Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-09-08-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2017-09-08-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Шалгалтын огноо
1 1702 ФА88041917 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 47 9/8/2017
2 2505 УК89041400 Эмч Тэнцээгүй 54 9/8/2017
3 3011 НЭ82012105 Насс Тэнцсэн 71 9/8/2017
4 3339 ХЕ87051902 УАУ эмч Ирээгүй   9/8/2017
5 3340 УП89030244 УАУ эмч Ирээгүй   9/8/2017
6 3341 ИФ88112405 УАУ эмч Ирээгүй   9/8/2017
7 3342 УУ90072548 УАУ эмч Тэнцээгүй 34 9/8/2017
8 3343 КЗ88072107 УАУ эмч Тэнцээгүй 62 9/8/2017
9 3344 ТЗ83070565 УАУ эмч Ирээгүй   9/8/2017
10 3345 ХМ84123100 УАУ эмч Ирээгүй   9/8/2017
11 3346 ЕП88120201 УАУ эмч Тэнцсэн 83 9/8/2017
12 3723 ЕС76100922 Сувилагч Тэнцээгүй 62 9/8/2017
13 3724 ЖЭ81110902 Сувилагч Ирээгүй   9/8/2017
14 3725 ЛЮ77061462 Сувилагч Ирээгүй   9/8/2017
15 3726 ЦИ82102701 Сувилагч Тэнцээгүй 52 9/8/2017
16 3727 ХЖ67102301 Сувилагч Ирээгүй   9/8/2017
17 3728 ПИ69020200 Сувилагч Тэнцээгүй 58 9/8/2017
18 3729 ЙР90022001 Сувилагч Тэнцээгүй 42 9/8/2017
19 4005 ЛЮ88021029 Эх баригч Ирээгүй   9/8/2017
20 4006 ЖЕ90030368 Эх баригч Тэнцсэн 74 9/8/2017
21 4244 ПБ85091309 Эм зүйч Ирээгүй   9/8/2017
22 4245 УУ69070501 Эм зүйч Тэнцсэн 86 9/8/2017
23 4246 ЕЭ77031467 Эм зүйч Ирээгүй   9/8/2017
24 4247 ЧН86101263 Эм зүйч Тэнцээгүй 53 9/8/2017
25 4417 ХН72060866 Эм найруулагч Ирээгүй   9/8/2017
26 4418 ЧД86071064 Эм найруулагч Ирээгүй   9/8/2017
27 4419 МТ85100207 Эм найруулагч Ирээгүй   9/8/2017
28 4420 ФМ90071682 Эм найруулагч Тэнцээгүй 44 9/8/2017
29 4421 ТД87100406 Эм найруулагч Тэнцээгүй 28 9/8/2017
30 4655 ИЛ90090402 Бага эмч Тэнцээгүй 60 9/8/2017
31 4656 УС73022243 Бага эмч Ирээгүй   9/8/2017
32 4657 КД89033003 Бага эмч Тэнцээгүй 67 9/8/2017
33 4806 ИО77061506 УАУ-ны сувилагч Ирээгүй   9/8/2017
34 5344 ЖВ93061704 Сувилагч Тэнцсэн 81 9/8/2017
35 5345 ТА94052309 Сувилагч Ирээгүй   9/8/2017
36 5346 МЮ98062438 Сувилагч Тэнцсэн 72 9/8/2017
37 5347 МЮ00280736 Сувилагч Тэнцээгүй 67 9/8/2017
38 5348 ЗФ90030503 Сувилагч Тэнцээгүй 64 9/8/2017
39 5349 БЗ89020208 Сувилагч Ирээгүй   9/8/2017
40 5350 СТ93020607 Сувилагч Тэнцээгүй 68 9/8/2017
41 5351 ОГ94111928 Сувилагч Ирээгүй   9/8/2017
42 5352 ВК93082329 Сувилагч Тэнцсэн 84 9/8/2017
43 5353 ЛЮ94122402 Сувилагч Тэнцээгүй 48 9/8/2017
44 5354 УА90051001 Сувилагч Тэнцсэн 83 9/8/2017
45 5355 СЭ92120902 Сувилагч Тэнцээгүй 65 9/8/2017
46 5356 ОЮ95113005 Сувилагч Тэнцсэн 77 9/8/2017
47 5357 ЖЛ92022601 Сувилагч Тэнцсэн 82 9/8/2017
48 5358 ЦИ83012805 Сувилагч Ирээгүй   9/8/2017
49 5500 УК93040251 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/8/2017
50 5501 СФ89082102 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 32 9/8/2017
51 5502 УШ92011847 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 53 9/8/2017
52 5503 АЗ89093007 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/8/2017
53 5504 УШ93113001 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 66 9/8/2017
54 5505 УП94080316 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/8/2017
55 5506 УХ90110905 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/8/2017
56 5507 УШ91032604 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 69 9/8/2017
57 5508 УБ84082908 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 48 9/8/2017
58 5509 ДИ91040105 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 48 9/8/2017
59 6998 ШЖ84082415 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 53 9/8/2017
60 7001 УК92121843 УАУ-ны их эмч Тэнцээгүй 61 9/8/2017
61 7001 ТА90100807 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/8/2017
62 7002 ТА96022924 УАУ-ны их эмч Ирээгүй   9/8/2017
63 7003 ИЮ91010505 УАУ-ны их эмч Тэнцээгүй 0 9/8/2017
64 7004 ЖЯ91080473 УАУ-ны их эмч Ирээгүй   9/8/2017
65 7005 ФА87031461 УАУ-ны их эмч Тэнцсэн 76 9/8/2017
66 7007 ЕГ83020311 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/8/2017
67 7008 ХБ84121604 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/8/2017
68 7009 УЛ91061422 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/8/2017
69 7010 ДВ87041207 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 49 9/8/2017
70 7011 ЖЮ68042339 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 42 9/8/2017
71 7012 ИЖ91062106 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/8/2017
72 7013 ВЭ82112270 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/8/2017
73 7014 УП88110521 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 44 9/8/2017
74 7017 ЙЮ91010505 УАУ-ны их эмч Тэнцсэн 85 9/8/2017
75 7501 ЙС92042565 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 53 9/8/2017
76 8001 МЮ88042263 Бага эмч Тэнцээгүй 28 9/8/2017
77 8101 РЗ94082302 УАУ-ны бага эмч Ирээгүй   9/8/2017
78 8102 ВР92042907 УАУ-ны бага эмч Тэнцсэн 94 9/8/2017
79 8201 ТГ94112706 УАУ-ны сувилагч Тэнцээгүй 43 9/8/2017
80 8301 РЛ91051609 Эм зүйч Тэнцээгүй 36 9/8/2017
81 8302 УИ94101800 Эм зүйч Ирээгүй   9/8/2017
82 8303 ЛЮ72110324 Эм зүйч Ирээгүй   9/8/2017
83 8304 НФ72031205 Эм зүйч Ирээгүй   9/8/2017
84 8601 УД93012965 Эм найруулагч Тэнцсэн 70 9/8/2017
85 8602 ШЕ68120160 Эм найруулагч Ирээгүй   9/8/2017
86 8807 ЖА95051107 Эх баригч Тэнцээгүй 69 9/8/2017
87 8808 ИФ95082300 Эх баригч Тэнцээгүй 55 9/8/2017
88 8809 ОМ89121009 Эх баригч Тэнцээгүй 60 9/8/2017
89 8810 ВО95111201 Эх баригч Ирээгүй   9/8/2017