирээгүй  12/8/2017
28 5028 ПБ89093028 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 12/8/2017
29 5029 БЮ91070700 Сувилагч   Ирээгүй  12/8/2017
30 5030 ДЮ72092122 Сувилагч   Ирээгүй  12/8/2017
31 5031 ПМ79020206 Эх баригч   Ирээгүй  12/8/2017
32 5032 ПИ89061629 Эх баригч 72 Тэнцсэн 12/8/2017
33 5033 ПЙ94072404 Эх баригч   Ирээгүй  12/8/2017
34 5034 БЗ95082502 Эх баригч 72 Тэнцсэн 12/8/2017
35 5035 БЛ92121216 Эх баригч   Ирээгүй  12/8/2017
36 5036 ПП90122524 Бага эмч 37 Тэнцээгүй 12/8/2017
37 5037 ПН86111108 Бага эмч 75 Тэнцсэн 12/8/2017
38 5038 ДЮ85030737 Бага эмч 48 Тэнцээгүй 12/8/2017
39 5039 ПГ84022713 Бага эмч 35 Тэнцээгүй 12/8/2017
40 5040 БК88101673 Бага эмч 70 Тэнцсэн 12/8/2017
41 5041 ДЮ71060278 Бага эмч 74 Тэнцсэн 12/8/2017
42 5042 БЛ89111514 Бага эмч   Ирээгүй  12/8/2017
43 5043 ПБ95010900 Уламжлалт бага эмч  18 Тэнцээгүй 12/8/2017
44 5044 БЖ92020411 Удамжлалт сувилагч 74 Тэнцсэн 12/8/2017
45 5045 ПБ81033008 Эм найруулагч   Ирээгүй  12/8/2017
46 5046 ПП91100204 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй 12/8/2017
47 5047 ДЖ77011809 Эм найруулагч   Ирээгүй  12/8/2017
48 5048 БЭ83122703 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 12/8/2017