Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-10-23-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
2017-10-23-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Мэргэжил  Үр дүн Оноо
1 5615 эм найруулагч Тэнцээгүй 45
2 5616 бага эмч Тэнцээгүй 66
3 5617 их эмч Тэнцсэн 77
4 5618 их эмч Тэнцсэн 77
5 5619 сувилагч Тэнцсэн 71
6 5621 бага эмч Тэнцсэн 72
7 5622 бага эмч Тэнцээгүй 55
8 5623 шүдний их эмч Тэнцсэн 71
9 5624 бага эмч Тэнцээгүй 56
10 5627 Сувилагч Тэнцсэн 71
11 5628 Сувилагч Тэнцсэн 75
12 5629 Эх баригч   Тэнцсэн 89
13 5630 Сувилагч  Тэнцсэн 67
14 5631 Эх баригч   Тэнцсэн 87
15 5632 Эх баригч   Тэнцсэн 87
16 5633 Сувилагч  Тэнцээгүй 63
17 5634 Эх баригч   Тэнцсэн 90
18 5636 Сувилагч  Тэнцсэн 70
19 5637 шүдний их эмч Тэнцсэн 72
20 5638 сувилагч Тэнцээгүй 58
21 5640 эм найруулагч Тэнцээгүй 40
22 5643 бага эмч Тэнцээгүй 60
23 5644 сувилагч Тэнцээгүй 68
24 5645 сувилагч Тэнцсэн 71
25 5646 УАУ их эмч Тэнцээгүй 55
26 5648 их эмч Тэнцсэн 73
27 5649 эм найруулагч Тэнцээгүй 47
28 5650 бага эмч Тэнцсэн 70
29 5651 бага эмч Тэнцээгүй 65
30 5653 бага эмч Тэнцээгүй 59
31 5654 бага эмч Тэнцээгүй 67
32 5656 их эмч Тэнцсэн 73
33 5657 сувилагч Тэнцээгүй 65
34 5658 сувилагч Тэнцсэн 71
35 5659 сувилагч Тэнцсэн 70
36 5660   Тэнцээгүй 46