Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-11-02-ны Баян-Өлгий аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн
2017-11-02-ны Баян-Өлгий аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер Мэргэжил  Үр дүн Оноо Шалгалтын огноо
1 1001 БЮ75091321 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 73 11/2/2017
2 1002 ШЕ67043025 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 73 11/2/2017
3 1003 ЦД88042791 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/2/2017
4 1004 БЮ92083042 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/2/2017
5 1005 ЙЮ80080370 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/2/2017
6 1006 МИ90072219 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/2/2017
7 1007 ЧД78051360 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/2/2017
8 1008 УК89072663 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72 11/2/2017
9 1009 ТЬ80090462 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/2/2017
10 1010 ЕЮ81071507 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/2/2017
11 1011 ПЭ89022406 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/2/2017
12 1012 ОН86022864 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71 11/2/2017
13 1013 ПО 85120301 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 65 11/2/2017
14 1014 ПЛ 93092303 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 52 11/2/2017
15 1015 УХ89032540 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/2/2017
16 1016 ИХ86110515 Ерөнхий эмч Ирээгүй   11/2/2017
17 1017 ЕЮ75020208 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72 11/2/2017
18 1018 БЭ87120911 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72 11/2/2017
19 1019 БЛ83041517 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74 11/2/2017
20 1020 УК94110741 Шүүхийн анагаах ухаан Ирээгүй   11/2/2017
21 1021 БЭ72030931 Хүүхдийн эмч Тэнцсэн 75 11/2/2017
22 1022 ПЭ87082700 Чих хамар хоолойн эмч Тэнцсэн 76 11/2/2017
23 1023 ПЮ 83032907 НАС эмч Тэнцээгүй 64 11/2/2017
24 1024 БЮ89032308 НАС эмч Тэнцээгүй 56 11/2/2017
25 1025 МК74111807 НАС эмч Тэнцсэн 75 11/2/2017
26 1026 ПО79121305 НАС эмч Тэнцсэн 72 11/2/2017
27 1027 ПМ80060926 УАУ эмч Ирээгүй   11/2/2017
28 1028   Эм зүйч Ирээгүй   11/2/2017
29 1029 ПБ 83081807 Эм зүйч Ирээгүй   11/2/2017
30 1030 БИ85011924 Эм зүйч Ирээгүй   11/2/2017
31 1031 ХК82050269 Эм зүйч Тэнцээгүй 50 11/2/2017
32 1032 БЭ83122703 Бага эмч  Тэнцээгүй 36 11/2/2017
33 1033 БЙ93051211 Бага эмч  Тэнцээгүй 34 11/2/2017
34 1034 БЮ91061821 Бага эмч  Тэнцсэн 75 11/2/2017
35 1035 БЛ93061551 Бага эмч  Тэнцээгүй 23 11/2/2017
36 1036 БЗ85021700 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
37 1037 БЮ92082203 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
38 1038 БЛ93091501 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
39 1039 БЛ83112267 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
40 1040 БЖ85032566 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
41 1041 БЮ79012406 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
42 1042 НТ86060201 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
43 1043 БЗ92191505 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
44 1044 БЙ94012311 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
45 1045 БЛ89111514 Бага эмч  Тэнцээгүй 62 11/2/2017
46 1046 ББ88112508 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
47 1047 БМ87111004 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
48 1048 БЖ84010201 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
49 1049 БМ89011106 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
50 1050 БЮ77122409 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
51 1051 БВ93100807 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
52 1052 БЭ88071514 Бага эмч  Тэнцсэн 81 11/2/2017
53 1053 БЙ87071401 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
54 1054   Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
55 1055 БЕ79060319 Бага эмч  Тэнцээгүй 46 11/2/2017
56 1056 БВ94120300 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
57 1057 БИ80051008 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
58 1058 БЙ94012311 Бага эмч  Тэнцээгүй 25 11/2/2017
59 1059 БЮ91122405 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
60 1060 БВ85012846 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
61 1061 БЮ88112629 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
62 1062 БЛ90051113 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
63 1063 ТГ89100802 Бага эмч  Тэнцсэн 71 11/2/2017
64 1064 ЦГ70071123 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
65 1065 БЮ79081814 Бага эмч  Тэнцсэн 78 11/2/2017
66 1066 ДР72050104 Бага эмч Тэнцсэн 84 11/2/2017
67 1067 БЕ74070809 Бага эмч  Тэнцсэн 81 11/2/2017
68 1068 ПП90122524 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
69 1069 ИМ96061302 Бага эмч Тэнцсэн 85 11/2/2017
70 1070 ПЮ90042309 Бага эмч  Тэнцсэн 78 11/2/2017
71 1071 ПБ89093028 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
72 1072 ИТ97081116 Бага эмч Тэнцсэн 85 11/2/2017
73 1073 ПВ86091006 Бага эмч Тэнцсэн 75 11/2/2017
74 1074 ПЕ73111424 Бага эмч Тэнцсэн 77 11/2/2017
75 1075 ОЗ90111207 Бага эмч  Тэнцсэн 85 11/2/2017
76 1076 АН90092304 Бага эмч  Ирээгүй   11/2/2017
77 1077 БВ67052607 УАУ сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
78 1078 БЖ94063000 Сувилагч Тэнцсэн 80 11/2/2017
79 1079 БЗ91011706 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
80 1080 БЖ92012501 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
81 1081 БК88040866 Эх баригч Тэнцсэн 76 11/2/2017
82 1082 БЕ87041945 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
83 1083 БК81032205 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
84 1084 ББ94060202 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
85 1085 БВ88101301 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
86 1086 ЦГ69021400 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
87 1087 БЗ87122005 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
88 1088 БИ92061302 Сувилагч Тэнцсэн 85 11/2/2017
89 1089 БЗ88041000 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
90 1090 БЕ89062109 Сувилагч Тэнцсэн 72 11/2/2017
91 1091 БЮ86032820 Сувилагч Тэнцээгүй 30 11/2/2017
92 1092 БЮ91112106 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
93 1093 БЗ87012702 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
94 1094 БЛ83112261 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
95 1095 БК83120306 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
96 1096 БЮ90051421 Сувилагч Тэнцсэн 74 11/2/2017
97 1097 БВ90021203 Сувилагч Тэнцээгүй 49 11/2/2017
98 1098 БЮ91070700 Сувилагч Тэнцээгүй 41 11/2/2017
99 1099 БЖ93041209 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
100 1100 ББ90011903 Сувилагч Тэнцсэн 75 11/2/2017
101 1101 БЮ84091027 Сувилагч Тэнцсэн 80 11/2/2017
102 1102 БК89070766 Сувилагч Тэнцсэн 81 11/2/2017
103 1103 БК89082468 Бага эмч Тэнцээгүй 44 11/2/2017
104 1104 БГ93031924 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
105 1105 БЮ80011403 Сувилагч Тэнцээгүй 62 11/2/2017
106 1106 БЭ82062204 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
107 1107 БЛ90121061 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
108 1108 БЙ92122502 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
109 1109 БК87042809 Сувилагч Тэнцсэн 79 11/2/2017
110 1110 БЮ90113001 Сувилагч Тэнцсэн 76 11/2/2017
111 1111 БЮ94100446 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
112 1112 БИ89042008 Сувилагч Тэнцээгүй 40 11/2/2017
113 1113 БИ89101720 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
114 1114 БЛ64010108 Сувилагч Тэнцээгүй 69 11/2/2017
115 1115 БД90060902 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
116 1116 БЗ71030509 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
117 1117 БЙ88022926 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
118 1118 БК90030704 Сувилагч Тэнцсэн 73 11/2/2017
119 1119 ВР95062606 Сувилагч Тэнцсэн 80 11/2/2017
120 1120 ВЕ73061407 Сувилагч Тэнцсэн 80 11/2/2017
121 1121 БЕ89032837 Сувилагч Тэнцсэн 80 11/2/2017
122 1122 ББ73013109 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
123 1123 БЛ73012804 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
124 1124 БЮ86030208 Сувилагч Тэнцсэн 80 11/2/2017
125 1125 БЭ86062001 Сувилагч Тэнцсэн 75 11/2/2017
126 1126 БЮ85090508 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
127 1127 БЮ90120922 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
128 1128 БК88082307 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
129 1129 ПЭ 74073107 Сувилагч Тэнцээгүй 54 11/2/2017
130 1130 ПИ 71091103 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
131 1131 БГ89013163 Бага эмч Тэнцээгүй 44 11/2/2017
132 1132 БГ94030607 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
133 1133 БЖ90122961 Сувилагч Тэнцсэн 82 11/2/2017
134 1134 БД89020101 Сувилагч Тэнцсэн 87 11/2/2017
135 1135 БЙ92051607 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
136 1136 БЮ89112020 Сувилагч Тэнцсэн 81 11/2/2017
137 1137 ПЭ90093005 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
138 1138 ЕЦ90060265 Сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
139 1139 УП95042166 Сувилагч Тэнцсэн 80 11/2/2017
140 1140 БЖ92020411 УАУ сувилагч Ирээгүй   11/2/2017
141 1141 БК92083011 УАУ бага эмч Тэнцээгүй 21 11/2/2017
142 1142 ПБ95010900 Эм найруулагч Ирээгүй   11/2/2017
143 1143 БЖ92122009 Эм найруулагч Ирээгүй   11/2/2017
144 1144 БЗ89102109 Эм найруулагч Тэнцсэн 73 11/2/2017
145 1145 БЗ86080958 Эм найруулагч Ирээгүй   11/2/2017
146 1146 БЖ87062901 Эм найруулагч Ирээгүй   11/2/2017
147 1147 БЖ91061709 Эм найруулагч Ирээгүй   11/2/2017
148 1148 ЙГ81111204 Эм найруулагч Тэнцээгүй 58 11/2/2017
149 1149 ГЮ81050101 Эм найруулагч Тэнцээгүй 57 11/2/2017
150 1150 ХБ60033185 Эм найруулагч Тэнцээгүй 57 11/2/2017
151 1151 ВА95010201 Эм найруулагч Ирээгүй   11/2/2017
152 1152 ЙГ81111204 Эм найруулагч Ирээгүй   11/2/2017
153 1153 ПБ 81033008 Бага эмч Тэнцээгүй 44 11/2/2017
154 1154 БК86100961 Бага эмч Тэнцсэн 82 11/2/2017
155 1155 БЛ92041402 Эх баригч Ирээгүй   11/2/2017
156 1156 БЗ94102300 Эх баригч Ирээгүй   11/2/2017
157 1157 БЗ95082502 Эх баригч Тэнцээгүй 66 11/2/2017
158 1158 БВ90123010 Эх баригч Ирээгүй   11/2/2017
159 1159 ББ91121805 Эх баригч Тэнцсэн 82 11/2/2017
160 1160 БВ67052607 Эх баригч Ирээгүй   11/2/2017
161 1162 БК92071508 Эх баригч Ирээгүй   11/2/2017
162 1163 БЖ90123103 Эх баригч Тэнцээгүй 55 11/2/2017
163 1164 ББ71111604 Эх баригч Тэнцсэн 73 11/2/2017
164 1165 ЛЮ90080461 Эх баригч Тэнцсэн 82 11/2/2017
165 1166 ДЮ90022866 Эх баригч Тэнцсэн 82 11/2/2017
166 1167 БИ90122222 Эх баригч Ирээгүй   11/2/2017
167 1168 БЮ91010126 Эх баригч Ирээгүй   11/2/2017
168 1169 БЮ89050901 Эх баригч Ирээгүй   11/2/2017
169 1170 БК90012102 Эх баригч Ирээгүй   11/2/2017
170 1171 БЙ87112400 Эх баригч Ирээгүй   11/2/2017
171 1172 БА93010509 Эх баригч Тэнцсэн 80 11/2/2017
172 1173 БД67021507 Эх баригч Тэнцсэн 70 11/2/2017
173 1174 БЛ92121216 Эх баригч Тэнцээгүй 53 11/2/2017
174 1175 ПМ 79020206 Сувилагч Тэнцээгүй 58 11/2/2017
175 1176 ПБ 77022724 Эх баригч Тэнцсэн 71 11/2/2017
176 1177 ПЙ 94072404 Эх баригч Тэнцээгүй 47 11/2/2017
177 1178 ПБ89122664 Эх баригч Ирээгүй   11/2/2017
178 9001 БК90041203 Сувилагч Тэнцсэн 81 11/2/2017
179 9002 БВ89031809 Сувилагч Тэнцээгүй 68 11/2/2017
180 9003 БД86030305 Эх баригч Тэнцээгүй 26 11/2/2017
181 9005 ВЗ89042426 Бага эмч  Тэнцээгүй 30 11/2/2017
182 9006 ПЕ89030332 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74 11/2/2017
183 9007 ПН85013005 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 44 11/2/2017