Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 71 046 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 527 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 71 622 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 662 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 22.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 36 743 буюу 51.3 хувь нь хүү, 34 879 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 941 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1136 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 53 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 15531 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 191 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9499 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6032 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 28 төрлийн 39 553 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 122.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2045 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 4.1-оор нэмэгдсэн байна.
2017-10-23-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
2017-10-23-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Мэргэжил  Үр дүн Оноо
1 5615 эм найруулагч Тэнцээгүй 45
2 5616 бага эмч Тэнцээгүй 66
3 5617 их эмч Тэнцсэн 77
4 5618 их эмч Тэнцсэн 77
5 5619 сувилагч Тэнцсэн 71
6 5621 бага эмч Тэнцсэн 72
7 5622 бага эмч Тэнцээгүй 55
8 5623 шүдний их эмч Тэнцсэн 71
9 5624 бага эмч Тэнцээгүй 56
10 5627 Сувилагч Тэнцсэн 71
11 5628 Сувилагч Тэнцсэн 75
12 5629 Эх баригч   Тэнцсэн 89
13 5630 Сувилагч  Тэнцсэн 67
14 5631 Эх баригч   Тэнцсэн 87
15 5632 Эх баригч   Тэнцсэн 87
16 5633 Сувилагч  Тэнцээгүй 63
17 5634 Эх баригч   Тэнцсэн 90
18 5636 Сувилагч  Тэнцсэн 70
19 5637 шүдний их эмч Тэнцсэн 72
20 5638 сувилагч Тэнцээгүй 58
21 5640 эм найруулагч Тэнцээгүй 40
22 5643 бага эмч Тэнцээгүй 60
23 5644 сувилагч Тэнцээгүй 68
24 5645 сувилагч Тэнцсэн 71
25 5646 УАУ их эмч Тэнцээгүй 55
26 5648 их эмч Тэнцсэн 73
27 5649 эм найруулагч Тэнцээгүй 47
28 5650 бага эмч Тэнцсэн 70
29 5651 бага эмч Тэнцээгүй 65
30 5653 бага эмч Тэнцээгүй 59
31 5654 бага эмч Тэнцээгүй 67
32 5656 их эмч Тэнцсэн 73
33 5657 сувилагч Тэнцээгүй 65
34 5658 сувилагч Тэнцсэн 71
35 5659 сувилагч Тэнцсэн 70
36 5660   Тэнцээгүй 46