Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-09-11-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
2017-09-11-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Шалгалтын огноо
1 1001 УЧ88100780 Арьс гоо заслын эмч Тэнцсэн 71 9/11/2017
2 1002 АИ87071408 Арьс гоо заслын эмч Тэнцээгүй 67 9/11/2017
3 1102 УЗ89090418 Нүдний эмч Тэнцсэн 92 9/11/2017
4 1103 УМ89070116 Нүдний эмч Тэнцээгүй 65 9/11/2017
5 1501 ОЖ89092818 Чих хамар хоолойн эмч Ирээгүй   9/11/2017
6 1603 ЦБ63062511 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй   9/11/2017
7 1604 ЧТ74041103 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 91 9/11/2017
8 1605 ОЭ80040101 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 88 9/11/2017
9 1606 ШД81060803 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 82 9/11/2017
10 1607 АЭ87031803 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй   9/11/2017
11 1703 ПЙ88060170 Мэс заслын эмч Ирээгүй   9/11/2017
12 1704 ФА86121810 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 52 9/11/2017
13 1705 ОО73111777 Мэс заслын эмч Тэнцсэн 89 9/11/2017
14 1801 ВМ86011004 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч Ирээгүй   9/11/2017
15 1802 СК85082701 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч Тэнцээгүй 37 9/11/2017
16 2001 ИЮ83030570 Гэмтлийн эмч Тэнцээгүй 63 9/11/2017
17 2002 ИЭ82090171 Гэмтлийн эмч Тэнцээгүй 67 9/11/2017
18 2003 ЙЭ80072117 Гэмтлийн эмч Тэнцээгүй 61 9/11/2017
19 2101 УТ91032703 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцээгүй 56 9/11/2017
20 2102 ИЕ74070506 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцсэн 80 9/11/2017
21 2103 НЧ80032117 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцсэн 76 9/11/2017
22 2301 РВ85021508 Дотрын эмч Тэнцээгүй 60 9/11/2017
23 2302 ЧК77011469 Дотрын эмч Ирээгүй   9/11/2017
24 2303 ЗФ90091211 Дотрын эмч Тэнцээгүй 59 9/11/2017
25 2304 УМ90041711 Дотрын эмч Ирээгүй   9/11/2017
26 2305 АЖ85081407 Дотрын эмч Тэнцээгүй 59 9/11/2017
27 2306 ЧС86021266 Дотрын эмч Ирээгүй   9/11/2017
28 2307 ФБ88060609 Дотрын эмч Тэнцээгүй 59 9/11/2017
29 2308 КМ87041466 Дотрын эмч Тэнцээгүй 53 9/11/2017
30 2502 ЗИ86092408 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 65 9/11/2017
31 2503 ТЕ91060808 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 78 9/11/2017
32 2504 УШ93072521 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 79 9/11/2017
33 2505 УК89041400 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Ирээгүй   9/11/2017
34 2801 ХЗ86082966 Анатомын эмгэг судлалын эмч Ирээгүй   9/11/2017
35 3348 КД85092708 УАУ эмч Тэнцээгүй 50 9/11/2017
36 3349 СЮ89030400 УАУ эмч Тэнцээгүй 37 9/11/2017
37 3350 ШЗ63100701 УАУ эмч Тэнцээгүй 57 9/11/2017
38 3351 ФД88111306 УАУ эмч Ирээгүй   9/11/2017
39 3352 УХ89010829 УАУ эмч Тэнцээгүй 67 9/11/2017
40 3353 УХ88102541 УАУ эмч Тэнцээгүй 61 9/11/2017
41 3354 УХ89072248 УАУ эмч Тэнцээгүй 58 9/11/2017
42 3355 УП93041965 УАУ эмч Тэнцээгүй 39 9/11/2017
43 3356 СЖ88090600 УАУ эмч Тэнцээгүй 39 9/11/2017
44 3357 ХЗ85020704 УАУ эмч Тэнцсэн 80 9/11/2017
45 3358 ВЭ85051401 УАУ эмч Тэнцсэн 78 9/11/2017
46 3359 ПЮ88102208 УАУ эмч Тэнцээгүй 58 9/11/2017
47 3360 УП92061302 УАУ эмч Тэнцээгүй 55 9/11/2017
48 3361 ЧВ88021574 УАУ эмч Тэнцээгүй 61 9/11/2017
49 3362 МБ83072403 УАУ эмч Тэнцсэн 82 9/11/2017
50 3363 КБ83022705 УАУ эмч Тэнцсэн 70 9/11/2017
51 3364 УХ88041031 УАУ эмч Тэнцээгүй 34 9/11/2017
52 3365 ФД77042105 УАУ эмч Тэнцээгүй 53 9/11/2017
53 3366 ЕЭ88090371 УАУ эмч Тэнцээгүй 44 9/11/2017
54 3367 ЙР84021513 УАУ эмч Ирээгүй   9/11/2017
55 3731 ЧО85111583 Сувилагч Тэнцээгүй 58 9/11/2017
56 3732 МЮ99102008 Сувилагч Тэнцээгүй 49 9/11/2017
57 3733 МЮ96051621 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
58 3734 ХК64051200 Сувилагч Тэнцсэн 79 9/11/2017
59 3735 СЕ67101504 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
60 3736 ЙГ92043001 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
61 3737 ВМ90112000 Сувилагч Тэнцсэн 79 9/11/2017
62 3738 НФ85030305 Сувилагч Тэнцсэн 89 9/11/2017
63 3739 ЙР79060901 Сувилагч Тэнцсэн 70 9/11/2017
64 3740 АЮ91021905 Сувилагч Тэнцсэн 81 9/11/2017
65 3741 УП92102024 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
66 3742 УК90050879 Сувилагч Тэнцээгүй 45 9/11/2017
67 3743 ВИ88041502 Сувилагч Тэнцээгүй 55 9/11/2017
68 3744 УЮ88120702 Сувилагч Тэнцсэн 76 9/11/2017
69 3745 ВЗ91110501 Сувилагч Тэнцээгүй 55 9/11/2017
70 3746 ЕЭ69091068 Сувилагч Тэнцсэн 90 9/11/2017
71 3747 ЖЬ89102463 Сувилагч Тэнцээгүй 64 9/11/2017
72 3748 УК88120905 Сувилагч Тэнцээгүй 56 9/11/2017
73 3749 ТЯ62052108 Сувилагч Тэнцээгүй 29 9/11/2017
74 3750 ХН62092266 Сувилагч Тэнцээгүй 46 9/11/2017
75 3751 ЛЮ90021766 Сувилагч Тэнцээгүй 66 9/11/2017
76 3752 ИН81092008 Сувилагч Тэнцсэн 79 9/11/2017
77 3753 МБ88062403 Сувилагч Тэнцсэн 90 9/11/2017
78 3754 ЛЖ74050302 Сувилагч Тэнцээгүй 59 9/11/2017
79 3755 УШ91060231 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
80 3756 ШД71012507 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
81 3757 ЗК89012718 Сувилагч Тэнцээгүй 66 9/11/2017
82 3758 УШ72111906 Сувилагч Тэнцээгүй 55 9/11/2017
83 3759 ЖМ86061562 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
84 3760 ГЮ93013102 Сувилагч Тэнцээгүй 58 9/11/2017
85 3761 ДК89041414 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
86 3762 РГ90013024 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
87 3763 ВУ87111812 Сувилагч Тэнцээгүй 33 9/11/2017
88 3764 ВЮ93050504 Сувилагч Тэнцээгүй 57 9/11/2017
89 3765 ИЕ79031705 Сувилагч Тэнцээгүй 56 9/11/2017
90 3766 ПВ90120803 Сувилагч Тэнцсэн 84 9/11/2017
91 3767 УХ89032807 Сувилагч Тэнцээгүй 69 9/11/2017
92 3768 АЖ87101623 Сувилагч Тэнцсэн 76 9/11/2017
93 3769 УП89070665 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
94 3770 УП95042166 Сувилагч Тэнцээгүй 38 9/11/2017
95 3771 ЧВ83083103 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
96 3772 ЕЭ78082678 Сувилагч Тэнцээгүй 52 9/11/2017
97 3773 МА90111501 Сувилагч Тэнцээгүй 53 9/11/2017
98 3774 ЛА90072902 Сувилагч Тэнцээгүй 69 9/11/2017
99 3775 АЖ93072101 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
100 3776 СЖ72051408 Сувилагч Тэнцээгүй 52 9/11/2017
101 3777 МИ86042209 Сувилагч Тэнцээгүй 63 9/11/2017
102 3778 ЛЮ73120265 Сувилагч Тэнцээгүй 51 9/11/2017
103 3779 ГЮ67020463 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
104 3780 ИЙ81061305 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
105 3781 БЮ74052807 Сувилагч Тэнцээгүй 30 9/11/2017
106 3782 НТ85102809 Сувилагч Тэнцсэн 73 9/11/2017
107 3783 ИЭ85052566 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
108 3784 ИД67031701 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
109 3785 ЙТ86112200 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
110 3786 ЖЗ90021601 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
111 3787 ЙВ89091508 Сувилагч Тэнцсэн 83 9/11/2017
112 3788 ЛЮ88111981 Сувилагч Тэнцээгүй 54 9/11/2017
113 3789 РЭ88092500 Сувилагч Тэнцсэн 72 9/11/2017
114 3790 ГИ86110100 Сувилагч Тэнцсэн 82 9/11/2017
115 3791 ЕП82052200 Сувилагч Тэнцсэн 92 9/11/2017
116 3792 АХ93010301 Сувилагч Тэнцээгүй 50 9/11/2017
117 3793 ЧС72061707 Сувилагч Тэнцсэн 73 9/11/2017
118 3794 ЖМ89062362 Сувилагч Тэнцсэн 88 9/11/2017
119 3795 ГГ93120604 Сувилагч Тэнцээгүй 46 9/11/2017
120 3796 СЗ89110608 Сувилагч Тэнцээгүй 69 9/11/2017
121 3797 ПН80080403 Сувилагч Тэнцсэн 87 9/11/2017
122 3798 ИХ88112506 Сувилагч Тэнцсэн 88 9/11/2017
123 3799 ИА88112401 Сувилагч Тэнцсэн 88 9/11/2017
124 3800 ТЕ94110308 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
125 3801 ДЮ69110903 Сувилагч Тэнцээгүй 69 9/11/2017
126 3802 ЧТ74042364 Сувилагч Тэнцсэн 92 9/11/2017
127 3803 МО93042507 Сувилагч Тэнцсэн 75 9/11/2017
128 3804 НП88112272 Сувилагч Тэнцсэн 79 9/11/2017
129 3805 РП90060100 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
130 3806 ГЮ66021813 Сувилагч Тэнцээгүй 42 9/11/2017
131 3807 ЧГ81100265 Сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
132 3808 НД86081461 Сувилагч Тэнцээгүй 59 9/11/2017
133 4007 ТИ82022660 Эх баригч Тэнцээгүй 69 9/11/2017
134 4008 НТ87120808 Эх баригч Тэнцсэн 78 9/11/2017
135 4009 АН85111803 Эх баригч Тэнцсэн 75 9/11/2017
136 4010 ЖЯ71022402 Эх баригч Тэнцсэн 79 9/11/2017
137 4011 КЙ73061668 Эх баригч Тэнцсэн 80 9/11/2017
138 4248 ЧС82093021 Эм зүйч Ирээгүй   9/11/2017
139 4249 ФЖ90041128 Эм зүйч Ирээгүй   9/11/2017
140 4250 ВС71060625 Эм зүйч Тэнцсэн 86 9/11/2017
141 4251 ПЖ84031804 Эм зүйч Тэнцсэн 81 9/11/2017
142 4252 ЦГ68051806 Эм зүйч Тэнцээгүй 63 9/11/2017
143 4253 УХ89042200 Эм зүйч Тэнцээгүй 64 9/11/2017
144 4254 ДЭ67062909 Эм зүйч Тэнцээгүй 30 9/11/2017
145 4255 УД78071861 Эм зүйч Ирээгүй   9/11/2017
146 4256 ЙП66052505 Эм зүйч Ирээгүй   9/11/2017
147 4257 ЖЯ76061965 Эм зүйч Ирээгүй   9/11/2017
148 4258 КЮ89102769 Эм зүйч Ирээгүй   9/11/2017
149 4259 АД89071811 Эм зүйч Ирээгүй   9/11/2017
150 4260 ЦГ69022723 Эм зүйч Тэнцээгүй 52 9/11/2017
151 4261 АЮ89111163 Эм зүйч Ирээгүй   9/11/2017
152 4262 ДЮ57051704 Эм зүйч Ирээгүй   9/11/2017
153 4263 ВН84101126 Эм зүйч Тэнцээгүй 66 9/11/2017
154 4264 ЧЖ61051509 Эм зүйч Тэнцээгүй 35 9/11/2017
155 4265 АЭ89052381 Эм зүйч Тэнцсэн 88 9/11/2017
156 4266 ЧЕ76080666 Эм зүйч Тэнцсэн 85 9/11/2017
157 4267 ХМ84093008 Эм зүйч Тэнцсэн 88 9/11/2017
158 4268 ВЮ84042202 Эм зүйч Тэнцсэн 87 9/11/2017
159 4269 ЧД56040869 Эм зүйч Тэнцсэн 86 9/11/2017
160 4270 УЗ90021359 Эм зүйч Ирээгүй   9/11/2017
161 4271 УП89031180 Эм зүйч Ирээгүй   9/11/2017
162 4272 ГЮ88093064 Эм зүйч Тэнцээгүй 49 9/11/2017
163 4273 ИР90052106 Эм зүйч Ирээгүй   9/11/2017
164 4274 УК89061366 Эм зүйч Тэнцсэн 83 9/11/2017
165 4275 ЧЛ75012800 Эм зүйч Тэнцсэн 90 9/11/2017
166 4276 ИУ89070112 Эм зүйч Ирээгүй   9/11/2017
167 4277 МЮ90111864 Эм зүйч Тэнцээгүй 57 9/11/2017
168 4278 ДА76123109 Эм зүйч Ирээгүй   9/11/2017
169 4279 ЧП79020866 Эм зүйч Тэнцсэн 83 9/11/2017
170 4280 ЙЖ89090202 Эм зүйч Тэнцсэн 83 9/11/2017
171 4281 ЦГ66061608 Эм зүйч Тэнцээгүй 42 9/11/2017
172 4282 УЗ89110143 Эм зүйч Тэнцсэн 72 9/11/2017
173 4283 ЛД89091101 Эм зүйч Ирээгүй   9/11/2017
174 4284 ОП88121500 Эм зүйч Тэнцсэн 88 9/11/2017
175 4285 ШЗ87041800 Эм зүйч Тэнцээгүй 61 9/11/2017
176 4286 РС83053107 Эм зүйч Тэнцээгүй 49 9/11/2017
177 4422 ДЮ91011107 Эм найруулагч Тэнцээгүй 64 9/11/2017
178 4423 НС91082508 Эм найруулагч Ирээгүй   9/11/2017
179 4424 ЖЭ90042961 Эм найруулагч Тэнцээгүй 45 9/11/2017
180 4425 МЬ81012104 Эм найруулагч Тэнцсэн 72 9/11/2017
181 4426 ДЮ87030306 Эм найруулагч Тэнцээгүй 59 9/11/2017
182 4427 ЦЕ68090804 Эм найруулагч Ирээгүй   9/11/2017
183 4428 НФ87042601 Эм найруулагч Ирээгүй   9/11/2017
184 4429 ЙН91120804 Эм найруулагч Ирээгүй   9/11/2017
185 4430 ЦГ70073022 Эм найруулагч Тэнцсэн 79 9/11/2017
186 4431 ВГ87122908 Эм найруулагч Тэнцээгүй 45 9/11/2017
187 4432 МЭ88081001 Эм найруулагч Тэнцсэн 74 9/11/2017
188 4433 ВИ73021318 Эм найруулагч Тэнцсэн 74 9/11/2017
189 4434 ВС73011801 Эм найруулагч Тэнцсэн 71 9/11/2017
190 4435 ХН72051000 Эм найруулагч Тэнцээгүй 44 9/11/2017
191 4436 ХГ84032309 Эм найруулагч Ирээгүй   9/11/2017
192 4437 ЗА67121003 Эм найруулагч Ирээгүй   9/11/2017
193 4438 ЧК85050862 Эм найруулагч Ирээгүй   9/11/2017
194 4439 НМ85080508 Эм найруулагч Ирээгүй   9/11/2017
195 4440 УС82051320 Эм найруулагч Ирээгүй   9/11/2017
196 4441 ШУ90012400 Эм найруулагч Ирээгүй   9/11/2017
197 4442 ЦЗ80122468 Эм найруулагч Ирээгүй   9/11/2017
198 4443 ПБ90010767 Эм найруулагч Тэнцсэн 70 9/11/2017
199 4444 УХ92042424 Эм найруулагч Тэнцээгүй 29 9/11/2017
200 4445 ЛЕ82072206 Эм найруулагч Тэнцсэн 70 9/11/2017
201 4446 НН92010307 Эм найруулагч Тэнцээгүй 36 9/11/2017
202 4447 ЕЭ78061960 Эм найруулагч Тэнцээгүй 68 9/11/2017
203 4448 ХЛ67062121 Эм найруулагч Ирээгүй   9/11/2017
204 4449 ХН84091462 Эм найруулагч Тэнцээгүй 36 9/11/2017
205 4450 ДБ84051808 Эм найруулагч Тэнцээгүй 60 9/11/2017
206 4451 ОЮ82050362 Эм найруулагч Тэнцээгүй 67 9/11/2017
207 4452 ХБ59020905 Эм найруулагч Ирээгүй   9/11/2017
208 4453 ЧС73062905 Эм найруулагч Тэнцсэн 81 9/11/2017
209 4454 ОЮ90010714 Эм найруулагч Тэнцээгүй 35 9/11/2017
210 4455 ДЗ89090121 Эм найруулагч Тэнцсэн 84 9/11/2017
211 4456 ЗЮ87032961 Эм найруулагч Тэнцээгүй 53 9/11/2017
212 4457 УШ91082321 Эм найруулагч Тэнцээгүй 61 9/11/2017
213 4458 НЫ91082604 Эм найруулагч Тэнцсэн 73 9/11/2017
214 4459 НЮ86090566 Эм найруулагч Ирээгүй   9/11/2017
215 4460 АЮ98022103 Эм найруулагч Тэнцсэн 83 9/11/2017
216 4461 ЗП92061100 Эм найруулагч Тэнцсэн 83 9/11/2017
217 4462 ПД90060160 Эм найруулагч Тэнцсэн 76 9/11/2017
218 4463 СФ87091402 Эм найруулагч Тэнцээгүй 65 9/11/2017
219 4464 ФВ76083002 Эм найруулагч Тэнцээгүй 38 9/11/2017
220 4465 МЛ85091802 Эм найруулагч Тэнцээгүй 21 9/11/2017
221 4658 РЕ87081960 Бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
222 4659 АЮ91021928 Бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
223 4660 БВ88101301 Бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
224 4661 ВЮ91080203 Бага эмч Тэнцээгүй 49 9/11/2017
225 4662 РЭ91060629 Бага эмч Тэнцээгүй 64 9/11/2017
226 4663 ФД56110907 Бага эмч Тэнцээгүй 12 9/11/2017
227 4664 ПН86111108 Бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
228 4665 ЙМ72050802 Бага эмч Тэнцээгүй 48 9/11/2017
229 4666 ОД72090201 Бага эмч Тэнцээгүй 52 9/11/2017
230 4667 ДО89101809 Бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
231 4668 ДБ73011701 Бага эмч Тэнцээгүй 49 9/11/2017
232 4669 ОЙ91010902 Бага эмч Тэнцээгүй 52 9/11/2017
233 4670 ЛБ90012805 Бага эмч Тэнцсэн 78 9/11/2017
234 4671 ЧМ76010201 Бага эмч Тэнцээгүй 57 9/11/2017
235 4672 МЗ88020867 Бага эмч Тэнцээгүй 51 9/11/2017
236 4673 ПВ92010703 Бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
237 4674 ПЭ89041243 Бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
238 4675 ДИ67012206 Бага эмч Тэнцсэн 77 9/11/2017
239 4676 ТГ85031103 Бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
240 4677 УШ91042202 Бага эмч Тэнцээгүй 55 9/11/2017
241 4678 МЗ91081821 Бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
242 4679 ЙЮ89082928 Бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
243 4680 БК89082468 Бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
244 4681 ХД72061265 Бага эмч Тэнцээгүй 58 9/11/2017
245 4682 МБ82100202 Бага эмч Тэнцээгүй 52 9/11/2017
246 4683 ЧТ73030365 Бага эмч Тэнцсэн 83 9/11/2017
247 4684 ГВ74050129 Бага эмч Тэнцсэн 78 9/11/2017
248 4685 МТ91092000 Бага эмч Тэнцээгүй 63 9/11/2017
249 4686 ИО89073106 Бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
250 4687 УК69022103 Бага эмч Тэнцсэн 81 9/11/2017
251 4688 ТЗ75042566 Бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
252 4689 ХЖ84111965 Бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
253 4690 УУ90081342 Бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
254 4691 СТ69090801 Бага эмч Тэнцээгүй 59 9/11/2017
255 4692 ОЮ87091805 Бага эмч Тэнцээгүй 62 9/11/2017
256 4693 ЦГ71012402 Бага эмч Тэнцээгүй 52 9/11/2017
257 4694 БК91040707 Бага эмч Тэнцээгүй 56 9/11/2017
258 4695 РЗ89020100 Бага эмч Тэнцсэн 71 9/11/2017
259 4696 МЖ92051414 Бага эмч Тэнцсэн 75 9/11/2017
260 4703 ВЮ79121267 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Тэнцээгүй 68 9/11/2017
261 4704 УЗ96081508 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
262 4705 МЮ78042502 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Тэнцсэн 74 9/11/2017
263 4706 ДЕ74122515 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Ирээгүй   9/11/2017
264 4807 ФЖ97081803 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч Ирээгүй   9/11/2017
265 5372 НО88091363 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцсэн 75 9/11/2017
266 5387 МХ96091104 Бага эмч Тэнцсэн 73 9/11/2017
267 7016 ЖЯ90111562 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 58 9/11/2017
268 7017 УП90050802 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
269 7018 БЮ91040351 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 85 9/11/2017
270 7019 ХГ82111204 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 62 9/11/2017
271 7020 ЧБ88032706 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
272 7021 СЕ77052007 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
273 7022 ДЛ91082701 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 53 9/11/2017
274 7023 ПЮ82101703 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
275 7024 ХЙ87081866 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 79 9/11/2017
276 7025 РЖ90061703 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 83 9/11/2017
277 7026 ЖЬ87093060 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
278 7027 ЧО74041874 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 83 9/11/2017
279 7028 УК90011787 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71 9/11/2017
280 7029 УХ87032128 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 88 9/11/2017
281 7030 ЧЕ86011707 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 65 9/11/2017
282 7031 НО76103183 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 76 9/11/2017
283 7032 ЖЯ91120424 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 65 9/11/2017
284 7033 ЗЗ84030608 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
285 7034 ЖВ85072404 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 84 9/11/2017
286 7035 ЙЮ90042105 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
287 7036 УХ90031841 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
288 7037 УМ89040234 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 41 9/11/2017
289 7038 РЮ89102108 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
290 7039 РЮ83041461 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 51 9/11/2017
291 7040 ХБ85103111 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 85 9/11/2017
292 7041 КК92012609 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74 9/11/2017
293 7042 СТ78010523 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 85 9/11/2017
294 7043 ЗЮ77011300 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
295 7044 ЧД80091864 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 73 9/11/2017
296 7045 ДЕ90110103 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 85 9/11/2017
297 7046 АМ91081317 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 78 9/11/2017
298 7047 УИ89020336 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
299 7048 УХ89032540 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 39 9/11/2017
300 7049 ЧЛ83112207 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72 9/11/2017
301 7050 ЧМ80110801 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
302 7051 ТД87061019 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
303 7052 ГЮ89012365 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
304 7053 ОК84100845 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
305 7054 ДЙ89050209 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
306 7055 ЖЯ90032771 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74 9/11/2017
307 7056 ЧА79040266 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 81 9/11/2017
308 7057 ХН85072569 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
309 7058 ХБ87122307 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70 9/11/2017
310 7059 ЦГ58122668 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 47 9/11/2017
311 7060 УК90091305 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
312 7061 АО87112618 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
313 7062 ЗИ82080710 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 44 9/11/2017
314 7063 КЮ92041809 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
315 7064 ПЛ93092303 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
316 7065 КД93050900 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
317 7066 ПМ93082105 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
318 7067 ВЮ85022009 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 88 9/11/2017
319 7068 НШ92012202 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 84 9/11/2017
320 7069 КИ73020701 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
321 7070 УУ91061320 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72 9/11/2017
322 7071 ЖЮ87082507 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 69 9/11/2017
323 7072 РК85042409 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71 9/11/2017
324 7073 ЦД88042791 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 48 9/11/2017
325 7074 ЖЮ85031371 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 60 9/11/2017
326 7075 УК93011801 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 80 9/11/2017
327 7076 ИХ90061019 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 25 9/11/2017
328 7077 ЖЯ91040319 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 60 9/11/2017
329 7078 УУ91072303 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
330 7079 УП90082800 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
331 7080 МИ90072219 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 54 9/11/2017
332 7081 ПЭ89041981 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74 9/11/2017
333 7082 ЦЖ87101573 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 48 9/11/2017
334 7083 ХВ64111903 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
335 7084 НЧ91011017 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 73 9/11/2017
336 7085 УЙ91103174 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 25 9/11/2017
337 7086 ТЯ85051527 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70 9/11/2017
338 7087 УК92021169 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
339 7088 ЧЙ77101503 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 83 9/11/2017
340 7089 ДЮ85081301 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
341 7090 РН89052467 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 40 9/11/2017
342 7091 ПЮ93062676 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
343 7092 ДЮ84110409 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
344 7093 УК92010744 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 88 9/11/2017
345 7094 ЛБ79031613 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/11/2017
346 9001 УК89031085 Бага эмч Тэнцсэн 80 9/11/2017
347 9002 РК77122008 Бага эмч Тэнцсэн 73 9/11/2017
348 9003 МЮ96051621 Бага эмч Тэнцээгүй 41 9/11/2017
349 9003 ЖЕ90122272 Эмч Тэнцсэн 78 9/11/2017
350 9004 УП96031445 Эмч Тэнцээгүй 46 9/11/2017
351 9007 ЦГ69061565 Эм зүйч Тэнцээгүй 67 9/11/2017
352 9008 ЦК69022717 Эмч Тэнцээгүй 30 9/11/2017
353 9008 ФМ80021435 Эмч Тэнцсэн 83 9/11/2017
354 9101 ФД84091734 Шүүхийн анагаах ухаан Ирээгүй   9/11/2017