Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 58 081 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 488 төрөлтөөр буюу 0.8 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 58 525 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 563 хүүхдээр буюу 1.0 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 29 978 буюу 51.2 хувь нь хүү, 28 547 буюу 48.8 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 13 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 22.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 771 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.2 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 930 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 62 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 12 723 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 177 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 7724 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 4999 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 27 төрлийн 32 275 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 99.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1168 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.8-оор нэмэгдсэн байна.
2016.10.12-ний өдрийн Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын д

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтанд тэнцсэн мэргэжилтнүүд Пүрэв гарагт ЭМХТ-ийн 2-р байрны 209 тоотод материалаа авч ирж өгнө үү. Материалаа бүрдүүлж өгөөгүй тохиолдолд зөвшөөрлийн гэрчилгээ гарахгүй болохыг анхааруулж байна.

 

Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Оноо  
1 1208 ЙС83102106 Нүүр ам судлалын их эмч 73 Тэнцсэн
2 1209 ТГ85120201 Нүүр ам судлалын их эмч 66 Тэнцээгүй
3 1210 ТЛ87020470 Нүүр ам судлалын их эмч 75 Тэнцсэн
4 1211 ХГ85052675 Нүүр ам судлалын их эмч 82 Тэнцсэн
5 1212 ФД86092704 Нүүр ам судлалын их эмч 79 Тэнцсэн
6 1213 ЧС87031161 Нүүр ам судлалын их эмч 83 Тэнцсэн
7 1214 ДЮ91011121 Нүүр ам судлалын их эмч 71 Тэнцсэн
8 1215 ЙЮ80110769 Нүүр ам судлалын их эмч 80 Тэнцсэн
9 1216 ВО78111306 Нүүр ам судлалын их эмч 80 Тэнцсэн
10 1218 ТЯ87110715 Нүүр ам судлалын их эмч 64 Тэнцээгүй
11 1219 КЮ84111702 Нүүр ам судлалын их эмч 84 Тэнцсэн
12 1220 ШЗ84042689 Нүүр ам судлалын их эмч 75 Тэнцсэн
13 1221 УК87071509 Нүүр ам судлалын их эмч 72 Тэнцсэн
14 1222 ТЗ70041006 Нүүр ам судлалын их эмч 85 Тэнцсэн
15 1223 ОА88110105 Нүүр ам судлалын их эмч 80 Тэнцсэн
16 1224 ПЮ88110153 Нүүр ам судлалын их эмч 86 Тэнцсэн
17 1225 ДЮ88112773 Нүүр ам судлалын их эмч 74 Тэнцсэн
18 1226 ШУ88060701 Нүүр ам судлалын их эмч 91 Тэнцсэн
19 1227 ХЕ69082768 Нүүр ам судлалын их эмч 86 Тэнцсэн
20 1228 УХ88111013 Нүүр ам судлалын их эмч 61 Тэнцээгүй
21 1229 АЗ88091946 Нүүр ам судлалын их эмч 77 Тэнцсэн
22 1230 ХЕ88010307 Нүүр ам судлалын их эмч 83 Тэнцсэн
23 1231 МЗ89052296 Нүүр ам судлалын их эмч 73 Тэнцсэн
24 1232 ЕЭ86120171 Нүүр ам судлалын их эмч 83 Тэнцсэн
25 1233 ГЮ88112178 Нүүр ам судлалын их эмч 74 Тэнцсэн
26 1234 ОД86081411 Нүүр ам судлалын их эмч 86 Тэнцсэн
27 1235 ДР88030204 Нүүр ам судлалын их эмч 90 Тэнцсэн
28 1236 ЧТ19840603 Нүүр ам судлалын их эмч 73 Тэнцсэн
29 1237 ХЖ88032866 Нүүр ам судлалын их эмч 85 Тэнцсэн
30 1238 ВЭ73060862 Нүүр ам судлалын их эмч 83 Тэнцсэн
31 1239 ЖЛ84041701 Нүүр ам судлалын их эмч 88 Тэнцсэн
32 1240 КЮ87021408 Нүүр ам судлалын их эмч 83 Тэнцсэн
33 1242 ТИ83101066 Нүүр ам судлалын их эмч 82 Тэнцсэн
34 1243 УЖ84031901 Нүүр ам судлалын их эмч 54 Тэнцээгүй
35 1246 СИ76030706 Нүүр ам судлалын их эмч 70 Тэнцсэн
36 1247 ЧЙ85122665 Нүүр ам судлалын их эмч 66 Тэнцээгүй
37 1250 ПН88092508 Нүүр ам судлалын их эмч 71 Тэнцсэн
38 1252 ТА89081100 Нүүр ам судлалын их эмч 71 Тэнцсэн
39 1412 РА86091401 УАУ эмч 71 Тэнцсэн
40 1413 ЦГ81071607 УАУ эмч 72 Тэнцсэн
41 1414 ВЮ87010320 УАУ эмч 43 Тэнцээгүй
42 1415 МЗ84111275 УАУ эмч 29 Тэнцээгүй
43 1416 ЧР83101177 УАУ эмч 72 Тэнцсэн
44 1418 КЮ82112106 УАУ эмч 44 Тэнцээгүй
45 1419 ПН81010106 УАУ эмч 48 Тэнцээгүй
46 1421 НН87071279 УАУ эмч 49 Тэнцээгүй
47 1422 ЧР82070366 УАУ эмч 67 Тэнцээгүй
48 1907 ИС87070802 Эх баригч 80 Тэнцсэн
49 1908 ЕЭ91081019 Эх баригч 61 Тэнцээгүй
50 1909 РИ68112903 Эх баригч 77 Тэнцсэн
51 1910 СП93081209 Эх баригч 76 Тэнцсэн
52 1911 БЮ89082823 Эх баригч 82 Тэнцсэн
53 1912 ВА92042805 Эх баригч 78 Тэнцсэн
54 1913 ПЮ88121301 Эх баригч 86 Тэнцсэн
55 1914 ИВ91032606 Эх баригч 80 Тэнцсэн
56 2228 ЧЛ87120615 Эм зүйч 84 Тэнцсэн
57 2238 ПИ89122407 Эм зүйч 70 Тэнцсэн
58 2239 ПЕ77051712 Эм зүйч 70 Тэнцсэн
59 2240 ЙЭ82121707 Эм зүйч 53 Тэнцээгүй
60 2241 ШЗ57042065 Эм зүйч 71 Тэнцсэн
61 2242 ОЭ77022603 Эм зүйч 52 Тэнцээгүй
62 2243 УХ88112462 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй
63 2244 УХ89020427 Эм зүйч 55 Тэнцээгүй
64 2245 ЕЯ69072367 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй
65 2246 РТ82070260 Эм зүйч 55 Тэнцээгүй
66 2247 УЮ57110102 Эм зүйч 32 Тэнцээгүй
67 2249 РЙ71120125 Эм зүйч 82 Тэнцсэн
68 2250 ОЮ86041160 Эм зүйч 50 Тэнцээгүй
69 2252 ЧЙ82120867 Эм зүйч 30 Тэнцээгүй
70 2253 НИ86050127 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй
71 2254 ОП88121500 Эм зүйч 65 Тэнцээгүй
72 2255 ЧБ71092707 Эм зүйч 80 Тэнцсэн
73 2257 НГ88070461 Эм зүйч 65 Тэнцээгүй
74 2416 ФА92102800 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн
75 2418 РВ94111603 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн
76 2419 ЧЖ62032462 Эм найруулагч 79 Тэнцсэн
77 2420 ПЮ89031707 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн
78 2422 ХЗ81021661 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн
79 2423 ВЭ85041063 Эм найруулагч 23 Тэнцээгүй
80 2425 РП80072703 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн
81 2430 ИЭ72031806 Эм найруулагч 39 Тэнцээгүй
82 2431 ТА74111007 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн
83 2434 КЗ89040104 Эм найруулагч 29 Тэнцээгүй
84 2435 МЭ88081001 Эм найруулагч 61 Тэнцээгүй
85 2436 НЮ73120103 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн
86 2438 ЖЬ87112989 Эм найруулагч 67 Тэнцээгүй
87 2439 ЧИ77011562 Эм найруулагч 66 Тэнцээгүй
88 2440 НГ85102068 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн
89 2442 ЙЮ90090804 Эм найруулагч 34 Тэнцээгүй
90 2443 ВЕ71071403 Эм найруулагч 38 Тэнцээгүй
91 2445 ЙМ87102606 Эм найруулагч 32 Тэнцээгүй
92 3027 ЧД72122105 Бага эмч 55 Тэнцээгүй
93 3029 ОР73052001 Бага эмч 52 Тэнцээгүй
94 3032 ЙЕ85022504 Бага эмч 46 Тэнцээгүй
95 3033 ДЭ88111171 Бага эмч 48 Тэнцээгүй
96 3034 УВ73052004 Бага эмч 71 Тэнцсэн
97 3035 ЙП93071401 Бага эмч 37 Тэнцээгүй
98 3036 НХ67030300 Бага эмч 61 Тэнцээгүй
99 4704 ГЖ95070606 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 73 Тэнцсэн
100 4853 ЦД84102007 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 67 Тэнцээгүй
101 4854 ЧД64050305 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 59 Тэнцээгүй
102 4856 ХН78111604 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 70 Тэнцсэн
103 4859 ХА68060575 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 66 Тэнцээгүй
104 4860 НЗ90061565 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 71 Тэнцсэн
105 4861 ХЛ87061567 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 72 Тэнцсэн
106 4863 ФД85092008 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 80 Тэнцсэн
107 4864 СЭ86080264 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 78 Тэнцсэн
108 7003 ОВ90110103 Уламжлалт анагаахын их эмч 74 Тэнцсэн
109 7004 ОЕ91122200 Уламжлалт анагаахын их эмч 23 Тэнцээгүй
110 7005 ЖЯ89040361 Уламжлалт анагаахын их эмч 78 Тэнцсэн
111 7006 УЗ93041804 Уламжлалт анагаахын их эмч 31 Тэнцээгүй
112 7008 УМ90062088 Уламжлалт анагаахын их эмч 63 Тэнцээгүй
113 7009 УД93021205 Уламжлалт анагаахын их эмч 77 Тэнцсэн
114 7010 РБ89071200 Уламжлалт анагаахын их эмч 71 Тэнцсэн
115 7011 ФА84111773 Уламжлалт анагаахын их эмч 74 Тэнцсэн
116 7013 МП94081108 Уламжлалт анагаахын их эмч 90 Тэнцсэн
117 7302 ЖЯ93011407 Нүүр ам судлалын их эмч 66 Тэнцээгүй
118 7303 ОЖ93063001 Нүүр ам судлалын их эмч 59 Тэнцээгүй
119 7603 ВВ90102108 Бага эмч 34 Тэнцээгүй
120 7604 ГИ93082002 Бага эмч 29 Тэнцээгүй
121 7607 ФД94121306 Бага эмч 43 Тэнцээгүй
122 7609 МХ93102301 Бага эмч 47 Тэнцээгүй
123 7807 РЮ81022609 Уламжлалт анагаахын бага эмч 40 Тэнцээгүй
124 8107 СА91070503 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй
125 8108 ЦД70062163 Эм зүйч 70 Тэнцсэн
126 8110 ВЙ92080323 Эм зүйч 46 Тэнцээгүй
127 8111 МА89112901 Эм зүйч 52 Тэнцээгүй
128 8306 СУ82100969 Эм найруулагч 31 Тэнцээгүй
129 8703 ПВ95021802 Уламжлалт анагаахын сувилагч 79 Тэнцсэн
130 8900 АЭ89032500 Хүүхдийн их эмч 58 Тэнцээгүй
131 8901 ТЕ85080566 Хүүхдийн их эмч 55 Тэнцээгүй
132 9100 УУ92042456 Нүүр ам судлалын их эмч 71 Тэнцсэн
133 9101 ИЮ90121761 Нүүр ам судлалын их эмч 72 Тэнцсэн
134 9102 ИЦ74010209 Нүүр ам судлалын их эмч 54 Тэнцээгүй
135 9103 ЕП90052301 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн
136 9201 НБ62092707 Бага эмч 44 Тэнцээгүй
137 9401 УД85010400 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн
138 9402 ЧИ88040605 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
139 9501 НЭ89072905 Эх баригч 72 Тэнцсэн
140 9502 ДЙ94111406 Уламжлалт анагаахын бага эмч 78 Тэнцсэн
141 9503 ЧК84121208 Уламжлалт анагаахын их эмч 64 Тэнцээгүй
142 9504 Р1827516 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 22 Тэнцээгүй
143 9505 УУ91072868 Эх баригч 40 Тэнцээгүй