Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ ҮЗЛЭГИЙН ЯВЦАД ХЯНАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

ЗГХА-Эрүүл мэндийн газрын Дэд даргын баталсан удирдамжийн дагуу 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Нийслэлийн Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл, 8 өрхийн эрүүл мэндийн төвд зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчин /Артерийн гипертензи, Чихрийн шинжин хэв шинж 2, хөхний өмөн, умайн хүзүүний өмөн/-ий эрт илрүүлэг үзлэгийн явц, эмнэлзүйн удирдамжийн хэрэгжилтэд хяналт, үнэлгээ хийлээ. Үнэлгээнд эрт илрүүлэг үзлэг, оношлогоо, эмчилгээтэй холбоотой 20 асуумж бүхий хуудсыг ашигласан. 

Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлүүдэд  халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг үзлэгтэй холбоотой эрүүл мэндийн сайдын тушаалууд, ЗГХА-ЭМГ-ын даргын албан даалгавар, эрт илрүүлэг үзлэгийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, удирдлагын болон мэргэжлийн багуудын үйл ажиллагаа, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч мэргэжилтнүүдийг сургаж дадлагажуулан мэргэжил арга зүйгээр хангаж буй байдал, эмч, мэргэжилтнүүд үзлэг, оношлогоо, эмчилгээг эмнэлзүйн удирдамжийн дагуу хийж байгаа эсэхэд үнэлгээ хийж, арга зүйн зөвлөгөөг өгсөн.

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эрт илрүүлэг үзлэгт иргэд олон нийт, зорилтот бүлгийг хамруулах талаар хийсэн ажил, мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлын явц,  эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн  үзлэг, оношлогоо эмчилгээнд эмнэлзүйн удирдамж, оношлогооны багаж, хэрэгслийг ашиглаж буй байдал, эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал хог хаягдлын менежмент, үзлэгийн бүртгэлийн маягтын хөтлөлт, бүртгэл мэдээлэл зэрэг үйл ажиллагаануудад үнэлгээ өгсөн.

Мөн Монголын мянганы сорилтын сангийн санхүүжилтээр хуваарилагдсан эмнэлзүйн удирдамж, багаж тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн хэрэгслийн бүртгэл, хадгалалт, ашиглалтад хяналт тавьсан.

Үнэлгээний дүгнэлтээс үзэхэд Эрүүл мэндийн нэгдэл болон өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдэж буй зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг үзлэгтэй холбогдон гарсан тушаал, шийдвэрүүд бүрэн хэрэгжээгүй, үзлэг эхлэл шатандаа явагдаж байна. Үнэлгээний багийн гишүүд эрүүл мэндийн байгууллага бүрт үзлэг, шинжилгээтэй холбоотой арга зүйн зөвлөгөө өгч, үзлэгийг эрчимжүүлж ажиллахыг зөвлөсөн.