Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-10-13-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
2017-10-13-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Шалгалтын огноо
1 1301 ЧЛ77092907 Хавдар судлалын эмч Тэнцсэн 88 10/13/2017
2 1302 ЧМ86123066 Хавдар судлалын эмч Тэнцээгүй 39 10/13/2017
3 1601 РЮ86102523 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 88 10/13/2017
4 1602 МС74012804 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 91 10/13/2017
5 1603 ЧС88032001 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй   10/13/2017
6 1703 ПЙ88060170 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 62 10/13/2017
7 1704 ВЭ85031618 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 39 10/13/2017
8 1705 ФА86121810 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 62 10/13/2017
9 1706 УУ89060863 Мэс заслын эмч Ирээгүй   10/13/2017
10 2101 КЮ53050315 Дүрс оношлогооны эмч Ирээгүй   10/13/2017
11 2102 ЧД86052324 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцсэн 80 10/13/2017
12 2103 ЧЖ86022667 Дүрс оношлогооны эмч Ирээгүй   10/13/2017
13 2303 ВЮ75021161 Дотрын эмч Тэнцээгүй 49 10/13/2017
14 2304 УМ90041711 Дотрын эмч Ирээгүй   10/13/2017
15 2305 РЭ89062202 Дотрын эмч Тэнцсэн 74 10/13/2017
16 2306 ХП86091061 Дотрын эмч Ирээгүй   10/13/2017
17 2502 ЗИ86092408 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 83 10/13/2017
18 2503 ЧД65032360 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 71 10/13/2017
19 2504 УК89041400 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 63 10/13/2017
20 2505 ХМ59042367 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 30 10/13/2017
21 2506 ИЭ65100200 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 84 10/13/2017
22 3010 ЗП74022802 Насс Тэнцсэн 71 10/13/2017
23 3011 АЭ73111633 Насс Ирээгүй   10/13/2017
24 3012 МВ87121702 Насс Тэнцээгүй 66 10/13/2017
25 3013 СЭ88110504 Насс Тэнцсэн 73 10/13/2017
26 3014 АР72041302 Насс Тэнцээгүй 63 10/13/2017
27 3015 ЧЛ80080569 Насс Тэнцсэн 74 10/13/2017
28 3016 КМ79011762 Насс Тэнцсэн 74 10/13/2017
29 3017 ЧЕ79100505 Насс Ирээгүй   10/13/2017
30 3018 ЛЕ80102502 Насс Тэнцсэн 86 10/13/2017
31 3019 СЭ88101106 Насс Тэнцсэн 79 10/13/2017
32 3020 УУ88083108 Насс Тэнцсэн 84 10/13/2017
33 3021 ИЭ71071109 Насс Тэнцсэн 88 10/13/2017
34 3022 АМ88082507 Насс Тэнцээгүй 59 10/13/2017
35 3023 СЕ88092204 Насс Тэнцсэн 76 10/13/2017
36 3024 ФМ84102369 Насс Тэнцсэн 72 10/13/2017
37 3025 ЦВ86052662 Насс Тэнцсэн 83 10/13/2017
38 3026 ЖЯ83090100 Насс Тэнцсэн 81 10/13/2017
39 3027 ХЖ86012802 Насс Тэнцсэн 78 10/13/2017
40 3028 АЭ78050101 Насс Тэнцсэн 70 10/13/2017
41 3029 УС80051650 Насс Тэнцсэн 75 10/13/2017
42 3030 ЙЮ89040387 Насс Тэнцээгүй 68 10/13/2017
43 3031 ПЭ77040700 Насс Тэнцсэн 71 10/13/2017
44 3032 ЙЮ76032629 Насс Тэнцсэн 78 10/13/2017
45 3033 ЧЗ73090664 Насс Тэнцээгүй 59 10/13/2017
46 3034 ВЮ75110503 Насс Тэнцсэн 70 10/13/2017
47 3035 ШГ86021471 Насс Тэнцээгүй 45 10/13/2017
48 3036 МХ87072400 Насс Тэнцсэн 71 10/13/2017
49 3037 КЖ76072507 Насс Тэнцээгүй 64 10/13/2017
50 3038 АГ86082809 Насс Тэнцсэн 74 10/13/2017
51 3039 УХ89062023 Насс Тэнцсэн 72 10/13/2017
52 3040 КЖ93012808 Насс Ирээгүй   10/13/2017
53 3041 УШ90090207 Насс Тэнцсэн 70 10/13/2017
54 3042 УЗ90032480 Насс Тэнцсэн 70 10/13/2017
55 3043 ЧМ87092210 Насс Тэнцсэн 79 10/13/2017
56 3044 СЭ86031704 Насс Ирээгүй   10/13/2017
57 3045 АИ89103024 Насс Тэнцээгүй 59 10/13/2017
58 3046 УХ90010386 Насс Тэнцсэн 78 10/13/2017
59 3047 РЮ90010964 Насс Ирээгүй   10/13/2017
60 3048 УХ88102066 Насс Ирээгүй   10/13/2017
61 3049 УХ90021021 Насс Тэнцсэн 72 10/13/2017
62 3050 ХК87092807 Насс Тэнцсэн 78 10/13/2017
63 3051 УХ91100421 Насс Ирээгүй   10/13/2017
64 3052 КА74041072 Насс Тэнцээгүй 47 10/13/2017
65 3053 УК80021806 Насс Ирээгүй   10/13/2017
66 3054 СЮ89080202 Насс Тэнцсэн 76 10/13/2017
67 3055 МЭ89090668 Насс Тэнцээгүй 59 10/13/2017
68 3056 УЗ88080107 Насс Тэнцсэн 78 10/13/2017
69 3057 УК89051956 Насс Тэнцсэн 73 10/13/2017
70 3058 ПЮ88011411 Насс Тэнцээгүй 50 10/13/2017
71 3306 ХЗ73031501 УАУ эмч Тэнцсэн 82 10/13/2017
72 3307 ЙР84021513 УАУ эмч Тэнцсэн 71 10/13/2017
73 3308 ЛА88071008 УАУ эмч Ирээгүй   10/13/2017
74 3309 КЗ88072107 УАУ эмч Тэнцээгүй 57 10/13/2017
75 3310 УХ88102541 УАУ эмч Ирээгүй   10/13/2017
76 3311 ЧВ88021574 УАУ эмч Тэнцсэн 85 10/13/2017
77 3312 ФД77042105 УАУ эмч Тэнцсэн 70 10/13/2017
78 3313 УХ88041031 УАУ эмч Тэнцээгүй 66 10/13/2017
79 3314 КД85092708 УАУ эмч Ирээгүй   10/13/2017
80 3315 ФД88111306 УАУ эмч Тэнцсэн 75 10/13/2017
81 3316 ЧС86071068 УАУ эмч Ирээгүй   10/13/2017
82 3317 УП89030244 УАУ эмч Тэнцсэн 70 10/13/2017
83 3318 ХМ84123100 УАУ эмч Тэнцсэн 75 10/13/2017
84 3319 УХ89010829 УАУ эмч Тэнцээгүй 68 10/13/2017
85 3320 МК88110623 УАУ эмч Тэнцээгүй 45 10/13/2017
86 3321 ДР87020201 УАУ эмч Ирээгүй   10/13/2017
87 3322 ЕЭ88090371 УАУ эмч Ирээгүй   10/13/2017
88 3323 ЧК76031000 УАУ эмч Ирээгүй   10/13/2017
89 3324 ОО81080469 УАУ эмч Тэнцсэн 80 10/13/2017
90 3325 УУ90072548 УАУ эмч Тэнцээгүй 39 10/13/2017
91 3326 УХ89072248 УАУ эмч Тэнцсэн 78 10/13/2017
92 3327 ИТ87122922 УАУ эмч Тэнцсэн 85 10/13/2017
93 3328 ИФ88112405 УАУ эмч Тэнцсэн 77 10/13/2017
94 3329 ЧТ87041863 УАУ эмч Тэнцсэн 78 10/13/2017
95 3330 ПО69010919 УАУ эмч Ирээгүй   10/13/2017
96 3331 УЗ88070207 УАУ эмч Ирээгүй   10/13/2017
97 3616 ТЕ94110308 Сувилагч Тэнцээгүй 54 10/13/2017
98 3617 УВ89080127 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
99 3618 МИ86042209 Сувилагч Тэнцээгүй 68 10/13/2017
100 3619 ГЮ66021813 Сувилагч Тэнцээгүй 59 10/13/2017
101 3620 ЙВ90100603 Сувилагч Тэнцээгүй 60 10/13/2017
102 3621 ЕС76100922 Сувилагч Зөрчил   10/13/2017
103 3622 ТЯ62052108 Сувилагч Тэнцээгүй 33 10/13/2017
104 3623 ДЮ84102009 Сувилагч Тэнцээгүй 52 10/13/2017
105 3624 ВУ87111812 Сувилагч Тэнцсэн 75 10/13/2017
106 3625 ПИ69020200 Сувилагч Тэнцээгүй 56 10/13/2017
107 3626 БЕ88111008 Сувилагч Тэнцээгүй 21 10/13/2017
108 3627 ТК76070506 Сувилагч Тэнцсэн 74 10/13/2017
109 3628 МЮ99102008 Сувилагч Тэнцээгүй 56 10/13/2017
110 3629 ДЛ76072001 Сувилагч Тэнцсэн 70 10/13/2017
111 3630 ЧК66070104 Сувилагч Тэнцээгүй 29 10/13/2017
112 3631 ИД67031701 Сувилагч Тэнцээгүй 43 10/13/2017
113 3632 ЧВ83083103 Сувилагч Тэнцээгүй 57 10/13/2017
114 3633 ХИ75061564 Сувилагч Тэнцээгүй 63 10/13/2017
115 3634 ДА92032801 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
116 3635 ЖЖ88051402 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
117 3636 ЕЮ73071007 Сувилагч Тэнцээгүй 39 10/13/2017
118 3637 ЖЗ90021601 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
119 3638 ЦЕ70090261 Сувилагч Тэнцээгүй 35 10/13/2017
120 3639 ГЮ68052016 Сувилагч Тэнцээгүй 36 10/13/2017
121 3640 ЧО85111583 Сувилагч Тэнцээгүй 53 10/13/2017
122 3641 УК88120905 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
123 3642 УЗ89072901 Сувилагч Тэнцсэн 74 10/13/2017
124 3644 ЧН72053166 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
125 3645 ЧЕ71020266 Сувилагч Тэнцээгүй 52 10/13/2017
126 3646 СЕ67101504 Сувилагч Тэнцээгүй 51 10/13/2017
127 3647 СБ90090603 Сувилагч Тэнцээгүй 50 10/13/2017
128 3648 ЛА90072902 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
129 3649 СЮ84042661 Сувилагч Тэнцсэн 75 10/13/2017
130 3650 ЙТ86112200 Сувилагч Тэнцсэн 72 10/13/2017
131 3651 ЧС84052509 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
132 3652 МА90111501 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
133 3653 ЕЭ78082678 Сувилагч Тэнцээгүй 59 10/13/2017
134 3654 ИЭ73022461 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
135 3655 ВЗ91110501 Сувилагч Тэнцээгүй 53 10/13/2017
136 3656 ИВ75070806 Сувилагч Тэнцээгүй 51 10/13/2017
137 3657 РЙ78092329 Сувилагч Тэнцсэн 74 10/13/2017
138 3658 ГИ91060809 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
139 3659 СЗ89110608 Сувилагч Тэнцээгүй 66 10/13/2017
140 3660 ЦГ68010240 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
141 3661 ЖЬ89102463 Сувилагч Тэнцээгүй 61 10/13/2017
142 3662 ХИ66062300 Сувилагч Тэнцээгүй 61 10/13/2017
143 3663 ВЗ72022300 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
144 3664 МЮ89031776 Сувилагч Тэнцээгүй 46 10/13/2017
145 3665 БЕ89032837 Сувилагч Тэнцээгүй 34 10/13/2017
146 3666 ЛЮ90021766 Сувилагч Тэнцээгүй 68 10/13/2017
147 3667 ОО75112000 Сувилагч Тэнцсэн 78 10/13/2017
148 3668 ОМ68090205 Сувилагч Тэнцээгүй 39 10/13/2017
149 3669 ТЕ83022214 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
150 3670 ЧГ78092965 Сувилагч Тэнцээгүй 39 10/13/2017
151 3671 ХЖ68032906 Сувилагч Тэнцээгүй 67 10/13/2017
152 3672 ХН62092266 Сувилагч Тэнцээгүй 43 10/13/2017
153 3673 ОЮ86042621 Сувилагч Тэнцсэн 83 10/13/2017
154 3674 ЙВ90041205 Сувилагч Тэнцээгүй 63 10/13/2017
155 3675 ОЮ72031264 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
156 3676 ПИ74081005 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
157 3677 ЦЖ71061207 Сувилагч Тэнцээгүй 55 10/13/2017
158 3678 ШУ93061707 Сувилагч Тэнцээгүй 41 10/13/2017
159 3679 НД86081461 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
160 3680 ЕЭ70042261 Сувилагч Тэнцээгүй 53 10/13/2017
161 3681 АГ85100406 Сувилагч Ирээгүй   10/13/2017
162 4001 ИБ87032104 Эх баригч Тэнцсэн 85 10/13/2017
163 4002 ЛЮ88021029 Эх баригч Ирээгүй   10/13/2017
164 4003 СШ86040202 Эх баригч Тэнцсэн 74 10/13/2017
165 4004 РМ91041400 Эх баригч Ирээгүй   10/13/2017
166 4005 РТ88121768 Эх баригч Тэнцсэн 78 10/13/2017
167 4006 УУ86120903 Эх баригч Тэнцээгүй 57 10/13/2017
168 4207 СЭ88060407 Эм зүйч Ирээгүй   10/13/2017
169 4208 ОЮ88120603 Эм зүйч Тэнцээгүй 59 10/13/2017
170 4209 ЦГ66061608 Эм зүйч Тэнцээгүй 47 10/13/2017
171 4210 ЖК88022416 Эм зүйч Ирээгүй   10/13/2017
172 4211 ФБ88060342 Эм зүйч Тэнцээгүй 58 10/13/2017
173 4212 УП89091961 Эм зүйч Тэнцээгүй 47 10/13/2017
174 4213 ЧА86101104 Эм зүйч Зөрчил   10/13/2017
175 4214 РХ61042524 Эм зүйч Тэнцсэн 90 10/13/2017
176 4215 ДМ89083001 Эм зүйч Тэнцээгүй 63 10/13/2017
177 4216 НЭ89052321 Эм зүйч Тэнцээгүй 55 10/13/2017
178 4217 ХВ66090168 Эм зүйч Тэнцээгүй 52 10/13/2017
179 4218 ИЮ90022487 Эм зүйч Тэнцээгүй 49 10/13/2017
180 4219 ОР85111922 Эм зүйч Ирээгүй   10/13/2017
181 4220 АС89013001 Эм зүйч Тэнцсэн 70 10/13/2017
182 4221 ЛЮ72110324 Эм зүйч Тэнцсэн 73 10/13/2017
183 4222 НФ72031205 Эм зүйч Тэнцсэн 73 10/13/2017
184 4223 УЗ90021359 Эм зүйч Тэнцээгүй 65 10/13/2017
185 4224 ЖЯ76061965 Эм зүйч Ирээгүй   10/13/2017
186 4225 ЧД74112605 Эм зүйч Тэнцээгүй 54 10/13/2017
187 4226 ЦГ68051806 Эм зүйч Тэнцээгүй 66 10/13/2017
188 4227 ЛЮ90083162 Эм зүйч Тэнцээгүй 58 10/13/2017
189 4228 УР88032009 Эм зүйч Зөрчил   10/13/2017
190 4229 МЮ90111864 Эм зүйч Тэнцсэн 86 10/13/2017
191 4230 УП89031180 Эм зүйч Тэнцсэн 73 10/13/2017
192 4231 ВН84101126 Эм зүйч Тэнцээгүй 61 10/13/2017
193 4232 УК90020101 Эм зүйч Тэнцсэн 78 10/13/2017
194 4233 ЧЛ64070361 Эм зүйч Тэнцээгүй 48 10/13/2017
195 4234 УМ89121929 Эм зүйч Тэнцсэн 70 10/13/2017
196 4235 АЯ89012801 Эм зүйч Тэнцсэн 92 10/13/2017
197 4236 ПГ89032701 Эм зүйч Тэнцээгүй 65 10/13/2017
198 4237 ЗП80022104 Эм зүйч Тэнцсэн 83 10/13/2017
199 4238 УХ89042200 Эм зүйч Тэнцсэн 76 10/13/2017
200 4239 ЙА80110803 Эм зүйч Ирээгүй   10/13/2017
201 4240 УС79041101 Эм зүйч Тэнцээгүй 49 10/13/2017
202 4241 ЛД89091101 Эм зүйч Тэнцсэн 89 10/13/2017
203 4242 ИУ89070112 Эм зүйч Тэнцээгүй 51 10/13/2017
204 4243 ЧЖ61051509 Эм зүйч Тэнцсэн 70 10/13/2017
205 4244 УХ89010932 Эм зүйч Ирээгүй   10/13/2017
206 4245 МБ88071801 Эм зүйч Тэнцээгүй 39 10/13/2017
207 4605 ОЮ87091805 Бага эмч Тэнцээгүй 65 10/13/2017
208 4606 ИЦ74042800 Бага эмч Ирээгүй   10/13/2017
209 4607 ОД72090201 Бага эмч Тэнцээгүй 62 10/13/2017
210 4608 ДЮ70033103 Бага эмч Ирээгүй   10/13/2017
211 4609 ХД72061865 Бага эмч Тэнцээгүй 65 10/13/2017
212 4610 ХЖ84111965 Бага эмч Тэнцсэн 78 10/13/2017
213 4611 УУ90081342 Бага эмч Тэнцсэн 71 10/13/2017
214 4612 ТЗ75042566 Бага эмч Тэнцсэн 82 10/13/2017
215 4613 АБ91111601 Бага эмч Тэнцсэн 74 10/13/2017
216 4614 РЙ90040110 Бага эмч Ирээгүй   10/13/2017
217 4615 ЦГ71012402 Бага эмч Тэнцээгүй 55 10/13/2017
218 4616 БЮ79081814 Бага эмч Тэнцээгүй 65 10/13/2017
219 4617 СЖ79062606 Бага эмч Тэнцээгүй 60 10/13/2017
220 4618 ТГ85031103 Бага эмч Тэнцээгүй 53 10/13/2017
221 4619 БИ90042011 Бага эмч Тэнцээгүй 32 10/13/2017
222 4620 НВ67020121 Бага эмч Тэнцээгүй 43 10/13/2017
223 4621 УШ91042202 Бага эмч Тэнцээгүй 69 10/13/2017
224 4622 МБ82100202 Бага эмч Ирээгүй   10/13/2017
225 4623 ТГ65110970 Бага эмч Тэнцээгүй 42 10/13/2017
226 4624 ИБ88070404 Бага эмч Тэнцээгүй 50 10/13/2017
227 4625 ОЮ90011609 Бага эмч Тэнцээгүй 68 10/13/2017
228 4626 ЖК89051512 Бага эмч Тэнцээгүй 51 10/13/2017
229 4627 НА92061407 Бага эмч Тэнцсэн 91 10/13/2017
230 4628 ОН75042060 Бага эмч Тэнцээгүй 60 10/13/2017
231 4629 ФА88041917 Мэс заслын эмч Ирээгүй   10/13/2017
232 4630 МТ91092000 Бага эмч Тэнцээгүй 52 10/13/2017
233 4631 ПБ89102066 Сувилагч Тэнцсэн 70 10/13/2017
234 4633 ГЮ88093064 Эм зүйч Тэнцээгүй 39 10/13/2017
235 4634 АЙ94121902 Эх баригч Тэнцээгүй 60 10/13/2017
236 4635 АЕ91041709 Дотрын эмч Тэнцсэн 87 10/13/2017
237 4636 ФМ90021082 Дотрын эмч Тэнцсэн 77 10/13/2017
238 4637 РВ85021508 Дотрын эмч Тэнцээгүй 69 10/13/2017
239 4638 ТЕ81020601 Эх баригч Тэнцсэн 72 10/13/2017
240 4639   Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцээгүй 57 10/13/2017
241 4640 ДЮ73031006 Дотрын эмч Тэнцээгүй 52 10/13/2017