Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Шалгалтын нэгдсэн дүн
2017-10-20-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистер Мэргэжил  Үр дүн Оноо Шалгалтын огноо
1 3004 ХЖ84033012 Насс Тэнцээгүй 65 10/20/2017
2 3005 ЧЕ79100505 Насс Тэнцээгүй 49 10/20/2017
3 3006 ХГ88011765 Насс Тэнцээгүй 55 10/20/2017
4 3007 ХА76112614 Насс Тэнцээгүй 60 10/20/2017
5 3008 ГВ76122017 Насс Тэнцээгүй 55 10/20/2017
6 5346 ЙР82082566 Сувилагч Тэнцсэн 72 10/20/2017
7 5349 ЖЯ92031007 Сувилагч Тэнцсэн 73 10/20/2017
8 5350 МЭ85041502 Сувилагч Тэнцээгүй 63 10/20/2017
9 5500 УХ90020604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 52 10/20/2017
10 5503 УХ90112804 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 69 10/20/2017
11 5505 УШ91112908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 46 10/20/2017
12 7002 ЧР83032571 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 79 10/20/2017
13 8001 МЮ88042263 Бага эмч Тэнцсэн 76 10/20/2017
14 8201 ТГ94112706 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцээгүй 62 10/20/2017
15 8301 ДН92043002 Эм зүйч Тэнцээгүй 68 10/20/2017
16 8302 ИО94030304 Эм зүйч Тэнцээгүй 64 10/20/2017
17 1702 УД92032211 Мэс заслын эмч ирээгүй   10/20/2017
18 5344 БК90030704 Сувилагч ирээгүй   10/20/2017
19 5347 РЗ92022405 Сувилагч ирээгүй   10/20/2017
20 5348 ТА96072122 Сувилагч ирээгүй   10/20/2017
21 5351 АР94083006 Сувилагч ирээгүй   10/20/2017
22 5352 АК75020401 Сувилагч ирээгүй   10/20/2017
23 5353 УШ94102400 Сувилагч ирээгүй   10/20/2017
24 5501 УЗ89082514 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй   10/20/2017
25 5502 ИЮ94012822 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй   10/20/2017
26 5504 НА92060806 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй   10/20/2017
27 7001 УШ94031813 Уламжлалт анагаахын их эмч ирээгүй   10/20/2017
28 7501 ЙС92042565 Нүүр ам судлалын их эмч ирээгүй   10/20/2017
29 8101 РЗ94082302 Уламжлалт анагаахын бага эмч ирээгүй   10/20/2017
30 8807 ОМ89121009 Эх баригч ирээгүй   10/20/20172017-10-23-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер Мэргэжил  Үр дүн Оноо Шалгалтын огноо
1 5615 ХК68011203 эм найруулагч Тэнцээгүй 45 10/23/2017
2 5616 ЙА89081617 бага эмч Тэнцээгүй 66 10/23/2017
3 5617 ЙЮ88052362 их эмч Тэнцсэн 77 10/23/2017
4 5618 УШ83092401 их эмч Тэнцсэн 77 10/23/2017
5 5619 ЙГ71042927 сувилагч Тэнцсэн 71 10/23/2017
6 5621 КД69121309 бага эмч Тэнцсэн 72 10/23/2017
7 5622 ЙМ74082710 бага эмч Тэнцээгүй 55 10/23/2017
8 5623 ДВ86012305 шүдний их эмч Тэнцсэн 71 10/23/2017
9 5624 ЙМ88111811 бага эмч Тэнцээгүй 56 10/23/2017
10 5627 ЙЮ79120702 Сувилагч Тэнцсэн 71 10/23/2017
11 5628 ЙВ90041205 Сувилагч Тэнцсэн 75 10/23/2017
12 5629 ЙЮ76122469 Эх баригч   Тэнцсэн 89 10/23/2017
13 5630 ЙТ81112101 Сувилагч  Тэнцсэн 67 10/23/2017
14 5631 ЦГ70032207 Эх баригч   Тэнцсэн 87 10/23/2017
15 5632 ЙЮ72011008 Эх баригч   Тэнцсэн 87 10/23/2017
16 5633 ЙП61112203 Сувилагч  Тэнцээгүй 63 10/23/2017
17 5634 ЙЭ69021203 Эх баригч   Тэнцсэн 90 10/23/2017
18 5636 ИВ70110709 Сувилагч  Тэнцсэн 70 10/23/2017
19 5637 ДВ89080215 шүдний их эмч Тэнцсэн 72 10/23/2017
20 5638 ЙО95010407 сувилагч Тэнцээгүй 58 10/23/2017
21 5640 ЙЮ88112603 эм найруулагч Тэнцээгүй 40 10/23/2017
22 5643 АЮ91011401 бага эмч Тэнцээгүй 60 10/23/2017
23 5644 ЙЮ94010324 сувилагч Тэнцээгүй 68 10/23/2017
24 5645 ЙА94112301 сувилагч Тэнцсэн 71 10/23/2017
25 5646 ДЮ71022560 УАУ их эмч Тэнцээгүй 55 10/23/2017
26 5648 ЙЭ69062200 их эмч Тэнцсэн 73 10/23/2017
27 5649 ЙН91120804 эм найруулагч Тэнцээгүй 47 10/23/2017
28 5650 ЙВ90070901 бага эмч Тэнцсэн 70 10/23/2017
29 5651 ЙТ97081116 бага эмч Тэнцээгүй 65 10/23/2017
30 5653 ЙМ96061302 бага эмч Тэнцээгүй 59 10/23/2017
31 5654 ЕП92082606 бага эмч Тэнцээгүй 67 10/23/2017
32 5656 ЙЮ90010339 их эмч Тэнцсэн 73 10/23/2017
33 5657 ЙЖ96022702 сувилагч Тэнцээгүй 65 10/23/2017
34 5658 ЧБ70072771 сувилагч Тэнцсэн 71 10/23/2017
35 5659 ЙЕ79031705 сувилагч Тэнцсэн 70 10/23/2017
36 5660 ЦГ65123151   Тэнцээгүй 46 10/23/20172017-11-01-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистер Мэргэжил  Үр дүн Оноо Шалгалтын огноо
1 1602 ЧС88032001 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 78 11/1/2017
2 1603 ТЖ87111068 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 81 11/1/2017
3 1701 ФМ87122210 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 52 11/1/2017
4 2101 ИА72041603 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцээгүй 30 11/1/2017
5 2302 ЧТ83070466 Дотрын эмч Тэнцээгүй 54 11/1/2017
6 3004 ПБ87102282 Насс Тэнцээгүй 55 11/1/2017
7 3007 АР72041302 Насс Тэнцээгүй 51 11/1/2017
8 3301 ЧК76031000 УАУ Их эмч Тэнцээгүй 39 11/1/2017
9 3601 АВ88072701 Сувилагч Тэнцээгүй 55 11/1/2017
10 3603 ЕЭ78082678 Сувилагч Тэнцсэн 70 11/1/2017
11 3605 ИЛ90070505 Сувилагч Тэнцээгүй 68 11/1/2017
12 3606 СЖ72051408 Сувилагч Тэнцээгүй 67 11/1/2017
13 3607 ХВ74110209 Сувилагч Тэнцээгүй 40 11/1/2017
14 3608 РЭ94102527 Сувилагч Тэнцээгүй 51 11/1/2017
15 3609 ГИ75060402 Сувилагч Тэнцээгүй 67 11/1/2017
16 3610 ХВ71012709 Сувилагч Тэнцсэн 70 11/1/2017
17 3612 ВЮ93050504 Сувилагч Тэнцээгүй 46 11/1/2017
18 3614 ЙЮ89031861 Сувилагч Тэнцээгүй 58 11/1/2017
19 3615 ОА78110501 Сувилагч Тэнцсэн 71 11/1/2017
20 3616 ЛЮ89031261 Сувилагч Тэнцээгүй 56 11/1/2017
21 4001 МХ88042900 Эх баригч Тэнцээгүй 58 11/1/2017
22 4002 СЭ85052166 Эх баригч Тэнцээгүй 41 11/1/2017
23 4003 ЛЮ88021029 Эх баригч Тэнцээгүй 66 11/1/2017
24 4202 ИК89102508 Эм зүйч Тэнцээгүй 35 11/1/2017
25 4204 УВ85010101 Эм зүйч Тэнцээгүй 52 11/1/2017
26 4401 ТД87100406 Эм найруулагч Тэнцээгүй 29 11/1/2017
27 4405 ЕН83041904 Эм найруулагч Тэнцсэн 85 11/1/2017
28 4602 ТГ85031103 Бага эмч Тэнцээгүй 50 11/1/2017
29 4603 УШ91042202 Бага эмч Тэнцсэн 72 11/1/2017
30 4604 МЗ91081821 Бага эмч Тэнцээгүй 34 11/1/2017
31 5355 ЗФ90030503 Сувилагч Тэнсэн  76 11/1/2017
32 5356 СТ93020607 Сувилагч Тэнцсэн 86 11/1/2017
33 5357 ХЛ87102501 Сувилагч Тэнцээгүй 44 11/1/2017
34 5506 УШ92011847 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 65 11/1/2017
35 5508 ДИ91040105 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 63 11/1/2017
36 5512 УХ90112804 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 80 11/1/2017
37 5513 МУ92010400 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 33 11/1/2017
38 6906 ПЖ86011207 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 36 11/1/2017
39 6907 УШ92022505 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 55 11/1/2017
40 6912 СЕ86082206 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72 11/1/2017
41 6913 ИЭ80101765 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 36 11/1/2017
42 7502 ЕВ96091409 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 83 11/1/2017
43 8602 ДГ97043013 Эм найруулагч Тэнцээгүй 48 11/1/2017
44 8808 ЛК94101701 Эх баригч Тэнцсэн 77 11/1/2017
45 8809 АЙ94121902 Эх баригч Тэнцсэн 71 11/1/2017
46 8810 СЖ91082401 Эх баригч Тэнцсэн 70 11/1/2017
47 1101 ЦВ87040362 Нүдний эмч Ирээгүй   11/1/2017
48 1601 ЙИ84050106 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй   11/1/2017
49 1702 ИХ86110515 Мэс заслын эмч Ирээгүй   11/1/2017
50 2301 БЖ74111561 Дотрын эмч Ирээгүй   11/1/2017
51 2501 ФМ84093006 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Ирээгүй   11/1/2017
52 3005 ЧЗ85062606 Насс Ирээгүй   11/1/2017
53 3006 ЧД89040387 Насс Ирээгүй   11/1/2017
54 3008 МВ87121702 Насс Ирээгүй   11/1/2017
55 3602 ВЗ88112201 Сувилагч Ирээгүй   11/1/2017
56 3604 ЧБ60041760 Сувилагч Ирээгүй   11/1/2017
57 3611 ЖИ78050105 Сувилагч Ирээгүй   11/1/2017
58 3613 УП89070665 Сувилагч Ирээгүй   11/1/2017
59 3617 ГГ86021101 Сувилагч Ирээгүй   11/1/2017
60 3618 МК92052504 Сувилагч Ирээгүй   11/1/2017
61 4004 УХ90110121 Эх баригч Ирээгүй   11/1/2017
62 4005 ГО92062604 Эх баригч Ирээгүй   11/1/2017
63 4006 ЧЖ85072601 Эх баригч Ирээгүй   11/1/2017
64 4201 ЕЭ77031467 Эм зүйч Ирээгүй   11/1/2017
65 4203 ЙГ83011825 Эм зүйч Ирээгүй   11/1/2017
66 4205 УЮ88111521 Эм зүйч Ирээгүй   11/1/2017
67 4402 МЛ85091802 Эм найруулагч Ирээгүй   11/1/2017
68 4403 ОЕ66120921 Эм найруулагч Ирээгүй   11/1/2017
69 4404 ЧР62041801 Эм найруулагч Ирээгүй   11/1/2017
70 4601 ТИ90070482 Бага эмч Ирээгүй   11/1/2017
71 4701 МЗ90010974 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Ирээгүй   11/1/2017
72 5354 ПЕ94122101 Сувилагч Ирээгүй   11/1/2017
73 5505 ЖЭ90110788 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   11/1/2017
74 5507 ЛМ91040221 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   11/1/2017
75 5509 НЭ91062311 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   11/1/2017
76 5510 УШ94100102 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   11/1/2017
77 5511 УП96031445 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   11/1/2017
78 6905 АЖ85081409 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/1/2017
79 6908 ТД87061019 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/1/2017
80 6909 УУ91030132 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/1/2017
81 6910 ЕЮ91011514 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/1/2017
82 6911 УХ92110468 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/1/2017
83 6914 ЧЗ80120418 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/1/2017
84 8601 ДО92120208 Эм найруулагч Ирээгүй   11/1/20172017-11-03-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер Мэргэжил  Үр дүн Оноо Шалгалтын огноо
1 5358 ЖЯ91060427 Сувилагч Ирээгүй   11/3/2017
2 5359 ЕТ93091806 Сувилагч Тэнцээгүй 27 11/3/2017
3 5360 НТ92121201 Сувилагч Тэнцсэн 78 11/3/2017
4 5361 АХ93010301 Сувилагч Ирээгүй   11/3/2017
5 5362 ГГ93120604 Сувилагч Ирээгүй   11/3/2017
6 5363 МЭ85041502 Сувилагч Тэнцсэн 71 11/3/2017
7 5364 ОО85092561 Сувилагч Тэнцээгүй 58 11/3/2017
8 5365 СФ93090202 Сувилагч Тэнцсэн 78 11/3/2017
9 5366 ОЮ96081408 Сувилагч Ирээгүй   11/3/2017
10 5367 АЖ93072101 Сувилагч Тэнцсэн 74 11/3/2017
11 5368 ЛЮ94122402 Сувилагч Тэнцээгүй 59 11/3/2017
12 5369 ЙЖ96022702 Сувилагч Тэнцсэн 85 11/3/2017
13 5370 ЦИ82102701 Сувилагч Ирээгүй   11/3/2017
14 5371 ЦИ83012805 Сувилагч Ирээгүй   11/3/2017
15 5372 НЭ96051307 Сувилагч Тэнцээгүй 64 11/3/2017
16 5373 ЙЕ95031400 Сувилагч Ирээгүй   11/3/2017
17 5374 НК91020200 Сувилагч Тэнцсэн 74 11/3/2017
18 5375 СП94030609 Сувилагч Ирээгүй   11/3/2017
19 5376 ИХ94052803 Сувилагч Тэнцсэн 73 11/3/2017
20 5377 ТА94052309 Сувилагч Тэнцсэн 82 11/3/2017
21 5378 СЭ92120902 Сувилагч Тэнцсэн 79 11/3/2017
22 5379 ЙЕ83112469 Сувилагч Тэнцсэн 81 11/3/2017
23 5380 УП94082426 Сувилагч Тэнцээгүй 64 11/3/2017
24 5381 ВМ94091918 Сувилагч Тэнцээгүй 64 11/3/2017
25 5382 РЗ92022405 Сувилагч Тэнцээгүй 62 11/3/2017
26 5383 ИО81040300 Сувилагч Ирээгүй   11/3/2017
27 5384 АД95080201 Сувилагч Ирээгүй   11/3/2017
28 5385 НЛ94080107 Сувилагч Тэнцээгүй 48 11/3/2017
29 5386 УЗ89030602 Сувилагч Тэнцээгүй 45 11/3/2017
30 5387 СЗ89110608 Сувилагч Тэнцсэн 87 11/3/2017
31 5514 УШ93113001 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 53 11/3/2017
32 5515 ЛЮ91062603 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 64 11/3/2017
33 5516 УП94030138 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
34 5517 МБ90060323 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71 11/3/2017
35 5518 УП93080817 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 45 11/3/2017
36 5519 УК92022907 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72 11/3/2017
37 5520 РЭ93031506 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71 11/3/2017
38 5521 ЧО86072309 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 57 11/3/2017
39 5522 УП94020455 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 43 11/3/2017
40 5523 УП94111657 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 48 11/3/2017
41 5524 УХ91060826 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
42 5525 ДЮ93102806 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74 11/3/2017
43 5526 ШУ92011312 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 81 11/3/2017
44 5527 ТЗ89060583 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
45 5528 ЗЮ93041504 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
46 5529 РМ94011405 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 83 11/3/2017
47 5530 УЗ89122614 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 80 11/3/2017
48 5531 ШЗ63100701 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
49 5532 ЗФ90091211 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
50 5533 УШ93101721 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 76 11/3/2017
51 5534 УХ94040811 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
52 5535 ЖЯ91120424 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
53 5536 ВЮ93110433 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70 11/3/2017
54 5537 УШ94031701 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
55 5538 АЮ93112202 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 47 11/3/2017
56 5539 ВЗ93032302 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
57 5540 ХБ84121604 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
58 5541 УХ90110905 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 78 11/3/2017
59 5542 ФВ83101914 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 50 11/3/2017
60 5543 ЙД90101102 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
61 5544 ИУ95070719 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 48 11/3/2017
62 5545 НФ92030115 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71 11/3/2017
63 5546 УХ90020604 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
64 5547 РС92100517 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 44 11/3/2017
65 5548 УШ91112908 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 73 11/3/2017
66 5549 БЖ93010306 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 76 11/3/2017
67 5550 ГЕ91030903 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71 11/3/2017
68 5551 ФД90011631 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
69 5552 МЗ94052725 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74 11/3/2017
70 5553 ИЮ92060205 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71 11/3/2017
71 5554 ТА94071607 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70 11/3/2017
72 5555 ДЮ93082301 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70 11/3/2017
73 5556 ЕО96050606 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71 11/3/2017
74 5557 УЗ91040350 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 59 11/3/2017
75 5558 УИ94090830 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 84 11/3/2017
76 5559 АБ90020501 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
77 5560 УХ91052079 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
78 5561 ИЮ93101201 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70 11/3/2017
79 5562 ЖЭ86122721 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
80 5563 ЙУ91031704 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
81 5564 ИМ89080608 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 73 11/3/2017
82 5565 УХ92052136 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
83 5566 ВС92071722 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 59 11/3/2017
84 5567 АВ91122812 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/3/2017
85 7001 ВЮ89122503 УАУ эмч Тэнцээгүй 28 11/3/2017
86 7002 ОЮ90042404 УАУ эмч Тэнцсэн 80 11/3/2017
87 7003 ТА96022924 УАУ эмч Тэнцсэн 81 11/3/2017
88 7004 УК93081168 УАУ эмч Ирээгүй   11/3/2017
89 7503 УМ90101206 НАС Эмч Тэнцээгүй 42 11/3/2017
90 8001 ИН89040106 Бага эмч Тэнцсэн 71 11/3/2017
91 8002 БВ94120300 Бага эмч Тэнцээгүй 36 11/3/2017
92 8003 ГЕ93120601 Бага эмч Тэнцээгүй 36 11/3/2017
93 8004 МХ93102301 Бага эмч Тэнцээгүй 50 11/3/2017
94 8005 МА94121908 Бага эмч Тэнцээгүй 26 11/3/2017
95 8006 МЮ92052808 Бага эмч Тэнцээгүй 33 11/3/2017
96 8007 УП96081007 Бага эмч Тэнцээгүй 52 11/3/2017
97 8008 УЮ94120608 Бага эмч Тэнцээгүй 52 11/3/2017
98 8101 УХ89121928 УАУ бага эмч Ирээгүй   11/3/2017
99 8201 ФА95042537 УАУ сувилагч Тэнцээгүй 56 11/3/2017
100 8202 ЙЕ92111600 УАУ сувилагч Ирээгүй   11/3/2017
101 8203 ИБ93112229 УАУ сувилагч Тэнцээгүй 68 11/3/2017
102 8204 ВЮ92052408 УАУ сувилагч Тэнцээгүй 30 11/3/2017
103 8301 ХЛ86013104 Эм зүйч Ирээгүй   11/3/2017
104 8302 ИО94030304 Эм зүйч Тэнцээгүй 56 11/3/2017
105 8303 УИ96042500 Эм зүйч Ирээгүй   11/3/2017
106 8304 АЮ94102200 Эм зүйч Тэнцээгүй 29 11/3/2017
107 8305 ИА89082302 Эм зүйч Тэнцээгүй 50 11/3/2017
108 8306 ДН92043002 Эм зүйч Тэнцсэн 75 11/3/2017
109 8307 ПЮ95010918 Эм зүйч Ирээгүй   11/3/2017
110 8308 МЕ93040404 Эм зүйч Тэнцээгүй 63 11/3/2017
111 8309 СЩ95022101 Эм зүйч Ирээгүй   11/3/2017
112 8310 ЕА92040622 Эм зүйч Ирээгүй   11/3/2017
113 8603 СЛ94060304 Эм найруулагч Ирээгүй   11/3/2017
114 8604 ДР80120900 Эм найруулагч Тэнцсэн 74 11/3/2017
115 8605 ШУ96022725 Эм найруулагч Тэнцээгүй 30 11/3/2017
116 8606 ӨЕ66120921 Эм найруулагч Тэнцсэн 74 11/3/2017
117 8811 ЖВ89021908 Эх баригч Ирээгүй   11/3/2017
118 8812 ЙЮ93090304 Эх баригч Тэнцсэн 78 11/3/2017
119 8813 ОМ89121009 Эх баригч Ирээгүй   11/3/2017
120 8814 ВО95111201 Эх баригч Ирээгүй   11/3/2017
121 9001 ЖЭ90100865 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 82 11/3/2017
122 9002 РГ94090201 УАУ сувилагч  Тэнцсэн 75 11/3/2017
123 9901 УД92021803 Хүүхдийн их эмч Ирээгүй   11/3/2017