Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-08-09-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
2017-08-09-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Шалгалтын огноо
1 1001 УШ90011327 Арьс гоо заслын эмч Ирээгүй   8/9/2017
2 1002 УУ87111101 Арьс гоо заслын эмч Тэнцсэн 88 8/9/2017
3 1003 МЮ73101661 Эмч Тэнцсэн 79 8/9/2017
4 1101 ФА89022199 Нүдний эмч Тэнцсэн 90 8/9/2017
5 1102 УМ89070116 Нүдний эмч Ирээгүй   8/9/2017
6 1103 ФА76111705 Нүдний эмч Тэнцсэн 88 8/9/2017
7 1201 ЦГ65121804 Сэтгэцийн эмч Тэнцээгүй 58 8/9/2017
8 1401 ЖЮ88010323 Халдвартын эмч Ирээгүй   8/9/2017
9 1601 ЧТ74041103 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцээгүй 49 8/9/2017
10 1602 ЦБ63062511 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцээгүй 43 8/9/2017
11 1603 НЗ61070783 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 86 8/9/2017
12 1702 ХА64052572 Мэс заслын эмч Тэнцсэн 83 8/9/2017
13 1703 ЧС52112011 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 37 8/9/2017
14 1801 УМ90121006 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч Ирээгүй   8/9/2017
15 1901 ЧН86061020 Мэдрэлийн эмч Тэнцээгүй 40 8/9/2017
16 1902 УП89120938 Мэдрэлийн эмч Тэнцсэн 88 8/9/2017
17 2001 ИЮ83030570 Гэмтлийн эмч Тэнцээгүй 51 8/9/2017
18 2002 ИЭ82090171 Гэмтлийн эмч Тэнцээгүй 48 8/9/2017
19 2003 ФЙ85052673 Гэмтлийн эмч Тэнцээгүй 50 8/9/2017
20 2101 СЭ77052007 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцээгүй 49 8/9/2017
21 2102 ЖЬ87093060 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцээгүй 48 8/9/2017
22 2103 ХГ79092214 Дүрс оношлогооны эмч Ирээгүй   8/9/2017
23 2104 ЧД86032005 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцсэн 87 8/9/2017
24 2105 ХЗ68062707 Дүрс оношлогооны эмч Ирээгүй   8/9/2017
25 2106 НЧ80032117 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцээгүй 60 8/9/2017
26 2302 ВЮ75021161 Дотрын эмч Тэнцээгүй 69 8/9/2017
27 2303 РВ85021508 Дотрын эмч Тэнцээгүй 55 8/9/2017
28 2304 УМ90041711 Дотрын эмч Ирээгүй   8/9/2017
29 2305 УУ90103107 Дотрын эмч Тэнцсэн 81 8/9/2017
30 2306 ТЕ78071666 Дотрын эмч Тэнцсэн 90 8/9/2017
31 2307 КМ87041466 Дотрын эмч Тэнцээгүй 67 8/9/2017
32 2308 РЖ90061703 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 67 8/9/2017
33 2502 НЭ65012561 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 92 8/9/2017
34 2503 ДВ89091301 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 57 8/9/2017
35 2504 УП92091002 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 72 8/9/2017
36 2505 ЧЙ72013104 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 70 8/9/2017
37 2506 ТЕ91060808 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 66 8/9/2017
38 2507 УШ93072521 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Ирээгүй   8/9/2017
39 2508 ЗИ86092408 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 61 8/9/2017
40 2509 ИФ86041002 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 76 8/9/2017
41 2510 ИЭ65100200 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 68 8/9/2017
42 2701 ХД56051500 Сүрьеэгийн эмч Тэнцсэн 87 8/9/2017
43 3009 ЛЕ80102502 Насс Тэнцээгүй 66 8/9/2017
44 3010 УХ91100421 Насс Ирээгүй   8/9/2017
45 3011 ВЮ75110503 Насс Тэнцээгүй 62 8/9/2017
46 3012 УУ88083108 Насс Тэнцээгүй 65 8/9/2017
47 3013 ДЮ78091805 Насс Тэнцээгүй 59 8/9/2017
48 3014 ИЭ71071109 Насс Тэнцээгүй 63 8/9/2017
49 3015 ЗП74022802 Насс Тэнцээгүй 64 8/9/2017
50 3016 ЧМ88011203 Насс Тэнцээгүй 48 8/9/2017
51 3017 УС85081500 Насс Тэнцсэн 71 8/9/2017
52 3018 РЙ89031908 Насс Тэнцээгүй 68 8/9/2017
53 3019 ХВ80031363 Насс Тэнцсэн 76 8/9/2017
54 3020 ЙА87072110 Насс Тэнцсэн 72 8/9/2017
55 3021 РЮ90022221 Насс Тэнцсэн 73 8/9/2017
56 3022 ГЮ90021227 Насс Ирээгүй   8/9/2017
57 3023 ТЕ90051365 Насс Ирээгүй   8/9/2017
58 3024 ПЮ88011411 Насс Ирээгүй   8/9/2017
59 3025 ОЮ89081809 Насс Тэнцсэн 77 8/9/2017
60 3026 ЧК72053001 Насс Тэнцсэн 83 8/9/2017
61 3027 АЭ83061404 Насс Ирээгүй   8/9/2017
62 3028 ИЮ85081609 Насс Тэнцсэн 72 8/9/2017
63 3029 ХГ87120560 Насс Тэнцсэн 86 8/9/2017
64 3030 ФА82070918 Насс Тэнцээгүй 41 8/9/2017
65 3309 ФД72043009 УАУ эмч Тэнцсэн 73 8/9/2017
66 3310 УП91021930 УАУ эмч Ирээгүй   8/9/2017
67 3311 ЧВ88021574 УАУ эмч Тэнцээгүй 65 8/9/2017
68 3312 СЖ88090600 УАУ эмч Ирээгүй   8/9/2017
69 3313 МВ88052120 УАУ эмч Тэнцсэн 82 8/9/2017
70 3314 УХ88041031 УАУ эмч Ирээгүй   8/9/2017
71 3315 ХЕ87051902 УАУ эмч Тэнцээгүй 53 8/9/2017
72 3316 ВД87082003 УАУ эмч Ирээгүй   8/9/2017
73 3317 ДМ88100905 УАУ эмч Тэнцсэн 79 8/9/2017
74 3318 ФД77042105 УАУ эмч Ирээгүй   8/9/2017
75 3319 КБ83022705 УАУ эмч Тэнцээгүй 49 8/9/2017
76 3320 СД87110401 УАУ эмч Тэнцсэн 86 8/9/2017
77 3321 ЙР84021513 УАУ эмч Ирээгүй   8/9/2017
78 3322 ШБ84090116 УАУ эмч Тэнцсэн 70 8/9/2017
79 3323 ПК88112602 УАУ эмч Тэнцсэн 74 8/9/2017
80 3324 ФБ88031605 УАУ эмч Тэнцсэн 84 8/9/2017
81 3325 ЗЮ76030204 УАУ эмч Тэнцсэн 99 8/9/2017
82 3326 ЦБ71080964 УАУ эмч Тэнцсэн 82 8/9/2017
83 3327 ЙР91012512 УАУ эмч Тэнцсэн 97 8/9/2017
84 3328 ДР87020201 УАУ эмч Ирээгүй   8/9/2017
85 3329 ТА86060500 УАУ эмч Ирээгүй   8/9/2017
86 3330 РД88111306 УАУ эмч Ирээгүй   8/9/2017
87 3331 ЧИ75062403 УАУ эмч Ирээгүй   8/9/2017
88 3332 ШТ70100901 УАУ эмч Тэнцсэн 90 8/9/2017
89 3624 ЛИ90032863 Сувилагч Тэнцсэн 70 8/9/2017
90 3626 ДЮ79041463 Бага эмч Тэнцээгүй 57 8/9/2017
91 3627 МЮ99102008 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
92 3628 БК91040707 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
93 3629 ПЕ90093005 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
94 3630 ЖМ86061562 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
95 3631 ЧЖ61022466 Сувилагч Тэнцээгүй 17 8/9/2017
96 3632 АД95080201 Сувилагч Тэнцээгүй 69 8/9/2017
97 3633 ОЭ86111808 Сувилагч Тэнцээгүй 60 8/9/2017
98 3634 УА82030404 Сувилагч Тэнцсэн 73 8/9/2017
99 3635 ЛЮ90021561 Сувилагч Тэнцээгүй 59 8/9/2017
100 3636 ЙТ86112200 Сувилагч Тэнцээгүй 38 8/9/2017
101 3637 ЧТ67032701 Сувилагч Тэнцээгүй 51 8/9/2017
102 3638 БЮ89120300 Сувилагч Тэнцээгүй 30 8/9/2017
103 3639 ИВ75070806 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
104 3640 УМ89042007 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
105 3641 УШ91060231 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
106 3642 УП93033143 Сувилагч Тэнцээгүй 53 8/9/2017
107 3643 ЛБ89100101 Сувилагч Тэнцээгүй 39 8/9/2017
108 3644 ТВ74111860 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
109 3645 УК88120905 Сувилагч Тэнцээгүй 44 8/9/2017
110 3646 РЙ80092005 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
111 3647 МБ80041504 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
112 3648 НТ85102809 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
113 3649 НО88091363 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
114 3650 УК64070203 Сувилагч Тэнцээгүй 69 8/9/2017
115 3651 ИЕ83112469 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
116 3652 ИД67031701 Сувилагч Тэнцээгүй 37 8/9/2017
117 3653 ОЮ74012200 Сувилагч Тэнцээгүй 53 8/9/2017
118 3654 ХГ75042826 Сувилагч Тэнцсэн 80 8/9/2017
119 3655 ШЗ64111469 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
120 3656 ГИ86110100 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
121 3657 МА90111501 Сувилагч Тэнцээгүй 61 8/9/2017
122 3658 ИЕ84100169 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
123 3659 ХГ68111266 Сувилагч Тэнцсэн 79 8/9/2017
124 3660 МО93042507 Сувилагч Тэнцээгүй 32 8/9/2017
125 3661 ТЕ94110308 Сувилагч Тэнцээгүй 60 8/9/2017
126 3662 АЖ87101623 Сувилагч Тэнцээгүй 58 8/9/2017
127 3663 ЖЬ89102463 Сувилагч Тэнцээгүй 48 8/9/2017
128 3664 ИЮ92110604 Сувилагч Тэнцээгүй 63 8/9/2017
129 3665 МИ86042209 Сувилагч Тэнцээгүй 63 8/9/2017
130 3666 ОМ68090205 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
131 3667 ЧЕ69030165 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
132 3668 ЖЗ90021601 Сувилагч Тэнцээгүй 31 8/9/2017
133 3669 ИЮ88032100 Сувилагч Тэнцээгүй 56 8/9/2017
134 3670 ПН80080403 Сувилагч Тэнцээгүй 66 8/9/2017
135 3671 ИХ88112506 Сувилагч Тэнцээгүй 64 8/9/2017
136 3672 ИА88112401 Сувилагч Тэнцээгүй 63 8/9/2017
137 3673 НД86081461 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
138 3674 АЮ91021905 Сувилагч Тэнцээгүй 47 8/9/2017
139 3675 ЕЮ73071007 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
140 3676 ЦЖ71061207 Сувилагч Тэнцээгүй 61 8/9/2017
141 3677 КЮ86071165 Сувилагч Тэнцээгүй 64 8/9/2017
142 3678 АР96071801 Сувилагч Тэнцээгүй 38 8/9/2017
143 3679 ВУ87111808 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
144 3680 ЛЮ65122102 Сувилагч Тэнцээгүй 68 8/9/2017
145 3681 ЕП82052200 Сувилагч Тэнцээгүй 68 8/9/2017
146 3682 АР96072001 Сувилагч Тэнцээгүй 37 8/9/2017
147 3683 ДЭ71030201 Сувилагч Тэнцсэн 87 8/9/2017
148 3684 УУ89080845 Сувилагч Тэнцээгүй 39 8/9/2017
149 3685 ЧВ83083103 Сувилагч Тэнцээгүй 46 8/9/2017
150 3686 ДЮ91061901 Сувилагч Тэнцсэн 71 8/9/2017
151 3687 УХ90021821 Сувилагч Тэнцсэн 70 8/9/2017
152 3688 ЕМ86110961 Сувилагч Тэнцсэн 75 8/9/2017
153 3689 ДЮ69110903 Сувилагч Тэнцээгүй 63 8/9/2017
154 3690 ВП91120601 Сувилагч Тэнцсэн 74 8/9/2017
155 3691 ЙВ89091508 Сувилагч Тэнцээгүй 49 8/9/2017
156 3692 АХ93010301 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
157 3693 ИР94030506 Сувилагч Тэнцсэн 75 8/9/2017
158 3694 БЕ87060500 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
159 3695 МВ95081002 Сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
160 4004 СЖ91082401 Эх баригч Тэнцээгүй 66 8/9/2017
161 4005 ЙГ91032401 Эх баригч Тэнцээгүй 59 8/9/2017
162 4006 КЖ72041203 Эх баригч Тэнцээгүй 48 8/9/2017
163 4007 ЧТ73102006 Эх баригч Тэнцсэн 77 8/9/2017
164 4008 НТ92031901 Эх баригч Тэнцсэн 70 8/9/2017
165 4009 ЛЮ90080461 Эх баригч Тэнцээгүй 51 8/9/2017
166 4010 ЖЯ71022402 Эх баригч Тэнцээгүй 58 8/9/2017
167 4011 ЖЕ90030368 Эх баригч Тэнцээгүй 68 8/9/2017
168 4012 НТ87120808 Эх баригч Тэнцээгүй 53 8/9/2017
169 4013 РТ88121768 Эх баригч Тэнцээгүй 69 8/9/2017
170 4014 ГП91010200 Эх баригч Тэнцсэн 77 8/9/2017
171 4016 АН85111803 Эх баригч Ирээгүй   8/9/2017
172 4017 ФЖ87053005 Эх баригч Тэнцсэн 70 8/9/2017
173 4210 УУ69070501 Эм зүйч Тэнцээгүй 54 8/9/2017
174 4211 ЧС82093021 Эм зүйч Ирээгүй   8/9/2017
175 4212 АЭ89052381 Эм зүйч Ирээгүй   8/9/2017
176 4213 ЖК19880224 Эм зүйч Ирээгүй   8/9/2017
177 4214 ПБ85091309 Эм зүйч Ирээгүй   8/9/2017
178 4215 АС89013001 Эм зүйч Тэнцээгүй 40 8/9/2017
179 4216 ШЗ87041800 Эм зүйч Ирээгүй   8/9/2017
180 4217 СЮ82091969 Эм зүйч Ирээгүй   8/9/2017
181 4218 ЛЙ88100461 Эм зүйч Тэнцсэн 74 8/9/2017
182 4219 АЯ89012801 Эм зүйч Тэнцээгүй 30 8/9/2017
183 4220 ЧТ87041162 Эм зүйч Ирээгүй   8/9/2017
184 4221 АД90031801 Эм зүйч Ирээгүй   8/9/2017
185 4222 УХ63090101 Эм зүйч Тэнцсэн 74 8/9/2017
186 4223 ЙЮ89050109 Эм зүйч Ирээгүй   8/9/2017
187 4224 ИЭ74102167 Эм зүйч Тэнцсэн 70 8/9/2017
188 4225 УП89031180 Эм зүйч Тэнцээгүй 63 8/9/2017
189 4226 ВЮ84042202 Эм зүйч Тэнцээгүй 54 8/9/2017
190 4227 НЭ89052321 Эм зүйч Ирээгүй   8/9/2017
191 4228 ГЮ88093064 Эм зүйч Ирээгүй   8/9/2017
192 4229 УС79041101 Эм зүйч Ирээгүй   8/9/2017
193 4230 НО87090361 Эм зүйч Тэнцээгүй 56 8/9/2017
194 4231 ИМ90050413 Эм зүйч Тэнцээгүй 40 8/9/2017
195 4232 МК67092302 Эм зүйч Ирээгүй   8/9/2017
196 4233 ШБ69040705 Эм зүйч Тэнцээгүй 56 8/9/2017
197 4234 ЙЖ89090202 Эм зүйч Тэнцээгүй 66 8/9/2017
198 4235 ЧП79020866 Эм зүйч Ирээгүй   8/9/2017
199 4236 ПЯ90092201 Эм зүйч Тэнцсэн 75 8/9/2017
200 4237 УЗ90021359 Эм зүйч Тэнцээгүй 57 8/9/2017
201 4238 ЧЖ61051509 Эм зүйч Тэнцээгүй 38 8/9/2017
202 4408 МЭ88081001 Эм найруулагч Тэнцээгүй 69 8/9/2017
203 4409 ПЮ68103060 Эм найруулагч Ирээгүй   8/9/2017
204 4410 ВЭ86021366 Эм найруулагч Ирээгүй   8/9/2017
205 4411 ЗЮ91070401 Эм найруулагч Тэнцсэн 73 8/9/2017
206 4412 УД89070526 Эм найруулагч Тэнцээгүй 32 8/9/2017
207 4413 АР76111406 Эм найруулагч Ирээгүй   8/9/2017
208 4414 НН92010307 Эм найруулагч Тэнцээгүй 46 8/9/2017
209 4415 ЗП88041104 Эм найруулагч Тэнцсэн 80 8/9/2017
210 4416 ЧК85050862 Эм найруулагч Тэнцээгүй 44 8/9/2017
211 4417 ДЮ84070954 Эм найруулагч Ирээгүй   8/9/2017
212 4418 ЧП64032469 Эм найруулагч Тэнцсэн 86 8/9/2017
213 4419 ИЕ74122668 Эм найруулагч Тэнцсэн 87 8/9/2017
214 4420 ЧИ75012501 Эм найруулагч Тэнцсэн 86 8/9/2017
215 4421 ЛЕ82072206 Эм найруулагч Тэнцээгүй 43 8/9/2017
216 4422 БИ84052820 Эм найруулагч Тэнцсэн 77 8/9/2017
217 4423 МУ85101964 Эм найруулагч Тэнцээгүй 17 8/9/2017
218 4424 ОА89030303 Эм найруулагч Ирээгүй   8/9/2017
219 4425 АК74102005 Эм найруулагч Ирээгүй   8/9/2017
220 4426 ХГ84032309 Эм найруулагч Ирээгүй   8/9/2017
221 4427 ЕЭ78061960 Эм найруулагч Тэнцээгүй 45 8/9/2017
222 4428 ЕЮ71042101 Эм найруулагч Тэнцсэн 90 8/9/2017
223 4429 ХБ59020905 Эм найруулагч Тэнцээгүй 39 8/9/2017
224 4430 ХБ80071015 Эм найруулагч Тэнцээгүй 32 8/9/2017
225 4431 ДЮ91011107 Эм найруулагч Ирээгүй   8/9/2017
226 4432 МТ85100207 Эм найруулагч Ирээгүй   8/9/2017
227 4433 КЛ78032104 Эм найруулагч Тэнцээгүй 52 8/9/2017
228 4434 ДЮ87030306 Эм найруулагч Тэнцээгүй 59 8/9/2017
229 4435 ДЗ89090121 Эм найруулагч Тэнцээгүй 56 8/9/2017
230 4436 ПБ88072261 Эм найруулагч Тэнцсэн 81 8/9/2017
231 4437 УШ91082321 Эм найруулагч Тэнцээгүй 69 8/9/2017
232 4438 МА84121601 Эм найруулагч Тэнцээгүй 38 8/9/2017
233 4439 ХВ61012501 Эм найруулагч Тэнцээгүй 42 8/9/2017
234 4440 НЫ91082604 Эм найруулагч Тэнцээгүй 43 8/9/2017
235 4441 СФ87091402 Эм найруулагч Ирээгүй   8/9/2017
236 4442 ТА95050223 Эм найруулагч Тэнцээгүй 50 8/9/2017
237 4444 СР73092101 Эм найруулагч Тэнцээгүй 27 8/9/2017
238 4445 УЕ83052963 Эм найруулагч Ирээгүй   8/9/2017
239 4446 ЖА89121167 Эм найруулагч Тэнцсэн 74 8/9/2017
240 4447 УХ92042424 Эм найруулагч Тэнцээгүй 49 8/9/2017
241 4448 ФВ76083002 Эм найруулагч Тэнцээгүй 25 8/9/2017
242 4449 ПД90060160 Эм найруулагч Тэнцээгүй 29 8/9/2017
243 4450 УГ69040829 Эм найруулагч Тэнцээгүй 47 8/9/2017
244 4451 АЕ89060568 Эм найруулагч Тэнцсэн 83 8/9/2017
245 4452 ЗЮ82103001 Эм найруулагч Ирээгүй   8/9/2017
246 4453 ЦЕ68090804 Эм найруулагч Тэнцээгүй 58 8/9/2017
247 4454 ДА76121503 Эм найруулагч Тэнцсэн 84 8/9/2017
248 4455 ДЮ88111729 Эм найруулагч Ирээгүй   8/9/2017
249 4456 ЧЛ66102703 Эм найруулагч Тэнцээгүй 36 8/9/2017
250 4458 ОЗ89051301 Эм найруулагч Ирээгүй   8/9/2017
251 4459 ЖЭ90042961 Эм найруулагч Ирээгүй   8/9/2017
252 4460 НС91082508 Эм найруулагч Тэнцээгүй 54 8/9/2017
253 4606 КД89033003 Бага эмч Тэнцээгүй 65 8/9/2017
254 4607 ЖЯ88040569 Бага эмч Тэнцээгүй 52 8/9/2017
255 4608 СЖ79062606 Бага эмч Ирээгүй   8/9/2017
256 4609 АБ91111601 Бага эмч Тэнцээгүй 65 8/9/2017
257 4610 УШ91042202 Бага эмч Тэнцээгүй 53 8/9/2017
258 4611 АЮ91020229 Бага эмч Тэнцээгүй 61 8/9/2017
259 4612 ТБ87041983 Бага эмч Ирээгүй   8/9/2017
260 4613 ТГ85031103 Бага эмч Тэнцээгүй 55 8/9/2017
261 4614 ОД72090201 Бага эмч Тэнцээгүй 54 8/9/2017
262 4615 ЧН43070116 Бага эмч Ирээгүй   8/9/2017
263 4616 ЧМ76010201 Бага эмч Тэнцээгүй 65 8/9/2017
264 4617 РЗ89020100 Бага эмч Тэнцээгүй 55 8/9/2017
265 4618 ЙМ72050802 Бага эмч Тэнцээгүй 43 8/9/2017
266 4619 ЖЭ87010568 Бага эмч Ирээгүй   8/9/2017
267 4620 СТ69090801 Бага эмч Тэнцээгүй 55 8/9/2017
268 4621 ЙЮ89082928 Бага эмч Ирээгүй   8/9/2017
269 4622 УЕ72082965 Бага эмч Тэнцээгүй 51 8/9/2017
270 4623 МБ82100202 Бага эмч Тэнцээгүй 60 8/9/2017
271 4624 ЧТ73030365 Бага эмч Тэнцээгүй 60 8/9/2017
272 4625 БЛ76005328 Бага эмч Тэнцсэн 73 8/9/2017
273 4626 ГВ74050129 Бага эмч Ирээгүй   8/9/2017
274 4627 МЬ67110401 Бага эмч Тэнцсэн 88 8/9/2017
275 4628 МТ91092000 Бага эмч Тэнцээгүй 55 8/9/2017
276 4629 НМ72032100 Бага эмч Тэнцээгүй 53 8/9/2017
277 4630 РГ90013024 Бага эмч Тэнцсэн 91 8/9/2017
278 4631 ТЗ75042566 Бага эмч Тэнцээгүй 69 8/9/2017
279 4632 МФ89073110 Бага эмч Тэнцээгүй 61 8/9/2017
280 4633 ДЮ76032867 Бага эмч Тэнцээгүй 41 8/9/2017
281 4634 УУ90081342 Бага эмч Тэнцээгүй 60 8/9/2017
282 4635 ПЛ90040800 Бага эмч Тэнцсэн 81 8/9/2017
283 4636 ИЦ89021913 Бага эмч Тэнцээгүй 50 8/9/2017
284 4637 СЙ86060611 Бага эмч Тэнцээгүй 67 8/9/2017
285 4638 ИЛ90090402 Бага эмч Тэнцээгүй 61 8/9/2017
286 4639 ОА80060403 Бага эмч Ирээгүй   8/9/2017
287 4640 ПЭ89041243 Бага эмч Тэнцээгүй 56 8/9/2017
288 4641 КЖ89073016 Бага эмч Тэнцээгүй 62 8/9/2017
289 4642 ДЮ88111171 Бага эмч Ирээгүй   8/9/2017
290 4643 ЛБ90012805 Бага эмч Тэнцээгүй 68 8/9/2017
291 4644 УК89031085 Бага эмч Ирээгүй   8/9/2017
292 4645 ЧН70102400 Бага эмч Тэнцээгүй 43 8/9/2017
293 4646 НЫ80090671 Бага эмч Тэнцээгүй 21 8/9/2017
294 4647 ИО89073106 Бага эмч Тэнцээгүй 61 8/9/2017
295 4648 ЗЮ71071262 Бага эмч Тэнцээгүй 64 8/9/2017
296 4649 ХЖ84111965 Бага эмч Тэнцээгүй 48 8/9/2017
297 4650 ИГ85090701 Бага эмч Тэнцээгүй 52 8/9/2017
298 4651 МЮ89033071 Бага эмч Тэнцээгүй 35 8/9/2017
299 4652 ГН89081315 Бага эмч Тэнцээгүй 56 8/9/2017
300 4653 МБ73082406 Бага эмч Тэнцээгүй 52 8/9/2017
301 4703 ВЮ79121267 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Тэнцээгүй 64 8/9/2017
302 4704 ЙЖ72122805 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Тэнцээгүй 24 8/9/2017
303 4803 РБ93110707 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч Тэнцээгүй 50 8/9/2017
304 4804 НФ78020955 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч Ирээгүй   8/9/2017
305 5586 УЗ92041401 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 92 8/9/2017
306 6922 ЖЯ86112403 Ерөнхий эмч Ирээгүй   8/9/2017
307 6923 ЦЖ87101573 Ерөнхий эмч Ирээгүй   8/9/2017
308 6924 ХБ84121604 Ерөнхий эмч Ирээгүй   8/9/2017
309 6925 УХ90083044 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 80 8/9/2017
310 6926 ФА90041519 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 53 8/9/2017
311 6927 УХ87032128 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 61 8/9/2017
312 6928 ХЙ86062903 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 34 8/9/2017
313 6929 ЦД88042791 Ерөнхий эмч Ирээгүй   8/9/2017
314 6930 ХН85072569 Ерөнхий эмч Ирээгүй   8/9/2017
315 6931 ВЕ91082203 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 77 8/9/2017
316 6932 ИС90071807 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 42 8/9/2017
317 6933 СТ78010523 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 65 8/9/2017
318 6934 ЦГ66062310 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 15 8/9/2017
319 6935 ХБ85103111 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 62 8/9/2017
320 6936 ИФ85100601 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72 8/9/2017
321 6937 ДЮ84110409 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 64 8/9/2017
322 6938 ЧД80091864 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 50 8/9/2017
323 6939 ЗД85120504 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70 8/9/2017
324 6940 ЙЮ89102580 Ерөнхий эмч Ирээгүй   8/9/2017
325 6941 АЮ88080985 Ерөнхий эмч Ирээгүй   8/9/2017
326 6942 ХЙ87081866 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 67 8/9/2017
327 6943 ЖЮ87082507 Ерөнхий эмч Ирээгүй   8/9/2017
328 6944 ИЦ82051160 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 44 8/9/2017
329 6945 ПЮ90040401 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 52 8/9/2017
330 6946 ХП73122707 Ерөнхий эмч Ирээгүй   8/9/2017
331 6947 УК89072663 Ерөнхий эмч Ирээгүй   8/9/2017
332 6948 КЮ54121706 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74 8/9/2017
333 6949 ПЭ89041981 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 53 8/9/2017
334 6950 НО91061601 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71 8/9/2017
335 6951 УЗ88072505 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 73 8/9/2017
336 6952 РЭ68082661 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 38 8/9/2017
337 6953 ОК85021305 Ерөнхий эмч Ирээгүй   8/9/2017
338 6954 ВС90100501 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 90 8/9/2017
339 6955 УШ92032953 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 95 8/9/2017
340 6956 БЭ87120911 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 54 8/9/2017
341 6957 ЧЖ87103166 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 54 8/9/2017
342 6958 МЖ88022011 Ерөнхий эмч Ирээгүй   8/9/2017
343 6959 УП91041873 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 78 8/9/2017
344 6960 ХК79091902 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 45 8/9/2017
345 6961 УУ89021841 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 86 8/9/2017
346 6962 УХ89012901 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 78 8/9/2017
347 6963 УК92010744 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 67 8/9/2017
348 6964 БЛ81031006 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70 8/9/2017
349 6965 ТЕ88032932 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 78 8/9/2017
350 6966 ЗЮ91030303 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 78 8/9/2017
351 6967 УА89111801 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72 8/9/2017
352 6968 РЭ90092706 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 79 8/9/2017
353 6969 УГ87040319 Ерөнхий эмч Ирээгүй   8/9/2017
354 6970 ЖЮ88111973 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 80 8/9/2017
355 6971 УЮ91091588 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 76 8/9/2017
356 6972 ФА90100609 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 77 8/9/2017
357 6973 УХ90072915 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70 8/9/2017
358 6974 ПЮ91040519 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74 8/9/2017
359 6975 УУ91072303 Ерөнхий эмч Ирээгүй   8/9/2017
360 6976 УП92090802 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 93 8/9/2017
361 6977 СВ79032405 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 69 8/9/2017
362 6978 ЛЮ91050707 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 91 8/9/2017
363 6979 УЗ90090407 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70 8/9/2017
364 6980 КД68012405 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 73 8/9/2017
365 6981 ВЮ85022009 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 61 8/9/2017
366 6984 ИП88103060 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70 8/9/2017