Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар 31 748 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 174 төрөлтөөр буюу 0.6 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 31 974 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 188 хүүхдээр буюу 0.6 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 16 315 буюу 51.0 хувь нь хүү, 15 659 буюу 49.0 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 7 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 21.9 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 4 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 12.7-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 443 тохиолдол бүртгэгдэж, 1 000 амьд төрөлтөд 13.9 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор буюу 1 000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 527 тохиолдол бүртгэгдэж, 1 000 амьд төрөлтөд 16.5 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 14 тохиолдлоор буюу 1 000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 7 243 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 94 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 4 356 тохиолдол буюу 60.1 хувь нь эрэгтэй, 2 887 буюу 39.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар 26 төрлийн 18 863 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 58.2 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1 334 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.0-оор нэмэгдсэн байна.
“Эрүүл мэндийн хувийн хэвшлийн байгууллагын орлого зарлагын мэдээг гаргахад анхаарах асуудлууд” цах

“Эрүүл мэндийн хувийн хэвшлийн байгууллагын орлого зарлагын мэдээг гаргахад  анхаарах асуудлууд” цахим сургалт боллоо.

Эрүүл мэндийн хувийн хэвшлийн байгууллагын орлого зарлагын мэдээ нь “Албан ёсны статистикийн мэдээлэл”-ийн төрөлд ордог.

  • Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон  эрүүл мэндийн үндэсний тооцоог тооцоолоход ашигладаг  ихээхэн чухал мэдээлэл юм.

Иймээс хувийн хэвшлийн байгууллагууд статистик мэдээ гаргахад ихээхэн ач холбогдол өгч үнэн зөвөөр тайлагнах нь чухал юм.

Тиймээс өнөөдөр  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс  “Эрүүл мэндийн хувийн хэвшлийн байгууллагын орлого зарлагын  мэдээг гаргахад  анхаарах асуудлууд” цахим сургалтыг зохион байгууллаа.  Сургалтад 21 аймгийн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүд оролцсон бөгөөд   ЭМХТ-ийн Бодлогын судалгаа, удирдлагын сургалтын албаны мэргэжилтэн  Б.Доржмягмар анхаарах асуудлуудын талаар зөвөлгөө өгч харилцан ярилцан, асуултад хариуллаа.

Сургалтаар:

  • ЭМХХБ-ын орлого, зарлагын мэдээний хэрэглээ, ач холбогдол
  • Хугацаа
  • Орлого, зарлагын мэдээний маягт
  • Орлого, зарлагын мэдээг гаргахад анхаарах асуудлууд
  • ЭМТ201.27.2 маягтны тухай
  • Хариуцлага, хяналт сэдвүүдээр мэдээлэл өгсөн байна.

Цаашид энэ сургалтаар мэдэж авсан мэдлэг, мэдээллээ аймгийнхаа хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын мэргэжилтнүүдэд хүргэх ажлыг тухайн аймгийн сургалтад оролцсон мэргэжилтнүүд зохион байгуулах юм.