Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-09-18-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

2018-09-18-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 3014 ГЕ84122005 Нүүр ам судлалын их эмч 95 Тэнцсэн 9/18/2018
2 3022 АИ89103024 Нүүр ам судлалын их эмч 94 Тэнцсэн 9/18/2018
3 3032 ОЮ90101124 Нүүр ам судлалын их эмч 77 Тэнцсэн 9/18/2018
4 3013 ОЮ90102629 Нүүр ам судлалын их эмч 75 Тэнцсэн 9/18/2018
5 3017 РЮ79052463 Нүүр ам судлалын их эмч 75 Тэнцсэн 9/18/2018
6 3037 УД91031321 Нүүр ам судлалын их эмч 71 Тэнцсэн 9/18/2018
7 3021 ВЗ79090206 Нүүр ам судлалын их эмч 70 Тэнцсэн 9/18/2018
8 3011 МЮ73111365 Нүүр ам судлалын их эмч 66 Тэнцээгүй 9/18/2018
9 3034 БЮ19901004 Нүүр ам судлалын их эмч 66 Тэнцээгүй 9/18/2018
10 3036 ЙЭ84120300 Нүүр ам судлалын их эмч 66 Тэнцээгүй 9/18/2018
11 3020 МВ87121702 Нүүр ам судлалын их эмч 65 Тэнцээгүй 9/18/2018
12 3038 ЖЯ90090783 Нүүр ам судлалын их эмч 65 Тэнцээгүй 9/18/2018
13 3042 РП76053101 Нүүр ам судлалын их эмч 65 Тэнцээгүй 9/18/2018
14 3010 ИЮ74071812 Нүүр ам судлалын их эмч 64 Тэнцээгүй 9/18/2018
15 3012 МЮ87123160 Нүүр ам судлалын их эмч 64 Тэнцээгүй 9/18/2018
16 3052 РА96101804 Нүүр ам судлалын их эмч 64 Тэнцээгүй 9/18/2018
17 3015 ФА89101014 Нүүр ам судлалын их эмч 62 Тэнцээгүй 9/18/2018
18 3033 ШУ89022694 Нүүр ам судлалын их эмч 62 Тэнцээгүй 9/18/2018
19 3046 ШУ88082181 Нүүр ам судлалын их эмч 62 Тэнцээгүй 9/18/2018
20 3035 ФД89031806 Нүүр ам судлалын их эмч 61 Тэнцээгүй 9/18/2018
21 3018 ОО66041211 Нүүр ам судлалын их эмч 60 Тэнцээгүй 9/18/2018
22 3047 ОР89070706 Нүүр ам судлалын их эмч 60 Тэнцээгүй 9/18/2018
23 3049 ЗЮ87042671 Нүүр ам судлалын их эмч 60 Тэнцээгүй 9/18/2018
24 3023 УХ70081305 Нүүр ам судлалын их эмч 58 Тэнцээгүй 9/18/2018
25 3027 ЧЕ81070666 Нүүр ам судлалын их эмч 53 Тэнцээгүй 9/18/2018
26 3043 ЙС87102228 Нүүр ам судлалын их эмч 53 Тэнцээгүй 9/18/2018
27 3016 ХП67091107 Нүүр ам судлалын их эмч 52 Тэнцээгүй 9/18/2018
28 3051 ЦВ82081908 Нүүр ам судлалын их эмч 51 Тэнцээгүй 9/18/2018
29 3714 ХИ73092602 Сувилагч 82 Тэнцсэн 9/18/2018
30 3729 УЗ95072127 Сувилагч 100 Тэнцсэн 9/18/2018
31 3682 РЭ91021303 Сувилагч 95 Тэнцсэн 9/18/2018
32 3668 ТЯ71101702 Сувилагч 94 Тэнцсэн 9/18/2018
33 3687 СУ90042066 Сувилагч 94 Тэнцсэн 9/18/2018
34 3661 АЮ91120781 Сувилагч 92 Тэнцсэн 9/18/2018
35 3686 НХ89070601 Сувилагч 92 Тэнцсэн 9/18/2018
36 3677 ДЗ79121807 Сувилагч 90 Тэнцсэн 9/18/2018
37 3664 БЭ81012407 Сувилагч 89 Тэнцсэн 9/18/2018
38 3684 ЧЙ66122808 Сувилагч 88 Тэнцсэн 9/18/2018
39 3667 ПВ89091800 Сувилагч 87 Тэнцсэн 9/18/2018
40 3670 ВМ92100903 Сувилагч 85 Тэнцсэн 9/18/2018
41 3709 ЙЮ72120909 Сувилагч 83 Тэнцсэн 9/18/2018
42 3715 ЧЖ73061102 Сувилагч 82 Тэнцсэн 9/18/2018
43 3703 РЭ93050320 Сувилагч 81 Тэнцсэн 9/18/2018
44 3713 УК91041544 Сувилагч 80 Тэнцсэн 9/18/2018
45 3711 ОИ93091500 Сувилагч 79 Тэнцсэн 9/18/2018
46 3671 ЖЗ78081608 Сувилагч 76 Тэнцсэн 9/18/2018
47 3675 ЖЯ80071701 Сувилагч 76 Тэнцсэн 9/18/2018
48 3688 ЙР92121724 Сувилагч 76 Тэнцсэн 9/18/2018
49 3708 НГ85111261 Сувилагч 76 Тэнцсэн 9/18/2018
50 3718 ЖЯ74093009 Сувилагч 74 Тэнцсэн 9/18/2018
51 3724 ПИ85041389 Сувилагч 74 Тэнцсэн 9/18/2018
52 3702 ИА91122010 Сувилагч 73 Тэнцсэн 9/18/2018
53 3719 РП77102400 Сувилагч 73 Тэнцсэн 9/18/2018
54 3712 УИ93022305 Сувилагч 72 Тэнцсэн 9/18/2018
55 3720 ПВ90092502 Сувилагч 72 Тэнцсэн 9/18/2018
56 3723 НФ93052301 Сувилагч 72 Тэнцсэн 9/18/2018
57 9024 КГ90061108 Сувилагч 72 Тэнцсэн 9/18/2018
58 3662 УС19840512 Сувилагч 71 Тэнцсэн 9/18/2018
59 3679 ЧН70090763 Сувилагч 71 Тэнцсэн 9/18/2018
60 3699 ГД91081807 Сувилагч 71 Тэнцсэн 9/18/2018
61 3737 МФ92032804 Сувилагч 71 Тэнцсэн 9/18/2018
62 3710 ВЭ85030866 Сувилагч 70 Тэнцсэн 9/18/2018
63 3716 ЧД74011104 Сувилагч 70 Тэнцсэн 9/18/2018
64 3717 АР87082001 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 9/18/2018
65 3726 УШ91071845 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 9/18/2018
66 3673 ХБ67070409 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 9/18/2018
67 3727 УП91101806 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 9/18/2018
68 3665 ЗЮ92011809 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 9/18/2018
69 3697 ЙЮ87120681 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 9/18/2018
70 3700 ЧН63062565 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 9/18/2018
71 3701 КЮ88110667 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 9/18/2018
72 3690 ОЖ90022301 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 9/18/2018
73 9020 ПМ79020206 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 9/18/2018
74 3689 ЗК89012718 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 9/18/2018
75 3704 МФ92010307 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 9/18/2018
76 3747 ОП84102901 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 9/18/2018
77 3750 ОИ91022809 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 9/18/2018
78 3692 ИХ92121401 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 9/18/2018
79 3741 СЕ87120818 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 9/18/2018
80 3733 ЦЖ71061207 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 9/18/2018
81 3663 ЖЯ93033129 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 9/18/2018
82 3694 ИН92080306 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 9/18/2018
83 3731 РП90011706 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 9/18/2018
84 3746 ПП82032002 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 9/18/2018
85 3744 РС92091206 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 9/18/2018
86 3745 КК91022406 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 9/18/2018
87 3738 НЕ89072967 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 9/18/2018
88 3680 ДЙ88081904 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 9/18/2018
89 3705 РБ95032709 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 9/18/2018
90 3698 РЙ96061606 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 9/18/2018
91 3706 ЖЭ81110902 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 9/18/2018
92 3739 УШ91050505 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 9/18/2018
93 3730 РН94082300 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 9/18/2018
94 3725 БЮ89120300 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 9/18/2018
95 3728 УЗ90102969 Сувилагч 36 Тэнцээгүй 9/18/2018
96 3722 ДП84031703 Сувилагч 33 Тэнцээгүй 9/18/2018
97 3678 ГЮ68052016 Сувилагч 32 Тэнцээгүй 9/18/2018
98 3691 ЕЙ73040907 Сувилагч 31 Тэнцээгүй 9/18/2018
99 9021 ТГ84110569 Сувилагч 30 Тэнцээгүй 9/18/2018
100 3317 УМ89122021 УАУ Их эмч 85 Тэнцсэн 9/18/2018
101 3322 СЖ88090600 УАУ Их эмч 85 Тэнцсэн 9/18/2018
102 3328 КГ86072209 УАУ Их эмч 82 Тэнцсэн 9/18/2018
103 3312 УХ89090343 УАУ Их эмч 81 Тэнцсэн 9/18/2018
104 3310 ФА89101105 УАУ Их эмч 79 Тэнцсэн 9/18/2018
105 3331 УХ90012700 УАУ Их эмч 79 Тэнцсэн 9/18/2018
106 3315 СЧ75081566 УАУ Их эмч 77 Тэнцсэн 9/18/2018
107 3324 ИЮ90050687 УАУ Их эмч 76 Тэнцсэн 9/18/2018
108 3308 ГГ87051109 УАУ Их эмч 75 Тэнцсэн 9/18/2018
109 3329 ЧН56070305 УАУ Их эмч 75 Тэнцсэн 9/18/2018
110 9023 СЭ67123131 УАУ Их эмч 73 Тэнцсэн 9/18/2018
111 3321 ВЮ88080784 УАУ Их эмч 72 Тэнцсэн 9/18/2018
112 3323 УИ89012306 УАУ Их эмч 65 Тэнцээгүй 9/18/2018
113 3314 ЙР91020604 УАУ Их эмч 49 Тэнцээгүй 9/18/2018
114 3320 УП93041965 УАУ Их эмч 49 Тэнцээгүй 9/18/2018
115 3313 ЖЯ92101702 УАУ Их эмч 48 Тэнцээгүй 9/18/2018
116 3319 УП91021930 УАУ Их эмч 46 Тэнцээгүй 9/18/2018
117 9012 РЭ87111722 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 39 Тэнцээгүй 9/18/2018
118 4705 ТЗ78011407 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 84 Тэнцсэн 9/18/2018
119 4702 ВО91021502 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 63 Тэнцээгүй 9/18/2018
120 4706 ТГ65110970 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 63 Тэнцээгүй 9/18/2018
121 4704 МЙ94061802 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 31 Тэнцээгүй 9/18/2018
122 9022   Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 70 Тэнцсэн 9/18/2018
123 4804 ФЖ97081803 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 60 Тэнцээгүй 9/18/2018
124 4805 РБ91042801 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 56 Тэнцээгүй 9/18/2018
125 4210 УК88090968 Эм зүйч 91 Тэнцсэн 9/18/2018
126 4212 УЮ90101200 Эм зүйч 90 Тэнцсэн 9/18/2018
127 4208 ЧБ87102004 Эм зүйч 89 Тэнцсэн 9/18/2018
128 4222 УХ91012729 Эм зүйч 89 Тэнцсэн 9/18/2018
129 4219 ЧМ63100665 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 9/18/2018
130 4224 ПЭ90041021 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 9/18/2018
131 4243 УХ88041823 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 9/18/2018
132 4237 ШЗ79032409 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 9/18/2018
133 4204 АЮ84122366 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 9/18/2018
134 4211 ИЮ90022487 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 9/18/2018
135 4218 ДЖ90081207 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 9/18/2018
136 4230 УХ90031252 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 9/18/2018
137 4223 УХ89062844 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 9/18/2018
138 9019   Эм зүйч 80 Тэнцсэн 9/18/2018
139 4214 НУ72031600 Эм зүйч 79 Тэнцсэн 9/18/2018
140 4216 НФ85111100 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 9/18/2018
141 4221 МН87031768 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 9/18/2018
142 4226 РЖ71040804 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 9/18/2018
143 4205 ТЗ69050409 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 9/18/2018
144 4227 ЦГ68091007 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 9/18/2018
145 4225 ШГ85071300 Эм зүйч 70 Тэнцсэн 9/18/2018
146 4239 ГЙ91011606 Эм зүйч 70 Тэнцсэн 9/18/2018
147 4244 ДР85032502 Эм зүйч 70 Тэнцсэн 9/18/2018
148 4236 ОЮ89121146 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 9/18/2018
149 4215 ФБ88060342 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 9/18/2018
150 4240 ПЮ87120366 Эм зүйч 65 Тэнцээгүй 9/18/2018
151 4241 АЯ89060363 Эм зүйч 65 Тэнцээгүй 9/18/2018
152 4228 ВЭ75051767 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 9/18/2018
153 4242 ГБ90051906 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 9/18/2018
154 4206 НС89020565 Эм зүйч 62 Тэнцээгүй 9/18/2018
155 4207 ОК88020400 Эм зүйч 62 Тэнцээгүй 9/18/2018
156 4234 ИО83022801 Эм зүйч 62 Тэнцээгүй 9/18/2018
157 4213 УК89090905 Эм зүйч 61 Тэнцээгүй 9/18/2018
158 4235 УУ90032088 Эм зүйч 61 Тэнцээгүй 9/18/2018
159 4231 МБ88071801 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй 9/18/2018
160 4220 ПЮ88070663 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй 9/18/2018
161 4245 ЧР68060304 Эм зүйч 41 Тэнцээгүй 9/18/2018
162 4232 УС88072628 Эм зүйч 38 Тэнцээгүй 9/18/2018
163 2502 ЧО83042466 Ерөнхий эмч 97 Тэнцсэн 9/18/2018
164 6927 ПД80101196 Ерөнхий эмч 95 Тэнцсэн 9/18/2018
165 6946 ВР91111800 Ерөнхий эмч 95 Тэнцсэн 9/18/2018
166 6983 ВЛ92080405 Ерөнхий эмч 94 Тэнцсэн 9/18/2018
167 6942 ИР91010211 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 9/18/2018
168 6958 ОС85112707 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 9/18/2018
169 6996 ВЛ91121018 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 9/18/2018
170 6911 РЖ90022801 Ерөнхий эмч 92 Тэнцсэн 9/18/2018
171 6928 ДО86120331 Ерөнхий эмч 92 Тэнцсэн 9/18/2018
172 6967 УП90050802 Ерөнхий эмч 92 Тэнцсэн 9/18/2018
173 6970 УЖ88070408 Ерөнхий эмч 92 Тэнцсэн 9/18/2018
174 6931 ДЮ83041864 Ерөнхий эмч 91 Тэнцсэн 9/18/2018
175 6986 ЖЭ89042567 Ерөнхий эмч 91 Тэнцсэн 9/18/2018
176 8651 КЮ91040224 Ерөнхий эмч 91 Тэнцсэн 9/18/2018
177 6945 ТГ91031106 Ерөнхий эмч 90 Тэнцсэн 9/18/2018
178 6940 ИА92011601 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн 9/18/2018
179 6995 ХО73112063 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн 9/18/2018
180 6914 ПБ90110860 Ерөнхий эмч 88 Тэнцсэн 9/18/2018
181 6960 ХБ52122370 Ерөнхий эмч 88 Тэнцсэн 9/18/2018
182 6974 ДЮ85081301 Ерөнхий эмч 88 Тэнцсэн 9/18/2018
183 6966 ЖЭ82081673 Ерөнхий эмч 87 Тэнцсэн 9/18/2018
184 6973 ЙО92111707 Ерөнхий эмч 87 Тэнцсэн 9/18/2018
185 6985 ЖЯ92031141 Ерөнхий эмч 87 Тэнцсэн 9/18/2018
186 6923 ДО86090501 Ерөнхий эмч 86 Тэнцсэн 9/18/2018
187 6922 ИЮ90090868 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 9/18/2018
188 6972 АЮ89110227 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 9/18/2018
189 6936 СЮ92070805 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 9/18/2018
190 6924 ЦА60120361 Ерөнхий эмч 83 Тэнцсэн 9/18/2018
191 6947 ЧЕ70032109 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 9/18/2018
192 6978 УК89041400 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 9/18/2018
193 2306 УШ81082908 Ерөнхий эмч 81 Тэнцсэн 9/18/2018
194 1603 ЧД83102003 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 9/18/2018
195 6920 ДЮ92050833 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн 9/18/2018
196 6965 ЧН83031512 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн 9/18/2018
197 1701 ПЭ87050913 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 9/18/2018
198 6930 ЕС77080508 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 9/18/2018
199 6948 ГО91101301 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 9/18/2018
200 6969 ХГ82111204 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 9/18/2018
201 1602 УК90050428 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн 9/18/2018
202 6949 ДЗ79061109 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 9/18/2018
203 1606 СЧ85092760 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 9/18/2018
204 6952 ТЯ87090107 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 9/18/2018
205 6968 ИЮ90010371 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 9/18/2018
206 6977 ОМ77030804 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 9/18/2018
207 2901 ХЛ65060825 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 9/18/2018
208 6912 БЮ86022703 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 9/18/2018
209 6959 РЮ90022312 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 9/18/2018
210 6980 ЗИ91032002 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 9/18/2018
211 6953 НЭ91062311 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй 9/18/2018
212 6989 СЕ92072708 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 9/18/2018
213 6938 ОЮ90091818 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 9/18/2018
214 6943 РЭ88021011 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 9/18/2018
215 6963 МК91022439 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 9/18/2018
216 6990 УЗ92033107 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 9/18/2018
217 2101 ПК89031637 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 9/18/2018
218 1301 ЧМ86123066 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй 9/18/2018
219 6962 МВ89072912 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 9/18/2018
220 6984 УУ92070401 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 9/18/2018
221 1302 ЧЛ85050165 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 9/18/2018
222 6994 ЦГ63050606 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй 9/18/2018
223 6971 ЦБ73092160 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй 9/18/2018
224 6988 ЛЮ93042103 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй 9/18/2018
225 6919 ВЗ87072301 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй 9/18/2018
226 6921 ЕД85012863 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй 9/18/2018
227 2305 ЧЗ88011312 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 9/18/2018
228 6925 ЛЙ91050507 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 9/18/2018
229 6929 ЧН87100715 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 9/18/2018
230 6975 ДС87091016 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 9/18/2018
231 6979 ХА86061662 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 9/18/2018
232 6982 УХ92090424 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 9/18/2018
233 6955 ЛЮ92030617 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 9/18/2018
234 6998 ВВ83052304 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 9/18/2018
235 2503 УК91040455 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 9/18/2018
236 6976 ДИ85032411 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 9/18/2018
237 6918 УК91071209 Ерөнхий эмч 36 Тэнцээгүй 9/18/2018
238 6981 ЕЭ69121981 Ерөнхий эмч 35 Тэнцээгүй 9/18/2018
239 6935 ЧС88030818 Ерөнхий эмч 30 Тэнцээгүй 9/18/2018
240 6956 СЩ92082039 Ерөнхий эмч 29 Тэнцээгүй 9/18/2018
241 6954 ИЮ89102580 Ерөнхий эмч 24 Тэнцээгүй 9/18/2018
242 9009 ГЗ91111609 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 9/18/2018
243 9010 ТК88092103 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 9/18/2018
244 9011 УМ89061938 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 9/18/2018
245 9013 УШ95021857 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 9/18/2018
246 9014 ИВ94121905 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 9/18/2018
247 1502 УС88050718 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 9/18/2018
248 1503 НЮ80091828 Ерөнхий эмч 91 Тэнцсэн 9/18/2018
249 1101 ЧЛ81022265 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 9/18/2018
250 9015 ШЖ85052100   86 Тэнцсэн 9/18/2018
251 9016 УУ92022993   87 Тэнцсэн 9/18/2018
252 9017 УА86031800   75 Тэнцсэн 9/18/2018
253 9018 ФБ40031837 Ерөнхий эмч 0 Тэнцээгүй 9/18/2018