Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-12-07ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1702 ФА86121810 Мэс заслын эмч 72 Тэнцсэн 12/07/2017
2 2101 ЧЖ86022667 Дүрс оношлогооны эмч 70 Тэнцсэн 12/07/2017
3 2302 ЦГ85032901 Дотрын эмч 54 Тэнцээгүй 12/07/2017
4 2501 ДД55111506 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 38 Тэнцээгүй 12/07/2017
5 2502 ХГ58021409 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 70 Тэнцсэн 12/07/2017
6 2503 УК89041400 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 64 Тэнцээгүй 12/07/2017
7 3301 ЙЮ75081878 УАУ эмч 76 Тэнцсэн 12/07/2017
8 3304 ВЙ84032706 УАУ эмч 30 Тэнцээгүй 12/07/2017
9 3305 ХК85121917 УАУ эмч 24 Тэнцээгүй 12/07/2017
10 3306 ПЮ88102208 УАУ эмч 80 Тэнцсэн 12/07/2017
11 3307 ЗЮ73071604 УАУ эмч 76 Тэнцсэн 12/07/2017
12 3308 ТА89031110 УАУ эмч 75 Тэнцсэн 12/07/2017
13 3309 ЛА88071008 УАУ эмч 70 Тэнцсэн 12/07/2017
14 3310 ЕВ84042502 УАУ эмч 76 Тэнцсэн 12/07/2017
15 4602 ИЦ74042800 Бага эмч 28 Тэнцээгүй 12/07/2017
16 4605 ОД89062004 Бага эмч 69 Тэнцээгүй 12/07/2017
17 4606 СЕ91012715 Бага эмч 70 Тэнцсэн 12/07/2017
18 4608 АЮ91020229 Бага эмч 74 Тэнцсэн 12/07/2017
19 4609 ОА81071900 Бага эмч 64 Тэнцээгүй 12/07/2017
20 4610 ИО89073106 Бага эмч 68 Тэнцээгүй 12/07/2017
21 4611 УЕ72082965 Бага эмч 59 Тэнцээгүй 12/07/2017
22 4612 ОД72090201 Бага эмч 78 Тэнцсэн 12/07/2017
23 4613 ГН89050805 Бага эмч 55 Тэнцээгүй 12/07/2017
24 4803 ИЧ90072307 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 86 Тэнцсэн 12/07/2017
25 4804 ДЮ88032217 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 87 Тэнцсэн 12/07/2017
26 5501 ЛЮ93080505 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй 12/07/2017
27 5504 УХ91123127 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 39 Тэнцээгүй 12/07/2017
28 5510 УЗ91040350 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй 12/07/2017
29 5511 ЛМ91040221 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй 12/07/2017
30 5512 ЧС81100262 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 Тэнцээгүй 12/07/2017
31 5513 УШ92011847 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн 12/07/2017
32 5514 УХ91060826 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 85 Тэнцсэн 12/07/2017
33 5517 НС92062515 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн 12/07/2017
34 5521 ЙЖ92082801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80 Тэнцсэн 12/07/2017
35 9002 СЦ79032405 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 12/07/2017
36 9003 УП94020455 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн 12/07/2017