Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-12-02-ны Орхон аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1001 ГЮ82091201 Их эмч 71 Тэнцсэн 12/02/2017
2 1002 ГН91088220 Бага эмч  35 Тэнцээгүй 12/02/2017
3 1003 ТА89010500 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 12/02/2017
4 1004 ПЭ89022406 Их эмч 83 Тэнцсэн 12/02/2017
5 1005 МИ90072219 Их эмч 84 Тэнцсэн 12/02/2017
6 1006 ХЙ85061819 Их эмч 83 Тэнцсэн 12/02/2017
7 1007 ИЮ91121521 Их эмч 86 Тэнцсэн 12/02/2017
8 1008 ДЙ92050401 Бага эмч  31 Тэнцээгүй 12/02/2017
9 1009 РД92102503 Бага эмч  40 Тэнцээгүй 12/02/2017
10 1010 ЕИ90060265 Сувилагч 80 Тэнцсэн 12/02/2017
11 1011 ЧО71083069 Сувилагч 86 Тэнцсэн 12/02/2017
12 1012 ИХ86110515 Их эмч 84 Тэнцсэн 12/02/2017
13 1013 ЦД88042791 Их эмч 80 Тэнцсэн 12/02/2017
14 1014 ОБ67121908 Эм найруулагч 22 Тэнцээгүй 12/02/2017
15 1015 ФД90022312 Эм найруулагч 37 Тэнцээгүй 12/02/2017
16 1016 ФЯ91061403 Эм найруулагч 34 Тэнцээгүй 12/02/2017
17 1017 НЖ91120008 Эх баригч 48 Тэнцээгүй 12/02/2017
18 1018 ФА94101201 УАУ бага эмч 29 Тэнцээгүй 12/02/2017
19 1019 ЖЬ80070462 Их эмч 82 Тэнцсэн 12/02/2017
20 1020 ЕЮ81071507 Их эмч 84 Тэнцсэн 12/02/2017
21 1021 ИД67031701 Сувилагч 86 Тэнцсэн 12/02/2017
22 1022 ПД78051360 Сувилагч 84 Тэнцсэн 12/02/2017
23 1023 ЖИ78050105 Сувилагч 88 Тэнцсэн 12/02/2017
24 1024 ГН89050805 Бага эмч  60 Тэнцээгүй 12/02/2017
25 1025 СИ86060611 Бага эмч  70 Тэнцсэн 12/02/2017