Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-11-08-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
2017-11-08-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер Мэргэжил  Үр дүн Оноо Шалгалтын огноо
1 1102 УС87072707 Нүдний эмч Тэнцсэн 75 11/8/2017
2 1103 ЦЖ87081608 Нүдний эмч Тэнцсэн 77 11/8/2017
3 1104 УП89042283 Нүдний эмч ирээгүй   11/8/2017
4 1105 ФА89093032 Нүдний эмч Тэнцсэн 72 11/8/2017
5 1106 ЙЮ90072140 Нүдний эмч Тэнцсэн 75 11/8/2017
6 1107 ЧЛ83032815 Нүдний эмч Тэнцсэн 88 11/8/2017
7 1703 УЗ88083101 Мэс заслын эмч Тэнцсэн 71 11/8/2017
8 1704 УП90030632 Мэс заслын эмч Тэнцсэн 73 11/8/2017
9 1705 ВЭ85031618 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 55 11/8/2017
10 1706 ПЙ88060170 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 67 11/8/2017
11 1707 ФА86121810 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 69 11/8/2017
12 2001 УЗ92051219 Гэмтлийн эмч ирээгүй   11/8/2017
13 2002 ДА84061419 Гэмтлийн эмч ирээгүй   11/8/2017
14 2102 ШЖ84082415 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцээгүй 60 11/8/2017
15 2103 ЧЖ86022667 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцээгүй 64 11/8/2017
16 2104 ХГ79092214 Дүрс оношлогооны эмч ирээгүй   11/8/2017
17 2105 ЧР77061611 Дүрс оношлогооны эмч ирээгүй   11/8/2017
18 2106 ШБ81030168 Дүрс оношлогооны эмч ирээгүй   11/8/2017
19 2303 ХБ82072562 Дотрын эмч ирээгүй   11/8/2017
20 2304 ЙУ83110402 Дотрын эмч Тэнцсэн 73 11/8/2017
21 2305 КМ87041466 Дотрын эмч ирээгүй   11/8/2017
22 2306 ФМ88010462 Дотрын эмч ирээгүй   11/8/2017
23 2307 ХА66101101 Дотрын эмч ирээгүй   11/8/2017
24 2308 РВ85021508 Дотрын эмч Тэнцсэн 72 11/8/2017
25 2309 УМ90041711 Дотрын эмч ирээгүй   11/8/2017
26 2310 БЮ89103106 Дотрын эмч ирээгүй   11/8/2017
27 2311 ВЮ75021161 Дотрын эмч ирээгүй   11/8/2017
28 2502 ПЗ86050600 Хүүхдийн эмч Тэнцсэн 75 11/8/2017
29 2503 ХГ58021409 Хүүхдийн эмч Тэнцээгүй 66 11/8/2017
30 2504 РТ93071200 Хүүхдийн эмч Тэнцээгүй 63 11/8/2017
31 2505 ХМ59042367 Хүүхдийн эмч ирээгүй   11/8/2017
32 2506 ОО84032624 Хүүхдийн эмч Тэнцсэн 78 11/8/2017
33 2507 ЧД65032360 Хүүхдийн эмч Тэнцээгүй 25 11/8/2017
34 4007 ДЮ66011078 Эх баригч Тэнцээгүй 40 11/8/2017
35 4008 ТЗ70012509 Эх баригч ирээгүй   11/8/2017
36 4009 ТИ82022660 Эх баригч Тэнцсэн 77 11/8/2017
37 4010 ТИ88041008 Эх баригч ирээгүй   11/8/2017
38 4011 РМ91041400 Эх баригч Тэнцсэн 73 11/8/2017
39 4012 ЙГ91032401 Эх баригч ирээгүй   11/8/2017
40 4013 ОС91021121 Эх баригч Тэнцээгүй 52 11/8/2017
41 4014 ОЗ86052719 Эх баригч ирээгүй   11/8/2017
42 4223 ЧГ78062068 Эм зүйч Тэнцсэн 74 11/8/2017
43 4406 УШ91082321 Эм найруулагч Тэнцсэн 86 11/8/2017
44 4407 ЗЮ87032961 Эм найруулагч Тэнцсэн 84 11/8/2017
45 4408 ПБ81033008 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
46 4409 РЭ91031602 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
47 4410 ЙД74052029 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
48 4411 УХ92042424 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
49 4412 ЕЭ82053163 Эм найруулагч Тэнцээгүй 68 11/8/2017
50 4413 СК62011601 Эм найруулагч Тэнцсэн 73 11/8/2017
51 4414 ХН72051000 Эм найруулагч Тэнцсэн 86 11/8/2017
52 4415 СП87091402 Эм найруулагч Тэнцээгүй 60 11/8/2017
53 4416 ОА89030303 Эм найруулагч Тэнцээгүй 25 11/8/2017
54 4417 ОЮ90010714 Эм найруулагч Тэнцээгүй 51 11/8/2017
55 4418 ЙД85092803 Эм найруулагч Тэнцээгүй 20 11/8/2017
56 4419 ЕЭ78061960 Эм найруулагч Тэнцсэн 73 11/8/2017
57 4420 ЕЮ80091506 Эм найруулагч Тэнцсэн 74 11/8/2017
58 4421 ДЮ69113025 Эм найруулагч Тэнцсэн 72 11/8/2017
59 4422 ДЮ91011107 Эм найруулагч Тэнцсэн 79 11/8/2017
60 4423 МО85071302 Эм найруулагч Тэнцээгүй 46 11/8/2017
61 4424 УС60012307 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
62 4425 ХГ84032309 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
63 4426 НЦ89091062 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
64 4427 ЧС73031301 Эм найруулагч Тэнцээгүй 63 11/8/2017
65 4428 ПИ86091301 Эм найруулагч Тэнцсэн 87 11/8/2017
66 4429 МЗ88121861 Эм найруулагч Тэнцээгүй 43 11/8/2017
67 4430 НФ87042601 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
68 4431 НС91082508 Эм найруулагч Тэнцээгүй 63 11/8/2017
69 4432 ПЮ68103060 Эм найруулагч Тэнцсэн 84 11/8/2017
70 4433 МК74061807 Эм найруулагч Тэнцээгүй 67 11/8/2017
71 4434 НН92010307 Эм найруулагч Тэнцээгүй 62 11/8/2017
72 4435 СА87062802 Эм найруулагч Тэнцсэн 71 11/8/2017
73 4436 ТБ85061468 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
74 4437 ФБ87112269 Эм найруулагч Тэнцсэн 85 11/8/2017
75 4438 ДБ84051808 Эм найруулагч Тэнцсэн 80 11/8/2017
76 4439 КЛ91020901 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
77 4440 ЦЗ80122468 Эм найруулагч Тэнцээгүй 59 11/8/2017
78 4441 ФМ90071682 Эм найруулагч Тэнцсэн 75 11/8/2017
79 4442 МЬ88090623 Эм найруулагч Тэнцсэн 87 11/8/2017
80 4443 ЖЯ81021698 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
81 4444 МЬ84010902 Эм найруулагч Тэнцээгүй 34 11/8/2017
82 4445 ЧД86071064 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
83 4446 АР76111406 Эм найруулагч Тэнцээгүй 51 11/8/2017
84 4447 ЗП91012905 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
85 4448 ОЮ82050362 Эм найруулагч Тэнцсэн 75 11/8/2017
86 4449 НФ80030126 Эм найруулагч Тэнцээгүй 38 11/8/2017
87 4450 АК74102005 Эм найруулагч Тэнцээгүй 38 11/8/2017
88 4451 АЮ69011869 Эм найруулагч Тэнцээгүй 32 11/8/2017
89 4452 СК81120102 Эм найруулагч Тэнцсэн 75 11/8/2017
90 4453 ЧЙ68060708 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
91 4454 НМ85080500 Эм найруулагч Тэнцсэн 79 11/8/2017
92 4455 УС82051320 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
93 4456 ЖЭ90042961 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
94 4457 ВР81102904 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
95 4458 ИА83042505 Эм найруулагч Тэнцээгүй 36 11/8/2017
96 4459 ЦЕ81082765 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
97 4460 ГД87052510 Эм найруулагч ирээгүй   11/8/2017
98 4461 ИЧ85070303 Эм найруулагч Тэнцээгүй 30 11/8/2017
99 4605 УС73022243 Бага эмч Тэнцсэн 71 11/8/2017
100 4606 ИЭ66102864 Бага эмч Тэнцээгүй 69 11/8/2017
101 4607 ОЙ91010902 Бага эмч Тэнцээгүй 48 11/8/2017
102 4608 МТ91092000 Бага эмч Тэнцээгүй 69 11/8/2017
103 4609 ХД72061865 Бага эмч ирээгүй   11/8/2017
104 4610 УЕ72082965 Бага эмч Тэнцээгүй 61 11/8/2017
105 4611 РЭ91060629 Бага эмч Тэнцээгүй 66 11/8/2017
106 4612 ЙЮ89082928 Бага эмч Тэнцээгүй 53 11/8/2017
107 4613 СБ88041401 Бага эмч Тэнцсэн 72 11/8/2017
108 4614 СЮ80101005 Бага эмч Тэнцсэн 72 11/8/2017
109 4615 ИЛ90090402 Бага эмч ирээгүй   11/8/2017
110 4616 ОЭ91040124 Бага эмч Тэнцээгүй 65 11/8/2017
111 4617 РЙ90040110 Бага эмч ирээгүй   11/8/2017
112 4618 СТ69090801 Бага эмч Тэнцээгүй 68 11/8/2017
113 4619 ОД72090201 Бага эмч Тэнцээгүй 66 11/8/2017
114 4620 ВЮ91080203 Бага эмч Тэнцээгүй 60 11/8/2017
115 4621 СЖ79062606 Бага эмч ирээгүй   11/8/2017
116 4622 ЖК89051512 Бага эмч Тэнцээгүй 41 11/8/2017
117 4623 РН89051264 Бага эмч Тэнцээгүй 63 11/8/2017
118 4624 ОН75042060 Бага эмч ирээгүй   11/8/2017
120 4626 ЖЯ88040569 Бага эмч Тэнцээгүй 62 11/8/2017
121 4627 ИО89073106 Бага эмч Тэнцээгүй 58 11/8/2017
122 4628 ОЮ87091805 Бага эмч Тэнцээгүй 64 11/8/2017
123 4629 ТГ65110970 Бага эмч ирээгүй   11/8/2017
124 4630 ЙМ72050802 Бага эмч ирээгүй   11/8/2017
125 4631 МЮ96051621 Бага эмч Тэнцсэн 80 11/8/2017
126 4632 КД89033003 Бага эмч ирээгүй   11/8/2017
127 4633 МФ89073110 Бага эмч ирээгүй   11/8/2017
128 6915 ЧЭ80120418 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
129 6916 АЮ92110707 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
130 6918 ҮП90050802 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 51 11/8/2017
131 6919 НФ89121401 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 63 11/8/2017
132 6920 УУ91072303 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
133 6921 ЕГ83020311 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
134 6922 УШ93012224 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 67 11/8/2017
135 6923 УБ90061800 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 64 11/8/2017
136 6924 ОР89102104 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 62 11/8/2017
137 6925 МТ85060330 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
138 6926 СЭ77052007 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
139 6927 ЖЬ87093060 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
140 6928 ДВ87041207 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 48 11/8/2017
141 6929 ФБ88060609 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72 11/8/2017
142 6931 ИЖ91062106 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 37 11/8/2017
143 6932 ЖЮ85031371 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
144 6933 СЛ85040300 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
145 6934 ЖЮ87082507 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
146 6935 РП88061906 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
147 6936 ДЙ89050209 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 43 11/8/2017
148 6937 ОК85021305 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
149 6938 ЕЙ74081403 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 45 11/8/2017
150 6939 АЗ89093007 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 40 11/8/2017
151 6940 ЧН77111865 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 76 11/8/2017
152 6941 УМ90020508 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72 11/8/2017
153 6942 УГ86102170 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
154 6943 ПЮ82101703 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
155 6944 РМ88011710 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74 11/8/2017
156 6945 УХ91102922 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 65 11/8/2017
157 6946 ДН89053117 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 47 11/8/2017
158 6947 ЗИ82080710 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 76 11/8/2017
159 6948 ХЙ81011217 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74 11/8/2017
160 6949 ИЦ90010109 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 65 11/8/2017
161 6950 ХП65092110 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
162 6951 ШУ88072329 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
163 6952 УП91012511 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 48 11/8/2017
164 6953 ЖЯ91040319 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 57 11/8/2017
165 6954 ХП64061361 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 54 11/8/2017
166 6955 ЙУ90072307 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
167 6956 ОЮ90091818 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 65 11/8/2017
168 6957 КБ87012317 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 65 11/8/2017
169 6958 ВЛ92080405 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 64 11/8/2017
170 6959 УМ89040234 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
171 6960 ХН85072569 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
172 6961 СЛ91093002 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 57 11/8/2017
173 6962 ЧТ86041702 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
174 6963 РД92062802 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70 11/8/2017
175 6964 ЧВ81100261 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 75 11/8/2017
176 6965 ДЮ88102565 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 69 11/8/2017
177 6966 ХГ82111204 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
178 6967 ЦЖ87101573 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
179 6968 ЙР89122168 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 67 11/8/2017
180 6969 ФА71052870 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 69 11/8/2017
181 6970 СР91102100 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
182 6971 ИТ91041901 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 43 11/8/2017
183 6972 СВ79032405 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
184 6973 ЧК83041103 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 63 11/8/2017
185 6974 ИО91053119 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 87 11/8/2017
186 6975 ХА84110801 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 67 11/8/2017
187 6976 ХК79091902 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
188 6977 МЖ88022011 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
189 6978 ЧН86052203 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 45 11/8/2017
190 6979 ОА88092012 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 66 11/8/2017
191 6980 ФА88041917 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 60 11/8/2017
192 6981 УО72040102 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
193 6982 ПЮ90040401 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
194 6983 ЧС66061574 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
195 9006 ЗВ86050611 Ерөнхий эмч ирээгүй   11/8/2017
196 9007 УШ92011847 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 41 11/8/2017
197 9008 УХ92041411 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 73 11/8/2017
198 9009 ЛМ68073102 УАУ эмч Тэнцээгүй 50 11/8/2017
199 9010 УЗ79021468 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 55 11/8/2017