Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 58 081 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 488 төрөлтөөр буюу 0.8 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 58 525 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 563 хүүхдээр буюу 1.0 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 29 978 буюу 51.2 хувь нь хүү, 28 547 буюу 48.8 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 13 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 22.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 771 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.2 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 930 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 62 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 12 723 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 177 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 7724 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 4999 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 27 төрлийн 32 275 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 99.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1168 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.8-оор нэмэгдсэн байна.
2017-12-07-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1001 ЦЗ61110402 Арьс гоо заслын эмч 49 Тэнцээгүй 12/07/2017
2 1601 УУ86120903 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 52 Тэнцээгүй 12/07/2017
3 1704 ФМ86071697 Мэс заслын эмч 53 Тэнцээгүй 12/07/2017
4 2306 ЦГ67032217 Дотрын эмч 67 Тэнцээгүй 12/07/2017
5 2307 УХ89082501 Дотрын эмч 45 Тэнцээгүй 12/07/2017
6 3314 УГ87030208 УАУ эмч 61 Тэнцээгүй 12/07/2017
7 3649 ЧЕ85030902 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 12/07/2017
8 3650 ИА77052501 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 12/07/2017
9 3651 ОЮ72031264 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 12/07/2017
10 4001 МВ72113009 Эх баригч 87 Тэнцсэн 12/07/2017
11 4002 ДЮ70020569 Эх баригч 61 Тэнцээгүй 12/07/2017
12 4201 ШБ69040705 Эм зүйч 58 Тэнцээгүй 12/07/2017
13 4201 БЭ83122703 Эм зүйч 38 Тэнцээгүй 12/07/2017
14 4202 ЮД89022601 Эм зүйч 36 Тэнцээгүй 12/07/2017
15 4438 ИА83042505 Эм найруулагч 79 Тэнцсэн 12/07/2017
16 4616 МБ73082406 Бага эмч 59 Тэнцээгүй 12/07/2017
17 4616 БК91040707 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 12/07/2017
18 4617 ЙЮ70080506 Бага эмч 40 Тэнцээгүй 12/07/2017
19 4805 ХЕ68111809 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 38 Тэнцээгүй 12/07/2017
20 6905 ШЖ86041665 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй 12/07/2017
21 6906 ЖЮ87082507 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй 12/07/2017
22 6907 ЧО81111426 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 12/07/2017
23 6907 РЙ72101027 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 12/07/2017
24 8601 СЛ94060304 Эм найруулагч 39 Тэнцээгүй 12/07/2017