Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-09-06-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
2017-09-06-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Шалгалтын огноо
1 3012 ГГ82121807 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   9/6/2017
2 3013 РД89021912 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 54 9/6/2017
3 3014 ЦВ85013062 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   9/6/2017
4 3015 УУ88083108 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   9/6/2017
5 3016 ЧЕ81070666 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 63 9/6/2017
6 3017 МХ87072400 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 61 9/6/2017
7 3018 ЦЗ77041306 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 86 9/6/2017
8 3019 УХ92120533 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 55 9/6/2017
9 3020 РЮ90010964 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 61 9/6/2017
10 3021 ЦВ82081908 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 58 9/6/2017
11 3022 ТЕ90051365 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 58 9/6/2017
12 3023 ЧЗ86121617 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   9/6/2017
13 3024 ИГ90020201 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   9/6/2017
14 3025 НЮ83032202 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   9/6/2017
15 3026 СЭ89011787 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 71 9/6/2017
16 3027 СЭ62022386 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 72 9/6/2017
17 3028 УУ89091276 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 74 9/6/2017
18 3029 СЭ86031704 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   9/6/2017
19 3030 БЭ82081434 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 71 9/6/2017
20 3031 ЛЕ80102502 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 62 9/6/2017
21 3032 ЙЮ76032629 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 57 9/6/2017
22 3033 ВЮ75110503 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 62 9/6/2017
23 3034 РЙ89031908 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 69 9/6/2017
24 3035 СЭ88101106 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   9/6/2017
25 3036 ХА77011063 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   9/6/2017
26 3037 ГЮ90021227 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 70 9/6/2017
27 3038 АИ89103024 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   9/6/2017
28 3039 ЗП74022802 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 39 9/6/2017
29 3040 ИЭ71071109 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 60 9/6/2017
30 3041 УХ91100421 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 60 9/6/2017
31 3042 ШУ88082181 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 46 9/6/2017
32 3043 КЖ76072507 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 67 9/6/2017
33 3044 ИД87120205 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 69 9/6/2017
34 5359 ЙР82082566 Сувилагч Тэнцээгүй 58 9/6/2017
35 5360 ПЕ93010701 Сувилагч Тэнцээгүй 52 9/6/2017
36 5361 МО86051907 Сувилагч Тэнцсэн 80 9/6/2017
37 5362 НЭ90062721 Сувилагч Ирээгүй   9/6/2017
38 5363 ВД94020907 Сувилагч Ирээгүй   9/6/2017
39 5364 АЮ90121166 Сувилагч Ирээгүй   9/6/2017
40 5365 ВР93040205 Сувилагч Ирээгүй   9/6/2017
41 5366 ОО85092561 Сувилагч Ирээгүй   9/6/2017
42 5367 АР96071801 Сувилагч Тэнцээгүй 37 9/6/2017
43 5368 ЙГ96123005 Сувилагч Ирээгүй   9/6/2017
44 5369 ОВ94040704 Сувилагч Тэнцээгүй 67 9/6/2017
45 5370 АМ94072308 Сувилагч Тэнцсэн 72 9/6/2017
46 5371 ИВ94080505 Сувилагч Тэнцсэн 76 9/6/2017
47 5372 НО88091363 Сувилагч Ирээгүй   9/6/2017
48 5373 ЖЛ94030504 Сувилагч Ирээгүй   9/6/2017
49 5374 РЗ92022405 Сувилагч Тэнцээгүй 52 9/6/2017
50 5375 ГИ91011207 Сувилагч Тэнцсэн 72 9/6/2017
51 5376 ЛГ96040509 Сувилагч Тэнцээгүй 69 9/6/2017
52 5377 ВМ94091918 Сувилагч Ирээгүй   9/6/2017
53 5378 ВЕ96070304 Сувилагч Тэнцсэн 71 9/6/2017
54 5379 УЗ89072901 Сувилагч Тэнцээгүй 64 9/6/2017
55 5380 АИ92011703 Сувилагч Тэнцээгүй 56 9/6/2017
56 5381 ЙВ91030604 Сувилагч Тэнцээгүй 53 9/6/2017
57 5382 АР96072001 Сувилагч Тэнцээгүй 45 9/6/2017
58 5383 ЙС92021407 Сувилагч Ирээгүй   9/6/2017
59 5384 ЖЯ91062001 Сувилагч Ирээгүй   9/6/2017
60 5385 СФ96081307 Сувилагч Тэнцсэн 81 9/6/2017
61 5386 ОР95022806 Сувилагч Тэнцээгүй 62 9/6/2017
62 5387 МХ96091104 Сувилагч Ирээгүй   9/6/2017
63 5388 БЕ89062109 Сувилагч Тэнцээгүй 56 9/6/2017
64 5389 УП94082426 Сувилагч Тэнцээгүй 69 9/6/2017
65 5390 ЕЭ80072967 Сувилагч Тэнцсэн 72 9/6/2017
66 5510 ФМ90050268 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 61 9/6/2017
67 5511 РД93090404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 72 9/6/2017
68 5512 ПЮ93081101 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 41 9/6/2017
69 5513 УИ93111581 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 60 9/6/2017
70 5514 ЛБ93092311 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 69 9/6/2017
71 5515 МЗ94052725 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 54 9/6/2017
72 5516 УШ95041446 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 79 9/6/2017
73 5517 УЗ92061832 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 36 9/6/2017
74 5518 УП94081601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 73 9/6/2017
75 5519 УШ92020362 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 61 9/6/2017
76 5520 УП94111657 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 51 9/6/2017
77 5521 ЛЮ92081303 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017
78 5522 УХ91040286 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 65 9/6/2017
79 5523 УК93071644 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 64 9/6/2017
80 5524 УП92100826 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017
81 5525 ВЮ93083118 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017
82 5526 УП94020455 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 46 9/6/2017
83 5527 УП92031211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 70 9/6/2017
84 5528 ЛЮ93081600 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 74 9/6/2017
85 5529 ХА83012668 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 74 9/6/2017
86 5530 УК93121011 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017
87 5531 УК94110741 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 56 9/6/2017
88 5532 МЛ89062711 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 82 9/6/2017
89 5533 УХ91052079 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 66 9/6/2017
90 5534 ТА91012144 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 62 9/6/2017
91 5535 РЕ92032601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 66 9/6/2017
92 5536 УД93071503 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 74 9/6/2017
93 5537 УП94070604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 70 9/6/2017
94 5538 УП94062039 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 76 9/6/2017
95 5539 УП92030970 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 81 9/6/2017
96 5540 АИ92081311 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 78 9/6/2017
97 5541 УЧ89090909 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017
98 5542 ЛЮ89030565 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017
99 5543 УД94090112 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017
100 5544 ЛЮ91062603 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 68 9/6/2017
101 5545 НЭ91062311 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 51 9/6/2017
102 5546 УХ92120225 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017
103 5547 ИМ89080608 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 67 9/6/2017
104 5548 ФД90011631 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 35 9/6/2017
105 5549 ЕО96050606 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 36 9/6/2017
106 5550 ИУ95070719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017
107 5551 ТЗ87112061 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 56 9/6/2017
108 5552 КБ92052501 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 73 9/6/2017
109 5553 УШ91112908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 49 9/6/2017
110 5554 РЭ91060800 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 64 9/6/2017
111 5555 ЕВ93081103 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 66 9/6/2017
112 5556 ШЖ85051102 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 60 9/6/2017
113 5557 ГЕ91030903 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017
114 5558 ДГ93061909 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 69 9/6/2017
115 5559 УХ90020604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 47 9/6/2017
116 5560 УШ93110828 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017
117 5561 УП93050627 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 75 9/6/2017
118 5562 ФА93042114 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 80 9/6/2017
119 5563 УХ92051001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 55 9/6/2017
120 5564 ПЗ92102308 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 42 9/6/2017
121 5565 УИ94102633 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 55 9/6/2017
122 5566 НЗ93013110 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017
123 5567 БЮ86022703 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017
124 5568 ИЮ91051827 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 63 9/6/2017
125 5569 УЗ93110612 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 79 9/6/2017
126 5570 УХ90112804 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 69 9/6/2017
127 5571 ЙЛ83081507 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 70 9/6/2017
128 5572 ЧС85060203 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 76 9/6/2017
129 5573 УУ90041372 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 77 9/6/2017
130 5574 УУ89122747 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 72 9/6/2017
131 5575 МБ90060323 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017
132 5576 УШ93101721 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 59 9/6/2017
133 5577 НЭ93072628 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 69 9/6/2017
134 5578 ДК84121419 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 48 9/6/2017
135 5579 УП94081721 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 72 9/6/2017
136 5580 ПЕ93111522 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 72 9/6/2017
137 5581 УШ94100102 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017
138 5582 ДЖ92031902 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 46 9/6/2017
139 5583 УХ92052136 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 41 9/6/2017
140 5584 УМ95070404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 64 9/6/2017
141 7006 РЕ94042411 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 72 9/6/2017
142 7007 УХ92092563 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 81 9/6/2017
143 7008 РЭ95070508 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 61 9/6/2017
144 7009 ЙП92082304 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 84 9/6/2017
145 7010 НФ93052008 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 37 9/6/2017
146 7011 ОЕ93091311 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 73 9/6/2017
147 7012 ЙО93092206 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 87 9/6/2017
148 7013 УП93091984 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 73 9/6/2017
149 7014 НЮ84010265 Уламжлалт анагаахын их эмч Ирээгүй   9/6/2017
150 7015 РМ94032813 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 61 9/6/2017
151 7016 УШ94031818 Уламжлалт анагаахын их эмч Ирээгүй   9/6/2017
152 7502 УМ90101206 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 41 9/6/2017
153 7503 ЧМ87092210 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 56 9/6/2017
154 7504 УУ91071642 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 79 9/6/2017
155 8002 БИ90042011 Бага эмч Тэнцээгүй 33 9/6/2017
156 8003 ЙР92051103 Бага эмч Тэнцээгүй 45 9/6/2017
157 8004 ГД93051709 Бага эмч Ирээгүй   9/6/2017
158 8005 МХ93102301 Бага эмч Тэнцээгүй 34 9/6/2017
159 8006 УЮ94120608 Бага эмч Тэнцээгүй 57 9/6/2017
160 8007 УП96081007 Бага эмч Тэнцээгүй 53 9/6/2017
161 8008 МА94121908 Бага эмч Тэнцээгүй 20 9/6/2017
162 8009 ЙТ97081116 Бага эмч Тэнцээгүй 57 9/6/2017
163 8010 ЙМ96061302 Бага эмч Тэнцээгүй 61 9/6/2017
164 8011 ВГ19950908 Бага эмч Ирээгүй   9/6/2017
165 8202 ВЮ92052408 Уламжлалт анагаахын сувилагч Ирээгүй   9/6/2017
166 8203 АН97121301 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцсэн 74 9/6/2017
167 8204 ИБ93112229 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцээгүй 53 9/6/2017
168 8205 ПБ91072710 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцээгүй 38 9/6/2017
169 8305 МЕ93040404 Эм зүйч Тэнцээгүй 65 9/6/2017
170 8306 СЮ92111504 Эм зүйч Тэнцээгүй 35 9/6/2017
171 8307 ИО94030304 Эм зүйч Ирээгүй   9/6/2017
172 8308 ФА95071741 Эм зүйч Тэнцээгүй 51 9/6/2017
173 8309 ТА92033107 Эм зүйч Тэнцээгүй 59 9/6/2017
174 8310 НК94112401 Эм зүйч Тэнцсэн 70 9/6/2017
175 8311 ИЮ93012308 Эм зүйч Тэнцсэн 70 9/6/2017
176 8312 ХЛ86013104 Эм зүйч Ирээгүй   9/6/2017
177 8313 ПЮ95010918 Эм зүйч Ирээгүй   9/6/2017
178 8314 ДН92043002 Эм зүйч Тэнцээгүй 64 9/6/2017
179 8315 ВЮ95051127 Эм зүйч Тэнцсэн 74 9/6/2017
180 8603 РУ95112806 Эм найруулагч Тэнцсэн 73 9/6/2017
181 8604 ЗБ93062905 Эм найруулагч Тэнцээгүй 50 9/6/2017
182 8605 ДР80120900 Эм найруулагч Тэнцээгүй 66 9/6/2017
183 8606 ВЮ98011802 Эм найруулагч Ирээгүй   9/6/2017
184 8811 ЛА94083004 Эх баригч Тэнцээгүй 34 9/6/2017
185 8812 АЙ91122716 Эх баригч Тэнцсэн 76 9/6/2017
186 8813 ЙЗ93111808 Эх баригч Ирээгүй   9/6/2017
187 8814 РС93120614 Эх баригч Тэнцээгүй 69 9/6/2017
188 8815 СЖ91082401 Эх баригч Тэнцээгүй 60 9/6/2017
189 8816 КН96010206 Эх баригч Тэнцсэн 73 9/6/2017
190 8817 ИЮ94071702 Эх баригч Тэнцсэн 72 9/6/2017
191 9901 УД92021803 Хүүхдийн их эмч Ирээгүй   9/6/2017