Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Элсэлтийн давтан шалгалтын дүн

2017-10-19-ны Төгсөлтийн дараах сургалтад элсэгчдийн элсэлтийн давтан шалгалтын дүн

Код Регистер Үр дүн
1 1346 НЮ88033184 55
2 1347 АЯ91071572 49
3 1348 ДИ93101306 34
4 1349 СР90072002 48
5 1350 ОА85123100 46
6 1351 ЙС75052125 Тэнцсэн
7 1353 ЧГ84032565 52
8 1354 РС95090700 Тэнцсэн
9 1355 РХ94102509 Тэнцсэн
10 1356 ВР93040205 38
11 1361 НР82092765 Тэнцсэн
12 1362   Тэнцсэн
13 1363 ГП75020103 Тэнцсэн
14 1364 ЧД80050401 Тэнцсэн
15 1366 РЖ84062301 Тэнцсэн
16 1367 ОЕ87120301 Тэнцсэн
17 1369 УД91101001 Тэнцсэн
18 1371 ТК90071711 44
19 1372 УА95020408 Тэнцсэн
20 1376 ИМ89032009 42
21 1377 ЛИ85123162 Тэнцсэн
22 1378 УУ92021002 Тэнцсэн
23 1379 ИУ95073006 39
24 1383 ЧА81051301 58
25 1384 ПБ76081263 45
26 1385 ГН89021613 48
27 1790 НМ90052111 Тэнцсэн
28 1791 ЕБ93061413 Тэнцсэн
29 1792 ХИ87031801 Тэнцсэн
30 1793 УХ92040502 Тэнцсэн
31 1794 ЖЯ91110125 Тэнцсэн
32 1795 РИ92111821 ирээгүй
33 1796 ЙН89061901 Тэнцсэн
34 1797 ЙЮ91081914 Тэнцсэн
35 1798 НМ85091113 Тэнцсэн
36 1800 СФ92122711 Тэнцсэн
37 1801 ЗФ89042034 Тэнцсэн
38 1802 УХ90010305 Тэнцсэн
39 1803 ИД91042110 Тэнцсэн
40 1804 УХ89032540 Тэнцсэн
41 1805 НО89072670 Тэнцсэн
42 1806 ДИ91040407 Тэнцсэн
43 1807 СП90022213 Тэнцсэн
44 1808 ТЕ93121947 63
45 1809 МЗ92101327 Тэнцсэн
46 1810 ХД86032508 67
47 1811 НО87022561 Тэнцсэн
48 1812 МИ84021401 ирээгүй
49 1813 ИЧ92011614 Тэнцсэн
50 1814 УШ92052108 Тэнцсэн
51 1815 ИЮ91051111 Тэнцсэн
52 1816 ЧИ86060268 ирээгүй
53 1817 УШ91022357 Тэнцсэн
54 1818 УК94060524 Тэнцсэн
55 1819 УХ91082200 Тэнцсэн
56 1820 ЖГ89113061 Тэнцсэн
57 1821 ФА94031513 Тэнцсэн
58 1900 ИТ80032406 Тэнцсэн
59 1901 ХА87051910 31
60 1902 ЧТ85112015 42
61 1903 УД90122129 Тэнцсэн
62 1904 ИТ85092008 Тэнцсэн
63 1905 ФД88120516 Тэнцсэн
64 1906 ОЭ86062111 Тэнцсэн
65 1907 УХ89120481 Тэнцсэн
66 1908 ДЛ89112706 Тэнцсэн
67 1909 СМ88081804 Тэнцсэн
68 1910 ЕЙ93050709 Тэнцсэн
69 1911 МК91062107 Тэнцсэн
70 1912 МЗ88030870 21
71 1913 ТИ90082111 Тэнцсэн
72 1914 СФ72080804 Тэнцсэн
73 1915 ДЮ69072671 Тэнцсэн
74 1916 ЖЯ77010362 Тэнцсэн
75 1917 ШЕ86040206 Тэнцсэн