Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
төрөлжсөн мэргэшлийн сувилахуй, тусгай мэргэжилийн сургалтад элсэгчдийн шалгалтын дүн
Код Оноо
1011 Ирээгүй
1013 Ирээгүй
1015 Ирээгүй
1017 59
1019 Ирээгүй
1021 69
1023 48
1025 60
1027 Ирээгүй
1029 84
1031 65
1033 Ирээгүй
1035 65
1037 Ирээгүй
1039 59
1041 65
1043 45
1045 Ирээгүй
1047 51
1049 Ирээгүй
1051 63
1053 59
1055 Ирээгүй
1057 59
1059 Ирээгүй
1061 48
1063 55
1065 Ирээгүй
1067 73
1069 89
1071 68
1073 79
1075 62
1077 Ирээгүй
1079 Ирээгүй
1081 66
1083 67
1085 81
1087 50
1089 71
1091 Ирээгүй
1093 Ирээгүй
1095 56
1097 51
1099 63
1101 80
1103 Ирээгүй
1105 77
1107 Ирээгүй
1109 Ирээгүй
1111 85
1113 Ирээгүй
1115 72
1117 Ирээгүй
1119 Ирээгүй
1121 64
1123 Ирээгүй
1125 79
1127 Ирээгүй
1129 72
1131 49
1133 65
1135 Ирээгүй
1137 68
1139 Ирээгүй
1141 55
1143 Ирээгүй
1145 Ирээгүй
1147 Ирээгүй
1149 65
1151 94
1153 Ирээгүй
1155 94
1157 Ирээгүй
1159 62
1161 64
1163 65
1165 49
1167 63
1169 Ирээгүй
1171 Ирээгүй
1173 61
1175 46
1177 Ирээгүй
1179 72
1181 55
1183 70
1185 Ирээгүй
1187 Ирээгүй
1189 Ирээгүй
1191 55
1193 52
1195 89
1197 54
1199 57
1201 93
1203 Ирээгүй
1205 Ирээгүй
1207 49
1209 70
1211 74
1213 Ирээгүй
1215 Ирээгүй
1217 52
1219 51
1221 45
1223 Ирээгүй
1225 Ирээгүй
1227 84
1229 48
1231 45
1233 Ирээгүй
1235 64
1237 98
1239 62
1241 Ирээгүй
1243 48
1245 80
1247 52
1249 Ирээгүй
1251 55
1253 54
1255 50
1257 59
1259 76
1261 43
1263 45
1265 54
1267 52
1269 67
1271 Ирээгүй
1273 Ирээгүй
1275 90
1277 Ирээгүй
1279 Ирээгүй
1281 67
1283 Ирээгүй
1285 Ирээгүй
1287 Ирээгүй
1289 64
1291 64
1293 Ирээгүй
1295 66
1297 Ирээгүй
1299 62
1301 75
1303 64
1305 55
1307 67
1309 78
1311 53
1313 58
1315 31
1317 72
1319 36
1321 51
1323 44
1325 69
1327 68
1329 69
1331 73
1333 40
1335 83
1337 Ирээгүй
1339 75
1341 61
1343 Ирээгүй
1345 58
1347 47
1349 36
1351 Ирээгүй
1353 Ирээгүй
1355 55
1357 59
1359 62
1361 85
1363 34
1365 68
1367 Ирээгүй
1369 70
1371 79
1373 54
1375 Ирээгүй
1377 46
1379 49
1381 72
1383 62
1385 72
1387 Ирээгүй
1389 41
1391 Ирээгүй
1393 67
1395 Ирээгүй
1397 Ирээгүй
1399 Ирээгүй
1401 51
1403 64
1405 52
1407 47
1409 75
1411 66
1413 56
1415 88
1417 34
1419 44
1421 65
1423 Ирээгүй
1425 Ирээгүй
1427 64
1429 58
1431 96
1433 Ирээгүй
1435 Ирээгүй
1437 61
1439 52
1441 68
1443 60
1445 62
1447 70
1449 75
1451 52
1453 74
1455 53
1457 Ирээгүй
1459 81
1461 76
1463 Ирээгүй
1465 91
1467 32
1469 Ирээгүй
1471 47
1473 63
1475 35
1477 69
1479 Ирээгүй
1481 65
1483 Ирээгүй
1485 80
1487 Ирээгүй
1489 76
1491 Ирээгүй
1493 79
1495 60
1497 64
1499 42
1501 60
1503 Ирээгүй
1505 Ирээгүй
1507 60
1509 55
1511 Ирээгүй
1513 62
1515 54
1517 52
1519 74
1521 66
1523 57
1525 Ирээгүй
1527 55
1529 65
1531 55
1533 48
1535 72
1537 74
1539 67
1541 47
1543 66
1545 54
1547 61
1549 47
1551 Ирээгүй
1553 Ирээгүй
1555 73
1557 92
1559 60
1561 69
1563 44
1565 Ирээгүй
1567 57
1569 Ирээгүй
1571 67
1573 Ирээгүй
1575 Ирээгүй
1577 67
1579 54
1581 Ирээгүй
1583 89
1585 44
1587 58
1589 Ирээгүй
1591 Ирээгүй
1593 79
1595 64
1597 59
1599 60
1601 Ирээгүй
1603 59
1605 57
1607 Ирээгүй
1609 64
1611 Ирээгүй
1613 46
1615 51
1617 78
1619 70
1621 43
1623 Ирээгүй
1625 22
1627 58
1629 Ирээгүй
1631 82
1633 Ирээгүй
1635 50
1637 68
1639 77
1641 Ирээгүй
1643 Ирээгүй
1645 85
1647 47
1649 58
1651 Ирээгүй
1653 50
1655 66
1657 78
1659 69
1661 55
1663 68
1665 83
1667 79
1669 77
1671 59
1673 Ирээгүй
1675 Ирээгүй
1677 97
1679 Ирээгүй
1681 Ирээгүй
1683 84
1685 84
1687 64
1689 Ирээгүй
1691 Ирээгүй
1693 65
1695 Ирээгүй
1697 68
1699 73
1701 Ирээгүй
1703 44
1705 67
1707 63
1709 82
1711 70
1713 Ирээгүй
1715 Ирээгүй
1717 66
1719 60
1721 63
1723 Ирээгүй
1725 73
1727 63
1729 57
1731 59
1733 85
1735 Ирээгүй
1737 49
1739 65
1741 78
1743 68
1745 Ирээгүй
1747 77
1749 Ирээгүй
1751 Ирээгүй
1753 53
1755 61
1757 59
1759 80
1761 41
1763 Ирээгүй
1765 63
1767 39
1769 46
1771 70
1773 Ирээгүй
1775 53
1777 65
1779 51
1781 44
1783 55
1785 46
1787 77
1789 48
1791 60
1793 59
1795 73
1797 69
1799 44
1801 Ирээгүй
1803 Ирээгүй
1805 80
1807 79
1809 Ирээгүй
1811 Ирээгүй
1813 61
1815 Ирээгүй
1817 81
1819 Ирээгүй
1900 58
1901 Ирээгүй
1902 82
1903 70
1904 41
1905 65
1906 36
1907 76
1908 76
1909 76
1910 69
1911 63
1912 51
1913 51
1914 62
1915 Ирээгүй
1916 57
1917 Ирээгүй
1918 50
1919 40
1920 Ирээгүй
1921 51
1922 23
1923 67
1924 Ирээгүй
1925 Ирээгүй
1926 Ирээгүй
1927 Ирээгүй
1928 64
1929 73
1930 54
1931 48