Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-11-01-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын д
2017-11-01-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Мэргэжил  Үр дүн Оноо
1 1101 Нүдний эмч Ирээгүй  
2 1601 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй  
3 1602 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 78
4 1603 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 81
5 1701 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 52
6 1702 Мэс заслын эмч Ирээгүй  
7 2101 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцээгүй 30
8 2301 Дотрын эмч Ирээгүй  
9 2302 Дотрын эмч Тэнцээгүй 54
10 2501 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Ирээгүй  
11 3004 Насс Тэнцээгүй 55
12 3005 Насс Ирээгүй  
13 3006 Насс Ирээгүй  
14 3007 Насс Тэнцээгүй 51
15 3008 Насс Ирээгүй  
16 3301 УАУ Их эмч Тэнцээгүй 39
17 3601 Сувилагч Тэнцээгүй 55
18 3602 Сувилагч Ирээгүй  
19 3603 Сувилагч Тэнцсэн 70
20 3604 Сувилагч Ирээгүй  
21 3605 Сувилагч Тэнцээгүй 68
22 3606 Сувилагч Тэнцээгүй 67
23 3607 Сувилагч Тэнцээгүй 40
24 3608 Сувилагч Тэнцээгүй 51
25 3609 Сувилагч Тэнцээгүй 67
26 3610 Сувилагч Тэнцсэн 70
27 3611 Сувилагч Ирээгүй  
28 3612 Сувилагч Тэнцээгүй 46
29 3613 Сувилагч Ирээгүй  
30 3614 Сувилагч Тэнцээгүй 58
31 3615 Сувилагч Тэнцсэн 71
32 3616 Сувилагч Тэнцээгүй 56
33 3617 Сувилагч Ирээгүй  
34 3618 Сувилагч Ирээгүй  
35 4001 Эх баригч Тэнцээгүй 58
36 4002 Эх баригч Тэнцээгүй 41
37 4003 Эх баригч Тэнцээгүй 66
38 4004 Эх баригч Ирээгүй  
39 4005 Эх баригч Ирээгүй  
40 4006 Эх баригч Ирээгүй  
41 4201 Эм зүйч Ирээгүй  
42 4202 Эм зүйч Тэнцээгүй 35
43 4203 Эм зүйч Ирээгүй  
44 4204 Эм зүйч Тэнцээгүй 52
45 4205 Эм зүйч Ирээгүй  
46 4401 Эм найруулагч Тэнцээгүй 29
47 4402 Эм найруулагч Ирээгүй  
48 4403 Эм найруулагч Ирээгүй  
49 4404 Эм найруулагч Ирээгүй  
50 4405 Эм найруулагч Тэнцсэн 85
51 4601 Бага эмч Ирээгүй  
52 4602 Бага эмч Тэнцээгүй 50
53 4603 Бага эмч Тэнцсэн 72
54 4604 Бага эмч Тэнцээгүй 34
55 4701 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Ирээгүй  
56 5354 Сувилагч Ирээгүй  
57 5355 Сувилагч Тэнцсэн 76
58 5356 Сувилагч Тэнцсэн 86
59 5357 Сувилагч Тэнцээгүй 44
60 5505 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
61 5506 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 65
62 5507 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
63 5508 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 63
64 5509 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
65 5510 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
66 5511 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
67 5512 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 80
68 5513 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 33
69 6905 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
70 6906 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 36
71 6907 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 55
72 6908 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
73 6909 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
74 6910 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
75 6911 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
76 6912 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72
77 6913 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 36
78 6914 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
79 7502 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 83
80 8601 Эм найруулагч Ирээгүй  
81 8602 Эм найруулагч Тэнцээгүй 48
82 8808 Эх баригч Тэнцсэн 77
83 8809 Эх баригч Тэнцсэн 71
84 8810 Эх баригч Тэнцсэн 70