Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар 51 540 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 180 төрөлтөөр буюу 0.4 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 51 928 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 250 хүүхдээр буюу 0.5 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 26 565 буюу 51.2 хувь нь хүү, 25 363 буюу 48.8 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 11 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 21.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.0-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 681 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 820 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 50 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.0-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 11 358 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 82 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 6876 тохиолдол буюу 60.5 хувь нь эрэгтэй, 4482 буюу 39.5 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар 26 төрлийн 29 171 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 90.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 930 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.2-оор нэмэгдсэн байна.
2017-12-02-ны Орхон аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1001 ГЮ82091201 Их эмч 71 Тэнцсэн 12/02/2017
2 1002 ГН91088220 Бага эмч  35 Тэнцээгүй 12/02/2017
3 1003 ТА89010500 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 12/02/2017
4 1004 ПЭ89022406 Их эмч 83 Тэнцсэн 12/02/2017
5 1005 МИ90072219 Их эмч 84 Тэнцсэн 12/02/2017
6 1006 ХЙ85061819 Их эмч 83 Тэнцсэн 12/02/2017
7 1007 ИЮ91121521 Их эмч 86 Тэнцсэн 12/02/2017
8 1008 ДЙ92050401 Бага эмч  31 Тэнцээгүй 12/02/2017
9 1009 РД92102503 Бага эмч  40 Тэнцээгүй 12/02/2017
10 1010 ЕИ90060265 Сувилагч 80 Тэнцсэн 12/02/2017
11 1011 ЧО71083069 Сувилагч 86 Тэнцсэн 12/02/2017
12 1012 ИХ86110515 Их эмч 84 Тэнцсэн 12/02/2017
13 1013 ЦД88042791 Их эмч 80 Тэнцсэн 12/02/2017
14 1014 ОБ67121908 Эм найруулагч 22 Тэнцээгүй 12/02/2017
15 1015 ФД90022312 Эм найруулагч 37 Тэнцээгүй 12/02/2017
16 1016 ФЯ91061403 Эм найруулагч 34 Тэнцээгүй 12/02/2017
17 1017 НЖ91120008 Эх баригч 48 Тэнцээгүй 12/02/2017
18 1018 ФА94101201 УАУ бага эмч 29 Тэнцээгүй 12/02/2017
19 1019 ЖЬ80070462 Их эмч 82 Тэнцсэн 12/02/2017
20 1020 ЕЮ81071507 Их эмч 84 Тэнцсэн 12/02/2017
21 1021 ИД67031701 Сувилагч 86 Тэнцсэн 12/02/2017
22 1022 ПД78051360 Сувилагч 84 Тэнцсэн 12/02/2017
23 1023 ЖИ78050105 Сувилагч 88 Тэнцсэн 12/02/2017
24 1024 ГН89050805 Бага эмч  60 Тэнцээгүй 12/02/2017
25 1025 СИ86060611 Бага эмч  70 Тэнцсэн 12/02/2017