Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 71 046 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 527 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 71 622 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 662 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 22.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 36 743 буюу 51.3 хувь нь хүү, 34 879 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 941 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1136 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 53 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 15531 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 191 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9499 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6032 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 28 төрлийн 39 553 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 122.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2045 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 4.1-оор нэмэгдсэн байна.
2017-11-20-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн Цахим шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1605 АЮ92110707 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 73 Тэнцсэн 11/20/2017
2 3307 ЧС86071068 УАУ эмч 59 Тэнцээгүй 11/20/2017
3 3636 ПИ90011001 Сувилагч 72 Тэнцсэн 11/20/2017
4 3637 ОГ82010603 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 11/20/2017
5 3638 ЧЛ67120269 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 11/20/2017
6 3643 ОЭ86111808 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 11/20/2017
7 6933 СЮ82091900 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 11/20/2017
8 6935 ФА88041917 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 11/20/2017
9 7005 РД91032902 Уламжлалт анагаахын их эмч 78 Тэнцсэн 11/20/2017
10 1606 ЧС72080509 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч   Ирээгүй 11/20/2017
11 1703 ВЭ85031618 Мэс заслын эмч   Ирээгүй 11/20/2017
12 3020 ЙЭ76111810 Насс   Ирээгүй 11/20/2017
13 3021 КЮ89110377 Насс   Ирээгүй 11/20/2017
14 3022 ЕЙ70021009 Насс   Ирээгүй 11/20/2017
15 3308 ЗЮ73071604 УАУ эмч   Ирээгүй 11/20/2017
16 3639 ОП89080904 Сувилагч   Ирээгүй 11/20/2017
17 3640 ОА84062304 Сувилагч   Ирээгүй 11/20/2017
18 3641 ПН91022021 Сувилагч   Ирээгүй 11/20/2017
19 3642 УП93033143 Сувилагч   Ирээгүй 11/20/2017
20 4002 МХ88042900 Эх баригч   Ирээгүй 11/20/2017
21 4003 ОС91021121 Эх баригч   Ирээгүй 11/20/2017
22 4004 УЕ87041343 Эх баригч   Ирээгүй 11/20/2017
23 4415 ОА89030303 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/20/2017
24 4416 ОЭ81041368 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/20/2017
25 4417 ЖЙ81010861 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/20/2017
26 4418 ДП92051302 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/20/2017
27 4620 ТГ85031103 Бага эмч   Ирээгүй 11/20/2017
28 4621 АЭ88022167 Бага эмч   Ирээгүй 11/20/2017
29 4622 СТ69090801 Бага эмч   Ирээгүй 11/20/2017
30 4623 НФ78020955 Бага эмч   Ирээгүй 11/20/2017
31 5524 ОЛ92092004 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 11/20/2017
32 6930 ЦБ87112001 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/20/2017
33 6931 ТГ92021805 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/20/2017
34 6932 ХБ84121604 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/20/2017
35 6934 ПА84042808 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/20/2017
36 6936 БЛ82110216 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/20/2017
37 7004 УХ91020721 Уламжлалт анагаахын их эмч   Ирээгүй 11/20/2017
38 8203 ЙЕ92111600 Уламжлалт анагаахын сувилагч   Ирээгүй 11/20/2017