Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-11-03-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
2017-11-03-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Мэргэжил  Үр дүн Оноо
1 5358 Сувилагч Ирээгүй
2 5359 Сувилагч Тэнцээгүй 27
3 5360 Сувилагч Тэнцсэн 78
4 5361 Сувилагч Ирээгүй
5 5362 Сувилагч Ирээгүй
6 5363 Сувилагч Тэнцсэн 71
7 5364 Сувилагч Тэнцээгүй 58
8 5365 Сувилагч Тэнцсэн 78
9 5366 Сувилагч Ирээгүй
10 5367 Сувилагч Тэнцсэн 74
11 5368 Сувилагч Тэнцээгүй 59
12 5369 Сувилагч Тэнцсэн 85
13 5370 Сувилагч Ирээгүй
14 5371 Сувилагч Ирээгүй
15 5372 Сувилагч Тэнцээгүй 64
16 5373 Сувилагч Ирээгүй
17 5374 Сувилагч Тэнцсэн 74
18 5375 Сувилагч Ирээгүй
19 5376 Сувилагч Тэнцсэн 73
20 5377 Сувилагч Тэнцсэн 82
21 5378 Сувилагч Тэнцсэн 79
22 5379 Сувилагч Тэнцсэн 81
23 5380 Сувилагч Тэнцээгүй 64
24 5381 Сувилагч Тэнцээгүй 64
25 5382 Сувилагч Тэнцээгүй 62
26 5383 Сувилагч Ирээгүй
27 5384 Сувилагч Ирээгүй
28 5385 Сувилагч Тэнцээгүй 48
29 5386 Сувилагч Тэнцээгүй 45
30 5387 Сувилагч Тэнцсэн 87
31 5514 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 53
32 5515 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 64
33 5516 Ерөнхий эмч Ирээгүй
34 5517 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71
35 5518 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 45
36 5519 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72
37 5520 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71
38 5521 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 57
39 5522 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 43
40 5523 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 48
41 5524 Ерөнхий эмч Ирээгүй
42 5525 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74
43 5526 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 81
44 5527 Ерөнхий эмч Ирээгүй
45 5528 Ерөнхий эмч Ирээгүй
46 5529 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 83
47 5530 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 80
48 5531 Ерөнхий эмч Ирээгүй
49 5532 Ерөнхий эмч Ирээгүй
50 5533 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 76
51 5534 Ерөнхий эмч Ирээгүй
52 5535 Ерөнхий эмч Ирээгүй
53 5536 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70
54 5537 Ерөнхий эмч Ирээгүй
55 5538 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 47
56 5539 Ерөнхий эмч Ирээгүй
57 5540 Ерөнхий эмч Ирээгүй
58 5541 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 78
59 5542 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 50
60 5543 Ерөнхий эмч Ирээгүй
61 5544 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 48
62 5545 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71
63 5546 Ерөнхий эмч Ирээгүй
64 5547 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 44
65 5548 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 73
66 5549 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 76
67 5550 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71
68 5551 Ерөнхий эмч Ирээгүй
69 5552 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74
70 5553 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71
71 5554 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70
72 5555 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70
73 5556 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71
74 5557 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 59
75 5558 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 84
76 5559 Ерөнхий эмч Ирээгүй
77 5560 Ерөнхий эмч Ирээгүй
78 5561 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70
79 5562 Ерөнхий эмч Ирээгүй
80 5563 Ерөнхий эмч Ирээгүй
81 5564 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 73
82 5565 Ерөнхий эмч Ирээгүй
83 5566 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 59
84 5567 Ерөнхий эмч Ирээгүй
85 7001 УАУ эмч Тэнцээгүй 28
86 7002 УАУ эмч Тэнцсэн 80
87 7003 УАУ эмч Тэнцсэн 81
88 7004 УАУ эмч Ирээгүй
89 7503 НАС Эмч Тэнцээгүй 42
90 8001 Бага эмч Тэнцсэн 71
91 8002 Бага эмч Тэнцээгүй 36
92 8003 Бага эмч Тэнцээгүй 36
93 8004 Бага эмч Тэнцээгүй 50
94 8005 Бага эмч Тэнцээгүй 26
95 8006 Бага эмч Тэнцээгүй 33
96 8007 Бага эмч Тэнцээгүй 52
97 8008 Бага эмч Тэнцээгүй 52
98 8101 УАУ бага эмч Ирээгүй
99 8201 УАУ сувилагч Тэнцээгүй 56
100 8202 УАУ сувилагч Ирээгүй
101 8203 УАУ сувилагч Тэнцээгүй 68
102 8204 УАУ сувилагч Тэнцээгүй 30
103 8301 Эм зүйч Ирээгүй
104 8302 Эм зүйч Тэнцээгүй 56
105 8303 Эм зүйч Ирээгүй
106 8304 Эм зүйч Тэнцээгүй 29
107 8305 Эм зүйч Тэнцээгүй 50
108 8306 Эм зүйч Тэнцсэн 75
109 8307 Эм зүйч Ирээгүй
110 8308 Эм зүйч Тэнцээгүй 63
111 8309 Эм зүйч Ирээгүй
112 8310 Эм зүйч Ирээгүй
113 8603 Эм найруулагч Ирээгүй
114 8604 Эм найруулагч Тэнцсэн 74
115 8605 Эм найруулагч Тэнцээгүй 30
116 8606 Эм найруулагч Тэнцсэн 74
117 8811 Эх баригч Ирээгүй
118 8812 Эх баригч Тэнцсэн 78
119 8813 Эх баригч Ирээгүй
120 8814 Эх баригч Ирээгүй
121 9001 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 82
122 9002 УАУ сувилагч  Тэнцсэн 75
123 9901 Хүүхдийн их эмч Ирээгүй