Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-04-16-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим
2018-04-16-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1601 ШУ88100522 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч   Ирээгүй 4/16/2018
2 2101 ЦГ69112015 Дүрс оношлогооны эмч 38 Тэнцээгүй 4/16/2018
3 2102 ХГ79092214 Дүрс оношлогооны эмч 35 Тэнцээгүй 4/16/2018
4 2501 ХМ84022317 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   Ирээгүй 4/16/2018
5 3006 МЗ78030402 Насс 68 Тэнцээгүй 4/16/2018
6 3007 ЗЮ72051401 Насс 46 Тэнцээгүй 4/16/2018
7 3008 РЙ89031908 Насс 71 Тэнцсэн 4/16/2018
8 3301 ТЕ81050601 УАУ эмч 50 Тэнцээгүй 4/16/2018
9 3302 ДЮ76051201 УАУ эмч   Ирээгүй 4/16/2018
10 3303 ХН85100100 УАУ эмч 57 Тэнцээгүй 4/16/2018
11 3304 УП92061302 УАУ эмч 54 Тэнцээгүй 4/16/2018
12 3648 ОА95060428 Сувилагч   Ирээгүй 4/16/2018
13 3649 ДИ92021902 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 4/16/2018
14 3650 ЧС84052509 Сувилагч   Ирээгүй 4/16/2018
15 3651 УЮ91032201 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 4/16/2018
16 3652 ПЮ73041103 Сувилагч 36 Тэнцээгүй 4/16/2018
17 3653 ДС86092612 Сувилагч   Ирээгүй 4/16/2018
18 3654 ХЙ68080105 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 4/16/2018
19 3655 УК91041544 Сувилагч   Ирээгүй 4/16/2018
20 3656 НЗ91110465 Сувилагч   Ирээгүй 4/16/2018
21 4201 НО85010263 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 4/16/2018
22 4202 ЮД89022601 Эм зүйч 56 Тэнцээгүй 4/16/2018
23 4439 БЖ92122009 Эм найруулагч 45 Тэнцээгүй 4/16/2018
24 4440 ИП88070581 Эм найруулагч   Ирээгүй 4/16/2018
25 4618 ВР93040205 Бага эмч 37 Тэнцээгүй 4/16/2018
26 4619 ПБ83082960 Бага эмч 67 Тэнцээгүй 4/16/2018
27 4620 АЮ91011521 Бага эмч   Ирээгүй 4/16/2018
28 5344 ИБ95082042 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 4/16/2018
29 5345 ОР95022806 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 4/16/2018
30 5346 ОЮ89092006 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 4/16/2018
31 5347 ФА93050109 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 4/16/2018
32 5500 ШУ94012801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 34 Тэнцээгүй 4/16/2018
33 6905 БЮ86022703 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 4/16/2018
34 6906 НС78021563 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/16/2018
35 6907 ЗФ89070439 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй 4/16/2018
36 6908 ОК85021305 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/16/2018
37 7001 УГ73070151 Уламжлалт анагаахын их эмч   Ирээгүй 4/16/2018
38 8001 ВД94020907 Бага эмч 35 Тэнцээгүй 4/16/2018