Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-11-06-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
2017-11-06-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер Мэргэжил  Үр дүн Оноо Шалгалтын огноо
1 1001 ЧР62030202 Арьс гоо заслын эмч Тэнцээгүй 69 11/6/2017
2 1002 ШЗ72020562 Арьс гоо заслын эмч Тэнцсэн  78 11/6/2017
3 1003 АИ87071408 Арьс гоо заслын эмч Ирээгүй   11/6/2017
4 1004 УШ90011327 Арьс гоо заслын эмч Тэнцсэн  70 11/6/2017
5 1005 ХП76063061 Арьс гоо заслын эмч Ирээгүй   11/6/2017
6 1006 ИЮ90051867 Арьс гоо заслын эмч Тэнцээгүй 67 11/6/2017
7 1301 ЕЙ87030701 Хавдар судлалын эмч Тэнцээгүй 52 11/6/2017
8 1401 ВР91111800 Халдвартын эмч Тэнцээгүй 69 11/6/2017
9 1501 КЮ55102802 Чих хамар хоолойн эмч Ирээгүй   11/6/2017
10 1604 УУ86120903 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцээгүй 59 11/6/2017
11 1605 ГА89042966 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй   11/6/2017
12 1606 ШЗ63062511 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй   11/6/2017
13 1607 ХБ85121308 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцээгүй 62 11/6/2017
14 1901 УС86113001 Мэдрэлийн эмч Тэнцээгүй 59 11/6/2017
15 1902 ХЖ73072406 Мэдрэлийн эмч Тэнцээгүй 48 11/6/2017
16 3009 ЙЮ89040387 НАС Эмч Тэнцээгүй 59 11/6/2017
17 3010 ЧП85030204 НАС Эмч Тэнцээгүй 41 11/6/2017
18 3011 АМ88082507 НАС Эмч Тэнцээгүй 58 11/6/2017
19 3012 УК89112766 НАС Эмч Тэнцсэн  86 11/6/2017
20 3013 АЭ83061404 НАС Эмч Тэнцээгүй 53 11/6/2017
21 3014 УИ88051409 НАС Эмч Тэнцээгүй 45 11/6/2017
22 3015 УС83082702 НАС Эмч Тэнцээгүй 57 11/6/2017
23 3016 ОЮ69110106 НАС Эмч Тэнцээгүй 59 11/6/2017
24 3017 УХ88102066 НАС Эмч Тэнцээгүй 60 11/6/2017
25 3018 КЖ93012808 НАС Эмч Тэнцсэн  77 11/6/2017
26 3019 ЦВ82081908 НАС Эмч Тэнцээгүй 47 11/6/2017
27 3020 НО78022668 НАС Эмч Ирээгүй   11/6/2017
28 3021 ЧЕ76073167 НАС Эмч Тэнцсэн  74 11/6/2017
29 3022 ХЖ84033012 НАС Эмч Тэнцсэн  72 11/6/2017
30 3023 ХА76112614 НАС Эмч Тэнцээгүй 57 11/6/2017
31 3024 ЦА84071300 НАС Эмч Тэнцээгүй 61 11/6/2017
32 3025 ПЮ88011411 НАС Эмч Тэнцээгүй 42 11/6/2017
33 3026 КЖ76072507 НАС Эмч Тэнцсэн  82 11/6/2017
34 3027 ЧМ84102901 НАС Эмч Тэнцсэн  73 11/6/2017
35 3028 ГГ82121807 НАС Эмч Тэнцээгүй 47 11/6/2017
36 3029 ДЮ89072069 НАС Эмч Ирээгүй   11/6/2017
37 3030 ИЮ74081102 НАС Эмч Тэнцээгүй 67 11/6/2017
38 3031 ТИ89102807 НАС Эмч Ирээгүй   11/6/2017
39 3032 ХП71111074 НАС Эмч Ирээгүй   11/6/2017
40 3033 УС49082029 НАС Эмч Тэнцээгүй 59 11/6/2017
41 3034 ЦВ85013062 НАС Эмч Тэнцээгүй 55 11/6/2017
42 3035 ШУ89022694 НАС Эмч Ирээгүй   11/6/2017
43 3036 ХГ88011765 НАС Эмч Тэнцээгүй 65 11/6/2017
44 3037 НЮ83032202 НАС Эмч Ирээгүй   11/6/2017
45 3038 ПЮ76081760 НАС Эмч Тэнцээгүй 69 11/6/2017
46 3039 ХЛ79021107 НАС Эмч Тэнцсэн  74 11/6/2017
47 3040 ТЕ90051365 НАС Эмч Тэнцээгүй 61 11/6/2017
48 3041 УХ90010801 НАС Эмч Тэнцээгүй 61 11/6/2017
49 3042 УМ90071548 НАС Эмч Тэнцсэн  70 11/6/2017
50 3043 ШУ88082181 НАС Эмч Тэнцээгүй 49 11/6/2017
51 3044 АИ89103024 НАС Эмч Ирээгүй   11/6/2017
52 3045 ХА77011063 НАС Эмч Ирээгүй   11/6/2017
53 3046 АЭ73111633 НАС Эмч Тэнцээгүй 49 11/6/2017
54 3047 ЧЕ79100505 НАС Эмч Тэнцсэн  74 11/6/2017
55 3048 ХЛ69031025 НАС Эмч Ирээгүй   11/6/2017
56 3049 УМ89070606 НАС Эмч Тэнцээгүй 39 11/6/2017
57 3302 ПЕ89022205 УАУ эмч Тэнцсэн  90 11/6/2017
58 3303 УМ89072323 УАУ эмч Тэнцсэн  76 11/6/2017
59 3304 ШГ88032215 УАУ эмч Тэнцсэн  81 11/6/2017
60 3305 ТА89031110 УАУ эмч Ирээгүй   11/6/2017
61 3306 УП92061302 УАУ эмч Ирээгүй   11/6/2017
62 3307 ЕВ84042502 УАУ эмч Тэнцээгүй 55 11/6/2017
63 3308 ТА86060500 УАУ эмч Тэнцсэн  85 11/6/2017
64 3309 ПО69010919 УАУ эмч Тэнцсэн  90 11/6/2017
65 3310 УХ88041031 УАУ эмч Ирээгүй   11/6/2017
66 3311 ВЮ88080784 УАУ эмч Ирээгүй   11/6/2017
67 3312 ЧЙ84071262 УАУ эмч Тэнцсэн  87 11/6/2017
68 3313 ЧЙ86112270 УАУ эмч Тэнцсэн  87 11/6/2017
69 3314 ВД87082003 УАУ эмч Тэнцсэн  89 11/6/2017
70 3315 ФА88052604 УАУ эмч Ирээгүй   11/6/2017
71 3316 УУ90072548 УАУ эмч Ирээгүй   11/6/2017
72 3317 ВП88011502 УАУ эмч Тэнцээгүй 35 11/6/2017
73 3318 ПЮ88102208 УАУ эмч Ирээгүй   11/6/2017
74 3319 МК88110623 УАУ эмч Тэнцсэн  86 11/6/2017
75 3320 ЧП70022218 УАУ эмч Тэнцсэн  72 11/6/2017
76 3321 УХ89010829 УАУ эмч Тэнцсэн  79 11/6/2017
77 3322 ЛА88071008 УАУ эмч Ирээгүй   11/6/2017
78 3323 КД85092708 УАУ эмч Ирээгүй   11/6/2017
79 3324 НХ88052004 УАУ эмч Тэнцсэн  81 11/6/2017
80 3325 ОЭ88072070 УАУ эмч Ирээгүй   11/6/2017
81 3326 ХЕ87051902 УАУ эмч Ирээгүй   11/6/2017
82 3327 ДР87020201 УАУ эмч Ирээгүй   11/6/2017
83 3328 РЭ82042712 УАУ эмч Тэнцсэн  73 11/6/2017
84 3329 ТГ87082572 УАУ эмч Тэнцсэн  73 11/6/2017
85 3330 УХ88102541 УАУ эмч Тэнцсэн  80 11/6/2017
86 3331 КЗ88072107 УАУ эмч Тэнцсэн  71 11/6/2017
87 3332 ФВ89082005 УАУ эмч Ирээгүй   11/6/2017
88 3619 ЧО85111583 Сувилагч Тэнцээгүй 66 11/6/2017
89 3620 ЖЭ81110902 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
90 3621 ББ95010309 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
91 3622 ЛЮ90021766 Сувилагч Тэнцсэн  72 11/6/2017
92 3623 ЙВ91021001 Сувилагч Тэнцсэн  80 11/6/2017
93 3624 ВЕ73061407 Сувилагч Тэнцээгүй 66 11/6/2017
94 3625 ЕЮ73071007 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
95 3626 ХИ71021164 Сувилагч Тэнцээгүй 45 11/6/2017
96 3627 ЧК65062401 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
97 3628 ЙГ92043001 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
98 3629 УД66071905 Сувилагч Тэнцээгүй 34 11/6/2017
99 3630 ТЯ62052108 Сувилагч Тэнцээгүй 61 11/6/2017
100 3631 БЖ90122961 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
101 3632 ГГ81040801 Сувилагч Тэнцсэн  74 11/6/2017
102 3633 ОМ68090205 Сувилагч Тэнцээгүй 51 11/6/2017
103 3634 ЙР90022001 Сувилагч Тэнцээгүй 62 11/6/2017
104 3635 ТЕ94110308 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
105 3636 КЮ86071165 Сувилагч Тэнцсэн  70 11/6/2017
106 3637 СЕ67101504 Сувилагч Тэнцээгүй 54 11/6/2017
107 3638 РЙ90063006 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
108 3639 ПП94062905 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
109 3640 ГЮ66021813 Сувилагч Тэнцээгүй 61 11/6/2017
110 3641 ПЕ91111726 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
111 3642 УЕ87122006 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
112 3643 ЦЗ77091302 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
113 3644 ДН89120208 Сувилагч Тэнцсэн  71 11/6/2017
114 3645 ХИ75061564 Сувилагч Тэнцээгүй 66 11/6/2017
115 3646 УУ89080845 Сувилагч Тэнцээгүй 48 11/6/2017
116 3647 ЦД66122169 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
117 3648 ЛД90081108 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
118 3649 ЖМ86061562 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
119 3650 ЕС76100922 Сувилагч Тэнцээгүй 61 11/6/2017
120 3651 ЧО76052887 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
121 3652 ИЮ92110604 Сувилагч Тэнцээгүй 47 11/6/2017
122 3653 УП93033143 Сувилагч Тэнцээгүй 39 11/6/2017
123 3654 ЛЮ73120265 Сувилагч Тэнцсэн  73 11/6/2017
124 3655 ИЦ71112867 Сувилагч Тэнцсэн  70 11/6/2017
125 3656 ВЗ72022300 Сувилагч Тэнцсэн  85 11/6/2017
126 3657 ХЕ68052605 Сувилагч Тэнцээгүй 47 11/6/2017
127 3658 МИ86042209 Сувилагч Тэнцээгүй 66 11/6/2017
128 3659 ТЗ69092524 Сувилагч Тэнцээгүй 37 11/6/2017
129 3660 КГ67042466 Сувилагч Тэнцсэн  70 11/6/2017
130 3661 ВЗ91110501 Сувилагч Тэнцээгүй 43 11/6/2017
131 3662 ЧЕ71020266 Сувилагч Тэнцээгүй 64 11/6/2017
132 3663 ИЦ89041885 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
133 3664 ХД69120303 Сувилагч Тэнцээгүй 68 11/6/2017
134 3665 ИА77052501 Сувилагч Тэнцээгүй 39 11/6/2017
135 3666 ДА92032801 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
136 3667 ХЛ72081102 Сувилагч Тэнцсэн  72 11/6/2017
137 3668 БЕ89032837 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
138 3669 ХИ66062300 Сувилагч Тэнцээгүй 63 11/6/2017
139 3670 ШУ93061707 Сувилагч Тэнцээгүй 57 11/6/2017
140 3671 ПЮ63121208 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
141 3672 ЧП76051801 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
142 3673 ЧН72053166 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
143 3674 ЛА90072902 Сувилагч Тэнцээгүй 66 11/6/2017
144 3675 ЧС82063007 Сувилагч Тэнцээгүй 50 11/6/2017
145 3676 БЮ89120300 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
146 3677 ИТ89051908 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
147 3678 НД86081461 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
148 3679 ЦЕ70090261 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
149 6930 ОЭ68121563 Ерөнхий эмч Тэнцсэн  88 11/6/2017
150 3680 ГЮ68052016 Сувилагч Тэнцээгүй 50 11/6/2017
151 3681 ЦА73041600 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
152 3682 ТЕ83022214 Сувилагч Тэнцээгүй 68 11/6/2017
153 3683 ОЮ74012200 Сувилагч Тэнцээгүй 62 11/6/2017
154 3684 ШД74122507 Сувилагч Тэнцээгүй 55 11/6/2017
155 3685 ЙВ90100603 Сувилагч Тэнцээгүй 54 11/6/2017
156 3686 ОЭ86111808 Сувилагч Тэнцээгүй 67 11/6/2017
157 3687 ЧГ78092965 Сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
158 3688 ГИ91060809 Сувилагч Тэнцээгүй 47 11/6/2017
159 3689 МЮ99102008 Сувилагч Тэнцээгүй 60 11/6/2017
160 4206 ЖЯ76061965 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
161 4207 ОЮ88120603 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
162 4208 ВЭ75051767 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
163 4209 ЦГ69022723 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
164 4210 ВГ87012408 Эм зүйч Тэнцсэн  83 11/6/2017
165 4211 ПБ83081807 Эм зүйч Тэнцсэн  74 11/6/2017
166 4212 ИУ89070112 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
167 4213 ОО81110600 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
168 4214 ХВ63083061 Эм зүйч Тэнцээгүй 58 11/6/2017
169 4215 НО87090361 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
170 4216 СЭ88060407 Эм зүйч Тэнцээгүй 66 11/6/2017
171 4217 УХ89010932 Эм зүйч Тэнцсэн  72 11/6/2017
172 4218 АД89071811 Эм зүйч Тэнцээгүй 33 11/6/2017
173 4219 АД88040506 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
174 4220 ДЭ67062909 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
175 4221 ЖК88022416 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
176 4222 ЧЖ69110900 Эм зүйч Тэнцээгүй 67 11/6/2017
177 4223 ЧГ78062068 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
178 4224 СФ89110209 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
179 4225 ФВ89061401 Эм зүйч Тэнцээгүй 65 11/6/2017
180 4226 УЗ90021359 Эм зүйч Тэнцсэн  92 11/6/2017
181 4227 НЭ89052321 Эм зүйч Тэнцээгүй 56 11/6/2017
182 4228 ЧС81011369 Эм зүйч Тэнцээгүй 58 11/6/2017
183 4229 ЧЖ73122108 Эм зүйч Тэнцсэн  86 11/6/2017
184 4230 ЦГ68051806 Эм зүйч Тэнцсэн  79 11/6/2017
185 4231 ЦГ70010121 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
186 4232 ШБ69040705 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
187 4233 АЮ94060805 Эм зүйч Тэнцсэн  88 11/6/2017
188 4234 ВН84101126 Эм зүйч Тэнцсэн  72 11/6/2017
189 4235 УЮ88111521 Эм зүйч Тэнцсэн  72 11/6/2017
190 4236 АЭ87031803 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
191 4237 УД89051422 Эм зүйч Тэнцсэн  81 11/6/2017
192 4238 ЙЮ87121363 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
193 4239 АД90031801 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
194 4240 ЧТ87041162 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
195 4241 УП89091961 Эм зүйч Тэнцсэн  79 11/6/2017
196 4242 БИ90060121 Эм зүйч Тэнцсэн  85 11/6/2017
197 4243 УУ89101903 Эм зүйч Тэнцсэн  84 11/6/2017
198 4244 УД78071861 Эм зүйч Тэнцсэн  81 11/6/2017
199 4245 КБ87120111 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
200 4246 АР89111105 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
201 4247 ШЗ87041800 Эм зүйч Тэнцээгүй 33 11/6/2017
202 4248 АЮ89100687 Эм зүйч Тэнцээгүй 42 11/6/2017
203 4249 ДЕ89052022 Эм зүйч Тэнцээгүй 53 11/6/2017
204 4250 ДМ89083001 Эм зүйч Тэнцээгүй 57 11/6/2017
205 4251 ИР90052106 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
206 4252 ЛЮ80030121 Эм зүйч Тэнцсэн  85 11/6/2017
207 4253 ЧВ87050801 Эм зүйч Тэнцээгүй 44 11/6/2017
208 4254 БЮ57051704 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
209 4255 ЧБ87102004 Эм зүйч Тэнцээгүй 48 11/6/2017
210 4256 УЗ90031060 Эм зүйч Тэнцсэн  83 11/6/2017
211 4257 ГО89050474 Эм зүйч Тэнцсэн  78 11/6/2017
212 4258 ВС81030702 Эм зүйч Тэнцсэн  80 11/6/2017
213 4259 ТА92033107 Эм зүйч Тэнцсэн  77 11/6/2017
214 4260 ХВ78032401 Эм зүйч Тэнцсэн  76 11/6/2017
215 4261 ХМ86052663 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
216 4262 ФБ88060342 Эм зүйч Тэнцээгүй 67 11/6/2017
217 4263 ОР85111922 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
218 4264 ФЖ90041128 Эм зүйч Тэнцээгүй 68 11/6/2017
219 4265 АЗ89020702 Эм зүйч Тэнцээгүй 69 11/6/2017
220 4266 УС79041101 Эм зүйч Тэнцээгүй 54 11/6/2017
221 4267 ЧВ73021469 Эм зүйч Тэнцсэн  73 11/6/2017
222 4268 ИЮ90022487 Эм зүйч Тэнцээгүй 69 11/6/2017
223 4269 ПГ89032701 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
224 4270 ЧН86101263 Эм зүйч Тэнцсэн  87 11/6/2017
225 4271 УМ88091649 Эм зүйч Тэнцсэн  88 11/6/2017
226 4272 ЕЙ79013007 Эм зүйч Ирээгүй   11/6/2017
227 4273 УХ89072984 Эм зүйч Тэнцээгүй 47 11/6/2017
228 4702 УЮ96120102 УАУ бага эмч Тэнцээгүй 55 11/6/2017
229 4703 ОК91092803 УАУ бага эмч Ирээгүй   11/6/2017
230 4704 ЧМ66070608 УАУ бага эмч Тэнцсэн  91 11/6/2017
231 4705 МЙ94061802 УАУ бага эмч Ирээгүй   11/6/2017
232 4803 УХ92080706 УАУ сувилагч Тэнцээгүй 35 11/6/2017
233 4804 ИО77061506 УАУ сувилагч Ирээгүй   11/6/2017
234 9003 МП74121569 Сувилагч Тэнцсэн  89 11/6/2017
235 9004 ПГ86052129 Сувилагч Тэнцээгүй 47 11/6/2017
236 9005 УС66032703 Сувилагч Тэнцээгүй 26 11/6/2017