Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-10-09-ны Үндсэн, Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад элсэгчдийн элсэлтийн давтан шалгалтын дүн
2017-10-09-ны Үндсэн мэргэжлийн сургалтад элсэгчдийн элсэлтийн давтан шалгалтын дүн
Код Регистр Үр дүн
159 8001 Тэнцсэн ЙЗ89112314
192 8002 Тэнцсэн ИД90012210
219 8003 Ирээгүй ЗВ92110303
164 8004 Тэнцсэн ЗБ88122409
214 8005 Тэнцсэн ЖЕ92032102
165 8006 Тэнцсэн ЛЖ89081515
140 8007 Тэнцсэн ФА86120316
204 8008 Тэнцсэн ГМ93042922
205 8009 Тэнцсэн РЙ92052907
119 8010 Тэнцсэн РЭ92032002
187 8011 Тэнцсэн ФА90041519
92 8012 67 НМ90052111
193 8013 Тэнцсэн ЗФ88111616
166 8014 Тэнцсэн НЧ92032112
198 8015 Тэнцсэн КЛ91111801
175 8016 Тэнцсэн ЖМ89080879
100 8017 Тэнцсэн ХЛ66092630
206 8018 Тэнцсэн ПЗ89071308
181 8019 Тэнцсэн СЛ88070811
160 8020 Тэнцсэн ЙЗ93022701
218 8021 Тэнцсэн ЗФ90011000
215 8022 Тэнцсэн ЗФ90012112
141 8023 Тэнцсэн КВ89060501
68 8024 61 ЖЯ91110125
101 8025 Тэнцсэн РД92111337
167 8026 Тэнцсэн ЛЮ79041181
220 8027 Ирээгүй ИФ88100711
168 8028 Тэнцсэн КЮ87042566
104 8029 Тэнцсэн АЮ91010124
176 8030 Тэнцсэн ВЮ94051508
189 8031 Тэнцсэн ЗФ89041720
130 8032 Тэнцсэн ПВ86092901
194 8033 Тэнцсэн ЛГ90120907
161 8034 Тэнцсэн ЙВ93012607
137 8035 Тэнцсэн ПН91021317
199 8036 Тэнцсэн ЛЮ86110103
24 8037 51 НМ85091113
131 8038 Тэнцсэн ЖЕ93100701
153 8039 Тэнцсэн ТЕ92113001
145 8040 Тэнцсэн ЛБ92070917
221 8041 Ирээгүй ТГ75060706
57 8042 58 ИО93022810
72 8043 62 ЙЛ83063002
146 8044 Тэнцсэн СЕ89080514
105 8045 Тэнцсэн ЕЭ91030715
195 8046 Тэнцсэн УШ93032241
132 8047 Тэнцсэн СП92120613
138 8048 Тэнцсэн УЗ92083155
216 8049 Тэнцсэн НЗ92030508
126 8050 Тэнцсэн ТИ90061386
142 8051 Тэнцсэн БЛ89021362
177 8052 Тэнцсэн ФА92050771
178 8053 Тэнцсэн ЛИ91060715
207 8054 Тэнцсэн ОБ91061804
147 8055 Тэнцсэн ОЮ89073126
188 8056 Тэнцсэн ЛГ92052523
222 8057 Ирээгүй ЛЖ89051101
73 8058 62 УХ92040502
93 8059 67 ЕБ93061413
120 8060 Тэнцсэн ЕС83090702
1 8061 27 ЗЖ90092305
223 8062 Ирээгүй СЕ92021025
112 8063 Тэнцсэн АО90022404
169 8064 Тэнцсэн СР88011324
196 8065 Тэнцсэн СЙ91081801
133 8066 Тэнцсэн МУ86022670
162 8067 Тэнцсэн ПБ89031764
208 8068 Тэнцсэн АЮ92031515
197 8069 Тэнцсэн ЙЮ85032024
79 8070 63 ХИ87031801
170 8071 Тэнцсэн СЮ90030623
224 8072 Ирээгүй ДД86012205
15 8073 47 ДЙ91040407
213 8074 Тэнцсэн УХ92010825
36 8075 53 ГН90052203
143 8076 Тэнцсэн ПЭ80092701
69 8077 61 ЗФ89042034
209 8078 Тэнцсэн ИЮ93021201
113 8079 Тэнцсэн АЮ90122489
121 8080 Тэнцсэн ФА94032203
182 8081 Тэнцсэн ТЕ92041821
102 8082 Тэнцсэн СЮ89021476
144 8083 Тэнцсэн АЮ92070801
183 8084 Тэнцсэн ББ89122004
210 8085 Тэнцсэн БЮ91040345
211 8086 Тэнцсэн БЗ90020106
179 8087 Тэнцсэн БЖ90122932
154 8088 Тэнцсэн ОЮ90121904
200 8089 Тэнцсэн ПЮ89120805
3 8090 33 УХ89032540
122 8091 Тэнцсэн ЖЯ92011817
190 8092 Тэнцсэн СЧ90071976
225 8093 Ирээгүй ЕЛ92122610
212 8094 Тэнцсэн ЙЮ88122261
226 8095 Ирээгүй РЗ89122103
163 8096 Тэнцсэн ЧО87092464
171 8097 Тэнцсэн РЭ90030462
106 8098 Тэнцсэн ЖА85092761
191 8099 Тэнцсэн ТЕ87112802
8 8100 41 АЮ90062264
134 8101 Тэнцсэн ЙЕ92051506
139 8102 Тэнцсэн НЭ90012501
127 8103 Тэнцсэн ПЭ88071421
172 8104 Тэнцсэн ДЮ89040761
155 8105 Тэнцсэн ИО91102919
107 8106 Тэнцсэн ГЮ91111802
217 8107 Тэнцсэн ТВ82051565
201 8108 Тэнцсэн ЙЙ89051329
66 8109 60 РИ92111821
185 8110 Тэнцсэн СЭ91100805
227 8111 Ирээгүй НЭ90031105
148 8112 Тэнцсэн ДИ88122301
6 8113 37 УХ90010305
58 8114 58 ЙН89061901
156 8115 Тэнцсэн ЛМ91020843
202 8116 Тэнцсэн СФ91032409
173 8117 Тэнцсэн СД88112411
29 8118 52 ЙЮ91081914
42 8119 55 ГГ92102104
108 8120 Тэнцсэн ГЮ93010302
184 8121 Тэнцсэн ДО92072911
228 8122 Ирээгүй ДС91111301
123 8123 Тэнцсэн РС89062702
17 8124 48 СФ92122711
149 8125 Тэнцсэн Батжаргал
128 8126 Тэнцсэн УУ91092924
186 8127 Тэнцсэн ЗЕ87120908
174 8128 Тэнцсэн УХ94031105
150 8129 Тэнцсэн НВ89100907
229 8130 Ирээгүй Ц.Мөнхзул
230 8131 Ирээгүй Б.Должинсүрэн
231 8132 Ирээгүй Ө.Ганбаатар
2 8133 32 ЛИ91022202
203 8134 Тэнцсэн БЙ86032705
151 8135 Тэнцсэн ПЮ89022646
157 8136 Тэнцсэн ЖЕ90122272
152 8137 Тэнцсэн БЮ93081525
180 8138 Тэнцсэн ГГ92100604
103 8139 Тэнцсэн УЦ88083121
84 8140 65 ПА84030405
232 8302 Ирээгүй ТЕ90122781
129 8303 Тэнцсэн АИ91041505
114 8304 Тэнцсэн УУ89103027
233 8305 Ирээгүй ЧЗ87022004
85 8306 65 ЙГ86041846
49 8307 57 НИ89090101
30 8308 52 НЮ83112963
80 8309 63 ВЮ92042801
86 8310 65 УИ94110671
9 8311 41 ИЮ91050806
234 8312 Ирээгүй ОО92110503
25 8313 51 ЖЮ87070600
235 8314 Ирээгүй УЗ90050398
87 8315 65 ЖЯ95072017
236 8316 Ирээгүй НМ91111000
124 8317 Тэнцсэн ПМ88110301
74 8319 62 ИД91042110
43 8320 55 ЗЙ90102109
50 8321 57 НО89072670
70 8322 61 ВЮ94090101
237 8323 Ирээгүй ДЗ89020701
26 8324 51 УЗ90010301
59 8325 58 ИЮ91051111
109 8326 Тэнцсэн ЖО89041373
31 8327 52 РЙ88031224
115 8328 Тэнцсэн ОР92052305
88 8329 65 ЦЗ74121022
158 8330 Тэнцсэн УУ92031051
10 8331 42 ИЧ92011614
110 8332 Тэнцсэн ОЮ90102732
89 8333 65 УХ89120144
238 8334 Ирээгүй БК92080401
239 8335 Ирээгүй ПЮ92102826
96 8336 68 НТ93121205
75 8337 62 УЗ91020908
20 8338 50 НТ90042000
240 8339 Ирээгүй МЛ94041902
241 8340 Ирээгүй АА90101801
18 8341 48 ИИ92121302
51 8342 57 ПЖ91021309
19 8343 49 ГЗ85102909
67 8344 60 ЖЯ91051901
40 8345 54 ЖГ89113061
60 8346 58 ХЖ86052501
242 8347 Ирээгүй ЕС89092416
243 8348 Ирээгүй ТЕ92080415
125 8349 Тэнцсэн УХ93011459
32 8350 52 ЦЗ60101203
82 8351 64 УХ93090903
244 8352 Ирээгүй УК91071209
90 8353 66 УК94020601
52 8354 57 УМ90101212
94 8355 67 УД90050829
44 8356 55 РД87072705
81 8357 63 РЭ93020517
76 8358 62 ДМ92072703
97 8359 68 УД92062025
37 8361 53 УД93081004
83 8362 64 ЧВ81052900
245 8363 Ирээгүй ПЖ90052206
14 8364 45 ДБ89112509
246 8365 Ирээгүй ГИ92051201
247 8366 Ирээгүй ВЮ90040728
38 8367 53 УХ92101611
16 8368 47 БИ91030811
95 8369 67 БК87091571
116 8370 Тэнцсэн УБ90061800
62 8371 59 ДН90030107
5 8372 36 АН89070502
33 8373 52 ФА92123131
71 8374 61 ФА94031513
77 8375 62 БЮ92022005
117 8377 Тэнцсэн ФА93111309
47 8378 56 УХ95080229
248 8379 Ирээгүй ЙЕ93082005
249 8380 Ирээгүй ОЕ89080707
250 8381 Ирээгүй НЭ89061802
251 8382 Ирээгүй РЭ92060504
21 8383 50 ЧА83121667
135 8384 Тэнцсэн ПЮ93120323
27 8385 51 ИЦ90092405
252 8386 Ирээгүй НЩ89073185
253 8387 Ирээгүй НР92080309
12 8388 43 СП90022213
45 8389 55 ПИ91122701
254 8390 Ирээгүй НИ88052004
22 8391 50 АС87061108
118 8392 Тэнцсэн ЛЖ86052101
91 8393 66 РЮ79022806
53 8394 57 АМ91120425
11 8395 42 РБ91012725
39 8396 53 УШ92052108
63 8397 59 АЮ91110815
46 8398 55 ФА93081634
136 8399 Тэнцсэн ДБ91102111
255 8400 Ирээгүй ЖЕ90122272
256 8401 Ирээгүй ЖЯ84120901
78 8402 62 ИЮ91082308
98 8403 69 ЛЖ89051108
257 8404 Ирээгүй МЗ90111381
54 8405 57 ОБ84120309
7 8406 40 СЭ92063010
99 8407 69 ТГ93121505
55 8408 57 ТЕ93121947
56 8409 57 УА92022511
13 8411 43 ЕВ84042502
64 8412 59 ЧА82041471
34 8413 52 УШ92042921
41 8414 54 УМ90110507
4 8415 34 ЫЮ87100662
35 8416 52 ТЖ88091416
65 8417 59 ДЮ75120964
28 8420 51 УК94060524
61 8421 58 ПБ90102762
48 8422 56 ГП94082529
23 8423 50 РЭ90020562
111 9002 Тэнцсэн ИЦ92081801
2017-10-09-ны Төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн сургалтад элсэгчдийн элсэлтийн давтан шалгалтын дүн
Код Регистр Үр дүн
1 8501 Ирээгүй ВН83112103
2 8502 Тэнцсэн СЭ92031035
3 8503 Тэнцсэн ЧБ80121265
4 8504 Ирээгүй МЬ77122505
5 8505 Ирээгүй ГА76080978
6 8506 Тэнцсэн ВЭ62120568
7 8507 Тэнцсэн РЭ84031906
8 8508 Ирээгүй ЙИ84050106
9 8509 Тэнцсэн ХГ74022609
10 8510 Тэнцсэн СП87021008
11 8511 51 ШЕ86040206
12 8512 Ирээгүй ПЭ90062839
13 8513 43 РЭ83101080
14 8514 Тэнцсэн АЮ88092778
15 8515 Тэнцсэн ЧД85061801
16 8516 46 УГ84071312
17 8517 Тэнцсэн ФА77100500
18 8518 Тэнцсэн УС82111026
19 8519 33 ОЙ87032713
20 8520 53 АЯ90092526
21 8521 Ирээгүй ФА89110201
22 8522 Тэнцсэн ФМ78030644
23 8523 Ирээгүй СЭ73091377
24 8524 Тэнцсэн СЭ73091366
25 8525 Тэнцсэн СЭ73110961
26 8526 Ирээгүй ЛЮ84031760
27 8527 Ирээгүй ЗИ75010101
28 8528 54 НЭ89070704
29 8529 Тэнцсэн ЛБ84020410
30 8530 Тэнцсэн ЧВ83032235
31 8531 55 НД81012869
32 8531 Тэнцсэн БЭ88010409
33 8532 Ирээгүй ЕУ89062509
34 8533 Тэнцсэн ЕЮ85081204
35 8534 Тэнцсэн ЖЭ86012705
36 8535 Ирээгүй ИБ88112500
37 8536 38 ИТ85092008
38 8537 Тэнцсэн ИФ83092513
39 8538 Ирээгүй ИЭ84030404
40 8539 Тэнцсэн ИЮ85062511
41 8540 Тэнцсэн КВ86011716
42 8541 Ирээгүй НА88110862
43 8542 Тэнцсэн РЛ92111134
44 8543 Тэнцсэн ТГ83032861
45 8544 Ирээгүй ЧЕ70032109
46 8545 Тэнцсэн ЧЕ82021508
47 8546 Тэнцсэн ЧЕ86020371
48 8547 Ирээгүй ШД85091617
49 9001 Тэнцсэн ЦЗ79021468
50 9003 33 УШ90041432
51 9004 Тэнцсэн ИА73040105
52 9005 53 ХЗ68042011
2017-10-09-ны Төрөлжсөн мэргэжлийн сувилагч сургалтад элсэгчдийн элсэлтийн давтан шалгалтын дүн
Код Регистр Үр дүн
1 8600 Тэнцсэн ЛБ90020829
2 8601 Тэнцсэн КЮ72050761
3 8602 Тэнцсэн ЗК89071200
4 8603 Тэнцсэн ЗН96060603
5 8604 ирээгүй КК73121007
6 8605 Тэнцсэн ЦЗ75123061
7 8606 54 ГЮ91110107
8 8607 Тэнцсэн МК90010109
9 8608 55 УК90021521
10 8609 Тэнцсэн УК90092326
11 8610 Тэнцсэн ФД83102202
12 8611 53 ЦВ87050963
13 8612 Тэнцсэн ИГ92100204
14 8613 Тэнцсэн КИ92102205
15 8614 Тэнцсэн РМ83110901
16 8615 Тэнцсэн ЗМ93061202
17 8616 ирээгүй ЙЙ82091307
18 8617 Тэнцсэн РП93061202
19 8618 Тэнцсэн КИ91101805
20 8619 Тэнцсэн РМ90101368
21 8620 Тэнцсэн КЮ90120363
22 8621 Тэнцсэн ЛЮ87111603
23 8622 Тэнцсэн ВР89122007
24 8623 Тэнцсэн ЛГ88092109
25 8624 Тэнцсэн ОЙ92090906
26 8625 Тэнцсэн ПЛ94020603
27 8626 Тэнцсэн ИТ87071308
28 8627 Тэнцсэн АЙ94013001
29 8628 Тэнцсэн БЗ84043028
30 8629 Тэнцсэн ЛЖ91042509
31 8630 Тэнцсэн ФА95080500
32 8631 Тэнцсэн ЛЮ94072921
33 8632 Тэнцсэн ГЙ84053107
34 8633 Тэнцсэн ЛЖ92030901
35 8634 ирээгүй РП93120218
36 8635 Тэнцсэн ПИ94071309
37 8636 Тэнцсэн ДН84051905
38 8637 Тэнцсэн ЛЗ91030908
39 8638 Тэнцсэн ОО94012504
40 8639 Тэнцсэн ЗМ74101708
41 8640 Тэнцсэн АН94091707
42 8641 Тэнцсэн ЛМ91020700
43 8642 Тэнцсэн СВ86031810
44 8643 Тэнцсэн ЛД95010106
45 8644 Тэнцсэн РЭ93050440
46 8645 Тэнцсэн ДВ96050108
47 8646 52 ХМ72062989
48 8647 Тэнцсэн ФД79121703
49 8648 41 ЙЮ78090108
50 8649 ирээгүй РП92020102
51 8650 55 ЦА70123164
52 8651 Тэнцсэн ВК63042001
53 8652 Тэнцсэн ЧТ69020560
54 8653 Тэнцсэн МА71022106
55 8654 Тэнцсэн ЧИ66051960
56 8655 ирээгүй ЙЕ92081400
57 8656 Тэнцсэн ГИ91011207
58 8657 Тэнцсэн ГИ91032404
59 8658 Тэнцсэн ФД79080605
60 8659 Тэнцсэн БЖ93042606
61 8660 Тэнцсэн ОЛ93053021
62 8661 Тэнцсэн ГВ74040303
63 8662 Тэнцсэн ЛЮ66050467
64 8663 Тэнцсэн ОЮ93091963
65 8664 Тэнцсэн ЗК89081501
66 8665 Тэнцсэн ИЦ80111868
67 8666 Тэнцсэн ЖВ70080705
68 8667 Тэнцсэн ГИ95081524
69 8668 56 ЛИ85123162
70 8669 Тэнцсэн ЛЮ85102700
71 8670 Тэнцсэн ЧИ74092260
72 8671 Тэнцсэн ГН94052701
73 8672 Тэнцсэн ЙВ86122203
74 8673 Тэнцсэн КК94120909
75 8674 Тэнцсэн ИГ93090608
76 8675 Тэнцсэн МЙ91042907
77 8676 ирээгүй ВН91040203
78 8677 Тэнцсэн ИД95010604
79 8678 Тэнцсэн ШД78060563
80 8679 Тэнцсэн ГЮ90030807
81 8680 Тэнцсэн УХ95110321
82 8681 Тэнцсэн РЙ91011602
83 8682 Тэнцсэн ИД87012208
84 8683 53 ИЖ94111708
85 8684 Тэнцсэн ПЯ90122869
86 8685 48 ДИ86061208
87 8686 Тэнцсэн ПН82100305
88 8687 ирээгүй АЕ95021307
89 8688 Тэнцсэн ЖЮ90112908
90 8689 Тэнцсэн АД91052700
91 8690 Тэнцсэн ДЮ70042764
92 8691 Тэнцсэн ТВ73083001
93 8692 Тэнцсэн БВ88031706
94 8693 Тэнцсэн УК95030528
95 8694 ирээгүй ЧЕ73092760
96 8695 Тэнцсэн ЖЗ93122600
97 8696 ирээгүй ТН73083001
98 8697 Тэнцсэн ИБ95021803
99 8698 ирээгүй ТГ81080180
100 8699 Тэнцсэн НЗ91110465
101 8700 Тэнцсэн ЙС85112902
102 8701 ирээгүй ЕП72021801
103 8702 Тэнцсэн ОЗ92072904
104 8703 ирээгүй ЧМ77091503
105 8704 Тэнцсэн УУ90051522
106 8705 Тэнцсэн ЛЮ90101187
107 8706 Тэнцсэн УУ90122132
108 8707 Тэнцсэн ТЯ93121320
109 8708 Тэнцсэн СЭ84030860
110 8709 Тэнцсэн СБ86021501
111 8710 Тэнцсэн ПВ94102807
112 8711 ирээгүй ХН66030729
113 8712 ирээгүй ЧЗ78050662
114 8713 Тэнцсэн НЩ92073100
115 8714 Тэнцсэн МЯ85031509
116 8715 Тэнцсэн ЗФ89112159
117 8716 46 ИД91021010
118 8717 Тэнцсэн ЙЖ91070101
119 8718 Тэнцсэн МХ94021404
120 8719 53 ГН95040401
121 8720 Тэнцсэн ВЭ78043003
122 8721 40 ОО88071205
123 8722 39 ЖЮ90112800
124 8723 Тэнцсэн НУ74122706
125 8724 Тэнцсэн ЧР79112443
126 8725 Тэнцсэн ГБ94102906
127 8726 Тэнцсэн ЧО69120903
128 8727 ирээгүй ОЮ90031626
129 8728 Тэнцсэн ПЗ93020704
130 8729 Тэнцсэн ПЭ70062908
131 8730 ирээгүй ИЕ81051365
132 8731 Тэнцсэн ОГ94110206
133 8732 ирээгүй ЙГ90012302
134 8733 Тэнцсэн МЮ95040401
135 8734 56 ПЮ92032000
136 9001 51 ОЮ94090708
137 9002 Тэнцсэн ЖЯ79052660
138 9003 Тэнцсэн МА76050907
139 9004 Тэнцсэн ПЕ93011321
140 9005 Тэнцсэн ДГ80052208
141 9200 51 УЗ88091342
142 9201 55 АЗ93040601
143 9203 Тэнцсэн СМ78112501
144 9204 Тэнцсэн ПЕ93030100
145 9205 Тэнцсэн ДИ94040705
146 9206 50 ЖЯ91111909
147 9207 Тэнцсэн ШУ91060503
148 9208 Тэнцсэн ИД90070201
149 9209 Тэнцсэн АЮ88012062
150 9210 Тэнцсэн ЦВ76102308
151 9211 52 ГИ84031602
152 9212 44 ЧД76072911
153 9213 Тэнцсэн ВМ97111507
154 9214 56 АЭ71101567
155 9215 Тэнцсэн СК84092207
156 9216 Тэнцсэн ЦГ77072285
157 9217 15 КМ95080100
158 9218 Тэнцсэн НР92083109