Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-06-13-ны төгсөгчдийн цаасан шалгалтын дүн
2017-06-13-ны Төгсөгчдийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Шалгалтын огноо
1 1001 УИ97012301 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 78 13-06-17
2 1002 ЖБ96072907 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 95 13-06-17
3 1003 УЗ92112967 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 72 13-06-17
4 1004 АР96012624 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 78 13-06-17
5 1005 ЙН96021501 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 88 13-06-17
6 1006 РЯ95083007 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 94 13-06-17
7 1008 ЙР94120607 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 83 13-06-17
8 1009 КК97111604 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 80 13-06-17
9 1010 ГП95071808 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцээгүй 62 13-06-17
10 1011 КА96011947 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 88 13-06-17
11 1012 ЙЮ97072103 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 91 13-06-17
12 1014 ЙР93042207 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 80 13-06-17
13 1015 МЖ96100304 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 90 13-06-17
14 1016 БЗ95022304 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцээгүй 60 13-06-17
15 1017 БК95101801 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 85 13-06-17
16 1018 ОЮ94082721 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 83 13-06-17
17 1019 РЭ96032546 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 90 13-06-17
18 1020 ОП95081107 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 90 13-06-17
19 1021 ЙА95111404 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 85 13-06-17
20 1022 ОК96090601 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 83 13-06-17
21 1024 АО94080901 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцээгүй 58 13-06-17
22 1025 ПО96051206 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцээгүй 58 13-06-17
23 1026 СЖ96102903 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 84 13-06-17
24 1027 ОД94101320 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцээгүй 68 13-06-17
25 1028 ЙГ95122702 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 84 13-06-17
26 1029 СВ96032009 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 87 13-06-17
27 1030 ОЮ95103128 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 71 13-06-17
28 1031 ГИ96011905 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 84 13-06-17
29 1032 РП96010603 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 73 13-06-17
30 1033 УП96020201 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 71 13-06-17
31 1034 АЮ95020801 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 77 13-06-17
32 1035 ТА97020102 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцээгүй 68 13-06-17
33 1036 РЛ95092705 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 88 13-06-17
34 1037 УШ97030623 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 76 13-06-17
35 1038 НФ97041004 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 71 13-06-17
36 1040 АС95113000 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 75 13-06-17
37 1042 ОЮ95010209 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 70 13-06-17
38 1043 ЙВ95010407 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 91 13-06-17
39 1044 ВЙ96111705 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцээгүй 61 13-06-17
40 1045 ОЙ94062308 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 89 13-06-17
41 1046 РК97020101 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцээгүй 69 13-06-17
42 1047 ЗЮ95033008 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцээгүй 64 13-06-17
43 1048 МО95053007 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 88 13-06-17
44 1049 РГ95022008 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцээгүй 61 13-06-17
45 1050 УЗ90091947 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцээгүй 68 13-06-17
46 1051 ЧТ87021800 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцсэн 82 13-06-17
47 1052 ЕУ94050601 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцээгүй 68 13-06-17
48 1053 ГГ94050400 Сувилагч  /бакалавар/ Тэнцээгүй 67 13-06-17
49 1054 БК96022803 Сувилагч Тэнцсэн 85 13-06-17
50 1055 ГЖ97063000 Сувилагч Тэнцээгүй 51 13-06-17
51 1056 ЖА96062000 Сувилагч Тэнцсэн 78 13-06-17
52 1057 ФД79121703 Сувилагч Тэнцсэн 73 13-06-17
53 1058 НЕ95120700 Сувилагч Тэнцсэн 95 13-06-17
54 1059 АО93031906 Сувилагч Тэнцсэн 92 13-06-17
55 1060 АН94091707 Сувилагч Тэнцээгүй 51 13-06-17
56 1061 ЙМ95071800 Сувилагч Тэнцээгүй 68 13-06-17
57 1062 ЗЖ91041004 Сувилагч Тэнцсэн 76 13-06-17
58 1063 УЗ96030104 Сувилагч Тэнцээгүй 66 13-06-17
59 1064 АМ96011501 Сувилагч Тэнцсэн 70 13-06-17
60 1065 НФ91022005 Сувилагч Тэнцсэн 91 13-06-17
61 1066 РЖ95090607 Сувилагч Тэнцсэн 81 13-06-17
62 1067 ИБ95082042 Сувилагч Тэнцээгүй 58 13-06-17
63 1068 ПЮ96100906 Сувилагч Тэнцсэн 75 13-06-17
64 1069 РГ97113006 Сувилагч Тэнцсэн 82 13-06-17
65 1070 УП97030128 Сувилагч Тэнцсэн 89 13-06-17
66 1071 УХ97102104 Сувилагч Тэнцсэн 89 13-06-17
67 1072 УИ96042147 Сувилагч Тэнцсэн 90 13-06-17
68 1073 УИ97062802 Сувилагч Тэнцсэн 81 13-06-17
69 1074 ДВ96050108 Сувилагч Тэнцсэн 75 13-06-17
70 1075 СР94062406 Сувилагч Тэнцээгүй 52 13-06-17
71 1076 ОЖ96100103 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
72 1077 НЦ97072801 Сувилагч Тэнцсэн 88 13-06-17
73 1078 ИБ95111500 Сувилагч Тэнцсэн 90 13-06-17
74 1079 БЙ94120302 Сувилагч Тэнцсэн 73 13-06-17
75 1080 ЙБ93081304 Сувилагч Тэнцээгүй 47 13-06-17
76 1081 НЫ96080423 Сувилагч Тэнцээгүй 50 13-06-17
77 1082 РК94092404 Сувилагч Тэнцсэн 70 13-06-17
78 1083 ВЙ96091006 Сувилагч Тэнцсэн 79 13-06-17
79 1084 УХ94082207 Сувилагч Тэнцээгүй 65 13-06-17
80 1085 ЙВ92050205 Сувилагч Тэнцсэн 82 13-06-17
81 1086 УЗ96013007 Сувилагч Тэнцээгүй 58 13-06-17
82 1087 ПЮ95100923 Сувилагч Тэнцээгүй 42 13-06-17
83 1089 ГЮ91012502 Сувилагч Тэнцсэн 91 13-06-17
84 1090 АЖ96113001 Сувилагч Тэнцсэн 74 13-06-17
85 1091 УИ97112802 Сувилагч Тэнцсэн 93 13-06-17
86 1092 ОЮ93022805 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
87 1093 ВМ97041428 Сувилагч Тэнцээгүй 57 13-06-17
88 1094 СЕ95040222 Сувилагч Тэнцээгүй 63 13-06-17
89 1096 ОР88051500 Сувилагч Тэнцсэн 88 13-06-17
90 1097 ГП95072601 Сувилагч Тэнцээгүй 69 13-06-17
91 1098 НЭ95072703 Сувилагч Тэнцээгүй 44 13-06-17
92 1099 ЗА96060103 Сувилагч Тэнцээгүй 65 13-06-17
93 1100 МК96090101 Сувилагч Тэнцээгүй 40 13-06-17
94 1101 УД97010600 Сувилагч Тэнцээгүй 56 13-06-17
95 1102 УК95051663 Сувилагч Тэнцээгүй 48 13-06-17
96 1103 АЕ95021307 Сувилагч Тэнцсэн 70 13-06-17
97 1104 УЦ96112022 Сувилагч Тэнцээгүй 58 13-06-17
98 1105 ЧР87080565 Сувилагч Тэнцсэн 80 13-06-17
99 1106 ЧЖ82080302 Сувилагч Тэнцсэн 75 13-06-17
100 1107 АС95031800 Сувилагч Тэнцсэн 86 13-06-17
101 1110 УД91011726 Сувилагч Тэнцээгүй 68 13-06-17
102 1111 НД96120303 Сувилагч Тэнцээгүй 60 13-06-17
103 1200 УД96053005 Эх баригч Тэнцсэн 83 13-06-17
104 1201 РК96100205 Эх баригч Тэнцсэн 85 13-06-17
105 1202 МФ96042321 Эх баригч Тэнцсэн 87 13-06-17
106 1203 УЮ91110588 Эх баригч Тэнцсэн 83 13-06-17
107 1204 ЙГ91070801 Эх баригч Тэнцээгүй 23 13-06-17
108 1205 АЙ94121902 Эх баригч Тэнцээгүй 59 13-06-17
109 1206 АЮ96052919 Эх баригч Тэнцсэн 89 13-06-17
110 1207 УИ96122405 Эх баригч Тэнцсэн 76 13-06-17
111 1208 УШ96122088 Эх баригч Тэнцсэн 88 13-06-17
112 1210 ВВ95120601 Эх баригч Тэнцсэн 87 13-06-17
113 1211 ЙП95040801 Эх баригч Тэнцсэн 79 13-06-17
114 1212 СГ96110219 Эх баригч Тэнцсэн 86 13-06-17
115 1213 НТ96021205 Эх баригч Тэнцсэн 83 13-06-17
116 1214 АЗ95020802 Эх баригч Тэнцсэн 87 13-06-17
117 1215 ИЧ96030509 Эх баригч Тэнцсэн 90 13-06-17
118 1216 ВЛ95032304 Эх баригч Тэнцсэн 83 13-06-17
119 1217 КА95121004 Эх баригч Тэнцсэн 86 13-06-17
120 1218 РП96022003 Эх баригч Тэнцсэн 86 13-06-17
121 1219 ВВ95032305 Эх баригч Тэнцсэн 90 13-06-17
122 1220 ПО95060102 Эх баригч Тэнцсэн 89 13-06-17
123 1221 ЙА95032047 Эх баригч Тэнцсэн 92 13-06-17
124 1222 ГД95032817 Эх баригч Тэнцсэн 85 13-06-17
125 1223 ЗА96030306 Эх баригч Тэнцсэн 86 13-06-17
126 1224 ЙЮ95102906 Эх баригч Тэнцсэн 85 13-06-17
127 1225 ИА97011802 Эх баригч Тэнцсэн 75 13-06-17
128 1226 ПЕ95073008 Эх баригч Тэнцсэн 79 13-06-17
129 1227 ОЭ88090182 Эх баригч Тэнцсэн 85 13-06-17
130 1228 ЖЮ96092503 Эх баригч Тэнцсэн 88 13-06-17
131 1229 ЖЯ94091206 Эх баригч Тэнцсэн 86 13-06-17
132 1230 ЙП96091305 Эх баригч Тэнцсэн 88 13-06-17
133 1231 ОР95072209 Эх баригч Тэнцсэн 84 13-06-17
134 1232 ЛЮ88080702 Эх баригч Тэнцсэн 89 13-06-17
135 1233 УК95072027 Эх баригч Тэнцсэн 72 13-06-17
136 1234 ЗД95032204 Эх баригч Тэнцсэн 79 13-06-17
137 1235 ЗЮ96013009 Эх баригч Тэнцсэн 81 13-06-17
138 1236 ВА91082821 Эх баригч Тэнцсэн 84 13-06-17
139 1237 ЙО96012700 Эх баригч Тэнцсэн 88 13-06-17
140 1238 УХ96010645 Эх баригч Тэнцсэн 73 13-06-17
141 1300 ИЧ97012016 Эм найруулагч Тэнцсэн 82 13-06-17
142 1301 ЙМ97062608 Эм найруулагч Тэнцсэн 83 13-06-17
143 1302 НН97030406 Эм найруулагч Тэнцсэн 75 13-06-17
144 1303 ПБ97010901 Эм найруулагч Тэнцсэн 82 13-06-17
145 1304 БЮ96090121 Эм найруулагч Тэнцсэн 88 13-06-17
146 1305 ОЮ94012307 Эм найруулагч Тэнцсэн 79 13-06-17
147 1306 ОП95073009 Эм найруулагч Тэнцээгүй 62 13-06-17
148 1307 УШ98062348 Эм найруулагч Тэнцсэн 87 13-06-17
149 1308 ИХ88071009 Эм найруулагч Тэнцсэн 78 13-06-17
150 1309 ВЗ97121801 Эм найруулагч Тэнцсэн 89 13-06-17
151 1310 ЗП96032508 Эм найруулагч Тэнцсэн 88 13-06-17
152 1311 ЗП97070506 Эм найруулагч Тэнцсэн 77 13-06-17
153 1312 БЙ96082005 Эм найруулагч Тэнцсэн 82 13-06-17
154 1313 ФБ91052401 Эм найруулагч Тэнцсэн 81 13-06-17
155 1314 ТА96012009 Эм найруулагч Тэнцсэн 90 13-06-17
156 1315 ЙЕ96040405 Эм найруулагч Тэнцсэн 82 13-06-17
157 1316 ПО90050211 Эм найруулагч Тэнцсэн 71 13-06-17
158 2001 уп94051728 Сувилагч Тэнцсэн 89 13-06-17
159 2002 ан95111905 Сувилагч Тэнцсэн 78 13-06-17
160 2003 пз95070701 Сувилагч Тэнцээгүй 68 13-06-17
161 2004 жм96051706 Сувилагч Тэнцээгүй 66 13-06-17
162 2005 уи96010343 Сувилагч Тэнцээгүй 43 13-06-17
163 2006 лд93082307 Сувилагч Тэнцсэн 87 13-06-17
164 2007 рс90120709 Сувилагч Тэнцсэн 88 13-06-17
165 2008 нх97031507 Сувилагч Тэнцсэн 89 13-06-17
166 2009 пз96010327 Сувилагч Тэнцсэн 92 13-06-17
167 2010 аи95041401 Сувилагч Тэнцсэн 91 13-06-17
168 2011 ою95120903 Сувилагч Тэнцсэн 86 13-06-17
169 2012 жя94072706 Сувилагч Тэнцсэн 83 13-06-17
170 2013 хв71012709 Сувилагч Тэнцээгүй 65 13-06-17
171 3001 БЛ94031503 Сувилагч Тэнцээгүй 59 13-06-17
172 3002 СЧ76073064 Сувилагч Тэнцсэн 85 13-06-17
173 3003 БЗ95082103 Сувилагч Тэнцсэн 87 13-06-17
174 3004 ЛЮ95120101 Сувилагч Тэнцсэн 75 13-06-17
175 3005 ПБ95012001 Сувилагч Тэнцсэн 81 13-06-17
176 3006 ГО94120401 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
177 3007 РХ95081508 Сувилагч Тэнцсэн 85 13-06-17
178 3008 ЕТ81080902 Сувилагч Тэнцсэн 91 13-06-17
179 3009 АБ95062301 Сувилагч Тэнцсэн 82 13-06-17
180 3010 АЭ89122146 Сувилагч Тэнцсэн 70 13-06-17
181 3011 АЗ95070205 Сувилагч Тэнцсэн 90 13-06-17
182 3012 ВМ81090805 Сувилагч Тэнцсэн 88 13-06-17
183 3014 ЖЯ94050705 Сувилагч Тэнцсэн 90 13-06-17
184 3015 ОО95022507 Сувилагч Тэнцээгүй 65 13-06-17
185 3016 ЙС95102705 Сувилагч Тэнцсэн 93 13-06-17
186 3018 НС95033102 Сувилагч Тэнцсэн 86 13-06-17
187 3019 ВС95082205 Сувилагч Тэнцсэн 82 13-06-17
188 3020 БЙ94061508 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
189 3022 БЛ94102301 Сувилагч Тэнцээгүй 67 13-06-17
190 3023 АН95052507 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
191 3024 ФА95020906 Сувилагч Тэнцээгүй 60 13-06-17
192 3025 ОС91092507 Сувилагч Тэнцсэн 85 13-06-17
193 3026 ВО95051905 Сувилагч Тэнцсэн 86 13-06-17
194 3027 УШ95040621 Сувилагч Тэнцсэн 93 13-06-17
195 3028 ЖЮ96032704 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
196 3029 АЧ95050201 Сувилагч Тэнцсэн 70 13-06-17
197 3030 ВЖ96052202 Сувилагч Тэнцээгүй 30 13-06-17
198 3031 АМ95041605 Сувилагч Тэнцсэн 86 13-06-17
199 3032 ЧД80050401 Сувилагч Тэнцсэн 94 13-06-17
200 3033 ЛМ95072101 Сувилагч Тэнцсэн 92 13-06-17
201 3034 ЛЗ95052803 Сувилагч Тэнцсэн 86 13-06-17
202 3035 ВМ97111507 Сувилагч Тэнцсэн 93 13-06-17
203 3036 РЭ92082106 Сувилагч Тэнцсэн 94 13-06-17
204 3037 ВД96080200 Сувилагч Тэнцээгүй 64 13-06-17
205 3038 ВЕ96021004 Сувилагч Тэнцээгүй 48 13-06-17
206 3039 ОГ94111928 Сувилагч Тэнцээгүй 60 13-06-17
207 3040 ЛЖ95102303 Сувилагч Тэнцсэн 87 13-06-17
208 3041 ЙА96080406 Сувилагч Тэнцээгүй 63 13-06-17
209 3042 АН94070607 Сувилагч Тэнцсэн 86 13-06-17
210 3043 УД96082021 Сувилагч Тэнцсэн 82 13-06-17
211 3044 ЙС96010101 Сувилагч Тэнцсэн 87 13-06-17
212 3045 ЖЛ91011307 Сувилагч Тэнцсэн 88 13-06-17
213 3046 ТА95121722 Сувилагч Тэнцсэн 81 13-06-17
214 3048 ЖЛ96070903 Сувилагч Тэнцсэн 82 13-06-17
215 3049 ЛА96022100 Сувилагч Тэнцсэн 87 13-06-17
216 3050 ЛЗ95040508 Сувилагч Тэнцсэн 90 13-06-17
217 3052 ИТ95010806 Сувилагч Тэнцээгүй 46 13-06-17
218 3053 НЙ95030702 Сувилагч Тэнцсэн 77 13-06-17
219 3054 ДЗ93103104 Сувилагч Тэнцсэн 70 13-06-17
220 3055 ЛК96021008 Сувилагч Тэнцсэн 86 13-06-17
221 3056 ОВ94040704 Сувилагч Тэнцээгүй 61 13-06-17
222 3057 АМ94072308 Сувилагч Тэнцээгүй 54 13-06-17
223 3058 БК96080509 Сувилагч Тэнцсэн 87 13-06-17
224 3059 ББ95011201 Сувилагч Тэнцсэн 95 13-06-17
225 3060 ЖЯ73072302 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
226 3061 ИР96082705 Сувилагч Тэнцсэн 77 13-06-17
227 3062 ОК95090205 Сувилагч Тэнцсэн 73 13-06-17
228 3063 АЯ84070328 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
229 3064 НА96041208 Сувилагч Тэнцсэн 85 13-06-17
230 3066 ПБ82070465 Сувилагч Тэнцээгүй 69 13-06-17
231 3067 АМ96091801 Сувилагч Тэнцээгүй 63 13-06-17
232 3068 СТ94100809 Сувилагч Тэнцсэн 89 13-06-17
233 3069 ИР82082566 Сувилагч Тэнцээгүй 52 13-06-17
234 3070 АК75020401 Сувилагч Тэнцээгүй 66 13-06-17
235 3071 ЖЮ87070503 Сувилагч Тэнцсэн 86 13-06-17
236 3072 КМ94092400 Сувилагч Тэнцээгүй 69 13-06-17
237 3073 СЮ92063004 Сувилагч Тэнцээгүй 47 13-06-17
238 3074 ЙБ96121326 Сувилагч Тэнцсэн 80 13-06-17
239 3075 АМ95092006 Сувилагч Тэнцээгүй 24 13-06-17
240 3076 БВ95100107 Сувилагч Тэнцсэн 86 13-06-17
241 3077 СУ85062561 Сувилагч Тэнцээгүй 68 13-06-17
242 3078 БЗ97112002 Сувилагч Тэнцсэн 87 13-06-17
243 3079 БВ96081102 Сувилагч Тэнцээгүй 66 13-06-17
244 3080 ЖЯ95090904 Сувилагч Тэнцээгүй 57 13-06-17
245 3081 ВР81021602 Сувилагч Тэнцсэн 91 13-06-17
246 3082 ОЖ96081405 Сувилагч Тэнцсэн 90 13-06-17
247 3083 ОК95102504 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
248 3084 ЙГ96062022 Сувилагч Тэнцсэн 80 13-06-17
249 3085 АЙ96060800 Сувилагч Тэнцээгүй 37 13-06-17
250 3086 ИИ96072302 Сувилагч Тэнцээгүй 41 13-06-17
251 3087 ЛМ96073008 Сувилагч Тэнцээгүй 50 13-06-17
252 3088 ВР92061618 Сувилагч Тэнцсэн 77 13-06-17
253 3089 АР96071801 Сувилагч Тэнцээгүй 51 13-06-17
254 3090 ВК72091722 Сувилагч Тэнцсэн 74 13-06-17
255 3091 АР96072001 Сувилагч Тэнцээгүй 66 13-06-17
256 3092 УД96052201 Сувилагч Тэнцээгүй 31 13-06-17
257 3093 БК96041001 Сувилагч Тэнцсэн 85 13-06-17
258 3094 ВТ97012705 Сувилагч Тэнцсэн 89 13-06-17
259 3095 ЙГ96123005 Сувилагч Тэнцээгүй 41 13-06-17
260 3097 НИ92072604 Сувилагч Тэнцсэн 88 13-06-17
261 3098 ЖЬ87082261 Сувилагч Тэнцсэн 71 13-06-17
262 3099 НЛ90042969 Сувилагч Тэнцсэн 72 13-06-17
263 3100 БД95060705 Эх барихуй Тэнцсэн 75 13-06-17
264 3101 УИ95042904 Эх барихуй Тэнцсэн 87 13-06-17
265 3102 БЙ94102800 Эх барихуй Тэнцсэн 80 13-06-17
266 3103 ГД95110105 Эх барихуй Тэнцээгүй 66 13-06-17
267 3104 ИМ94101316 Эх барихуй Тэнцсэн 84 13-06-17
268 3105 ПЖ95041305 Эх барихуй Тэнцсэн 82 13-06-17
269 3106 АЗ93032919 Эх барихуй Тэнцээгүй 69 13-06-17
270 3107 УХ94072119 Эх барихуй Тэнцсэн 94 13-06-17
271 3108 ВК94112313 Эх барихуй Тэнцсэн 82 13-06-17
272 3109 УИ96101861 Эх барихуй Тэнцсэн 96 13-06-17
273 3110 ЙО95110101 Эх барихуй Тэнцсэн 87 13-06-17
274 3111 ЙЮ95032901 Эх барихуй Тэнцсэн 71 13-06-17
275 3112 АЯ92021408 Эх барихуй Тэнцээгүй 63 13-06-17
276 3113 ОО94122264 Эх барихуй Тэнцсэн 70 13-06-17
277 3114 АВ95042021 Эх барихуй Тэнцээгүй 31 13-06-17
278 3116 ЙC95112001 Эх барихуй Тэнцсэн 89 13-06-17
279 3117 ЙП96061001 Эх барихуй Тэнцсэн 88 13-06-17
280 3118 ЙН96100602 Эх барихуй Тэнцсэн 94 13-06-17
281 3119 ГИ96052708 Эх барихуй Тэнцсэн 89 13-06-17
282 3120 АН96102405 Эх барихуй Тэнцсэн 87 13-06-17
283 3121 АП96011006 Эх барихуй Тэнцсэн 93 13-06-17
284 3122 ИО95031502 Эх барихуй Тэнцсэн 86 13-06-17
285 3123 ШУ95040101 Эх барихуй Тэнцсэн 81 13-06-17
286 3124 ЙЗ96041206 Эх барихуй Тэнцсэн 80 13-06-17
287 3125 РЕ93060805 Эх барихуй Тэнцсэн 77 13-06-17
288 3126 ВР96072803 Эх барихуй Тэнцсэн 77 13-06-17
289 3127 ИТ86060102 Эх барихуй Тэнцсэн 75 13-06-17
290 3128 ЛЮ94081641 Эх барихуй Тэнцсэн 81 13-06-17
291 3129 АН95030905 Эх барихуй Тэнцсэн 81 13-06-17
292 3130 ОЮ95120541 Эх барихуй Тэнцсэн 91 13-06-17
293 3131 АБ95081901 Эх барихуй Тэнцээгүй 28 13-06-17
294 3132 НК95072906 Эх барихуй Тэнцсэн 88 13-06-17
295 3134 АС95093002 Эх барихуй Тэнцсэн 73 13-06-17
296 3135 ЙК95060107 Эх барихуй Тэнцээгүй 64 13-06-17
297 3136 БЖ95060719 Эх барихуй Тэнцсэн 86 13-06-17
298 3137 КЛ95020707 Эх барихуй Тэнцээгүй 33 13-06-17
299 3138 ДК95080304 Эх барихуй Тэнцсэн 70 13-06-17
300 3139 ШУ95080704 Эх барихуй Тэнцсэн 78 13-06-17
301 3141 ЙЗ93111808 Эх барихуй Тэнцээгүй 63 13-06-17
302 3142 ВД96081901 Эх барихуй Тэнцсэн 92 13-06-17
303 3143 ЙЮ94071702 Эх барихуй Тэнцээгүй 65 13-06-17
304 3144 ЙС95091404 Эх барихуй Тэнцсэн 86 13-06-17
305 3145 АВ96061505 Эх барихуй Тэнцсэн 87 13-06-17
306 3146 ББ94112118 Эх барихуй Тэнцсэн 90 13-06-17
307 3147 ВЛ96041805 Эх барихуй Тэнцсэн 85 13-06-17
308 3148 ББ96020512 Эх барихуй Тэнцсэн 93 13-06-17
309 3149 ЙЛ93082522 Эх барихуй Тэнцсэн 80 13-06-17
310 3150 ЙМ95092803 Эх барихуй Тэнцсэн 89 13-06-17
311 3152 АД94072211 Эх баригч Тэнцсэн 73 13-06-17
312 3153 РИ87123007 Эх баригч Тэнцсэн 89 13-06-17
313 3154 РИ97050800 Эх баригч Тэнцсэн 90 13-06-17
314 3155 ЖЮ96071802 Эх баригч Тэнцсэн 87 13-06-17
315 3156 ВС95011605 Эх баригч Тэнцсэн 88 13-06-17
316 3157 ЙС76011909 Эх баригч Тэнцсэн 88 13-06-17
317 3158 БЖ94031703 Эх баригч Тэнцсэн 77 13-06-17
318 3159 БЙ96041510 Эх баригч Тэнцсэн 84 13-06-17
319 3160 ЙЛ96042302 Эх баригч Тэнцсэн 72 13-06-17
320 3162 ЖЭ80012361 Эх баригч Тэнцсэн 81 13-06-17
321 3163 ЖА94012305 Эх баригч Тэнцсэн 81 13-06-17
322 3164 РГ97040503 Эх баригч Тэнцээгүй 68 13-06-17
323 3165 НО91122613 Эх баригч Тэнцсэн 79 13-06-17
324 3167 БК95100811 Эх баригч Тэнцсэн 91 13-06-17
325 3168 БВ96071008 Эх баригч Тэнцсэн 87 13-06-17
326 3169 АЕ96121309 Эх баригч Тэнцсэн 83 13-06-17
327 3201 ШУ96022725 Эм найруулагч Тэнцээгүй 47 13-06-17
328 3202 РХ94040807 Эм найруулагч Тэнцсэн 80 13-06-17
329 3203 ЧЕ84072464 Эм найруулагч Тэнцсэн 88 13-06-17
330 3204 БЗ95122009 Эм найруулагч Тэнцсэн 76 13-06-17
331 3205 ХГ84020909 Эм найруулагч Тэнцсэн 88 13-06-17
332 3206 ХВ84080100 Эм найруулагч Тэнцсэн 77 13-06-17
333 3207 БЕ96060704 Эм найруулагч Тэнцсэн 73 13-06-17
334 3208 УИ96060629 Эм найруулагч Тэнцсэн 71 13-06-17
335 3209 ИЭ84040800 Эм найруулагч Тэнцсэн 87 13-06-17
336 3210 ЗБ93062905 Эм найруулагч Тэнцээгүй 68 13-06-17
337 3211 ОР89112101 Эм найруулагч Тэнцсэн 73 13-06-17
338 3212 ЧЛ72082600 Эм найруулагч Тэнцсэн 78 13-06-17
339 3213 РЗ96042800 Эм найруулагч Тэнцсэн 75 13-06-17
340 3214 ЙЮ86111507 Эм найруулагч Тэнцсэн 93 13-06-17
341 3215 ИГ95011501 Эм найруулагч Тэнцсэн 80 13-06-17
342 3216 ДО94080508 Эм найруулагч Тэнцээгүй 47 13-06-17
343 3217 ЙД93021529 Эм найруулагч Тэнцсэн 92 13-06-17
344 3218 УХ95122507 Эм найруулагч Тэнцсэн 78 13-06-17
345 3219 ТЗ88121804 Эм найруулагч Тэнцсэн 84 13-06-17
346 3220 ГП96051302 Эм найруулагч Тэнцсэн 87 13-06-17
347 3221 НТ85070602 Эм найруулагч Тэнцсэн 80 13-06-17
348 3222 ЙВ87061602 Эм найруулагч Тэнцсэн 93 13-06-17
349 4001 ДИ83041908 Сувилагч  Тэнцсэн 92 13-06-17
350 4002 УХ95112607 Сувилагч  Тэнцсэн 90 13-06-17
351 4003 ЙИ95061608 Сувилагч  Тэнцсэн 79 13-06-17
352 4004 СФ96081307 Сувилагч  Тэнцээгүй 55 13-06-17
353 4005 ОО96011906 Сувилагч  Тэнцсэн 87 13-06-17
354 4007 ИТ96012905 Сувилагч  Тэнцсэн 87 13-06-17
355 4009 ПВ96072401 Сувилагч  Тэнцсэн 81 13-06-17
356 4010 ИД96060908 Сувилагч  Тэнцсэн 72 13-06-17
357 4011 АВ96022709 Сувилагч  Тэнцсэн 93 13-06-17
358 4012 ЖЮ96042507 Сувилагч  Тэнцсэн 75 13-06-17
359 4013 ИЖ94122509 Сувилагч  Тэнцсэн 87 13-06-17
360 4014 ЖД95012704 Сувилагч  Тэнцсэн 86 13-06-17
361 4015 ИГ96050508 Сувилагч  Тэнцсэн 91 13-06-17
362 4016 РТ95122803 Сувилагч  Тэнцсэн 70 13-06-17
363 4017 АГ96090126 Сувилагч  Тэнцсэн 91 13-06-17
364 4018 НИ96052105 Сувилагч  Тэнцээгүй 63 13-06-17
365 4019 ФБ96030720 Сувилагч  Тэнцсэн 71 13-06-17
366 4020 ВА92022703 Сувилагч  Тэнцсэн 86 13-06-17
367 4021 ИЕ95032501 Сувилагч  Тэнцсэн 89 13-06-17
368 4022 СБ95022304 Сувилагч  Тэнцсэн 78 13-06-17
369 4023 ГК96062903 Сувилагч  Тэнцсэн 90 13-06-17
370 4024 РЖ90072008 Сувилагч  Тэнцсэн 93 13-06-17
371 4025 АЯ95021861 Сувилагч  Тэнцсэн 89 13-06-17
372 4026 НН93083103 Сувилагч  Тэнцсэн 94 13-06-17
373 4027 КЮ96121608 Сувилагч  Тэнцсэн 88 13-06-17
374 4029 УЮ96100302 Сувилагч  Тэнцсэн 86 13-06-17
375 4030 ЙБ95052324 Сувилагч  Тэнцсэн 88 13-06-17
376 4031 СТ95041321 Сувилагч  Тэнцсэн 87 13-06-17
377 4032 СЕ94062422 Сувилагч  Тэнцсэн 77 13-06-17
378 4033 ОО95021327 Сувилагч  Тэнцсэн 88 13-06-17
379 4034 РЛ94112902 Сувилагч  Тэнцсэн 75 13-06-17
380 4035 ОЮ95090509 Сувилагч  Тэнцсэн 82 13-06-17
381 4036 ЗЮ95020308 Сувилагч  Тэнцсэн 88 13-06-17
382 4037 МЮ96103039 Сувилагч  Тэнцээгүй 46 13-06-17
383 4038 МБ96032405 Сувилагч  Тэнцсэн 88 13-06-17
384 4039 УК95091507 Сувилагч  Тэнцсэн 78 13-06-17
385 4040 ВЙ94050903 Сувилагч  Тэнцсэн 75 13-06-17
386 4041 ЙП96041021 Сувилагч  Тэнцсэн 79 13-06-17
387 4042 АИ96032708 Сувилагч  Тэнцсэн 80 13-06-17
388 4043 ЛЮ96022709 Сувилагч  Тэнцсэн 75 13-06-17
389 4044 ИМ95010502 Сувилагч  Тэнцсэн 85 13-06-17
390 4045 СО94060100 Сувилагч  Тэнцээгүй 69 13-06-17
391 4046 ТА96052008 Сувилагч  Тэнцсэн 93 13-06-17
392 4047 ЖЮ96020142 Сувилагч  Тэнцсэн 71 13-06-17
393 4048 ПА95110128 Сувилагч  Тэнцсэн 91 13-06-17
394 4049 РЙ95112005 Сувилагч  Тэнцсэн 85 13-06-17
395 4050 АР93062504 Сувилагч  Тэнцээгүй 63 13-06-17
396 4051 ВД91043004 Сувилагч  Тэнцсэн 82 13-06-17
397 4052 РС95113002 Сувилагч  Тэнцсэн 93 13-06-17
398 4053 РЛ95122700 Сувилагч  Тэнцсэн 89 13-06-17
399 4054 АГ96040107 Сувилагч  Тэнцсэн 89 13-06-17
400 4055 ПА96102606 Сувилагч  Тэнцээгүй 58 13-06-17
401 4056 ГН95080907 Сувилагч  Тэнцсэн 82 13-06-17
402 4057 ШУ93061707 Сувилагч  Тэнцээгүй 46 13-06-17
403 4058 МД95040236 Сувилагч  Тэнцсэн 86 13-06-17
404 4059 ОА95092101 Сувилагч  Тэнцсэн 79 13-06-17
405 4060 НФ96031206 Сувилагч  Тэнцсэн 85 13-06-17
406 4061 ОД96080604 Сувилагч  Тэнцсэн 87 13-06-17
407 4062 СК95021607 Сувилагч  Тэнцсэн 75 13-06-17
408 4063 ПЖ95030301 Сувилагч  Тэнцсэн 81 13-06-17
409 4064 АО95011511 Сувилагч  Тэнцсэн 81 13-06-17
410 4065 РЭ94041509 Сувилагч  Тэнцсэн 79 13-06-17
411 4066 ЖЯ95111404 Сувилагч  Тэнцээгүй 58 13-06-17
412 4067 ТЯ95091109 Сувилагч  Тэнцээгүй 61 13-06-17
413 4068 ЖЯ95090602 Сувилагч  Тэнцсэн 77 13-06-17
414 4069 ГП93071408 Сувилагч  Тэнцсэн 78 13-06-17
415 4070 ЙЮ95022505 Сувилагч  Тэнцсэн 74 13-06-17
416 4071 ИЗ95030405 Сувилагч  Тэнцсэн 81 13-06-17
417 4072 ЛЮ96031201 Сувилагч  Тэнцсэн 70 13-06-17
418 4073 ДР96012201 Сувилагч  Тэнцсэн 92 13-06-17
419 4074 ГГ96020205 Сувилагч  Тэнцсэн 72 13-06-17
420 4075 ЖЮ96020928 Сувилагч  Тэнцээгүй 45 13-06-17
421 4076 ОИ96012809 Сувилагч  Тэнцсэн 75 13-06-17
422 4077 АЮ95102907 Сувилагч  Тэнцсэн 76 13-06-17
423 4078 ОЮ96121144 Сувилагч  Тэнцсэн 82 13-06-17
424 4079 АМ96040129 Сувилагч  Тэнцсэн 87 13-06-17
425 4080 БЮ95031507 Сувилагч  Тэнцсэн 77 13-06-17
426 4081 ПЖ96082006 Сувилагч  Тэнцээгүй 67 13-06-17
427 4082 ВМ95122222 Сувилагч  Тэнцсэн 88 13-06-17
428 4083 АБ94010808 Сувилагч  Тэнцсэн 70 13-06-17
429 4084 ЙК95082604 Сувилагч  Тэнцсэн 71 13-06-17
430 4085 ЙП95110202 Сувилагч  Тэнцсэн 72 13-06-17
431 4086 АН96030706 Сувилагч  Тэнцсэн 79 13-06-17
432 4087 АО96051303 Сувилагч  Тэнцсэн 85 13-06-17
433 4088 БЮ95102801 Сувилагч  Тэнцсэн 85 13-06-17
434 4089 БВ94022300 Сувилагч  Тэнцсэн 88 13-06-17
435 4090 БК95102605 Сувилагч  Тэнцсэн 90 13-06-17
436 4091 НШ95101900 Сувилагч  Тэнцсэн 79 13-06-17
437 4092 ВП97031911 Сувилагч  Тэнцсэн 93 13-06-17
438 4093 ЙИ91042622 Сувилагч  Тэнцсэн 84 13-06-17
439 4094 ФА95032922 Сувилагч  Тэнцсэн 76 13-06-17
440 4095 ЖБ96041060 Сувилагч  Тэнцсэн 88 13-06-17
441 4096 УЮ96052805 Сувилагч  Тэнцсэн 90 13-06-17
442 4097 МЗ96102920 Сувилагч  Тэнцсэн 76 13-06-17
443 4098 БЮ94100303 Сувилагч  Тэнцсэн 88 13-06-17
444 4099 ИК96011606 Сувилагч  Тэнцсэн 71 13-06-17
445 4100 ИВ94080505 Сувилагч  Тэнцээгүй 68 13-06-17
446 4101 РЭ94102527 Сувилагч  Тэнцээгүй 64 13-06-17
447 4102 ЛЮ94122402 Сувилагч  Тэнцээгүй 62 13-06-17
448 4103 БЮ95120109 Сувилагч  Тэнцсэн 85 13-06-17
449 4104 ПВ95070213 Сувилагч  Тэнцсэн 93 13-06-17
450 4105 ВГ96032101 Сувилагч  Тэнцсэн 76 13-06-17
451 4106 НЛ95092807 Сувилагч  Тэнцсэн 87 13-06-17
452 4107 ФБ96010846 Сувилагч  Тэнцсэн 83 13-06-17
453 4108 БК95062505 Сувилагч  Тэнцсэн 80 13-06-17
454 4109 БА96041106 Сувилагч  Тэнцсэн 95 13-06-17
455 4110 УД93072005 Сувилагч  Тэнцсэн 90 13-06-17
456 4112 МЕ95113005 Сувилагч  Тэнцсэн 91 13-06-17
457 4113 РК94043007 Сувилагч  Тэнцсэн 76 13-06-17
458 4114 БЕ93091007 Сувилагч  Тэнцсэн 91 13-06-17
459 4116 МР92120806 Сувилагч  Тэнцсэн 78 13-06-17
460 4117 ЙЮ95091109 Сувилагч  Тэнцсэн 95 13-06-17
461 4118 ВС97092203 Сувилагч  Тэнцсэн 81 13-06-17
462 4120 БЮ95060124 Сувилагч  Тэнцсэн 82 13-06-17
463 4121 ИЮ91110923 Сувилагч  Тэнцсэн 84 13-06-17
464 4122 БА95011001 Сувилагч  Тэнцсэн 90 13-06-17
465 4123 РУ93080803 Сувилагч  Тэнцсэн 93 13-06-17
466 4124 БД94062005 Сувилагч  Тэнцсэн 84 13-06-17
467 4125 ПЕ96041501 Сувилагч  Тэнцсэн 85 13-06-17
468 4127 НЭ96101501 Сувилагч  Тэнцсэн 77 13-06-17
469 4128 УЗ88100841 Сувилагч  Тэнцсэн 80 13-06-17
470 4130 ПД94090300 Сувилагч  Тэнцсэн 73 13-06-17
471 5001 АА95011905 УАУ-ны сувилагч Тэнцсэн 81 13-06-17
472 5002 ЙО93070114 УАУ-ны сувилагч Тэнцээгүй 53 13-06-17
473 5003 ДК92072501 УАУ-ны сувилагч Тэнцээгүй 59 13-06-17
474 5004 УТ95050823 УАУ-ны сувилагч Тэнцсэн 78 13-06-17
475 5005 РВ96081900 УАУ-ны сувилагч Тэнцсэн 82 13-06-17
476 5006 ИХ95031008 УАУ-ны сувилагч Тэнцсэн 71 13-06-17
477 5007 НО88091363 УАУ-ны сувилагч Тэнцээгүй 57 13-06-17
478 5008 РЭ95072527 УАУ-ны сувилагч Тэнцсэн 80 13-06-17
479 6001 СЭ92120902 Сувилагч Тэнцсэн 80 13-06-17
480 6002 ВЗ92040729 Сувилагч Тэнцсэн 90 13-06-17
481 6003 УУ92021002 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
482 6004 АЯ92071102 Сувилагч Тэнцсэн 90 13-06-17
483 6005 СЮ93050202 Сувилагч Тэнцсэн 75 13-06-17
484 6006 УИ94032525 Сувилагч Тэнцсэн 92 13-06-17
485 6007 ЙС92081508 Сувилагч Тэнцсэн 89 13-06-17
486 6008 ЖЕ94091605 Сувилагч Тэнцсэн 91 13-06-17
487 6009 СА94051708 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
488 6010 НЧ95090703 Сувилагч Тэнцсэн 82 13-06-17
489 6011 ЙЗ93101908 Сувилагч Тэнцсэн 81 13-06-17
490 6012 ХЛ87102501 Сувилагч Тэнцээгүй 66 13-06-17
491 6013 УЗ95110607 Сувилагч Тэнцсэн 88 13-06-17
492 6014 ФВ93081009 Сувилагч Тэнцсэн 80 13-06-17
493 6015 ЗП95042123 Сувилагч Тэнцсэн 83 13-06-17
494 6016 УЮ93102809 Сувилагч Тэнцсэн 92 13-06-17
495 6017 ПЮ95021109 Сувилагч Тэнцсэн 86 13-06-17
496 6018 ГЗ96081309 Сувилагч Тэнцсэн 81 13-06-17
497 6019 УК94031845 Сувилагч Тэнцсэн 94 13-06-17
498 6020 ВЗ95062909 Сувилагч Тэнцсэн 87 13-06-17
499 6021 ОЛ96030502 Сувилагч Тэнцсэн 87 13-06-17
500 6022 ЙС96012906 Сувилагч Тэнцсэн 87 13-06-17
501 6023 РФ96011304 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
502 6024 ПБ95090607 Сувилагч Тэнцсэн 77 13-06-17
503 6025 ГЮ95071003 Сувилагч Тэнцсэн 93 13-06-17
504 6026 ИФ95102526 Сувилагч Тэнцсэн 82 13-06-17
505 6027 ЕЗ96032800 Сувилагч Тэнцсэн 82 13-06-17
506 6028 ПЛ96081606 Сувилагч Тэнцсэн 86 13-06-17
507 6029 ИТ94091300 Сувилагч Тэнцсэн 83 13-06-17
508 6030 ЙК95082228 Сувилагч Тэнцсэн 95 13-06-17
509 6031 БГ94110900 Сувилагч Тэнцсэн 80 13-06-17
510 6032 ЙЗ94082008 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
511 6033 РИ96081201 Сувилагч Тэнцсэн 93 13-06-17
512 6034 ГА95122708 Сувилагч Тэнцсэн 89 13-06-17
513 6035 ПП95051204 Сувилагч Тэнцсэн 91 13-06-17
514 6036 УК96012707 Сувилагч Тэнцсэн 79 13-06-17
515 6037 ЙУ96022303 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
516 6038 ЛБ95080511 Сувилагч Тэнцсэн 92 13-06-17
517 6039 ОЮ95020611 Сувилагч Тэнцсэн 74 13-06-17
518 6040 УИ97050745 Сувилагч Тэнцсэн 89 13-06-17
519 6041 ОЙ96060313 Сувилагч Тэнцсэн 87 13-06-17
520 6042 ОМ94080313 Сувилагч Тэнцсэн 82 13-06-17
521 6043 АЗ95032140 Сувилагч Тэнцсэн 82 13-06-17
522 6044 АЗ95032128 Сувилагч Тэнцсэн 88 13-06-17
523 6045 ТА96040689 Сувилагч Тэнцсэн 88 13-06-17
524 6046 НТ95061705 Сувилагч Тэнцсэн 75 13-06-17
525 6047 АГ96102100 Сувилагч Тэнцсэн 71 13-06-17
526 6048 СЗ89052003 Сувилагч Тэнцсэн 88 13-06-17
527 6049 УХ96102326 Сувилагч Тэнцсэн 90 13-06-17
528 6050 АК95091701 Сувилагч Тэнцсэн 83 13-06-17
529 6051 ПЮ95123101 Сувилагч Тэнцсэн 87 13-06-17
530 6052 ИЗ96120205 Сувилагч Тэнцсэн 83 13-06-17
531 6053 УХ96041804 Сувилагч Тэнцсэн 93 13-06-17
532 6054 РБ93092205 Сувилагч Тэнцсэн 88 13-06-17
533 6055 РР95062604 Сувилагч Тэнцсэн 91 13-06-17
534 6056 БЮ95081007 Сувилагч Тэнцсэн 90 13-06-17
535 6057 БЮ96080848 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
536 6058 БГ95082605 Сувилагч Тэнцсэн 91 13-06-17
537 6059 ОЕ95122301 Сувилагч Тэнцсэн 85 13-06-17
538 6060 ЛЮ96072209 Сувилагч Тэнцсэн 84 13-06-17
539 6061 ИБ96031806 Сувилагч Тэнцсэн 74 13-06-17
540 6062 ЙН95100305 Сувилагч Тэнцсэн 90 13-06-17
541 6063 ОС96011109 Сувилагч Тэнцсэн 91 13-06-17
542 6064 ПБ95102701 Сувилагч Тэнцсэн 90 13-06-17
543 6065 ПЮ96032606 Сувилагч Тэнцсэн 88 13-06-17
544 6066 ДЕ95050901 Сувилагч Тэнцсэн 77 13-06-17
545 6067 ШУ95121802 Сувилагч Тэнцсэн 77 13-06-17
546 6068 ПЮ92010808 Сувилагч Тэнцсэн 77 13-06-17