Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017 оны 7 сарын 3-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
цахим шалгалт
5293 ОА91020609 66 7/3/2017 12:00:00 AM
7010 ЙЕ92080208 87 7/3/2017 12:00:00 AM
5284 ИЕ95031400 31 7/3/2017 12:00:00 AM
5271 ПБ82070465 70 7/3/2017 12:00:00 AM
7002 ОК93061502 66 7/3/2017 12:00:00 AM
7007 ЙЖ94072708 88 7/3/2017 12:00:00 AM
5506 ЖЯ92120291 60 7/3/2017 12:00:00 AM
7001 ЛК94012020 86 7/3/2017 12:00:00 AM
5272 КН94092400 70 7/3/2017 12:00:00 AM
5501 УИ94102633 60 7/3/2017 12:00:00 AM
7009 КВ92102106 59 7/3/2017 12:00:00 AM
5275 ЕЛ96102421 83 7/3/2017 12:00:00 AM
5505 АС93053002 74 7/3/2017 12:00:00 AM
5517 ИД95020105 65 7/3/2017 12:00:00 AM
5503 ТА90100807 49 7/3/2017 12:00:00 AM
5504 УП93110647 68 7/3/2017 12:00:00 AM
5277 ФА95020906 55 7/3/2017 12:00:00 AM
5286 РК87022200 85 7/3/2017 12:00:00 AM
5509 ЛЮ92081303 49 7/3/2017 12:00:00 AM
7008 НЭ89082720 80 7/3/2017 12:00:00 AM
5290 УХ93032046 55 7/3/2017 12:00:00 AM
5291 УЗ90091947 66 7/3/2017 12:00:00 AM
5288 ЗВ94071903 61 7/3/2017 12:00:00 AM
7011 УК92050708 85 7/3/2017 12:00:00 AM
5289 БЗ95022304 71 7/3/2017 12:00:00 AM
7005 ИЭ83070716 85 7/3/2017 12:00:00 AM
7006 РБ93101402 74 7/3/2017 12:00:00 AM
5511 УХ93081443 71 7/3/2017 12:00:00 AM
5513 ИН91061726 53 7/3/2017 12:00:00 AM
5274 ЖЯ91062001 61 7/3/2017 12:00:00 AM
8610 ХЙ72031801 39 7/3/2017 12:00:00 AM
7501 ШУ92060401 81 7/3/2017 12:00:00 AM
5515 РД93090404 56 7/3/2017 12:00:00 AM
7004 ЖЯ93122820 72 7/3/2017 12:00:00 AM
5276 ЛГ96040509 66 7/3/2017 12:00:00 AM
5510 ЙД93010215 62 7/3/2017 12:00:00 AM
5273 АМ94072308 36 7/3/2017 12:00:00 AM
5500 ЛЮ91062603 60 7/3/2017 12:00:00 AM
5516 НА93071807 72 7/3/2017 12:00:00 AM
5502 ГЮ93010302 67 7/3/2017 12:00:00 AM