Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-10-16-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
2017-10-16-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Шалгалтын огноо
1 1101 ЧЛ83032815 Нүдний эмч Тэнцээгүй 49 10/16/2017
2 1102 РН89052467 Нүдний эмч Ирээгүй   10/16/2017
3 1401 ПМ88040501 Халдвартын эмч Тэнцсэн 76 10/16/2017
4 2001 ЙЭ80072117 Гэмтлийн эмч Тэнцээгүй 46 10/16/2017
5 2802 ЧЗ86082966 Анатомын эмгэг судлалын эмч Ирээгүй   10/16/2017
6
3059 УЧ92112010 Насс Тэнцээгүй 66 10/16/2017
7 4412 УШ91082321 Эм найруулагч Тэнцээгүй 66 10/16/2017
8 4413 ЗЮ89032961 Эм найруулагч Тэнцээгүй 65 10/16/2017
9 4414 ПЮ68103060 Эм найруулагч Ирээгүй   10/16/2017
10 4415 МЗ88121861 Эм найруулагч Тэнцээгүй 54 10/16/2017
11 4416 ДБ84051808 Эм найруулагч Тэнцээгүй 69 10/16/2017
12 4417 ЕЭ78061960 Эм найруулагч Тэнцээгүй 65 10/16/2017
13 4418 УО73010346 Эм найруулагч Тэнцээгүй 61 10/16/2017
14 4419 МК74061807 Эм найруулагч Ирээгүй   10/16/2017
15 4420 ЧМ67012908 Эм найруулагч Тэнцээгүй 15 10/16/2017
16 4421 ОА89030303 Эм найруулагч Ирээгүй   10/16/2017
17 4422 ЙД85031305 Эм найруулагч Тэнцсэн 70 10/16/2017
18 4423 АВ86110804 Эм найруулагч Тэнцсэн 88 10/16/2017
19 4424 НТ74031008 Эм найруулагч Ирээгүй   10/16/2017
20 4425 ЖЖ84040707 Эм найруулагч Тэнцсэн 84 10/16/2017
21 4426 ХГ84032309 Эм найруулагч Ирээгүй   10/16/2017
22 4427 УХ92042424 Эм найруулагч Ирээгүй   10/16/2017
23 4428 НН92010307 Эм найруулагч Ирээгүй   10/16/2017
24 4429 ИЧ85070303 Эм найруулагч Ирээгүй   10/16/2017
25 4430 ОЮ90010714 Эм найруулагч Тэнцээгүй 40 10/16/2017
26 4431 ИЮ82071760 Эм найруулагч Тэнцсэн 84 10/16/2017
27 4432 ДЮ69113025 Эм найруулагч Тэнцээгүй 54 10/16/2017
28 4433 ХБ59020905 Эм найруулагч Тэнцсэн 74 10/16/2017
29 4434 ЛЮ72112411 Эм найруулагч Тэнцээгүй 40 10/16/2017
30 4435 УЕ74083166 Эм найруулагч Ирээгүй   10/16/2017
31 4436 ДЮ91011107 Эм найруулагч Ирээгүй   10/16/2017
32 4437 НЦ89091062 Эм найруулагч Ирээгүй   10/16/2017
33 4438 МЭ72110109 Эм найруулагч Тэнцсэн 71 10/16/2017
34 4439 ЧГ69040829 Эм найруулагч Тэнцээгүй 64 10/16/2017
35 4440 СР73092101 Эм найруулагч Ирээгүй   10/16/2017
36 4441 НФ87042601 Эм найруулагч Ирээгүй   10/16/2017
37 4701 ДЕ74122515 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Тэнцсэн 85 10/16/2017
38 5354 УП94082426 Сувилагч Тэнцээгүй 63 10/16/2017
39 5355 РЮ80042364 Сувилагч Тэнцээгүй 66 10/16/2017
40 5356 НК91020200 Сувилагч Тэнцээгүй 65 10/16/2017
41 5357 ПЖ88040503 Сувилагч Тэнцсэн 81 10/16/2017
42 5358 УП92102024 Сувилагч Ирээгүй   10/16/2017
43 5359 ИЕ83112469 Сувилагч Тэнцээгүй 64 10/16/2017
44 5360 ОВ94040704 Сувилагч Ирээгүй   10/16/2017
45 5361 ИХ94052803 Сувилагч Тэнцээгүй 47 10/16/2017
46 5362 НУ79012701 Сувилагч Тэнцээгүй 69 10/16/2017
47 5363 СП94030609 Сувилагч Тэнцээгүй 46 10/16/2017
48 5364 УП96041903 Сувилагч Тэнцээгүй 69 10/16/2017
49 5365 ИЮ92080321 Сувилагч Ирээгүй   10/16/2017
50 5366 СЭ92120902 Сувилагч Ирээгүй   10/16/2017
51 5367 МЮ00280736 Сувилагч Тэнцсэн 83 10/16/2017
52 5368 ОР95022806 Сувилагч Ирээгүй   10/16/2017
53 5369 ВМ94091918 Сувилагч Тэнцээгүй 54 10/16/2017
54 5370 ХЛ87102501 Сувилагч Ирээгүй   10/16/2017
55 5371 ЦИ83012805 Сувилагч Ирээгүй   10/16/2017
56 5372 ЦИ82102701 Сувилагч Ирээгүй   10/16/2017
57 5373 УХ91040286 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
58 5374 УШ93110828 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
59 5375 УШ92020362 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 75 10/16/2017
60 5505 ТА90100807 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 74 10/16/2017
61 5506 КД93050900 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 78 10/16/2017
62 5507 ТЗ87112061 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 85 10/16/2017
63 5508 АЮ93112202 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 45 10/16/2017
64 5509 ВС92071722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 50 10/16/2017
65 5510 ЕВ93081103 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 71 10/16/2017
66 5511 ЗФ90091211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 60 10/16/2017
67 5512 ЗЮ93041504 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 63 10/16/2017
68 5513 УП93080817 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 38 10/16/2017
69 5514 УК94031671 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
70 5515 УП94111657 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 53 10/16/2017
71 5516 ДИ91040105 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 49 10/16/2017
72 5517 ШЖ85051102 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 79 10/16/2017
73 5518 ЛЮ91062603 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 59 10/16/2017
74 5519 СФ89082102 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 81 10/16/2017
75 5520 НЭ94052310 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
76 5521 УХ92120225 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 45 10/16/2017
77 5522 ЛЮ93080505 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
78 5523 ИЮ92060205 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 64 10/16/2017
79 5524 ВЮ93110433 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
80 5525 ИР91010211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
81 5526 УИ93111581 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 79 10/16/2017
82 5527 ФМ90050268 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 76 10/16/2017
83 5528 УП94080316 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 73 10/16/2017
84 5529 ТЗ89060583 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 43 10/16/2017
85 5530 ДГ93061909 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 75 10/16/2017
86 5531 УХ93092490 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 88 10/16/2017
87 5532 УХ91052079 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
88 5533 ДЮ93082301 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 36 10/16/2017
89 5534 АБ90020501 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
90 5535 УМ95070404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 75 10/16/2017
91 5536 ИН91061726 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
92 5537 ЖЭ90100865 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 41 10/16/2017
93 5538 ТА94071607 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 57 10/16/2017
94 5539 РМ94011405 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 66 10/16/2017
95 5540 РЕ92032601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 56 10/16/2017
96 5541 ЛЮ93042103 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 54 10/16/2017
97 5542 УП92100826 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 61 10/16/2017
98 5543 УХ92052136 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
99 5544 ЖЯ91120424 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
100 5545 УШ93101721 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 59 10/16/2017
101 5546 ТА91012144 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 60 10/16/2017
102 5547 МБ90060323 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
103 5548 УК94110741 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 46 10/16/2017
104 5549 ДЖ92031902 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 46 10/16/2017
105 5550 МЗ94052725 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 67 10/16/2017
106 5551 УК93121011 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
107 5552 ИЦ91052401 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
108 5553 ЛБ93092311 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 71 10/16/2017
109 5554 РЭ93031506 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
110 5555 УП92041639 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 76 10/16/2017
111 5556 ЖЬ89030365 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
112 5557 МУ92010400 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
113 5558 ВЮ93083118 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
114 5559 НЭ96051307 Сувилагч Тэнцээгүй 64 10/16/2017
115 5560 ИХ90061019 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
116 5561 ЗБ93062905 Эм найруулагч Тэнцээгүй 51 10/16/2017
117 5562 СФ93090202 Сувилагч Тэнцээгүй 61 10/16/2017
118 5563 ДР80120900 Эм найруулагч Тэнцээгүй 60 10/16/2017
119 5564 ВЗ93032302 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 67 10/16/2017
120 5565 ЛА94083004 Эх баригч Тэнцсэн 79 10/16/2017
121 5566 УД92021803 Хүүхдийн их эмч Тэнцээгүй 59 10/16/2017
122 5567 ЙР93111408 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 88 10/16/2017
123 5568 НГ85111261 Сувилагч Тэнцээгүй 54 10/16/2017
124 5569 ЙЮ93090304 Эх баригч Ирээгүй   10/16/2017
125 5570 ИЮ87061167 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцсэн 90 10/16/2017
126 5571 УЗ92040341 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
127 5572 УП93091533 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 87 10/16/2017
128 5573 НХ92030115 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 68 10/16/2017
129 6925 ДА68091841 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 75 10/16/2017
130 6926 СР91102100 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 60 10/16/2017
131 6927 ХГ82111204 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
132 6928 АЕ91041709 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
133 6929 ЦЗ79021468 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 52 10/16/2017
134 6930 ДЙ89050209 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 47 10/16/2017
135 6931 КН91080201 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 77 10/16/2017
136 6932 ШЖ81020568 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 78 10/16/2017
137 6933 ЦЖ87101573 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 46 10/16/2017
138 6934 ЗВ86050611 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
139 6935 КД76092601 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
140 6936 НА89112368 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
141 6937 ИС87102405 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
142 6938 ЗЮ93041510 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 68 10/16/2017
143 6939 ПЮ82101703 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
144 6940 ЧЕ86011707 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
145 6941 ОР89102104 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
146 6942 ОК85021305 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 43 10/16/2017
147 6943 ШЖ84082415 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
148 6944 ДЮ89051591 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74 10/16/2017
149 6945 ПН84082908 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 80 10/16/2017
150 6946 ЖЯ85120678 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71 10/16/2017
151 6947 УП89062418 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
152 6948 ЙР90030914 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
153 6949 БЮ89103106 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
154 6950 СК85082701 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 40 10/16/2017
155 6951 УТ91032703 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
156 6952 ВЙ63111209 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 73 10/16/2017
157 6953 ЧМ80110801 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
158 6954 КЮ55102802 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
159 6955 ОЭ91030834 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71 10/16/2017
160 6956 ЙР89122168 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 64 10/16/2017
161 6957 ПЮ91070407 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
162 6958 РЮ89102108 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 80 10/16/2017
163 6959 РХ90031841 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 80 10/16/2017
164 6960 МИ90072219 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
165 6961 УЦ91122207 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
166 6962 ХЛ67112115 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 81 10/16/2017
167 6963 УП92020671 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
168 6964 ОА88092012 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 64 10/16/2017
169 6965 ФМ90021082 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
170 6966 ЛБ79031613 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
171 6967 ЗН58011209 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 76 10/16/2017
172 6968 ГЮ89012365 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
173 6969 ЖЯ91040319 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
174 6970 ЕЙ74081403 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
175 6971 ПЮ90040401 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
176 6972 РЮ83041461 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
177 6973 БЮ83122207 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 64 10/16/2017
178 6974 ИТ90111005 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 52 10/16/2017
179 6975 ЖЮ87082507 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 44 10/16/2017
180 6976 ДЮ84110409 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 76 10/16/2017
181 6977 ЦЗ83100668 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 77 10/16/2017
182 6978 ФА90041519 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70 10/16/2017
183 6979 УУ90020694 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 37 10/16/2017
184 6980 УП88070647 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
185 6981 ФБ88060609 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
186 6982 ЧТ86041702 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 64 10/16/2017
187 6983 ЧН86052203 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 44 10/16/2017
188 6984 УХ92051001 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
189 6985 ТИ90082668 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
190 6986 ЖЯ86112403 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
191 6987 ЕЮ91011514 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
192 6988 ХП64061361 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
193 6989 ДЛ91082701 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
194 6990 ЙЛ90042105 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/16/2017
195 6991 НЮ79111905 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74 10/16/2017
196 7003 ОЮ90042404 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 65 10/16/2017
197 7004 ПЮ92021201 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 85 10/16/2017
198 7005 НФ93052008 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 28 10/16/2017
199 7006 РМ94032813 Уламжлалт анагаахын их эмч Ирээгүй   10/16/2017
200 7007 СШ95101908 Уламжлалт анагаахын их эмч Ирээгүй   10/16/2017
201 7502 УИ91092938 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 50 10/16/2017
202 8002 МЮ92052808 Бага эмч Тэнцээгүй 46 10/16/2017
203 8003 ИЖ90112801 Бага эмч Ирээгүй   10/16/2017
204 8004 МХ93102301 Бага эмч Тэнцээгүй 35 10/16/2017
205 8005 ВР93040205 Бага эмч Тэнцээгүй 40 10/16/2017
206 8006 ВД94020907 Бага эмч Тэнцээгүй 41 10/16/2017
207 8007 УП96081007 Бага эмч Тэнцээгүй 45 10/16/2017
208 8008 УЮ94120608 Бага эмч Тэнцээгүй 43 10/16/2017
209 8009 МА94121908 Бага эмч Тэнцээгүй 26 10/16/2017
210 8010 НГ91102823 Бага эмч Тэнцээгүй 55 10/16/2017
211 8011 МЮ96051621 Бага эмч Тэнцээгүй 34 10/16/2017
212 8202 ВЮ92052408 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцээгүй 45 10/16/2017
213 8203 УХ92080706 Уламжлалт анагаахын сувилагч Ирээгүй   10/16/2017
214 8204 ИБ93112229 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцээгүй 63 10/16/2017
215 8205 ФА95042537 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцээгүй 61 10/16/2017
216 8206 УИ94102633 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 80 10/16/2017
217 8303 ГЗ92030724 Эм зүйч Тэнцсэн 74 10/16/2017
218 8304 СЩ95022101 Эм зүйч Тэнцээгүй 38 10/16/2017
219 8305 ХЛ86013104 Эм зүйч Тэнцээгүй 51 10/16/2017
220 8306 ДЕ89052022 Эм зүйч Ирээгүй   10/16/2017
221 8307 ПЮ95010918 Эм зүйч Ирээгүй   10/16/2017
222 8308 АЮ94102200 Эм зүйч Тэнцээгүй 28 10/16/2017
223 8309 МЕ93040404 Эм зүйч Ирээгүй   10/16/2017
224 8310 ТА92033107 Эм зүйч Ирээгүй   10/16/2017
225 8601 ИУ95070719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 43 10/16/2017
226 8602 ДЮ93041908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   10/16/2017
227 8808 УК94083062 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 79 10/16/2017
228 8809 УК93071644 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 78 10/16/2017
229 9100 ХД67122088 Эм найруулагч Тэнцсэн 86 10/16/2017
230 9101 УМ89070116 Нүдний эмч Тэнцсэн 72 10/16/2017
231 9101 УШ92060326 Шүүхийн анагаах ухаан Ирээгүй   10/16/2017
232 9102 ЦГ83090271 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 80 10/16/2017
233 9103 КЮ70042164 Сувилагч Тэнцсэн 76 10/16/2017
234 9104 ЧР76020201 Эм зүйч Тэнцээгүй 68 10/16/2017
235 9105 Уш93113001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 52 10/16/2017
236 9106 УП91061900 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 73 10/16/2017
237 9107 ЙГ91070801 Эх баригч Тэнцээгүй 9 10/16/2017
238 9108 ЙЮ81032107 НАСС Тэнцсэн 75 10/16/2017
239 9109 УЗ95020734 НАСС Тэнцсэн 73 10/16/2017
240 9901 ЧО86072309 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 49 10/16/2017