Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 71 046 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 527 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 71 622 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 662 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 22.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 36 743 буюу 51.3 хувь нь хүү, 34 879 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 941 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1136 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 53 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 15531 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 191 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9499 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6032 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 28 төрлийн 39 553 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 122.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2045 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 4.1-оор нэмэгдсэн байна.
2017-12-11-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дү
2017-12-11-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1602 РЙ72101027 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 66 Тэнцээгүй  
2 1701 ФМ86071697 Мэс заслын эмч 64 Тэнцээгүй  
3 2102 ИИ72041603 Дүрс оношлогооны эмч 39 Тэнцээгүй  
4 2103 ХГ79092214 Дүрс оношлогооны эмч   Ирээгүй  
5 2305 БЖ74111561 Дотрын эмч   Ирээгүй  
6 3031 УИ91092938 Насс   Ирээгүй  
7 3032 ПЮ88011411 Насс   Ирээгүй  
8 3312 ЧК76031000 УАУ эмч   Ирээгүй  
9 3647 ЧЛ67120269 Сувилагч   Ирээгүй  
10 3648 ШД67101905 Сувилагч   Ирээгүй  
11 3649 СЕ87120818 Сувилагч   Ирээгүй  
12 3650 ЙК76050701 Сувилагч   Ирээгүй  
13 4001 ОС91021121 Эх баригч   Ирээгүй  
14 4436 ХД77011963 Эм найруулагч   Ирээгүй  
15 4437 ЖЭ80072501 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн  
16 4614 ТГ19850311 Бага эмч   Ирээгүй  
17 4615 ПЮ92100813 Бага эмч   Ирээгүй  
18 4616 МБ73082406 Бага эмч 64 Тэнцээгүй  
19 5344 МЮ98030326 Сувилагч 58 Тэнцээгүй  
20 5345 ИЮ92080321 Сувилагч   Ирээгүй  
21 5347 МИ93072403 Сувилагч   Ирээгүй  
22 5348 ЦИ82102701 Сувилагч 67 Тэнцээгүй  
23 5349 ЦИ83012805 Сувилагч   Ирээгүй  
24 5350 ХД75062363 Сувилагч   Ирээгүй  
25 5500 ЗЮ93041504 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  
26 5501 РС92100517 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  
27 5502 НЗ93013110 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  
28 6905 ДВ87041207 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй  
29 6906 УУ91072303 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  
30 6907 ШЖ86041665 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй  
31 7501 УЧ92112010 Нүүр ам судлалын их эмч   Ирээгүй  
32 8807 ОК95043009 Эх баригч   Ирээгүй