Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-08-11-ний зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Шалгалтын огноо
1 3030 ФА82070918 Насс Тэнцсэн 70 8/11/2017
2 3330 РД88111306 УАУ эмч Тэнцээгүй 31 8/11/2017
3 3649 НО88091363 Сувилагч Тэнцээгүй 51 8/11/2017
4 3652 ИД67031701 Сувилагч Тэнцээгүй 63 8/11/2017
5 5305 ТЕ92070202 Сувилагч Тэнцсэн 86 8/11/2017
6 5306 ЗВ94071903 Сувилагч Тэнцсэн 82 8/11/2017
7 5307 ТА96072122 Сувилагч Ирээгүй   8/11/2017
8 5308 НИ96052105 Сувилагч Тэнцсэн 86 8/11/2017
9 5309 ТА94052309 Сувилагч Ирээгүй   8/11/2017
10 5310 ОО85092561 Сувилагч Тэнцээгүй 60 8/11/2017
11 5311 АМ19950920 Сувилагч Тэнцээгүй 32 8/11/2017
12 5312 ВА95013107 Сувилагч Тэнцсэн 90 8/11/2017
13 5313 УХ93032046 Сувилагч Тэнцсэн 77 8/11/2017
14 5314 ГГ93120604 Сувилагч Тэнцээгүй 44 8/11/2017
15 5315 ИХ94052803 Сувилагч Ирээгүй   8/11/2017
16 5316 ЖЛ94030504 Сувилагч Ирээгүй   8/11/2017
17 5317 НЭ91101105 Сувилагч Тэнцсэн 78 8/11/2017
18 5318 СР94062406 Сувилагч Тэнцсэн 75 8/11/2017
19 5319 ЙП91072700 Сувилагч Тэнцсэн 85 8/11/2017
20 5321 СЭ92120902 Сувилагч Ирээгүй   8/11/2017
21 5322 ОЭ87092900 Сувилагч Тэнцээгүй 63 8/11/2017
22 5323 СФ96081307 Сувилагч Тэнцээгүй 68 8/11/2017
23 5324 АС81010100 Сувилагч Тэнцсэн 90 8/11/2017
24 5325 АЮ94062208 Сувилагч Ирээгүй   8/11/2017
25 5326 ВЕ96070304 Сувилагч Ирээгүй   8/11/2017
26 5327 ЕП94071709 Сувилагч Тэнцсэн 72 8/11/2017
27 5328 НЭ95072703 Сувилагч Тэнцсэн 82 8/11/2017
28 5329 ЖВ93061704 Сувилагч Тэнцээгүй 55 8/11/2017
29 5330 ИБ95082042 Сувилагч Ирээгүй   8/11/2017
30 5331 УК97021000 Сувилагч Тэнцсэн 95 8/11/2017
31 5332 РЙ94030311 Сувилагч Тэнцсэн 73 8/11/2017
32 5333 УП94082426 Сувилагч Тэнцээгүй 59 8/11/2017
33 5334 ФБ96041304 Сувилагч Тэнцсэн 90 8/11/2017
34 5335 ГИ91011207 Сувилагч Тэнцээгүй 59 8/11/2017
35 5336 УЗ89072901 Сувилагч Ирээгүй   8/11/2017
36 5337 ЖЯ91062001 Сувилагч Ирээгүй   8/11/2017
37 5338 ГЖ94102505 Сувилагч Тэнцсэн 92 8/11/2017
38 5339 МИ96031501 Сувилагч Тэнцээгүй 67 8/11/2017
39 5340 МИ95120701 Сувилагч Тэнцсэн 92 8/11/2017
40 5341 ЙБ93081304 Сувилагч Тэнцсэн 92 8/11/2017
41 5342 ЖЯ93123008 Сувилагч Тэнцээгүй 45 8/11/2017
42 5510 УК94110741 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 56 8/11/2017
43 5511 ШЗ63100701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
44 5513 УХ92052136 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 49 8/11/2017
45 5514 РУ94022003 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 79 8/11/2017
46 5515 АК89052600 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 74 8/11/2017
47 5516 МЗ90111381 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 83 8/11/2017
48 5517 ДЖ92031902 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 37 8/11/2017
49 5518 ОН93033018 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 73 8/11/2017
50 5519 УМ95070404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 59 8/11/2017
51 5520 ФМ90050268 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 66 8/11/2017
52 5521 УИ93111581 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 68 8/11/2017
53 5522 РД93090404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 68 8/11/2017
54 5523 УП93111006 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 79 8/11/2017
55 5524 УХ94040811 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
56 5525 ШЖ85051102 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 58 8/11/2017
57 5526 УП94081601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 66 8/11/2017
58 5527 ФД90011631 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
59 5528 ЙД93010215 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 80 8/11/2017
60 5529 ФВ83101914 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
61 5530 УИ94102633 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 50 8/11/2017
62 5531 ИМ89080608 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 69 8/11/2017
63 5532 УК92121409 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 73 8/11/2017
64 5533 ПЗ92102308 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 65 8/11/2017
65 5534 УХ91052079 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
66 5535 УП94070604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 69 8/11/2017
67 5536 УП92030970 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
68 5537 ТА93112807 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 87 8/11/2017
69 5538 УК93071644 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 66 8/11/2017
70 5539 УШ92020362 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 66 8/11/2017
71 5540 ЛЮ92081303 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 61 8/11/2017
72 5541 УХ91040286 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
73 5542 УП94081721 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 66 8/11/2017
74 5543 УП93050627 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 67 8/11/2017
75 5544 ЙД90101102 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
76 5545 ТА91012144 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 61 8/11/2017
77 5546 МУ92010400 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 51 8/11/2017
78 5547 УП92031211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 53 8/11/2017
79 5548 БЮ83122207 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
80 5549 ЖЯ92120291 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
81 5550 УП94111657 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 59 8/11/2017
82 5551 УД94090112 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 55 8/11/2017
83 5552 ФА90071661 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 78 8/11/2017
84 5553 ПЮ93102401 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 71 8/11/2017
85 5554 УП94020455 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
86 5555 ЕВ93081103 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 62 8/11/2017
87 5556 ТЗ87112061 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 64 8/11/2017
88 5557 УЗ91072803 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
89 5558 УП92100826 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 34 8/11/2017
90 5559 УК89040921 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 75 8/11/2017
91 5560 УИ93062538 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 72 8/11/2017
92 5561 УП94030138 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
93 5562 УШ93101721 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 46 8/11/2017
94 5563 ТГ93121505 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 76 8/11/2017
95 5564 ТА91111204 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 76 8/11/2017
96 5565 КБ92052501 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 53 8/11/2017
97 5566 УП92122269 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 83 8/11/2017
98 5567 КМ91091406 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 85 8/11/2017
99 5568 УП94071044 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 79 8/11/2017
100 5569 ТА90100807 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 62 8/11/2017
101 5571 МИ90072219 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
102 5573 ГЮ85080903 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
103 5574 АЮ91051801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 70 8/11/2017
104 5575 НА92060806 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 31 8/11/2017
105 5576 МБ90060323 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 67 8/11/2017
106 5577 ИЮ91121521 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 55 8/11/2017
107 5578 ОЮ92082524 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 89 8/11/2017
108 5579 УХ89091763 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
109 5580 ГЗ92122006 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 79 8/11/2017
110 5581 УК93080922 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 87 8/11/2017
111 5582 ЛБ93092311 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 63 8/11/2017
112 5583 ЛЮ91062603 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 58 8/11/2017
113 5584 МЗ94052725 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 64 8/11/2017
114 5585 ИУ95070719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 48 8/11/2017
115 5587 СЮ93061607 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 57 8/11/2017
116 5588 ЙЮ93011509 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 73 8/11/2017
117 5589 НЭ91062311 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
118 5590 ЗП89112706 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 72 8/11/2017
119 5591 УК93121011 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 69 8/11/2017
120 5592 ЛЮ93081600 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 60 8/11/2017
121 5593 АЮ92091924 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
122 5594 УК94090127 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
123 5595 УП94062039 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 64 8/11/2017
124 7010 УК94112001 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 43 8/11/2017
125 7011 УП90072501 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 100 8/11/2017
126 7012 ТА96022924 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 68 8/11/2017
127 7013 РЕ94042411 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 49 8/11/2017
128 7014 НФ93052008 Уламжлалт анагаахын их эмч Ирээгүй   8/11/2017
129 7015 РМ94032813 Уламжлалт анагаахын их эмч Ирээгүй   8/11/2017
130 7016 УШ92101139 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 70 8/11/2017
131 7017 ОЮ90042404 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 65 8/11/2017
132 7018 ФА87031461 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 57 8/11/2017
133 7019 СШ95101908 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 37 8/11/2017
134 7020 РЭ95070508 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 60 8/11/2017
135 7021 УШ94031813 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 34 8/11/2017
136 7022 ЕТ93080908 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 89 8/11/2017
137 7023 ЕС92071411 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 80 8/11/2017
138 7024 РП93081509 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 83 8/11/2017
139 7025 ПЮ92072558 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 78 8/11/2017
140 7027 РЭ95030703 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 81 8/11/2017
141 7501 УМ90101206 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   8/11/2017
142 7502 ТЕ93120345 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 88 8/11/2017
143 7503 ДЮ91090928 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 83 8/11/2017
144 8001 ЛА94083004 Бага эмч Тэнцээгүй 21 8/11/2017
145 8002 УП96081007 Бага эмч Тэнцээгүй 61 8/11/2017
146 8003 УЮ94120608 Бага эмч Тэнцээгүй 65 8/11/2017
147 8004 ЙТ97081116 Бага эмч Тэнцээгүй 64 8/11/2017
148 8005 ГД93051709 Бага эмч Тэнцээгүй 38 8/11/2017
149 8006 ЙМ96061302 Бага эмч Тэнцээгүй 58 8/11/2017
150 8007 ИА96021600 Бага эмч Тэнцсэн 70 8/11/2017
151 8008 ВК96082205 Бага эмч Ирээгүй   8/11/2017
152 8009 ВЖ95090803 Бага эмч Ирээгүй   8/11/2017
153 8010 ПЖ92012208 Бага эмч Тэнцээгүй 38 8/11/2017
154 8011 ГК85041086 Бага эмч Ирээгүй   8/11/2017
155 8203 ВЮ92052408 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцээгүй 47 8/11/2017
156 8206 ДК92072501 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцсэн 86 8/11/2017
157 8207 ОЮ96112341 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцсэн 88 8/11/2017
158 8208 РД96042508 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцсэн 87 8/11/2017
159 8209 ИБ93112229 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцээгүй 55 8/11/2017
160 8210 ФЖ97081803 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцээгүй 65 8/11/2017
161 8304 ГЗ94080128 Эм зүйч Тэнцсэн 74 8/11/2017
162 8305 АЮ94060805 Эм зүйч Тэнцээгүй 59 8/11/2017
163 8306 ДС93100404 Эм зүйч Тэнцсэн 84 8/11/2017
164 8307 УИ95091104 Эм зүйч Тэнцсэн 75 8/11/2017
165 8308 ХЛ86013104 Эм зүйч Ирээгүй   8/11/2017
166 8309 СЩ95022101 Эм зүйч Тэнцээгүй 57 8/11/2017
167 8310 ВЮ95051127 Эм зүйч Тэнцээгүй 66 8/11/2017
168 8311 ВЕ94081110 Эм зүйч Тэнцсэн 79 8/11/2017
169 8312 МЕ93040404 Эм зүйч Тэнцээгүй 64 8/11/2017
170 8313 УИ96042500 Эм зүйч Тэнцээгүй 66 8/11/2017
171 8314 ДЕ89052022 Эм зүйч Тэнцээгүй 43 8/11/2017
172 8315 НК94112407 Эм зүйч Тэнцээгүй 69 8/11/2017
173 8316 ИО94030304 Эм зүйч Тэнцээгүй 68 8/11/2017
174 8317 ДН92043002 Эм зүйч Тэнцээгүй 63 8/11/2017
175 8318 ЗМ94121000 Эм зүйч Тэнцсэн 71 8/11/2017
176 8319 РЖ93100402 Эм зүйч Тэнцээгүй 53 8/11/2017
177 8320 ЛЮ94011702 Эм зүйч Тэнцсэн 76 8/11/2017
178 8321 АО94072801 Эм зүйч Тэнцсэн 81 8/11/2017
179 8601 ШУ96022725 Эм найруулагч Ирээгүй   8/11/2017
180 8603 ЗБ93062905 Эм найруулагч Тэнцээгүй 41 8/11/2017
181 8604 УД93012965 Эм найруулагч Тэнцээгүй 69 8/11/2017
182 8605 РЗ83122642 Эм найруулагч Тэнцсэн 97 8/11/2017
183 8606 ЧИ63060262 Эм найруулагч Тэнцсэн 89 8/11/2017
184 8608 ДЗ95061300 Эм найруулагч Ирээгүй   8/11/2017
185 8609 ОО91112744 Эм найруулагч Тэнцсэн 77 8/11/2017
186 8610 ХЕ66021205 Эм найруулагч Тэнцсэн 82 8/11/2017
187 8611 ЧТ79091866 Эм найруулагч Тэнцсэн 96 8/11/2017
188 8612 УХ61102166 Эм найруулагч Тэнцсэн 96 8/11/2017
189 8613 ДО94080508 Эм найруулагч Тэнцээгүй 59 8/11/2017
190 8614 РЮ79042821 Эм найруулагч Тэнцсэн 91 8/11/2017
191 8615 ЙЮ71061369 Эм найруулагч Тэнцсэн 94 8/11/2017
192 8616 МО69121208 Эм найруулагч Тэнцсэн 96 8/11/2017
193 8617 РУ95112806 Эм найруулагч Тэнцээгүй 63 8/11/2017
194 8618 ХИ86102302 Эм найруулагч Ирээгүй   8/11/2017
195 8619 ГЮ96110909 Эм найруулагч Ирээгүй   8/11/2017
196 8620 ХЙ72031801 Эм найруулагч Тэнцсэн 93 8/11/2017
197 8621 ДР80120900 Эм найруулагч Ирээгүй   8/11/2017
198 8812 СБ94062308 Эх баригч Тэнцсэн 81 8/11/2017
199 8813 ЙЮ94071702 Эх баригч Тэнцээгүй 66 8/11/2017
200 8814 ВЕ94100406 Эх баригч Тэнцсэн 73 8/11/2017
201 8815 ТЯ94081106 Эх баригч Тэнцсэн 74 8/11/2017
202 9901 УД92021803 Хүүхдийн их эмч Тэнцээгүй 56 8/11/2017
203 9902 ОЭ69021961 Хүүхдийн их эмч Тэнцсэн 86 8/11/2017