Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар 51 540 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 180 төрөлтөөр буюу 0.4 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 51 928 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 250 хүүхдээр буюу 0.5 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 26 565 буюу 51.2 хувь нь хүү, 25 363 буюу 48.8 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 11 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 21.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.0-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 681 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 820 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 50 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.0-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 11 358 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 82 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 6876 тохиолдол буюу 60.5 хувь нь эрэгтэй, 4482 буюу 39.5 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар 26 төрлийн 29 171 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 90.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 930 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.2-оор нэмэгдсэн байна.
“Эрүүл мэндийн хувийн хэвшлийн байгууллагын орлого зарлагын мэдээг гаргахад анхаарах асуудлууд” цах

“Эрүүл мэндийн хувийн хэвшлийн байгууллагын орлого зарлагын мэдээг гаргахад  анхаарах асуудлууд” цахим сургалт боллоо.

Эрүүл мэндийн хувийн хэвшлийн байгууллагын орлого зарлагын мэдээ нь “Албан ёсны статистикийн мэдээлэл”-ийн төрөлд ордог.

  • Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон  эрүүл мэндийн үндэсний тооцоог тооцоолоход ашигладаг  ихээхэн чухал мэдээлэл юм.

Иймээс хувийн хэвшлийн байгууллагууд статистик мэдээ гаргахад ихээхэн ач холбогдол өгч үнэн зөвөөр тайлагнах нь чухал юм.

Тиймээс өнөөдөр  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс  “Эрүүл мэндийн хувийн хэвшлийн байгууллагын орлого зарлагын  мэдээг гаргахад  анхаарах асуудлууд” цахим сургалтыг зохион байгууллаа.  Сургалтад 21 аймгийн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүд оролцсон бөгөөд   ЭМХТ-ийн Бодлогын судалгаа, удирдлагын сургалтын албаны мэргэжилтэн  Б.Доржмягмар анхаарах асуудлуудын талаар зөвөлгөө өгч харилцан ярилцан, асуултад хариуллаа.

Сургалтаар:

  • ЭМХХБ-ын орлого, зарлагын мэдээний хэрэглээ, ач холбогдол
  • Хугацаа
  • Орлого, зарлагын мэдээний маягт
  • Орлого, зарлагын мэдээг гаргахад анхаарах асуудлууд
  • ЭМТ201.27.2 маягтны тухай
  • Хариуцлага, хяналт сэдвүүдээр мэдээлэл өгсөн байна.

Цаашид энэ сургалтаар мэдэж авсан мэдлэг, мэдээллээ аймгийнхаа хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын мэргэжилтнүүдэд хүргэх ажлыг тухайн аймгийн сургалтад оролцсон мэргэжилтнүүд зохион байгуулах юм.