Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017 оны 9 дүгээр сарын 4-7-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн ца
2017 оны 9 дүгээр сарын 4-7-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын нэгдсэн дүн
Код Регистр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Шалгалтын огноо
1 1101 УЦ91122207 Нүдний эмч Ирээгүй   9/4/2017
2 1301 ЧМ86123066 Хавдар судлалын эмч Ирээгүй   9/4/2017
3 1601 МС74012804 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй   9/4/2017
4 1602 ВЮ73013062 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 90 9/4/2017
5 1701 ФА71052870 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 63 9/4/2017
6 2104 СЕ86041215 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцээгүй 50 9/7/2017
7 2104 ЦЗ83100661 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцээгүй 60 9/7/2017
8 2501 ПЮ91092408 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 74 9/4/2017
9 2506 ФА47081507 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 57 9/7/2017
10 3009 УХ89062023 Насс Тэнцээгүй 67 9/4/2017
11 3010 АГ86082809 Насс Ирээгүй   9/4/2017
12 3045 ХК87092807 Насс Тэнцээгүй 66 9/7/2017
13 3333 РЭ72050702 УАУ эмч Ирээгүй   9/4/2017
14 3334 ТГ87082572 УАУ эмч Ирээгүй   9/4/2017
15 3335 ОО81080469 УАУ эмч Ирээгүй   9/4/2017
16 3336 ИТ87122922 УАУ эмч Тэнцээгүй 67 9/4/2017
17 3337 МЕ88122804 УАУ эмч Тэнцсэн 87 9/4/2017
18 3338 ЕВ84042502 УАУ эмч Тэнцээгүй 58 9/4/2017
19 3347 СР87012606 УАУ эмч Ирээгүй   9/4/2017
20 3368 РЭ72050701 УАУ эмч Тэнцээгүй 53 9/7/2017
21 3701 ТК94042606 Сувилагч Ирээгүй   9/4/2017
22 3702 ДН89120208 Сувилагч Тэнцээгүй 57 9/4/2017
23 3703 ГГ86021101 Сувилагч Тэнцээгүй 57 9/4/2017
24 3704 ХК85061407 Сувилагч Ирээгүй   9/4/2017
25 3705 ПИ90011001 Сувилагч Тэнцээгүй 67 9/4/2017
26 3706 УШ91022305 Сувилагч Тэнцээгүй 61 9/4/2017
27 3707 ХД69120303 Сувилагч Тэнцээгүй 57 9/4/2017
28 3708 ТГ89031105 Сувилагч Ирээгүй   9/4/2017
29 3709 ЧО68062801 Сувилагч Тэнцээгүй 43 9/4/2017
30 3710 РП76031801 Сувилагч Тэнцээгүй 0 9/4/2017
31 3711 НА93092400 Сувилагч Ирээгүй   9/4/2017
32 3712 ЙВ90041205 Сувилагч Тэнцээгүй 46 9/4/2017
33 3713 КЮ86071165 Сувилагч Ирээгүй   9/4/2017
34 3714 УП93033143 Сувилагч Ирээгүй   9/4/2017
35 3715 ОЭ86111808 Сувилагч Тэнцээгүй 62 9/4/2017
36 3716 УМ89042007 Сувилагч Ирээгүй   9/4/2017
37 3717 ЙВ90100603 Сувилагч Тэнцээгүй 47 9/4/2017
38 3718 ББ95010309 Сувилагч Ирээгүй   9/4/2017
39 3719 ЦВ75061262 Сувилагч Тэнцсэн 70 9/4/2017
40 3720 УВ89080127 Сувилагч Тэнцээгүй 45 9/4/2017
41 3721 ДА92032801 Сувилагч Ирээгүй   9/4/2017
42 3722 ЙЮ89031861 Сувилагч Тэнцээгүй 55 9/4/2017
43 3730 АВ88072701 Сувилагч Тэнцээгүй 52 9/4/2017
44 3809 ЕЭ69030767 Сувилагч Тэнцээгүй 51 9/7/2017
45 3809 МБ87042825 Сувилагч Тэнцсэн 79 9/7/2017
46 3809 РП76031801 Сувилагч Тэнцээгүй 46 9/4/2017
47 3809 СШ82070504 Сувилагч Тэнцээгүй 65 9/7/2017
48 3810 МК92052504 Сувилагч Тэнцээгүй 55 9/7/2017
49 3811 ФМ81120542 Сувилагч Тэнцсэн 85 9/7/2017
50 4001 ОБ88050101 Эх баригч Тэнцээгүй 49 9/4/2017
51 4002 ОС91021121 Эх баригч Ирээгүй   9/4/2017
52 4003 ВВ90031008 Эх баригч Тэнцсэн 86 9/4/2017
53 4004 ТИ88041008 Эх баригч Ирээгүй   9/4/2017
54 4012 СЭ85052166 Эх баригч Тэнцээгүй 36 9/7/2017
55 4013 СЕ91120307 Эх баригч Тэнцээгүй 36 9/7/2017
56 4239 УМ88091649 Эм зүйч Тэнцээгүй 40 9/4/2017
57 4240 ВЭ75051767 Эм зүйч Ирээгүй   9/4/2017
58 4241 АС89013001 Эм зүйч Тэнцээгүй 48 9/4/2017
59 4242 ДМ89083001 Эм зүйч Ирээгүй   9/4/2017
60 4243 АЯ89012801 Эм зүйч Ирээгүй   9/4/2017
61 4287 ОД76112515 Эм зүйч Тэнцсэн 82 9/7/2017
62 4408 ОЕ66120921 Эм найруулагч Ирээгүй   9/4/2017
63 4409 СК88110308 Эм найруулагч Тэнцээгүй 68 9/4/2017
64 4410 ЗЮ88111729 Эм найруулагч Тэнцсэн 84 9/4/2017
65 4411 МЗ88121861 Эм найруулагч Тэнцээгүй 48 9/4/2017
66 4412 МК74061807 Эм найруулагч Ирээгүй   9/4/2017
67 4413 ПЮ68103060 Эм найруулагч Ирээгүй   9/4/2017
68 4414 АЯ88072400 Эм найруулагч Тэнцээгүй 58 9/4/2017
69 4415 КЛ91020901 Эм найруулагч Ирээгүй   9/4/2017
70 4416 ЗП91012905 Эм найруулагч Тэнцээгүй 55 9/4/2017
71 4466 СТ84120815 Эм найруулагч Тэнцээгүй 34 9/7/2017
72 4467 ЕД70051668 Эм найруулагч Тэнцээгүй 34 9/7/2017
73 4468 СТ90082406 Эм найруулагч Тэнцээгүй 34 9/7/2017
74 4653 ЕЦ90060265 Бага эмч Ирээгүй   9/4/2017
75 4654 ЖК89051512 Бага эмч Ирээгүй   9/4/2017
76 4697 СЕ91012715 Бага эмч Тэнцээгүй 42 9/7/2017
77 4697 СТ69090809 Бага эмч Тэнцээгүй 62 9/7/2017
78 4702 МЙ94061802 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Ирээгүй   9/4/2017
79 5585 УП90082801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 94 9/7/2017
80 6984 АА89123141 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/4/2017
81 6985 ТГ91060606 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 55 9/4/2017
82 6986 РЭ91092604 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 62 9/4/2017
83 6987 УА92022511 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 54 9/4/2017
84 6988 КН91080201 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 58 9/4/2017
85 6989 ЙУ90072307 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/4/2017
86 6990 УД91080900 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 60 9/4/2017
87 6991 УП92020671 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 54 9/4/2017
88 6992 ЖЯ88061315 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/4/2017
89 6993 СЩ92082039 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 32 9/4/2017
90 6994 ЙУ91031704 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/4/2017
91 6995 ДЁ83022020 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/4/2017
92 6996 ЧН86052203 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 59 9/4/2017
93 6997 СЛ91093002 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 39 9/4/2017
94 6998 ШЖ84082415 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/4/2017
95 6999 ИМ87122509 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/4/2017
96 7000 ТЯ87090107 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 56 9/4/2017
97 7001 УК92121843 Уламжлалт анагаахын их эмч Ирээгүй   9/4/2017
98 7002 ОЭ91030834 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 57 9/4/2017
99 7003 ЧН86061020 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 50 9/4/2017
100 7004 ПЮ90040401 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 61 9/4/2017
101 7006 СР91042601 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/4/2017
102 7015 ИЮ87011803 Ерөнхий эмч Ирээгүй   9/4/2017
103 7095 ГЮ82091201 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 48 9/7/2017
104 8103 ОК91092803 Уламжлалт анагаахын бага эмч Тэнцээгүй 44 9/7/2017
105 9101 ФД84091734 Эмч Тэнцээгүй 53 9/4/2017