Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-11-15-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
2017-11-15-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1001 ИЮ90051867 Арьс гоо заслын эмч 72 Тэнцсэн  11/15/2017
2 1301 ЕЙ87030701 Хавдар судлалын эмч 80 Тэнцсэн  11/15/2017
3 1401 ЧН76103019 Халдвартын эмч 55 Тэнцээгүй 11/15/2017
4 1601 СЖ59010166 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 72 Тэнцсэн  11/15/2017
5 1602 УУ86120903 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 64 Тэнцээгүй 11/15/2017
6 1603 ЙИ84050106 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 75 Тэнцсэн  11/15/2017
7 1604 ИЙ52061518 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч   Ирээгүй  11/15/2017
8 1701 ПЙ88060170 Мэс заслын эмч 74 Тэнцсэн  11/15/2017
9 1702 ФА86121810 Мэс заслын эмч 69 Тэнцээгүй 11/15/2017
10 2101 ШЖ84082415 Дүрс оношлогооны эмч 53 Тэнцээгүй 11/15/2017
11 2301 ВМ75101516 Дотрын эмч   Ирээгүй  11/15/2017
12 2302 ВЮ75021161 Дотрын эмч 82 Тэнцсэн  11/15/2017
13 2303 ЦА65012603 Дотрын эмч   Ирээгүй  11/15/2017
14 2501 ДЖ89011901 Хүүхдийн эмч   Ирээгүй  11/15/2017
15 2502 РТ93071200 Хүүхдийн эмч 77 Тэнцсэн  11/15/2017
16 2503 УК89041400 Хүүхдийн эмч   Ирээгүй  11/15/2017
17 2504 ЧД65032360 Хүүхдийн эмч 70 Тэнцсэн  11/15/2017
18 3006 ОЮ69110106 НАС эмч 68 Тэнцээгүй 11/15/2017
19 3007 УС83082702 НАС эмч 66 Тэнцээгүй 11/15/2017
20 3008 ЙЮ76111810 НАС эмч 50 Тэнцээгүй 11/15/2017
21 3009 ПБ87102282 НАС эмч 56 Тэнцээгүй 11/15/2017
22 3010 ЧЗ86121617 НАС эмч   Ирээгүй  11/15/2017
23 3011 НО78022668 НАС эмч 64 Тэнцээгүй 11/15/2017
24 3012 ОО87010106 НАС эмч   Ирээгүй  11/15/2017
25 3013 ГГ82121807 НАС эмч   Ирээгүй  11/15/2017
26 3014 ЧП85030204 НАС эмч 49 Тэнцээгүй 11/15/2017
27 3015 ХГ88011765 НАС эмч 72 Тэнцсэн  11/15/2017
28 3016 АИ89103024 НАС эмч   Ирээгүй  11/15/2017
29 3017 ХП71111074 НАС эмч 56 Тэнцээгүй 11/15/2017
30 3018 ХА77011063 НАС эмч   Ирээгүй  11/15/2017
31 3019 ШЗ80061164 НАС эмч 76 Тэнцсэн  11/15/2017
32 3301 ЙЮ75081878 УАУ эмч 61 Тэнцээгүй 11/15/2017
33 3302 ДЙ86112508 УАУ эмч   Ирээгүй  11/15/2017
34 3303 УП91021930 УАУ эмч 27 Тэнцээгүй 11/15/2017
35 3304 УУ90072548 УАУ эмч 57 Тэнцээгүй 11/15/2017
36 3305 ПЮ88102208 УАУ эмч 55 Тэнцээгүй 11/15/2017
37 3306 УП92061302 УАУ эмч   Ирээгүй  11/15/2017
38 3601 УШ72111906 Сувилагч 72 Тэнцсэн  11/15/2017
39 3602 ИЦ86060366 Сувилагч 35 Тэнцээгүй 11/15/2017
40 3603 ОЮ72031264 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 11/15/2017
41 3604 РЗ92022405 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
42 3605 АЖ93072101 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
43 3606 ЧЕ71020266 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 11/15/2017
44 3607 ДП80041903 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
45 3608 НЙ83092200 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 11/15/2017
46 3609 ИА77052501 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 11/15/2017
47 3610 ОЮ74012200 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
48 3611 АВ88072701 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
49 3612 КН63010469 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 11/15/2017
50 3613 ДА92032801 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
51 3614 ЖЭ81110902 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
52 3615 ББ95010309 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
53 3616 ПИ71091103 Сувилагч 86 Тэнцсэн  11/15/2017
54 3617 ХД69120303 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 11/15/2017
55 3618 УМ89042007 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
56 3619 ВЮ91062724 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
57 3620 МИ86042209 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
58 3621 АХ93010301 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
59 3622 ТЕ68010984 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 11/15/2017
60 3623 ОО88121325 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 11/15/2017
61 3624 ТЯ62052108 Сувилагч 80 Тэнцсэн  11/15/2017
62 3625 ЧП76051801 Сувилагч 80 Тэнцсэн  11/15/2017
63 3626 ХЕ68052605 Сувилагч 70 Тэнцсэн  11/15/2017
64 3627 МЗ78110365 Сувилагч 80 Тэнцсэн  11/15/2017
65 3628 УШ91071942 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
66 3629 ЧО85111583 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 11/15/2017
67 3630 ИЭ66102864 Сувилагч 93 Тэнцсэн  11/15/2017
68 3631 УУ89080845 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 11/15/2017
69 3632 УУ89080303 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
70 3633 ВЗ91110501 Сувилагч 79 Тэнцсэн  11/15/2017
71 3634 ДЮ84102009 Сувилагч 35 Тэнцээгүй 11/15/2017
72 3635 ИТ89051908 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
73 4001 ОО91073003 Эх баригч   Ирээгүй  11/15/2017
74 4201 ЧД74112605 Эм зүйч 60 Тэнцээгүй 11/15/2017
75 4202 ШЗ87041800 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
76 4203 ШБ69040705 Эм зүйч 53 Тэнцээгүй 11/15/2017
77 4204 ИЮ87092206 Эм зүйч 53 Тэнцээгүй 11/15/2017
78 4205 ЦГ70010121 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
79 4206 ЛЮ82111509 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
80 4207 ЛЮ90083162 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
81 4208 ХВ66090168 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
82 4209 ЖЯ76061965 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
83 4210 ПБ85091309 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
84 4211 ЙЮ87121363 Эм зүйч 22 Тэнцээгүй 11/15/2017
85 4212 ЧЖ69110900 Эм зүйч 76 Тэнцсэн  11/15/2017
86 4213 ФЖ90041128 Эм зүйч 79 Тэнцсэн  11/15/2017
87 4214 ХН67051117 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
88 4215 ФБ88060342 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
89 4216 ПГ89032701 Эм зүйч 80 Тэнцсэн  11/15/2017
90 4217 ЗЮ80032601 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
91 4218 ДЮ57051704 Эм зүйч 80 Тэнцсэн  11/15/2017
92 4219 ШГ75121403 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
93 4220 АЗ89020702 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 11/15/2017
94 4221 СЭ88060407 Эм зүйч 86 Тэнцсэн  11/15/2017
95 4222 АД90031801 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
96 4223 ЧТ87041162 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
97 4224 ЧВ87050801 Эм зүйч 89 Тэнцсэн  11/15/2017
98 4225 УС79041101 Эм зүйч 61 Тэнцээгүй 11/15/2017
99 4401 ПА89031109 Эм найруулагч   Ирээгүй  11/15/2017
100 4402 РГ88111023 Эм найруулагч   Ирээгүй  11/15/2017
101 4403 ВА92010203 Эм найруулагч 44 Тэнцээгүй 11/15/2017
102 4404 ЕЭ82053163 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн  11/15/2017
103 4405 ИЗ80092901 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн  11/15/2017
104 4406 АР76111406 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн  11/15/2017
105 4407 УС60012307 Эм найруулагч   Ирээгүй  11/15/2017
106 4408 ЗП91012905 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн  11/15/2017
107 4409 ТД87100406 Эм найруулагч   Ирээгүй  11/15/2017
108 4410 НС91082508 Эм найруулагч 87 Тэнцсэн  11/15/2017
109 4411 ХЛ67062121 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн  11/15/2017
110 4412 ЧР62041801 Эм найруулагч 22 Тэнцээгүй 11/15/2017
111 4413 СК90101407 Эм найруулагч   Ирээгүй  11/15/2017
112 4414 НФ87042601 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн  11/15/2017
113 4601 НФ78020955 Бага эмч   Ирээгүй  11/15/2017
114 4602 ОО72090201 Бага эмч   Ирээгүй  11/15/2017
115 4603 АЮ91021928 Бага эмч   Ирээгүй  11/15/2017
116 4604 ПВ92010703 Бага эмч   Ирээгүй  11/15/2017
117 4605 ОЙ91010902 Бага эмч   Ирээгүй  11/15/2017
118 4606 ДЮ69021104 Бага эмч 42 Тэнцээгүй 11/15/2017
119 4607 ЖК89051512 Бага эмч   Ирээгүй  11/15/2017
120 4608 ОЭ91040124 Бага эмч 74 Тэнцсэн  11/15/2017
121 4609 НВ67020121 Бага эмч   Ирээгүй  11/15/2017
122 4610 ЛЮ82090269 Бага эмч   Ирээгүй  11/15/2017
123 4611 РН89051264 Бага эмч 69 Тэнцээгүй 11/15/2017
124 4612 ВЮ91080203 Бага эмч 65 Тэнцээгүй 11/15/2017
125 4613 МТ91092000 Бага эмч 62 Тэнцээгүй 11/15/2017
126 4614 ЙЮ89082928 Бага эмч   Ирээгүй  11/15/2017
127 4615 ЖЭ87010568 Бага эмч   Ирээгүй  11/15/2017
128 4616 ПН86111108 Бага эмч   Ирээгүй  11/15/2017
129 4617 ЛЕ79112008 Бага эмч 58 Тэнцээгүй 11/15/2017
130 4618 РЭ91060629 Бага эмч 71 Тэнцсэн  11/15/2017
131 4619 ОЮ87091805 Бага эмч 71 Тэнцсэн  11/15/2017
132 4701 ЙЮ84121406 й   Ирээгүй  11/15/2017
133 4702 МЙ94061802 УАУ бага эмч   Ирээгүй  11/15/2017
134 4703 МЗ90010974 УАУ бага эмч   Ирээгүй  11/15/2017
135 4803 ОМ94111602 УАУ сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
136 4804 ОМ94111601 УАУ сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
137 5344 ИП87121160 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 11/15/2017
138 5345 СЖ72051408 Сувилагч 90 Тэнцсэн  11/15/2017
139 5346 ВМ94091918 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 11/15/2017
140 5347 АР96071801 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
141 5348 ОО85092561 Сувилагч 76 Тэнцсэн  11/15/2017
142 5349 ЖЯ91062001 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 11/15/2017
143 5350 НЭ96051307 Сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
144 5351 БИ90042011 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 11/15/2017
145 5352 ИЦ89041885 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 11/15/2017
146 5500 ВЗ93032302 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн  11/15/2017
147 5501 УК92112627 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн  11/15/2017
148 5502 УШ93113001 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 11/15/2017
149 5503 УШ91032604 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 11/15/2017
150 5504 МУ92010400 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
151 5505 ДИ91040105 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
152 5506 УТ91031825 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
153 5507 УШ93110828 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 11/15/2017
154 5508 УЗ92040341 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 11/15/2017
155 5509 УЗ91040350 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 11/15/2017
156 5510 СЭ91080300 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн  11/15/2017
157 5511 АЮ93112202 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн  11/15/2017
158 5512 УШ92011847 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 11/15/2017
159 5513 ФВ83101914 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
160 5514 УК89072663 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
161 5515 ЛЮ91062603 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн  11/15/2017
162 5516 ЗФ90091211 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
163 5517 УП94020455 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
164 5518 ВС92071722 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
165 5519 НС92062515 Ерөнхий эмч 34 Тэнцээгүй 11/15/2017
166 5520 УУ90112528 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
167 5521 ЖЭ86122721 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
168 5522 УХ91060826 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
169 5523 ШУ94012801 Ерөнхий эмч 34 Тэнцээгүй 11/15/2017
170 6905 УШ92022505 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй 11/15/2017
171 6906 УС87012914 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 11/15/2017
172 6907 ЛЮ89101981 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
173 6908 ЦЗ79021468 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн  11/15/2017
174 6909 ОЮ90091818 Ерөнхий эмч 40 Тэнцээгүй 11/15/2017
175 6910 ФА90020727 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй 11/15/2017
176 6911 ИЮ79010208 Ерөнхий эмч 81 Тэнцсэн  11/15/2017
177 6912 УП90050802 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
178 6913 УХ91102922 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 11/15/2017
179 6914 ХБ64101766 Ерөнхий эмч 90 Тэнцсэн  11/15/2017
180 6915 КБ87012317 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн  11/15/2017
181 6916 КН83031568 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн  11/15/2017
182 6917 ПЖ86011207 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
183 6918 ПЛ93092303 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
184 6919 ИЦ90010109 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
185 6920 ЙР89122168 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн  11/15/2017
186 6921 ИТ90120711 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
187 6922 МЮ89091484 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
188 6923 УП91012511 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн  11/15/2017
189 6924 УШ93012224 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 11/15/2017
190 6925 ХН85072569 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 11/15/2017
191 6926 ТЖ69082728 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 11/15/2017
192 6927 УК84060114 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  11/15/2017
193 6928 ОЭ65112861 Ерөнхий эмч 77 Тэнцсэн  11/15/2017
194 6929 ОА88090212 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн  11/15/2017
195 7001 УШ94031813 УАУ эмч 45 Тэнцээгүй 11/15/2017
196 7002 РМ94032813 УАУ эмч 87 Тэнцсэн  11/15/2017
197 7003 СШ95101908 УАУ эмч 89 Тэнцсэн  11/15/2017
198 7501 АР72041302 НАС эмч 85 Тэнцсэн  11/15/2017
199 8001 ВД94020907 Бага эмч   Ирээгүй  11/15/2017
200 8002 МХ93102301 Бага эмч   Ирээгүй  11/15/2017
201 8003 ЙР92051103 Бага эмч 47 Тэнцээгүй 11/15/2017
202 8201 ФА95042537 УАУ сувилагч   Ирээгүй  11/15/2017
203 8202 ИБ93112229 УАУ сувилагч 87 Тэнцсэн  11/15/2017
204 8301 СЩ95022101 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
205 8302 ДМ95052705 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
206 8303 АЮ94102200 Эм зүйч 81 Тэнцсэн  11/15/2017
207 8304 ПЮ95010918 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
208 8305 ХЛ86013104 Эм зүйч   Ирээгүй  11/15/2017
209 8807 ЖА95051107 Эх баригч   Ирээгүй  11/15/2017
210 8808 ИГ91070801 Эх баригч   Ирээгүй  11/15/2017
211 8809 БЗ95082502 Эх баригч   Ирээгүй  11/15/2017