Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-04-18-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1002 ЧЖ63091567 Арьс гоо заслын эмч 87 Тэнцсэн  4/18/2018
2 1101 УП89042283 Нүдний эмч 68 Тэнцээгүй 4/18/2018
3 1701 ТК86050376 Ерөнхий эмч 86 Тэнцсэн  4/18/2018
4 1702 ФА88041917 Мэс заслын эмч 61 Тэнцээгүй 4/18/2018
5 1703 ХВ81062619 Мэс заслын эмч 44 Тэнцээгүй 4/18/2018
6 1704 ФМ86071697 Мэс заслын эмч 59 Тэнцээгүй 4/18/2018
7 1801 СУ77060160 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 36 Тэнцээгүй 4/18/2018
8 2001 ИЮ83030570 Гэмтлийн эмч 85 Тэнцсэн  4/18/2018
9 2103 ГЮ85092115 Дүрс оношлогооны эмч 70 Тэнцсэн  4/18/2018
10 2104 СЭ86041215 Дүрс оношлогооны эмч 86 Тэнцсэн  4/18/2018
11 2301 РФ88042888 Дотрын эмч 59 Тэнцээгүй 4/18/2018
12 2302 ЧС86021266 Дотрын эмч   Ирээгүй 4/18/2018
13 2303 ЛК84052823 Дотрын эмч 40 Тэнцээгүй 4/18/2018
14 2304 ДЮ56020374 Дотрын эмч 76 Тэнцсэн  4/18/2018
15 2305 ЖЭ81052601 Дотрын эмч 38 Тэнцээгүй 4/18/2018
16 2502 ИТ91041901 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 66 Тэнцээгүй 4/18/2018
17 2503 ЧЕ88021819 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 51 Тэнцээгүй 4/18/2018
18 2504 ЦГ68112214 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 50 Тэнцээгүй 4/18/2018
19 2505 ХБ64022003 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 37 Тэнцээгүй 4/18/2018
20 2506 ФМ84093006 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 66 Тэнцээгүй 4/18/2018
21 2507 ЦА87120669 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 66 Тэнцээгүй 4/18/2018
22 2508 ИИ69091204 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 64 Тэнцээгүй 4/18/2018
23 2509 УК91040455 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 42 Тэнцээгүй 4/18/2018
24 2801 УХ91030574 Анатомын эмгэг судлалын эмч 89 Тэнцсэн  4/18/2018
25 3009 ЧЗ80022502 Насс 72 Тэнцсэн  4/18/2018
26 3010 ЧМ88011203 Насс 70 Тэнцсэн  4/18/2018
27 3011 ХА77011063 Насс 63 Тэнцээгүй 4/18/2018
28 3012 АИ89103024 Насс 66 Тэнцээгүй 4/18/2018
29 3013 ХЗ61082972 Насс   Ирээгүй 4/18/2018
30 3014 ФМ80060926 Насс   Ирээгүй 4/18/2018
31 3015 МЭ89090668 Насс   Ирээгүй 4/18/2018
32 3016 ЦВ85013062 Насс 63 Тэнцээгүй 4/18/2018
33 3017 УХ88102066 Насс 62 Тэнцээгүй 4/18/2018
34 3018 ПБ87102282 Насс 70 Тэнцсэн  4/18/2018
35 3019 ШУ89022694 Насс 55 Тэнцээгүй 4/18/2018
36 3020 ЦЕ82012565 Насс 60 Тэнцээгүй 4/18/2018
37 3021 ЧЕ81070666 Насс 52 Тэнцээгүй 4/18/2018
38 3022 ПЮ81092860 Насс 72 Тэнцсэн  4/18/2018
39 3023 ХВ76112417 Насс 70 Тэнцсэн  4/18/2018
40 3024 ОО66041211 Насс 52 Тэнцээгүй 4/18/2018
41 3025 УХ89102491 Насс 53 Тэнцээгүй 4/18/2018
42 3026 УМ90022744 Насс 66 Тэнцээгүй 4/18/2018
43 3027 КЮ88100961 Насс 60 Тэнцээгүй 4/18/2018
44 3028 ПЮ79050661 Насс 70 Тэнцсэн  4/18/2018
45 3029 КЮ79052900 Насс 67 Тэнцээгүй 4/18/2018
46 3030 АЮ90090201 Насс 70 Тэнцсэн  4/18/2018
47 3031 РЭ79052707 Насс 64 Тэнцээгүй 4/18/2018
48 3032 КН88121107 Насс 54 Тэнцээгүй 4/18/2018
49 3033 ШЗ74102474 Насс 65 Тэнцээгүй 4/18/2018
50 3034 УК92100396 Насс 53 Тэнцээгүй 4/18/2018
51 3305 УП91010941 УАУ эмч 40 Тэнцээгүй 4/18/2018
52 3306 ФА89072906 УАУ эмч 32 Тэнцээгүй 4/18/2018
53 3307 ВЮ88080784 УАУ эмч 43 Тэнцээгүй 4/18/2018
54 3308 ФВ89082005 УАУ эмч   Ирээгүй 4/18/2018
55 3309 ЕЭ88090371 УАУ эмч 26 Тэнцээгүй 4/18/2018
56 3310 УУ90072548 УАУ эмч 70 Тэнцсэн  4/18/2018
57 3657 ТЕ94110308 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
58 3658 ЧБ60041760 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 4/18/2018
59 3659 ХЗ78033065 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 4/18/2018
60 3660 ДЛ73091001 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 4/18/2018
61 3661 РГ83112001 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 4/18/2018
62 3662 УК91091106 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 4/18/2018
63 3663 БК89082468 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
64 3664 ОВ91060206 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
65 3665 ХВ66122569 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
66 3666 ЧВ74062666 Сувилагч 25 Тэнцээгүй 4/18/2018
67 3667 ОП84102901 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 4/18/2018
68 3668 ЖЬ90062466 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 4/18/2018
69 3669 ИЮ92080321 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 4/18/2018
70 3670 ЗК89012718 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 4/18/2018
71 3671 ГИ91060809 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 4/18/2018
72 3672 УВ89080127 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 4/18/2018
73 3673 ПН91022021 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 4/18/2018
74 3674 РД90041505 Сувилагч 24 Тэнцээгүй 4/18/2018
75 3675 УП19911018 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
76 3676 ТГ81102464 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
77 3677 ТБ87123063 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 4/18/2018
78 3678 УУ89080303 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
79 3679 НЮ60061583 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
80 3680 УС19840512 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 4/18/2018
81 3681 ТГ88102268 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 4/18/2018
82 3682 МО19780215 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
83 3683 ЖЮ87103007 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
84 3684 ФМ90100102 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
85 3685 НШ87071765 Сувилагч 33 Тэнцээгүй 4/18/2018
86 3686 ЦЕ65082067 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 4/18/2018
87 3687 ФД88122301 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
88 3688 ЖЕ77011263 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 4/18/2018
89 3689 ДК81050209 Сувилагч 70 Тэнцсэн  4/18/2018
90 3690 ВЮ71020502 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 4/18/2018
91 3691 ТА96073122 Сувилагч 70 Тэнцсэн  4/18/2018
92 3692 УШ91021321 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
93 3693 ЙФ88081902 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
94 3694 СЙ79110305 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
95 3695 БЮ89120300 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
96 3696 ОМ94111602 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
97 3697 ОИ86110502 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
98 3698 ХЛ71102901 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
99 3699 ЕС76030301 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 4/18/2018
100 3700 УУ73120309 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
101 3701 НА93092400 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
102 4001 РС86042023 Эх баригч   Ирээгүй 4/18/2018
103 4002 ТЗ70012509 Эх баригч   Ирээгүй 4/18/2018
104 4203 ИК89102508 Эм зүйч   Ирээгүй 4/18/2018
105 4204 ШБ69040705 Эм зүйч 72 Тэнцсэн  4/18/2018
106 4205 УР88032009 Эм зүйч 63 Тэнцээгүй 4/18/2018
107 4206 ФБ88060342 Эм зүйч   Ирээгүй 4/18/2018
108 4207 ЧК72010668 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 4/18/2018
109 4208 ОЮ72121701 Эм зүйч 62 Тэнцээгүй 4/18/2018
110 4209 ФБ87122665 Эм зүйч 60 Тэнцээгүй 4/18/2018
111 4210 УС53091828 Эм зүйч   Ирээгүй 4/18/2018
112 4211 ГЕ91012808 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 4/18/2018
113 4212 НО81042863 Эм зүйч 29 Тэнцээгүй 4/18/2018
114 4213 РВ67051811 Эм зүйч   Ирээгүй 4/18/2018
115 4214 АВ88032303 Эм зүйч   Ирээгүй 4/18/2018
116 4215 РИ88100131 Эм зүйч 82 Тэнцсэн  4/18/2018
117 4216 ШЕ88021029 Эм зүйч 21 Тэнцээгүй 4/18/2018
118 4217 СФ86061901 Эм зүйч 29 Тэнцээгүй 4/18/2018
119 4218 ЦГ66111004 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 4/18/2018
120 4219 ЧИ69012116 Эм зүйч 80 Тэнцсэн  4/18/2018
121 4220 УС85020726 Эм зүйч   Ирээгүй 4/18/2018
122 4441 НЗ88012378 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн  4/18/2018
123 4442 НЭ88111317 Эм найруулагч 88 Тэнцсэн  4/18/2018
124 4443 ЙД74052029 Эм найруулагч   Ирээгүй 4/18/2018
125 4444 ЧС68100203 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн  4/18/2018
126 4445 ЙД85092803 Эм найруулагч 42 Тэнцээгүй 4/18/2018
127 4446 СФ87091402 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн  4/18/2018
128 4447 ВО55013106 Эм найруулагч   Ирээгүй 4/18/2018
129 4448 ЦЗ80122468 Эм найруулагч 80 Тэнцсэн  4/18/2018
130 4449 ЧГ69090161 Эм найруулагч   Ирээгүй 4/18/2018
131 4450 ЧП81070549 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн  4/18/2018
132 4451 ХБ60033185 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн  4/18/2018
133 4621 НЮ73042468 Бага эмч 38 Тэнцээгүй 4/18/2018
134 4622 МИ78062201 Бага эмч 72 Тэнцсэн  4/18/2018
135 4623 ОО91073003 Бага эмч   Ирээгүй 4/18/2018
136 4624 ПБ92010703 Бага эмч   Ирээгүй 4/18/2018
137 4625 ЖИ88020302 Бага эмч   Ирээгүй 4/18/2018
138 4626 НР87011960 Бага эмч   Ирээгүй 4/18/2018
139 4627 ЙЮ89082928 Бага эмч 65 Тэнцээгүй 4/18/2018
140 4628 НГ89030964 Бага эмч   Ирээгүй 4/18/2018
141 4629 ГН89050805 Бага эмч 70 Тэнцсэн  4/18/2018
142 4630 ИО89073106 Бага эмч 70 Тэнцсэн  4/18/2018
143 4631 ЙС92102322 Бага эмч   Ирээгүй 4/18/2018
144 4632 ИЖ90112801 Бага эмч   Ирээгүй 4/18/2018
145 4633 НВ67020121 Бага эмч 41 Тэнцээгүй 4/18/2018
146 4701 ГЕ74042807 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 72 Тэнцсэн  4/18/2018
147 4702 ПБ95010900 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч   Ирээгүй 4/18/2018
148 4803 НФ78020955 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 14 Тэнцээгүй 4/18/2018
149 5348 ШУ94031301 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
150 5349 НТ93071205 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 4/18/2018
151 5350 БЛ94031503 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 4/18/2018
152 5351 БЮ93091818 Сувилагч 76 Тэнцсэн  4/18/2018
153 5352 НИ92061501 Сувилагч 71 Тэнцсэн  4/18/2018
154 5353 УК88120905 Сувилагч   Ирээгүй 4/18/2018
155 5354 МЮ98030326 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 4/18/2018
156 5355 ГГ93120604 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 4/18/2018
157 5356 ШУ93061707 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 4/18/2018
158 5501 УХ92052136 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй 4/18/2018
159 5502 ЖЯ91120424 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 4/18/2018
160 5503 ФВ83101914 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 4/18/2018
161 5504 УЗ92040341 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн  4/18/2018
162 5505 УП92010721 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 4/18/2018
163 5506 ВА92071722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 47 Тэнцээгүй 4/18/2018
164 5507 ОК93042905 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн  4/18/2018
165 5508 НД92122200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй 4/18/2018
166 5509 ЧЛ85050165 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 4/18/2018
167 5510 УП94111657 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй 4/18/2018
168 5511 ЧС81100262 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн  4/18/2018
169 5512 ЛМ91040221 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн  4/18/2018
170 5513 АЮ92091924 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 4/18/2018
171 5514 УШ90120926 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80 Тэнцсэн  4/18/2018
172 6909 ДЮ85081301 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/18/2018
173 6910 ПА80030802 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/18/2018
174 6911 ЖЯ86112403 Ерөнхий эмч 38 Тэнцээгүй 4/18/2018
175 6912 ЖЮ85102911 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 4/18/2018
176 6913 ЧТ86041702 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 4/18/2018
177 6914 ЛЮ87042419 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 4/18/2018
178 6915 УГ84050206 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 4/18/2018
179 6916 МЗ80082007 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй 4/18/2018
180 6917 УШ89022304 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 4/18/2018
181 6918 УЧ90041507 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн  4/18/2018
182 6919 ГЗ91111609 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 4/18/2018
183 6920 ШД86031573 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн  4/18/2018
184 6921 ЦЖ87101573 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн  4/18/2018
185 6922 ВО89040801 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн  4/18/2018
186 6923 СЛ73090808 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн  4/18/2018
187 6924 ИЮ88100777 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн  4/18/2018
188 6925 ПН85013005 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн  4/18/2018
189 6926 ИЮ89100777 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/18/2018
190 6927 АМ91120425 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн  4/18/2018
191 6928 АЮ91080501 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн  4/18/2018
192 6929 ЮД91122404 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй 4/18/2018
193 6930 АЗ89093007 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 4/18/2018
194 6931 ПЗ92102308 Ерөнхий эмч 90 Тэнцсэн  4/18/2018
195 6932 ПМ93082105 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/18/2018
196 6933 ПЮ93081101 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/18/2018
197 6934 ЗЮ77011300 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/18/2018
198 6935 ИЖ91062106 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 4/18/2018
199 6936 АЯ90062501 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/18/2018
200 6937 ЧЕ84111270 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн  4/18/2018
201 6938 АЗ77052523 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй 4/18/2018
202 6939 ПА84042808 Ерөнхий эмч 30 Тэнцээгүй 4/18/2018
203 6940 ДБ87032820 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 4/18/2018
204 6941 МЖ88022011 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/18/2018
205 6942 ЧК83041103 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/18/2018
206 6943 ЗВ86050611 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн  4/18/2018
207 6944 ПБ79051667 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/18/2018
208 6945 ЧМ87040201 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/18/2018
209 6946 ХМ83121907 Ерөнхий эмч 94 Тэнцсэн  4/18/2018
210 6947 ИТ90120711 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн  4/18/2018
211 6948 ПЮ93062676 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/18/2018
212 8101 КЮ96012701 Уламжлалт анагаахын бага эмч 84 Тэнцсэн  4/18/2018
213 8301 ВЙ92080323 Эм зүйч 54 Тэнцээгүй 4/18/2018
214 8302 ИО94030304 Эм зүйч 62 Тэнцээгүй 4/18/2018
215 8303 ХМ86052663 Эм зүйч 76 Тэнцсэн  4/18/2018
216 8304 УР88012802 Эм зүйч 40 Тэнцээгүй 4/18/2018
217 8305 ГЮ95030918 Эм зүйч 83 Тэнцсэн  4/18/2018
218 8601 НЙ95112911 Эм найруулагч   Ирээгүй 4/18/2018
219 8807 УЮ90041505 Эх баригч   Ирээгүй 4/18/2018
220 9001 ЗЮ72051401 Насс 47 Тэнцээгүй 4/18/2018
221 9002 ВП88011502 УАУ эмч 89 Тэнцсэн  4/18/2018
222 9003 ЧЗ64121429 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 78 Тэнцсэн  4/18/2018
223 9004 ГН89021613 Бага эмч 24 Тэнцээгүй 4/18/2018
224 9005 МЭ79081778 Нүдний эмч 62 Тэнцээгүй 4/18/2018
225 9006 ДЙ89050209 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн  4/18/2018
226 9007 МГ66041068 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн  4/18/2018
227 9008 ШЖ71123165 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 4/18/2018
228 9009 ЕП61042901 Эх баригч 78 Тэнцсэн  4/18/2018
229 9010 ЧО73062261 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй 4/18/2018
230 9011 ЦУ91031704 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн  4/18/2018