Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-11-29-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын д
2017-11-29-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1001 АИ87071408 Арьс гоо заслын эмч   Ирээгүй 11/29/2017
2 1101 УЗ88072420 Нүдний эмч 80 Тэнцсэн  11/29/2017
3 1102 ПЭ70041626 Нүдний эмч 80 Тэнцсэн  11/29/2017
4 1301 ШУ88072329 Хавдар судлалын эмч 85 Тэнцсэн  11/29/2017
5 1501 ШЕ85010411 Чих хамар хоолойн эмч 80 Тэнцсэн  11/29/2017
6 1601 ХБ85121308 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 71 Тэнцсэн  11/29/2017
7 1602 УУ86120903 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 62 Тэнцээгүй 11/29/2017
8 1603 АЭ87031803 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 74 Тэнцсэн  11/29/2017
9 1604 ХВ84061261 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 70 Тэнцсэн  11/29/2017
10 1701 ТК86050376 Мэс заслын эмч   Ирээгүй 11/29/2017
11 1702 УШ93062613 Мэс заслын эмч   Ирээгүй 11/29/2017
12 1703 ВЭ85031618 Мэс заслын эмч 78 Тэнцсэн  11/29/2017
13 1704 ФМ87122210 Мэс заслын эмч 62 Тэнцээгүй 11/29/2017
14 1901 УС86113001 Мэдрэлийн эмч 66 Тэнцээгүй 11/29/2017
15 2001 УЗ92051219 Гэмтлийн эмч   Ирээгүй 11/29/2017
16 2101 ИИ72041603 Дүрс оношлогооны эмч 72 Тэнцсэн  11/29/2017
17 2101 ШЖ84082415 Дүрс оношлогооны эмч   Ирээгүй 11/29/2017
18 2102 ИЙ72041603 Дүрс оношлогооны эмч   Ирээгүй 11/29/2017
19 2103 ХГ79092214 Дүрс оношлогооны эмч 49 Тэнцээгүй 11/29/2017
20 2301 ЧН82081701 Дотрын эмч   Ирээгүй 11/29/2017
21 2302 ЦА65012603 Дотрын эмч 73 Тэнцсэн  11/29/2017
22 2501 ЦД64032363 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 72 Тэнцсэн  11/29/2017
23 2502 ДВ89091301 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   Ирээгүй 11/29/2017
24 3024 ЧП85030204 Насс 65 Тэнцээгүй 11/29/2017
25 3025 ЦЕ85091503 Насс   Ирээгүй 11/29/2017
26 3026 УК92100396 Насс   Ирээгүй 11/29/2017
27 3027 ЧБ85062606 Насс 56 Тэнцээгүй 11/29/2017
28 3028 НО78022668 Насс   Ирээгүй 11/29/2017
29 3029 ЧЗ86121617 Насс   Ирээгүй 11/29/2017
30 3030 ЧП59071201 Насс 72 Тэнцсэн  11/29/2017
31 3031 ЕЙ70021009 Насс   Ирээгүй 11/29/2017
32 3032 ХЗ87012779 Насс   Ирээгүй 11/29/2017
33 3033 ЧЛ86040301 Насс   Ирээгүй 11/29/2017
34 3034 УС49082029 Насс 60 Тэнцээгүй 11/29/2017
35 3035 УС83082702 Насс 72 Тэнцсэн  11/29/2017
36 3036 ХП71111074 Насс 70 Тэнцсэн  11/29/2017
37 3037 УК80021806 Насс   Ирээгүй 11/29/2017
38 3038 ЦВ85013062 Насс 65 Тэнцээгүй 11/29/2017
39 3039 ШГ86021471 Насс   Ирээгүй 11/29/2017
40 3301 УК90032488 УАУ эмч 48 Тэнцээгүй 11/29/2017
41 3302 НО78091375 УАУ эмч   Ирээгүй 11/29/2017
42 3303 ЗЮ73071604 УАУ эмч 59 Тэнцээгүй 11/29/2017
43 3310 УП92061302 УАУ эмч   Ирээгүй 11/29/2017
44 3649 МЮ99102008 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
45 3650 ТЗ69092524 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
46 3651 АВ88072701 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 11/29/2017
47 3652 ИП87121160 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 11/29/2017
48 3653 УШ91060231 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
49 3654 ЙВ90100603 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 11/29/2017
50 3655 ИЛ84042701 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 11/29/2017
51 3656 НФ88070106 Сувилагч 74 Тэнцсэн  11/29/2017
52 3657 ШЕ71032807 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 11/29/2017
53 3658 ХЙ76091367 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
54 3659 ИЦ89041885 Сувилагч 70 Тэнцсэн  11/29/2017
55 3660 ЧО85111583 Сувилагч 70 Тэнцсэн  11/29/2017
56 3661 РИ80092005 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
57 3662 ТЕ94110308 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
58 3663 ТВ74111860 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 11/29/2017
59 3664 ИД67031701 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
60 3665 ЧВ65102488 Сувилагч 29 Тэнцээгүй 11/29/2017
61 3666 ПМ78040401 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
62 3667 УУ89080845 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 11/29/2017
63 3668 СЕ67101504 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 11/29/2017
64 3669 ББ95010309 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
65 3670 ИА77052501 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 11/29/2017
66 3671 ЙЮ89031861 Сувилагч 73 Тэнцсэн  11/29/2017
67 3672 ХД69120303 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 11/29/2017
68 3673 СТ90070208 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 11/29/2017
69 3674 БЮ89120300 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
70 3675 ОЙ89101607 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
71 3676 ДП80041903 Сувилагч 36 Тэнцээгүй 11/29/2017
72 3677 ЧЛ67120269 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
73 3678 УС66032703 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
74 3679 УК91091106 Сувилагч 31 Тэнцээгүй 11/29/2017
75 3680 ВЮ93050504 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
76 3681 ХИ75061564 Сувилагч 70 Тэнцсэн  11/29/2017
77 3682 ЖЭ81110902 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
78 3683 МК92052504 Сувилагч 89 Тэнцсэн  11/29/2017
79 3684 МЙ86042209 Сувилагч 74 Тэнцсэн  11/29/2017
80 3685 ОЗ90052607 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 11/29/2017
81 3686 ЧО68041009 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 11/29/2017
82 3687 ВЗ88112201 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
83 3688 ОЭ86111808 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
84 4001 ЕА85070820 Эх баригч   Ирээгүй 11/29/2017
85 4002 ДЮ66011078 Эх баригч 47 Тэнцээгүй 11/29/2017
86 4204 ИР90052106 Эм зүйч 70 Тэнцсэн  11/29/2017
87 4205 ЧД74112605 Эм зүйч   Ирээгүй 11/29/2017
88 4206 ЖЯ76061965 Эм зүйч   Ирээгүй 11/29/2017
89 4207 ШЗ87041800 Эм зүйч 87 Тэнцсэн  11/29/2017
90 4208 ЙА80110803 Эм зүйч 77 Тэнцсэн  11/29/2017
91 4209 ИК89102508 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй 11/29/2017
92 4210 НО87102065 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй 11/29/2017
93 4211 ХВ63083061 Эм зүйч 65 Тэнцээгүй 11/29/2017
94 4212 МЮ86081319 Эм зүйч   Ирээгүй 11/29/2017
95 4213 УС79041101 Эм зүйч 86 Тэнцсэн  11/29/2017
96 4214 ЦГ66061608 Эм зүйч 75 Тэнцсэн  11/29/2017
97 4215 ХН67051117 Эм зүйч 77 Тэнцсэн  11/29/2017
98 4216 ХВ66090168 Эм зүйч 78 Тэнцсэн  11/29/2017
99 4217 ЧС81011369 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй 11/29/2017
100 4218 УК89122229 Эм зүйч   Ирээгүй 11/29/2017
101 4219 СР74070408 Эм зүйч 48 Тэнцээгүй 11/29/2017
102 4220 ЧБ87102004 Эм зүйч 61 Тэнцээгүй 11/29/2017
103 4221 ХК82050269 Эм зүйч   Ирээгүй 11/29/2017
104 4401 ХГ68021802 Эм найруулагч 53 Тэнцээгүй 11/29/2017
105 4402 УХ82022305 Эм найруулагч 40 Тэнцээгүй 11/29/2017
106 4403 ДК85100411 Эм найруулагч 44 Тэнцээгүй 11/29/2017
107 4404 ЙД74052029 Эм найруулагч 21 Тэнцээгүй 11/29/2017
108 4405 ПЮ77110901 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/29/2017
109 4406 СР73092101 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/29/2017
110 4407 ЦГ69040829 Эм найруулагч 55 Тэнцээгүй 11/29/2017
111 4408 МК74061807 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/29/2017
112 4409 ОЮ90010714 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/29/2017
113 4410 КК90122504 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/29/2017
114 4411 НФ80030126 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/29/2017
115 4412 ЕВ91042403 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/29/2017
116 4413 СР85112601 Эм найруулагч 66 Тэнцээгүй 11/29/2017
117 4414 ЕЛ52111503 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн  11/29/2017
118 4415 ЦЗ80122468 Эм найруулагч 59 Тэнцээгүй 11/29/2017
119 4416 ИЧ85070303 Эм найруулагч 30 Тэнцээгүй 11/29/2017
120 4417 ЛЖ89112721 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/29/2017
121 4418 ПА89031109 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй 11/29/2017
122 4601 ОД89062004 Бага эмч 68 Тэнцээгүй 11/29/2017
123 4602 УЕ72082965 Бага эмч   Ирээгүй 11/29/2017
124 4603 НЩ91031509 Бага эмч 61 Тэнцээгүй 11/29/2017
125 4604 ИО89073106 Бага эмч 66 Тэнцээгүй 11/29/2017
126 4605 ВЮ91080203 Бага эмч 76 Тэнцсэн  11/29/2017
127 4606 БК91040707 Бага эмч 47 Тэнцээгүй 11/29/2017
128 4607 НВ67020121 Бага эмч   Ирээгүй 11/29/2017
129 4608 МБ82100202 Бага эмч 66 Тэнцээгүй 11/29/2017
130 4609 АА91102524 Бага эмч 69 Тэнцээгүй 11/29/2017
131 4610 ГН89050805 Бага эмч 51 Тэнцээгүй 11/29/2017
132 4611 ОЙ91010902 Бага эмч 60 Тэнцээгүй 11/29/2017
133 4803 УХ92080706 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
134 5344 РЮ88022580 Сувилагч 78 Тэнцсэн  11/29/2017
135 5345 НЭ96051307 Сувилагч 83 Тэнцсэн  11/29/2017
136 5346 СП94030609 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
137 5347 УЗ67031805 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
138 5348 ЦИ83012805 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
139 5349 ЦИ82102701 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
140 5350 УЮ91092009 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
141 5351 ВМ94091918 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 11/29/2017
142 5352 ЙЮ91031223 Сувилагч 88 Тэнцсэн  11/29/2017
143 5353 АГ90053044 Сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
144 5354 ЧЕ85030902 Сувилагч 36 Тэнцээгүй 11/29/2017
145 5355 АК75020401 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 11/29/2017
146 5500 ЗФ90091211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 11/29/2017
147 5501 ИУ95070719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 11/29/2017
148 5502 УШ91032604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 11/29/2017
149 5503 УУ90112528 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 11/29/2017
150 5504 ЖЭ86122721 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн  11/29/2017
151 5505 УК94110741 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 11/29/2017
152 5506 ВС92071722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 11/29/2017
153 5509 УК90091305 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 42 Тэнцээгүй 11/29/2017
154 5510 ИО86010901 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 11/29/2017
155 5511 УШ92011847 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй 11/29/2017
156 5512 ВЮ91122812 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй 11/29/2017
157 5513 УШ93113001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 11/29/2017
158 5514 УД94090112 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн  11/29/2017
159 5515 ЙУ91031704 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 11/29/2017
160 5516 ПЛ93092303 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 49 Тэнцээгүй 11/29/2017
161 5517 КЮ92041809 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 11/29/2017
162 5518 ОЛ92092004 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн  11/29/2017
163 6940 ЧЖ59071111 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/29/2017
164 6941 ХН85072569 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/29/2017
165 6942 АХ91102922 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/29/2017
166 6943 УШ92022505 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/29/2017
167 6944 ИЦ90010109 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн  11/29/2017
168 6945 ФА88041917 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/29/2017
169 6946 ХП64061361 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/29/2017
170 6947 ДВ87041207 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй 11/29/2017
171 6948 ДЙ89050209 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй 11/29/2017
172 6949 ОМ90020851 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 11/29/2017
173 6950 УУ92040602 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 11/29/2017
174 6951 ШЖ86041665 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 11/29/2017
175 6952 УШ93012224 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/29/2017
176 6953 ЧН76103019 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 11/29/2017
177 6954 ШУ93120524 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн  11/29/2017
178 6955 ДВ91051109 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн  11/29/2017
179 6956 ОК85021305 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/29/2017
180 6957 ИТ90111005 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй 11/29/2017
181 6958 МЖ88022011 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/29/2017
182 6959 СЛ85040300 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй 11/29/2017
183 6960 ДЮ85061710 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 11/29/2017
184 6961 ОЮ90091818 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/29/2017
185 6962 ПЙ88060171 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/29/2017
186 6963 ЧИ66081505 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн  11/29/2017
187 6964 ТЖ69082728 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн  11/29/2017
188 7001 РЭ95070508 Уламжлалт анагаахын их эмч 70 Тэнцсэн  11/29/2017
189 7002 ВЮ89122503 Уламжлалт анагаахын их эмч 85 Тэнцсэн  11/29/2017
190 7501 УМ90101206 Нүүр ам судлалын их эмч   Ирээгүй 11/29/2017
191 7502 ЧМ88011203 Нүүр ам судлалын их эмч 43 Тэнцээгүй 11/29/2017
192 8001 АЮ91021928 Бага эмч 56 Тэнцээгүй 11/29/2017
193 8002 ИЖ90112801 Бага эмч   Ирээгүй 11/29/2017
194 8003 ВР93040205 Бага эмч   Ирээгүй 11/29/2017
195 8004 МЮ92052808 Бага эмч   Ирээгүй 11/29/2017
196 8005 МА94121908 Бага эмч   Ирээгүй 11/29/2017
197 8102 МЗ90010974 Уламжлалт анагаахын бага эмч 71 Тэнцсэн  11/29/2017
198 8201 ФА95042537 Уламжлалт анагаахын сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
199 8202 ВЮ92052408 Уламжлалт анагаахын сувилагч   Ирээгүй 11/29/2017
200 8601 ЗД90011001 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн  11/29/2017
201 8602 НЙ95112911 Эм найруулагч 38 Тэнцээгүй 11/29/2017
202 8603 ДГ97043013 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/29/2017
203 8604 ЗБ93062905 Эм найруулагч 42 Тэнцээгүй 11/29/2017
204 8605 ДО94080508 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/29/2017
205 8807 СЕ91032703 Эх баригч   Ирээгүй 11/29/2017
206 8808 ВО95111201 Эх баригч 63 Тэнцээгүй 11/29/2017
207 9001 ПБ87102282 НАС эмч 61 Тэнцээгүй 11/29/2017
208 9002 ИЮ87092206 Эм зүйч 75 Тэнцсэн  11/29/2017
209 9003 ИГ91070801 Эх баригч 65 Тэнцээгүй 11/29/2017