Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-06-08-ны төгсөгчдийн цаасан шалгалтын дүн
Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 3.1.5. дахь заалтыг үндэслэн тус төвөөс эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн эрх сунгахтай холбоотойгоор шалгалтад орж тэнцсэн тухай болон ЭМС-ын тушаал батлагдах хүртэл хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийн тухай тодорхойлолт гаргаж өгөхгүй болохыг мэдэгдэж байна. Энэхүү цахим хуудсанд байршуулсан мэдээлэл нь албан ёсны мэдээлэл бөгөөд мэдээллийн үнэн зөв байдлыг тус төв бүрэн хариуцах болно. Шаардлагатай мэдээллийг 11-461-529 дугаарын утсаар холбогдох мэргэжилтнээс тодруулж болно.

Код
Регистр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Шалгалтын огноо
1 1001 УЮ95091726 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
2 1002 НИ95022000 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
3 1003 СЖ94030601 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
4 1004 УЗ93053107 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
5 1005 БЮ93121722 Хүний их эмч 55 Тэнцээгүй 08-06-17
6 1006 УХ93111004 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
7 1007 УХ92112412 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
8 1008 НБ93061849 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
9 1009 АЮ89102888 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
10 1010 ИМ89080608 Хүний их эмч 62 Тэнцээгүй 08-06-17
11 1011 ТА94052902 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
12 1012 УП93111006 Хүний их эмч 55 Тэнцээгүй 08-06-17
13 1014 УЗ93101328 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
14 1015 ОЮ91111857 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
15 1016 ЛЮ94011417 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
16 1017 УК93121011 Хүний их эмч 44 Тэнцээгүй 08-06-17
17 1018 ЛМ94081618 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
18 1019 ТЕ93093021 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
19 1020 АЕ93040610 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
20 1021 ЗВ93052103 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
21 1022 АЮ94062876 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
22 1023 ШУ94081200 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 08-06-17
23 1024 УШ94031739 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
24 1025 ЕА94081004 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
25 1026 УИ95011226 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
26 1027 УД93071708 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
27 1028 УК93081749 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
28 1029 УШ94100102 Хүний их эмч 60 Тэнцээгүй 08-06-17
29 1030 ПЗ93081404 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
30 1031 УШ94021303 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
31 1032 УП94061446 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 08-06-17
32 1033 УК94030847 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
33 1034 УИ95091201 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
34 1035 ВЮ95042911 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
35 1036 УИ94041811 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
36 1037 УХ93020429 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
37 1038 УК95011509 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
38 1039 СР93051804 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
39 1041 ОВ92123009 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
40 1042 ДЕ94120404 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
41 1043 УУ92060727 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
42 1044 УЗ94061006 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
43 1045 НФ93010703 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
44 1046 БЮ94013104 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
45 1047 БЖ93010306 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
46 1048 ИХ93052603 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 08-06-17
47 1049 УП95030309 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
48 1050 АГ92110629 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
49 1051 ГР93012902 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 08-06-17
50 1052 ТГ93083002 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
51 1053 ДМ93012306 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
52 1054 АИ94043024 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
53 1055 ЖЯ93061426 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
54 1056 КЛ93032904 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
55 1057 ФА94031513 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
56 1058 ВВ92051710 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
57 1059 ЙЮ93101839 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
58 1060 УП92031211 Хүний их эмч 59 Тэнцээгүй 08-06-17
59 1061 ИЮ93052119 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
60 1062 ФА93081634 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
61 1063 БЛ93020200 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
62 1064 ЖА93112118 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
63 1065 НС93021228 Хүний их эмч 63 Тэнцээгүй 08-06-17
64 1066 УХ92052136 Хүний их эмч 44 Тэнцээгүй 08-06-17
65 1067 СЧ94011041 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
66 1068 АЯ91033036 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
67 1069 ДЙ87120510 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
68 1071 ПО93110215 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
69 1072 АЗ92032423 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
70 1073 АО91102515 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
71 1074 УШ94072519 Хүний их эмч 35 Тэнцээгүй 08-06-17
72 1075 УЗ93051334 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
73 1076 ДК94021719 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
74 1077 УК96030118 Хүний их эмч 58 Тэнцээгүй 08-06-17
75 1078 ЖЯ92120291 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
76 1079 ЖА93072212 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
77 1080 РЕ93081905 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 08-06-17
78 1081 КА94011803 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
79 1082 ДС93090500 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
80 1083 УЗ93010901 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
81 1084 ЗА93083106 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
82 1085 ОД93032101 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 08-06-17
83 1086 ОЙ92073017 Хүний их эмч 54 Тэнцээгүй 08-06-17
84 1087 АЮ93081411 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
85 1088 УИ94061039 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
86 1089 УЗ93110612 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
87 1090 ЕЮ93012422 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
88 1091 ТЕ93030505 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
89 1093 ЕН94060102 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
90 1094 УК94060524 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
91 1095 УШ92033085 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
92 1096 УП94081721 Хүний их эмч 56 Тэнцээгүй 08-06-17
93 1097 ИЖ92121704 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
94 1098 УИ94072811 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
95 1099 УИ94102633 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 08-06-17
96 1100 УШ93022312 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
97 1101 МО93122002 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
98 1102 УД88042132 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 08-06-17
99 1103 УД94090602 Хүний их эмч 62 Тэнцээгүй 08-06-17
100 1104 ВЗ95021308 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
101 1105 ДЮ94080300 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
102 1106 АЯ92110204 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
103 1107 АЙ94090801 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
104 1108 ФМ90050268 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 08-06-17
105 1109 ПВ93121204 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
106 1110 МЗ93112704 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 08-06-17
107 1111 АЗ92030427 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
108 1112 БЙ92100803 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
109 1113 ТЕ93123002 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
110 1114 ТЕ93121947 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
111 1116 АЮ94061803 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
112 1117 ГЗ95081508 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
113 1118 ПК94022304 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
114 1119 ЙВ94050801 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
115 1120 ЙЮ93090703 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
116 1121 ОЮ93030721 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
117 1122 УК93032825 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
118 1123 ДП95070402 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
119 1125 УЮ94100113 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
120 1126 РК93062510 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
121 1127 УП92071202 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
122 1128 ДЮ94043010 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
123 1129 ВО92082100 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
124 1130 МЮ94080525 Хүний их эмч 62 Тэнцээгүй 08-06-17
125 1131 УК93091808 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
126 1132 СЭ93041813 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
127 1133 УД94090211 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
128 1134 МП94050302 Хүний их эмч 43 Тэнцээгүй 08-06-17
129 1137 ЛБ93092311 Хүний их эмч 51 Тэнцээгүй 08-06-17
130 1138 ЗЮ93011103 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
131 1139 ПЮ93011801 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
132 1140 МР91061100 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
133 1142 ИД95020105 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
134 1143 ТЕ94022402 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
135 1144 УП94020455 Хүний их эмч 55 Тэнцээгүй 08-06-17
136 1146 НЗ93051301 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
137 1147 ГИ94010302 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
138 1148 ВП94120901 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 08-06-17
139 1149 ВЮ95031612 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
140 1150 ИЗ94081410 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
141 1151 ПП93111200 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
142 1152 АМ93110110 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
143 1153 ГГ92100604 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
144 1154 ЕВ93081103 Хүний их эмч 48 Тэнцээгүй 08-06-17
145 1155 РБ93032902 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
146 1156 СЖ94102503 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 08-06-17
147 1157 ЖЯ94012913 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
148 1158 ЙК94110711 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
149 1159 C3FRW6M999 Хүний их эмч 51 Тэнцээгүй 08-06-17
150 1160 АЮ93051304 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
151 1162 РД94022405 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
152 1163 БЮ94011507 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
153 1164 БЙ93022410 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
154 1165 КГ93052105 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
155 1166 ГЮ93091503 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
156 1167 ВЮ92061527 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
157 1168 ЙЗ93022701 Хүний их эмч 54 Тэнцээгүй 08-06-17
158 1169 ЙЛ94012008 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
159 1172 РС93082105 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
160 1173 ВИ93122011 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
161 1174 СИ94061305 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
162 1175 ПА92091311 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
163 1176 ЕО96050606 Хүний их эмч 48 Тэнцээгүй 08-06-17
164 1177 ФА89120608 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
165 1178 ДЮ93083008 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
166 1180 УП93110488 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
167 1181 СЖ93051909 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
168 1182 НТ93121205 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
169 1183 ПГ93031209 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
170 1184 ИЗ91052518 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 08-06-17
171 1185 ТГ95051706 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
172 1186 ПЮ95040841 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
173 1187 ДД94100309 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
174 1188 УЗ94062901 Хүний их эмч 48 Тэнцээгүй 08-06-17
175 1190 БЮ93122036 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
176 1191 ПЛ94012836 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
177 1192 БЮ93092611 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
178 1193 БЮ94042958 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
179 1194 УШ95042723 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
180 1195 ДЮ95030301 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
181 1196 ТЕ94051013 Хүний их эмч 37 Тэнцээгүй 08-06-17
182 1197 ОС93073005 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 08-06-17
183 1198 ЙЮ93011509 Хүний их эмч 63 Тэнцээгүй 08-06-17
184 1199 ГЮ91051110 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
185 1200 ОР92052305 Хүний их эмч 57 Тэнцээгүй 08-06-17
186 1201 БЗ94050908 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
187 1202 ЙЮ93012401 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
188 1203 УК93121609 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 08-06-17
189 1205 УК93122100 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
190 1206 ЧН88040200 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
191 1207 ШУ93020129 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
192 1208 ПЮ93091725 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
193 1209 ГЕ93071918 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
194 1210 УИ94033101 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
195 1211 РБ93071709 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
196 1213 УП93111622 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
197 1214 ЛЮ92081303 Хүний их эмч 52 Тэнцээгүй 08-06-17
198 1215 УП94083122 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
199 1216 ЖЯ92081123 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
200 1217 НЗ94020917 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
201 1218 ИЗ94061228 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
202 1219 ИХ93091701 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
203 1221 РЭ93070724 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
204 1222 АП93101807 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
205 1224 УП94070604 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
206 1225 ОО90072911 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
207 1226 РК93090123 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
208 1227 ГН93122905 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
209 1228 ЗА91112706 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
210 1229 АГ93031500 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
211 1230 РВ91101707 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
212 1231 ИЮ94012822 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
213 1233 ОЮ93050122 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
214 1234 УК95062892 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
215 1235 МИ94082805 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
216 1236 ЗЮ93063015 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
217 1237 ТА93091207 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
218 1238 УП92030970 Хүний их эмч 50 Тэнцээгүй 08-06-17
219 1239 УХ94032029 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
220 1240 ГЙ93111506 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 08-06-17
221 1241 УК94011805 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
222 1242 УК92083169 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
223 1243 СВ93121402 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
224 1245 ЗЗ94040217 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
225 1246 УХ94073026 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
226 1247 ПЮ93122313 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
227 1248 КЮ93050900 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
228 1249 ГЕ95041729 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
229 1250 ТА95031820 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
230 1251 УП92071858 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
231 1252 ЙЮ94042111 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
232 1253 ГЙ93110400 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
233 1254 АА91062800 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
234 1255 ЖЛ89092809 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
235 1256 ЕТ93111308 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
236 1257 ПО93040107 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
237 1258 ИА94020488 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
238 1259 ЙЕ94101000 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
239 1260 ТЕ93022008 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
240 1261 УИ94091024 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
241 1262 ОА93031311 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
242 1263 БЮ94022012 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
243 1264 ГЮ92072803 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
244 1265 ИН93032808 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
245 1266 ФА93020204 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
246 1267 ИЮ93101201 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
247 1268 ИЯ93121803 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
248 1269 ДС92021810 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
249 1270 УИ94112806 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
250 1271 УИ93121349 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 08-06-17
251 1272 ФА94062401 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
252 1273 ОЛ94022341 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
253 1274 ЖЯ94052325 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
254 1275 ШУ94022480 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
255 1276 ГП94082529 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
256 1277 УД92062025 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
257 1278 ЙЮ93041004 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
258 1279 ДЮ94060101 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
259 1280 ЦЖ88041701 Хүний их эмч 58 Тэнцээгүй 08-06-17
260 1281 ГЮ89022139 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
261 1282 ЖЯ94100740 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
262 1284 АЮ95042705 Хүний их эмч 57 Тэнцээгүй 08-06-17
263 1285 УП94111657 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 08-06-17
264 1286 АЮ93112932 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
265 1287 ИЮ93111500 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
266 1288 ИЮ93021201 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
267 1289 СФ94061808 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
268 1290 УК94092003 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
269 1291 ФА93091722 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
270 1292 МЗ94052725 Хүний их эмч 49 Тэнцээгүй 08-06-17
271 1293 УШ94110521 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
272 1294 ТА93010827 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 08-06-17
273 1295 УХ95021308 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
274 1296 УК94110741 Хүний их эмч 58 Тэнцээгүй 08-06-17
275 1297 БИ93091812 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
276 1298 КЖ93111301 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
277 1299 НМ90072809 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
278 1300 УП94073119 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
279 1301 СФ94041005 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 08-06-17
280 1302 УИ93111581 Хүний их эмч 54 Тэнцээгүй 08-06-17
281 1303 ШУ93082910 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
282 1306 ИЮ92092009 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
283 1307 КЮ94010212 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
284 1308 ОЛ93051304 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
285 1311 УД94090112 Хүний их эмч 39 Тэнцээгүй 08-06-17
286 1312 ЗВ92072803 Хүний их эмч 54 Тэнцээгүй 08-06-17
287 1313 УХ95080229 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
288 1314 ТЕ94071640 Хүний их эмч 57 Тэнцээгүй 08-06-17
289 1315 ИЮ93011504 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
290 1316 ОС93112506 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
291 1317 УШ93050905 Хүний их эмч 51 Тэнцээгүй 08-06-17
292 1318 ИЮ93082201 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
293 1319 ОА93122106 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
294 1321 КВ94021324 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
295 1322 УШ94011124 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
296 1323 СЩ95011406 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
297 1325 УШ94102640 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 08-06-17
298 1326 ГЮ93093011 Хүний их эмч 57 Тэнцээгүй 08-06-17
299 1327 УД89080101 Хүний их эмч 56 Тэнцээгүй 08-06-17
300 1328 УК95073002 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
301 1329 ВН93112000 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
302 1330 УШ93103124 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
303 1331 УК94110609 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
304 1332 РМ94011405 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 08-06-17
305 1333 РЭ94032003 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
306 1334 УШ94071066 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
307 1335 РА94030401 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
308 1336 УХ91070703 Хүний их эмч 47 Тэнцээгүй 08-06-17
309 1337 УК94052728 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
310 1338 УД93071503 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
311 1339 РС92072307 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
312 1340 КБ92052501 Хүний их эмч 41 Тэнцээгүй 08-06-17
313 1341 ПЮ93102401 Хүний их эмч 58 Тэнцээгүй 08-06-17
314 1342 УШ93072000 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
315 1343 ГЮ94052001 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
316 1344 РЙ91052713 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
317 1345 ТА93112807 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
318 1346 УШ94092507 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
319 1347 ДИ93082101 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
320 1348 НО91022406 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
321 1349 ГБ94072125 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
322 1350 ШУ94021606 Хүний их эмч 62 Тэнцээгүй 08-06-17
323 1351 РР93123005 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
324 1352 РЭ94031764 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
325 1353 ОК92080623 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
326 1354 УУ90012048 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
327 1355 УП94062039 Хүний их эмч 44 Тэнцээгүй 08-06-17
328 1356 ЗН94072606 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
329 1357 ИХ93091906 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
330 1358 УИ93022032 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
331 1359 УК94070846 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
332 1360 ЕЮ93042101 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
333 1361 ХА87090165 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
334 1362 ТЕ94022003 Хүний их эмч 55 Тэнцээгүй 08-06-17
335 1363 УК95071525 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
336 1364 ИЮ94120619 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
337 1365 ПЕ93111522 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
338 1366 УП93082331 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
339 1367 УИ94070625 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
340 1368 ОЛ93090944 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
341 1369 УП94070627 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
342 1370 УК94050248 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
343 1371 РЙ93072907 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
344 1372 ИМ94031003 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
345 1373 УП94081601 Хүний их эмч 56 Тэнцээгүй 08-06-17
346 1374 ШУ94090826 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
347 1375 НЭ93072628 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
348 1376 УХ95070403 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 08-06-17
349 1377 ДЕ93071624 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
350 1378 ЛЮ93042804 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
351 1379 ПЮ93092001 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 08-06-17
352 1380 УП93050627 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
353 1382 ЙЮ93022601 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
354 1383 УП91020841 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
355 1385 ФА94022702 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
356 1386 РГ92050511 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
357 1387 НН94092416 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
358 1389 ПЮ94010401 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
359 1391 МЗ94041616 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
360 1392 СМ93081100 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
361 1393 ВЗ94011214 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
362 1394 УЗ94061531 Хүний их эмч 58 Тэнцээгүй 08-06-17
363 1395 ЙМ93121816 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
364 1396 ОЮ95011703 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
365 1398 ЗП93071601 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
366 1399 ГЕ94013101 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
367 1400 СТ94011318 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
368 1401 ЗФ90012112 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
369 1402 ЛЮ94022218 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
370 1403 ВР94101303 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
371 1404 НО94042903 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 08-06-17
372 1405 НЗ93013110 Хүний их эмч 47 Тэнцээгүй 08-06-17
373 1406 УИ95090158 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
374 1407 РЭ94071922 Хүний их эмч 58 Тэнцээгүй 08-06-17
375 1408 ЖЛ92042319 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
376 1409 УК93090942 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
377 1410 ПЮ93070807 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
378 1411 УИ94022300 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
379 1413 ПЕ95031101 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
380 1414 ТА94071607 Хүний их эмч 45 Тэнцээгүй 08-06-17
381 1415 УК92033185 Хүний их эмч 40 Тэнцээгүй 08-06-17
382 1416 ЙЮ94050203 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
383 1417 ЛЮ93073029 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
384 1418 УШ94021047 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
385 1419 УИ94010404 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
386 1420 ЗЮ93051501 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
387 1421 ФА94031120 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
388 1423 ЖЯ95101008 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
389 1424 ГГ93043003 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
390 1425 РЯ93012007 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 08-06-17
391 1426 УЗ94032327 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
392 1427 СЩ94091905 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
393 1428 УП94071044 Хүний их эмч 48 Тэнцээгүй 08-06-17
394 1429 УШ95070524 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
395 1432 УП93111405 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
396 1433 ГН90051205 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
397 1434 ОЛ93062624 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
398 1435 УП94030760 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
399 1436 АЮ94011701 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
400 1437 УШ95041121 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
401 1438 ЖЯ94100901 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
402 1439 НЭ93091661 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
403 1440 УХ94050101 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
404 1441 УШ94090802 Хүний их эмч 49 Тэнцээгүй 08-06-17
405 1442 СЖ95021908 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
406 1443 ТА93021206 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
407 1444 УК93071644 Хүний их эмч 63 Тэнцээгүй 08-06-17
408 1445 ГЗ93101009 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
409 1446 УК94020622 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
410 1447 ДК94032600 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
411 1448 АИ93052609 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
412 1449 РЭ93020517 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
413 1450 ЙО94081508 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
414 1451 НИ93052702 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
415 1452 УХ93101863 Хүний их эмч 56 Тэнцээгүй 08-06-17
416 1453 УЮ95031813 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
417 1455 УШ94031701 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 08-06-17
418 1456 ИЦ92021202 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
419 1457 ПИ94010803 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
420 1458 ОЮ92060705 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
421 1459 ЙП93061923 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
422 1460 ФА93111555 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
423 1461 ФА93111309 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
424 1463 ЗЮ94041607 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
425 1464 ПЮ95092604 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
426 1465 РД93090404 Хүний их эмч 59 Тэнцээгүй 08-06-17
427 1466 УШ94111023 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
428 1467 ЗЮ93010630 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
429 1468 ДЮ92100103 Хүний их эмч 49 Тэнцээгүй 08-06-17
430 1469 АГ92061114 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
431 1470 УК94082554 Хүний их эмч 62 Тэнцээгүй 08-06-17
432 1471 КД93050900 Хүний их эмч 56 Тэнцээгүй 08-06-17
433 1472 СИ93090907 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
434 1473 ЛЮ93092401 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
435 1474 УЗ94010303 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
436 1477 НП93030908 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
437 1478 ТА94103011 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
438 1479 ОЮ91121974 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
439 1480 ВЙ93122100 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
440 1482 ЛЮ93081600 Хүний их эмч 60 Тэнцээгүй 08-06-17
441 1483 УШ93061615 Хүний их эмч 58 Тэнцээгүй 08-06-17
442 1484 УК95012205 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
443 1485 МБ90060323 Хүний их эмч 52 Тэнцээгүй 08-06-17
444 1486 ИЮ93013004 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
445 1487 УК89040921 Хүний их эмч 57 Тэнцээгүй 08-06-17
446 1488 УК94020320 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
447 1489 ВН94031200 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
448 1490 УЗ94090506 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
449 1491 КЮ94120201 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
450 1492 УШ93120825 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
451 1493 УК94020601 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
452 1494 УИ94022466 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
453 1495 ВМ94092124 Хүний их эмч 54 Тэнцээгүй 08-06-17
454 1496 УХ93062823 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
455 1497 ПЮ93032901 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
456 1498 ГА93032007 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
457 1499 ЖЯ93060103 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
458 1500 ТЕ93111511 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
459 1501 НЭ94051209 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
460 1502 ОЕ93022513 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
461 1503 ЖЯ93092500 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
462 1504 АИ92081311 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
463 1505 УШ94061753 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
464 1506 ГЮ93102411 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
465 1507 РГ94062801 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
466 1508 ИЮ94101749 Хүний их эмч 63 Тэнцээгүй 08-06-17
467 1509 УХ87121904 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
468 1510 ДГ93061909 Хүний их эмч 57 Тэнцээгүй 08-06-17
469 1511 ОЮ93040547 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
470 1513 ЙД93010215 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
471 1514 ГА94042905 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
472 1515 АЯ93022800 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
473 1516 ВЮ93083118 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
474 1517 ОП94070203 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
475 1518 РЭ94061201 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
476 1519 ЙУ89012006 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
477 1520 УК94083062 Хүний их эмч 40 Тэнцээгүй 08-06-17
478 1521 УП94030138 Хүний их эмч 49 Тэнцээгүй 08-06-17
479 1522 ЙР94082110 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
480 1523 ЗЮ94091409 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 08-06-17
481 1524 УШ92020362 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
482 1525 УТ94041601 Хүний их эмч 62 Тэнцээгүй 08-06-17
483 1526 РЭ93031506 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
484 1527 ДН95010401 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
485 1528 ЙЮ94112327 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
486 1530 ИЮ95042716 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
487 1531 НА93071807 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
488 1532 ГЮ93010302 Хүний их эмч 56 Тэнцээгүй 08-06-17
489 1533 УШ93110600 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
490 1534 АХ93011903 Хүний их эмч 58 Тэнцээгүй 08-06-17
491 1601 УК94050301 УАУих эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
492 1602 ЙЮ91040441 УАУих эмч 51 Тэнцээгүй 08-06-17
493 1603 ПК94021608 УАУих эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
494 1604 ЖЯ94032616 УАУих эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
495 1605 ОЗ93071601 УАУих эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
496 1606 ЛЖ87020204 УАУих эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
497 1607 РИ93101701 УАУих эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
498 1608 ЛК94012020 УАУих эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
499 1609 УЮ93040141 УАУих эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
500 1610 ДЗ90072406 УАУих эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
501 1611 ЙЙ92030301 УАУих эмч 48 Тэнцээгүй 08-06-17
502 1612 ИД91102608 УАУих эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
503 1613 ЙТ94021101 УАУих эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
504 1614 ГЮ95072400 УАУих эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
505 1615 ЕЙ92062103 УАУих эмч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
506 1616 ИХ93072215 УАУих эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
507 1617 МУ94042604 УАУих эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
508 1618 НШ94110203 УАУих эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
509 1619 ЛЮ94101906 УАУих эмч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
510 1620 ЧО78011361 УАУих эмч 60 Тэнцээгүй 08-06-17
511 1621 БГ94020707 УАУих эмч 93 Тэнцсэн 08-06-17
512 1622 БЮ92011409 УАУих эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
513 1623 УТ94111703 УАУих эмч 65 Тэнцээгүй 08-06-17
514 1624 ИГ94082904 УАУих эмч 63 Тэнцээгүй 08-06-17
515 1625 УХ93081745 УАУих эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
516 1626 УЗ90120328 УАУих эмч 47 Тэнцээгүй 08-06-17
517 1627 БА84013008 УАУих эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
518 1628 ПЮ93101629 УАУих эмч 92 Тэнцсэн 08-06-17
519 1629 НИ92050301 УАУих эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
520 1630 ГР92022203 УАУих эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
521 1632 ГН94022408 УАУих эмч 91 Тэнцсэн 08-06-17
522 1633 УХ95012743 УАУих эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
523 1634 БЮ93060704 УАУих эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
524 1635 ЗЮ93061101 УАУих эмч 33 Тэнцээгүй 08-06-17
525 1636 ИД93111705 УАУих эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
526 1637 УТ94081201 УАУих эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
527 1638 ЙЖ93040801 УАУих эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
528 1639 МД94090100 УАУих эмч 62 Тэнцээгүй 08-06-17
529 1640 ИЮ91010505 УАУих эмч 60 Тэнцээгүй 08-06-17
530 1641 БЛ92112707 УАУих эмч 91 Тэнцсэн 08-06-17
531 1642 ТЕ93050208 УАУих эмч 54 Тэнцээгүй 08-06-17
532 1643 УШ94052349 УАУих эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
533 1644 ОЮ93020108 УАУих эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
534 1646 ТА90092500 УАУих эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
535 1647 МО92051306 УАУих эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
536 1648 ВГ94013102 УАУих эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
537 1649 УШ93012600 УАУих эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
538 1650 УК93081168 УАУих эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
539 1651 УЗ94061827 УАУих эмч 49 Тэнцээгүй 08-06-17
540 1652 УЗ92102126 УАУих эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
541 1653 НФ93052008 УАУих эмч 40 Тэнцээгүй 08-06-17
542 1654 ГМ93071709 УАУих эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
543 1655 ДК93101014 УАУих эмч 56 Тэнцээгүй 08-06-17
544 1656 ИЕ92051900 УАУих эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
545 1658 ДД94090601 УАУих эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
546 1659 УП93062101 УАУих эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
547 1701  АД94081512  НАС 504 80 Тэнцсэн 08-06-17
548 1702  ЙЮ94121001  НАС 503 84 Тэнцсэн 08-06-17
549 1703  ДЮ95071803  НАС 504 88 Тэнцсэн 08-06-17
550 1704  ИМ95021109  НАС 508 74 Тэнцсэн 08-06-17
551 1705  ОЮ93110421  НАС 501 93 Тэнцсэн 08-06-17
552 1707  УУ95120224  НАС 504 90 Тэнцсэн 08-06-17
553 1708  УК96941808  НАС 509 90 Тэнцсэн 08-06-17
554 1709 ДЗ94111704 НАС 503 96 Тэнцсэн 08-06-17
555 1710  УК96122022  НАС502 93 Тэнцсэн 08-06-17
556 1711  УХ95051903  НАС 504 85 Тэнцсэн 08-06-17
557 1712  ПЮ92030705  НАС 506 93 Тэнцсэн 08-06-17
558 1713  НИ94090210  НАС 509 89 Тэнцсэн 08-06-17
559 1714  ИБ93071416  НАС 507 87 Тэнцсэн 08-06-17
560 1715  ГА95051306  НАС 504 89 Тэнцсэн 08-06-17
561 1717  НБ95031238  НАС 507 90 Тэнцсэн 08-06-17
562 1718  УШ95021811  НАС 509 84 Тэнцсэн 08-06-17
563 1719  ГЮ91042219  НАС 504 94 Тэнцсэн 08-06-17
564 1720  АР95022204  НАС 501 91 Тэнцсэн 08-06-17
565 1721  ГН95051105  НАС 505 86 Тэнцсэн 08-06-17
566 1722  РД92111337  НАС 501 93 Тэнцсэн 08-06-17
567 1723  УИ96042922  НАС 503 80 Тэнцсэн 08-06-17
568 1724  ТЕ86071128  НАС 510 86 Тэнцсэн 08-06-17
569 1725  ЗД94122613  НАС 506 84 Тэнцсэн 08-06-17
570 1726  ИО94110500  НАС 506 87 Тэнцсэн 08-06-17
571 1727  ЙА89111908  НАС 503 93 Тэнцсэн 08-06-17
572 1728  ЙЮ95030723  НАС 502 85 Тэнцсэн 08-06-17
573 1729  ЗВ94020909  НАС 505 87 Тэнцсэн 08-06-17
574 1730  УК94112868  НАС 507 93 Тэнцсэн 08-06-17
575 1731  ЕЙ95093002  НАС 507 65 Тэнцээгүй 08-06-17
576 1732  УШ92121526  НАС 508 89 Тэнцсэн 08-06-17
577 1733  УК96012804  НАС 507 54 Тэнцээгүй 08-06-17
578 1734  УХ94102844  НАС 505 81 Тэнцсэн 08-06-17
579 1735  ИГ94062306  НАС 509 76 Тэнцсэн 08-06-17
580 1736  ТЕ93120345  НАС 508 68 Тэнцээгүй 08-06-17
581 1737  УХ92081727  НАС 508 90 Тэнцсэн 08-06-17
582 1738  ИГ94040100  НАС 509 91 Тэнцсэн 08-06-17
583 1739  УМ94121504  НАС 508 92 Тэнцсэн 08-06-17
584 1740  УИ96031821  НАС 505 83 Тэнцсэн 08-06-17
585 1741  ЛЮ94032027  НАС 501 93 Тэнцсэн 08-06-17
586 1742  УУ95071307  НАС 507 74 Тэнцсэн 08-06-17
587 1743  ГЮ95100401  НАС 502 97 Тэнцсэн 08-06-17
588 1744  ЗЗ94041620  НАС 505 87 Тэнцсэн 08-06-17
589 1745  ЙР94062914  НАС 502 92 Тэнцсэн 08-06-17
590 1746  УХ95112340  НАС 507 88 Тэнцсэн 08-06-17
591 1747  УП94110607  НАС 507 90 Тэнцсэн 08-06-17
592 1748  УЗ95020734  НАС 510 48 Тэнцээгүй 08-06-17
593 1749  УЮ94120426  НАС 506 91 Тэнцсэн 08-06-17
594 1750  УК96072121  НАС 505 93 Тэнцсэн 08-06-17
595 1751  ДЖ93042105  НАС 502 82 Тэнцсэн 08-06-17
596 1752  ЙЮ95062008  НАС 508 71 Тэнцсэн 08-06-17
597 1753  ФБ85031969  НАС 509 87 Тэнцсэн 08-06-17
598 1754  УШ95022251  НАС 503 80 Тэнцсэн 08-06-17
599 1755  ЙЮ95011704  НАС 504 89 Тэнцсэн 08-06-17
600 1757  УИ95032361  НАС 507 88 Тэнцсэн 08-06-17
601 1758  УШ96121284  НАС 502 94 Тэнцсэн 08-06-17
602 1759  РС95091903  НАС 505 87 Тэнцсэн 08-06-17
603 1760  ЛЮ95041226  НАС 501 92 Тэнцсэн 08-06-17
604 1761  УШ94110242  НАС 501 91 Тэнцсэн 08-06-17
605 1762  ШУ96012209  НАС 510 84 Тэнцсэн 08-06-17
606 1763  УШ95020962  НАС 504 86 Тэнцсэн 08-06-17
607 1764  ОП95040606  НАС 502 91 Тэнцсэн 08-06-17
608 1765  УП96033007  НАС 510 77 Тэнцсэн 08-06-17
609 1766  ГЗ94071009  НАС 506 90 Тэнцсэн 08-06-17
610 1767  РЯ96110501  НАС 506 87 Тэнцсэн 08-06-17
611 1768  УП90092889  НАС 82 Тэнцсэн 08-06-17
612 1769  УК95092813  НАС 504 90 Тэнцсэн 08-06-17
613 1770  УП94061566  НАС 503 92 Тэнцсэн 08-06-17
614 1771  ЙС92042565  НАС 501 68 Тэнцээгүй 08-06-17
615 1772  РЙ94112301  НАС 502 92 Тэнцсэн 08-06-17
616 1773  ТА95100901  НАС 506 84 Тэнцсэн 08-06-17
617 1774  ИЮ94083069  НАС 510 87 Тэнцсэн 08-06-17
618 1775  ЖЯ95011300  НАС 504 89 Тэнцсэн 08-06-17
619 1776  УЗ95102908  НАС 510 76 Тэнцсэн 08-06-17
620 1777  НХ94121704  НАС 507 74 Тэнцсэн 08-06-17
621 1778  ИЕ95100402  НАС 507 90 Тэнцсэн 08-06-17
622 1779  ФА92020329  НАС 508 93 Тэнцсэн 08-06-17
623 1780  АЗ89072705  НАС 510 88 Тэнцсэн 08-06-17
624 1782  НХ95053000  НАС 502 87 Тэнцсэн 08-06-17
625 1783  УШ95080207  НАС 503 91 Тэнцсэн 08-06-17
626 1784  УД95032623  НАС 503 75 Тэнцсэн 08-06-17
627 1785  ДН95040802  НАС 502 91 Тэнцсэн 08-06-17
628 1786  УЗ97010721  НАС 501 91 Тэнцсэн 08-06-17
629 1787  РП95022202  НАС 501 87 Тэнцсэн 08-06-17
630 1788  СО94112506  НАС 508 90 Тэнцсэн 08-06-17
631 1789  ОЮ94101058  НАС 504 84 Тэнцсэн 08-06-17
632 1790  РЖ95030905  НАС 503 92 Тэнцсэн 08-06-17
633 1791  УШ95060647  НАС 504 93 Тэнцсэн 08-06-17
634 1792  МК95041813  НАС 506 78 Тэнцсэн 08-06-17
635 1793  УП95080665  НАС 504 94 Тэнцсэн 08-06-17
636 1794  УМ90101206  НАС 505 54 Тэнцээгүй 08-06-17
637 1795  ТА95101004  НАС 509 68 Тэнцээгүй 08-06-17
638 1796  НГ94071005  НАС 503 81 Тэнцсэн 08-06-17
639 1797  ПМ95021708  НАС 501 91 Тэнцсэн 08-06-17
640 1798  ҮЗ93111604  НАС 510 87 Тэнцсэн 08-06-17
641 1799  БЖ95032200  НАС 505 91 Тэнцсэн 08-06-17
642 1800  ТА95082329  НАС 508 84 Тэнцсэн 08-06-17
643 1801  ЗА94091201  НАС 510 87 Тэнцсэн 08-06-17
644 1802  ПЮ94072815  НАС 502 90 Тэнцсэн 08-06-17
645 1803  ЙЮ93030821  НАС 507 83 Тэнцсэн 08-06-17
646 1804  УШ95060192  НАС 509 68 Тэнцээгүй 08-06-17
647 1805  ФА95032461  НАС 501 85 Тэнцсэн 08-06-17
648 1806  УШ95071607  НАС 505 94 Тэнцсэн 08-06-17
649 1807  УХ90101809  НАС 505 86 Тэнцсэн 08-06-17
650 1808  УХ94012446  НАС 510 84 Тэнцсэн 08-06-17
651 1809  ТА95010646  НАС 503 82 Тэнцсэн 08-06-17
652 1810  ПЮ95020909  НАС 506 95 Тэнцсэн 08-06-17
653 1811  УК95031652  НАС 508 85 Тэнцсэн 08-06-17
654 1812  УУ95121787  НАС 501 87 Тэнцсэн 08-06-17
655 1813  УШ94092701  НАС 510 88 Тэнцсэн 08-06-17
656 1814  ТА93100900  НАС 505 92 Тэнцсэн 08-06-17
657 1815  МН90030162  НАС 502 91 Тэнцсэн 08-06-17
658 1816  УХ94071464  НАС 506 86 Тэнцсэн 08-06-17
659 1817  УИ95022221  НАС 509 87 Тэнцсэн 08-06-17
660 1818  ЗЮ94101809  НАС 503 90 Тэнцсэн 08-06-17
661 1819  ФА93043021  НАС 504 88 Тэнцсэн 08-06-17
662 1820  АО92102709  НАС 505 76 Тэнцсэн 08-06-17
663 1821  ТЕ94091405  НАС 509 89 Тэнцсэн 08-06-17
664 1822  УЗ95080111  НАС 504 91 Тэнцсэн 08-06-17
665 1823  ИЧ95112609  НАС 501 92 Тэнцсэн 08-06-17
666 1824  УУ95110227  НАС 502 91 Тэнцсэн 08-06-17
667 1826  УШ93052804  НАС 507 86 Тэнцсэн 08-06-17
668 1827  ТГ95071632  НАС 510 86 Тэнцсэн 08-06-17
669 1828  УК95120128  НАС 503 82 Тэнцсэн 08-06-17
670 1829  УШ95032749  НАС 506 86 Тэнцсэн 08-06-17
671 1830  РБ94052309  НАС 505 89 Тэнцсэн 08-06-17
672 1831  АЮ95041029  НАС 510 86 Тэнцсэн 08-06-17
673 1901 ЖБ94090904 Эм зүйч  80 Тэнцсэн 08-06-17
674 1902 СЭ95060736 Эм зүйч  62 Тэнцээгүй 08-06-17
675 1903 НЙ94082009 Эм зүйч  58 Тэнцээгүй 08-06-17
676 1905 ФА95070406 Эм зүйч  91 Тэнцсэн 08-06-17
677 1906 ИБ95062207 Эм зүйч  87 Тэнцсэн 08-06-17
678 1907 ЕЙ95051007 Эм зүйч  84 Тэнцсэн 08-06-17
679 1908 АА94040301 Эм зүйч  81 Тэнцсэн 08-06-17
680 1909 ПН95111022 Эм зүйч  82 Тэнцсэн 08-06-17
681 1910 ОД94062921 Эм зүйч  82 Тэнцсэн 08-06-17
682 1911 НФ92081804 Эм зүйч  80 Тэнцсэн 08-06-17
683 1912 УХ95042317 Эм зүйч  83 Тэнцсэн 08-06-17
684 1913 ФА93021709 Эм зүйч  74 Тэнцсэн 08-06-17
685 1914 БЗ95050105 Эм зүйч  83 Тэнцсэн 08-06-17
686 1915 УЗ90073105 Эм зүйч  78 Тэнцсэн 08-06-17
687 1916 КЮ94092029 Эм зүйч  72 Тэнцсэн 08-06-17
688 1917 ВС93043009 Эм зүйч  75 Тэнцсэн 08-06-17
689 1918 УЮ95090705 Эм зүйч  87 Тэнцсэн 08-06-17
690 1920 ЕО94041304 Эм зүйч  69 Тэнцээгүй 08-06-17
691 1921 ЙЮ95101304 Эм зүйч  92 Тэнцсэн 08-06-17
692 1922 АВ95020200 Эм зүйч  69 Тэнцээгүй 08-06-17
693 1923 УШ95122423 Эм зүйч  75 Тэнцсэн 08-06-17
694 1924 УМ88100784 Эм зүйч  37 Тэнцээгүй 08-06-17
695 1925 УС96081010 Эм зүйч  79 Тэнцсэн 08-06-17
696 1926 УИ96042500 Эм зүйч  64 Тэнцээгүй 08-06-17
697 1927 ИУ96020604 Эм зүйч  86 Тэнцсэн 08-06-17
698 1928 ТЕ94022818 Эм зүйч  40 Тэнцээгүй 08-06-17
699 1929 ИM94052200 Эм зүйч  83 Тэнцсэн 08-06-17
700 1930 ОД94091307 Эм зүйч  83 Тэнцсэн 08-06-17
701 1931 УП93111217 Эм зүйч  74 Тэнцсэн 08-06-17
702 1932 ПЮ95051607 Эм зүйч  53 Тэнцээгүй 08-06-17
703 1933 РЕ94093009 Эм зүйч  88 Тэнцсэн 08-06-17
704 1934 ДА95120800 Эм зүйч  86 Тэнцсэн 08-06-17
705 1935 ГЮ95030918 Эм зүйч  38 Тэнцээгүй 08-06-17
706 1936 ЗП95012801 Эм зүйч  72 Тэнцсэн 08-06-17
707 1937 УМ94123101 Эм зүйч  81 Тэнцсэн 08-06-17
708 1938 ЖВ94030106 Эм зүйч  90 Тэнцсэн 08-06-17
709 1939 ПА94110908 Эм зүйч  72 Тэнцсэн 08-06-17
710 1940 ВБ95082502 Эм зүйч  89 Тэнцсэн 08-06-17
711 1941 УД95122320 Эм зүйч  74 Тэнцсэн 08-06-17
712 1942 ГЮ95030502 Эм зүйч  60 Тэнцээгүй 08-06-17
713 1943 ИР94080205 Эм зүйч  84 Тэнцсэн 08-06-17
714 1944 ИК93080408 Эм зүйч  82 Тэнцсэн 08-06-17
715 1945 УК95032427 Эм зүйч  89 Тэнцсэн 08-06-17
716 1946 ПЮ92111221 Эм зүйч  85 Тэнцсэн 08-06-17
717 1947 ЖЯ95031448 Эм зүйч  88 Тэнцсэн 08-06-17
718 1948 УШ95100821 Эм зүйч  89 Тэнцсэн 08-06-17
719 1949 НК94112407 Эм зүйч  61 Тэнцээгүй 08-06-17
720 1950 БЮ93102908 Эм зүйч  84 Тэнцсэн 08-06-17
721 1951 ВЮ95051127 Эм зүйч  59 Тэнцээгүй 08-06-17
722 1952 СФ95042408 Эм зүйч  46 Тэнцээгүй 08-06-17
723 1953 ПИ94040406 Эм зүйч  83 Тэнцсэн 08-06-17
724 1954 ЗЮ93121814 Эм зүйч  55 Тэнцээгүй 08-06-17
725 1955 АЮ95030507 Эм зүйч  66 Тэнцээгүй 08-06-17
726 1956 ИО94030304 Эм зүйч  48 Тэнцээгүй 08-06-17
727 1957 ПЮ95010918 Эм зүйч  61 Тэнцээгүй 08-06-17
728 1958 ОЮ94111305 Эм зүйч  86 Тэнцсэн 08-06-17
729 1959 ЕЙ95022607 Эм зүйч  62 Тэнцээгүй 08-06-17
730 1960 ТА95100804 Эм зүйч  88 Тэнцсэн 08-06-17
731 1961 ЗЮ95042805 Эм зүйч  62 Тэнцээгүй 08-06-17
732 1962 ГЮ94101003 Эм зүйч  67 Тэнцээгүй 08-06-17
733 1963 УХ95071327 Эм зүйч  91 Тэнцсэн 08-06-17
734 1964 ГЙ94040703 Эм зүйч  86 Тэнцсэн 08-06-17
735 1965 БА93120111 Эм зүйч  88 Тэнцсэн 08-06-17
736 1966 ЙЮ94080302 Эм зүйч  84 Тэнцсэн 08-06-17
737 1967 СЮ95052102 Эм зүйч  89 Тэнцсэн 08-06-17
738 1968 ЖД94030314 Эм зүйч  82 Тэнцсэн 08-06-17
739 1969 БЮ93092719 Эм зүйч  84 Тэнцсэн 08-06-17
740 1970 ЛМ94101721 Эм зүйч  81 Тэнцсэн 08-06-17
741 1971 ВЮ96032029 Эм зүйч  89 Тэнцсэн 08-06-17
742 1972 ЗП94060601 Эм зүйч  48 Тэнцээгүй 08-06-17
743 1973 ГЗ94080128 Эм зүйч  54 Тэнцээгүй 08-06-17
744 1974 УП94120468 Эм зүйч  78 Тэнцсэн 08-06-17
745 1975 ЕД95020800 Эм зүйч  87 Тэнцсэн 08-06-17
746 1977 ОЙ87110303  Эм зүйч /шаталсан/ 51 Тэнцээгүй 08-06-17
747 1978 ВБ91043003  Эм зүйч /шаталсан/ 88 Тэнцсэн 08-06-17
748 1979 ПК92022702  Эм зүйч /шаталсан/ 67 Тэнцээгүй 08-06-17
749 1980 СБ92090604  Эм зүйч /шаталсан/ 54 Тэнцээгүй 08-06-17
750 1981 ИС75052000  Эм зүйч /шаталсан/ 51 Тэнцээгүй 08-06-17
751 1982 ОМ83082001  Эм зүйч /шаталсан/ 84 Тэнцсэн 08-06-17
752 1983 ФБ91120141  Эм зүйч /шаталсан/ 45 Тэнцээгүй 08-06-17
753 1984 НГ84080361  Эм зүйч /шаталсан/ 70 Тэнцсэн 08-06-17
754 1985 ЕЛ75122008  Эм зүйч /шаталсан/ 78 Тэнцсэн 08-06-17
755 1986 УС74012605  Эм зүйч /шаталсан/ 93 Тэнцсэн 08-06-17
756 1987 ХЙ82121028  Эм зүйч /шаталсан/ 71 Тэнцсэн 08-06-17
757 1988 ПЭ90072044  Эм зүйч /шаталсан/ 62 Тэнцээгүй 08-06-17
758 1989 ОБ92033012  Эм зүйч /шаталсан/ 83 Тэнцсэн 08-06-17
759 1990 ХЗ72072321  Эм зүйч /шаталсан/ 57 Тэнцээгүй 08-06-17
760 1991 НВ83052706  Эм зүйч /шаталсан/ 77 Тэнцсэн 08-06-17
761 1992 УК90062467  Эм зүйч /шаталсан/ 73 Тэнцсэн 08-06-17
762 1993 ГМ90062908  Эм зүйч /шаталсан/ 70 Тэнцсэн 08-06-17
763 1994 АР89070104  Эм зүйч /шаталсан/ 88 Тэнцсэн 08-06-17
764 1995 ОЭ90102966  Эм зүйч /шаталсан/ 76 Тэнцсэн 08-06-17
765 1996 АЭ71042328  Эм зүйч /шаталсан/ 84 Тэнцсэн 08-06-17
766 1997 ЧЕ87100567  Эм зүйч /шаталсан/ 44 Тэнцээгүй 08-06-17
767 1998 ПЕ89072007  Эм зүйч /шаталсан/ 65 Тэнцээгүй 08-06-17
768 1999 РЖ93100402  Эм зүйч /шаталсан/ 56 Тэнцээгүй 08-06-17
769 2000 ПБ94082902  Эм зүйч /шаталсан/ 64 Тэнцээгүй 08-06-17
770 2001 ЛЮ89010885  Эм зүйч /шаталсан/ 51 Тэнцээгүй 08-06-17
771 2002 НГ86060269  Эм зүйч /шаталсан/ 73 Тэнцсэн 08-06-17
772 2003 ЛЭ83012626  Эм зүйч /шаталсан/ 67 Тэнцээгүй 08-06-17
773 2004 АО91060402  Эм зүйч /шаталсан/ 76 Тэнцсэн 08-06-17
774 2005 ДН92043002  Эм зүйч /шаталсан/ 45 Тэнцээгүй 08-06-17
775 2006 РЭ89030866  Эм зүйч /шаталсан/ 79 Тэнцсэн 08-06-17
776 2007 ДН85072806  Эм зүйч /шаталсан/ 73 Тэнцсэн 08-06-17
777 2008 ДС93100404  Эм зүйч /шаталсан/ 40 Тэнцээгүй 08-06-17
778 2009 АС92111806  Эм зүйч /шаталсан/ 63 Тэнцээгүй 08-06-17
779 2010 ФД86061305  Эм зүйч /шаталсан/ 87 Тэнцсэн 08-06-17
780 2011 ИМ83042602  Эм зүйч /шаталсан/ 82 Тэнцсэн 08-06-17
781 2012 УЕ77100166  Эм зүйч /шаталсан/ 92 Тэнцсэн 08-06-17
782 2013 ЧБ74072903  Эм зүйч /шаталсан/ 88 Тэнцсэн 08-06-17
783 2014 ЧИ66110804  Эм зүйч /шаталсан/ 76 Тэнцсэн 08-06-17
784 2015 ДЕ92100444  Эм зүйч /шаталсан/ 72 Тэнцсэн 08-06-17
785 2016 ЕЕ81072703  Эм зүйч /шаталсан/ 71 Тэнцсэн 08-06-17
786 2017 КН85120667  Эм зүйч /шаталсан/ 69 Тэнцээгүй 08-06-17
787 2018 МЮ71041001  Эм зүйч /шаталсан/ 81 Тэнцсэн 08-06-17
788 2019 УП92081599  Эм зүйч /шаталсан/ 42 Тэнцээгүй 08-06-17
789 2020 ХД79042360  Эм зүйч /шаталсан/ 73 Тэнцсэн 08-06-17
790 2021 НТ65051801  Эм зүйч /шаталсан/ 59 Тэнцээгүй 08-06-17
791 3001 ПЮ93050306 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
792 3002 ГЗ92122006 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 08-06-17
793 3004 БЮ91060800 Хүний их эмч 35 Тэнцээгүй 08-06-17
794 3005 БЛ93050202 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
795 3006 ЙЕ94040706 Хүний их эмч 48 Тэнцээгүй 08-06-17
796 3007 РЕ92101002 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
797 3008 АН93101839 Хүний их эмч 47 Тэнцээгүй 08-06-17
798 3009 НЭ93123001 Хүний их эмч 60 Тэнцээгүй 08-06-17
799 3010 ПЮ93062676 Хүний их эмч 44 Тэнцээгүй 08-06-17
800 3011 ПН93011612 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
801 3012 УШ94071316 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
802 3014 АА93121002 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
803 3015 ЖЖ91011302 Хүний их эмч 38 Тэнцээгүй 08-06-17
804 3016 ПЕ92041032 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
805 3017 УЗ92092547 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 08-06-17
806 3018 ЖЯ93100466 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
807 3019 УУ92050804 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
808 3020 ОС91020117 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
809 3021 УХ94040811 Хүний их эмч 59 Тэнцээгүй 08-06-17
810 3022 ЗГ89021709 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
811 3023 ОЮ81081406 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
812 3024 ВИ94101519 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
813 3025 ПМ92091018 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 08-06-17
814 3026 УЗ93122519 Хүний их эмч 57 Тэнцээгүй 08-06-17
815 3027 ШУ93032019 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
816 3028 УП94071910 Хүний их эмч 55 Тэнцээгүй 08-06-17
817 3029 ЙМ91040416 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
818 3030 ПЮ92050904 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
819 3031 УК94103101 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
820 3032 ДЮ91102811 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
821 3033 ЙИ92012911 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
822 3034 УШ94090500 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
823 3035 ПЙ89071068 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
824 3036 УК94030501 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
825 3037 УЗ94070832 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
826 3038 АН93071405 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
827 3039 ОН93090319 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
828 3040 ТЗ90042909 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
829 3041 УК93010483 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
830 3042 ФА93052407 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
831 3043 ФА93112005 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
832 3044 ОЮ93082120 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
833 3045 УК91022707 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
834 3046 ДБ91072507 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
835 3047 УП94072309 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
836 3048 ГГ93103000 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
837 3049 ИЗ90122221 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
838 3050 ЛЛ94072706 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
839 3051 ЧИ86060268 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
840 3052 ТЕ93092865 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
841 3053 ОЮ92082524 Хүний их эмч 42 Тэнцээгүй 08-06-17
842 3054 ГЗ83020705 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
843 3055 ПЙ93010409 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
844 3056 ИО93010800 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
845 3059 УТ94100834 Хүний их эмч 34 Тэнцээгүй 08-06-17
846 3060 УХ96052702 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
847 3061 УП94040300 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
848 3062 ЙА92030701 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
849 3063 УП94080316 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
850 3064 ПЕ92062006 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
851 3065 РУ94022003 Хүний их эмч 34 Тэнцээгүй 08-06-17
852 3066 УП93110647 Хүний их эмч 63 Тэнцээгүй 08-06-17
853 3067 НД92122200 Хүний их эмч 45 Тэнцээгүй 08-06-17
854 3068 ПБ92100407 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
855 3069 ПЮ94010809 Хүний их эмч 42 Тэнцээгүй 08-06-17
856 3070 ОА89092001 Хүний их эмч 59 Тэнцээгүй 08-06-17
857 3072 РД93051426 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
858 3073 УП93082106 Хүний их эмч 56 Тэнцээгүй 08-06-17
859 3074 ТА91012144 Хүний их эмч 56 Тэнцээгүй 08-06-17
860 3075 ГК94040103 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
861 3076 ПЮ93081118 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
862 3077 УЗ94011928 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
863 3078 КД94060715 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
864 3079 КБ94010302 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
865 3080 КГ94121318 Хүний их эмч 63 Тэнцээгүй 08-06-17
866 3082 КБ94051105 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
867 3083 ОЙ94011702 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
868 3084 УЗ93112408 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
869 3085 ОЗ93042002 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
870 3086 ЖК86122901 Хүний их эмч 63 Тэнцээгүй 08-06-17
871 3087 УИ94110671 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
872 3088 ИЮ94042522 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
873 3089 АЮ94033001 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
874 3090 ДЖ92031902 Хүний их эмч 36 Тэнцээгүй 08-06-17
875 3091 АЮ93102205 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
876 3092 УХ91052079 Хүний их эмч 55 Тэнцээгүй 08-06-17
877 3094 ЙЮ93092602 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 08-06-17
878 3095 УП94062808 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
879 3096 ПЗ92102308 Хүний их эмч 50 Тэнцээгүй 08-06-17
880 3097 АИ93081602 Хүний их эмч 56 Тэнцээгүй 08-06-17
881 3098 ГО87101066 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
882 3099 РН90112271 Хүний их эмч 49 Тэнцээгүй 08-06-17
883 3100 ФА93072304 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
884 3101 УХ94110520 Хүний их эмч 58 Тэнцээгүй 08-06-17
885 3102 ОП94041005 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
886 3103 ФА94032203 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
887 3104 ПЕ91012306 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
888 3105 ФА94031604 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
889 3106 УП93101346 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
890 3108 УИ91111460 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
891 3109 ПЖ90052206 Хүний их эмч 62 Тэнцээгүй 08-06-17
892 3110 УК95080154 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
893 3111 НО91042206 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
894 3112 УШ93062818 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
895 3113 УШ93101721 Хүний их эмч 60 Тэнцээгүй 08-06-17
896 3114 ЧИ74020747 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
897 3115 ВМ92071604 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 08-06-17
898 3116 OК93120313 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
899 3117 МЗ93050603 Хүний их эмч 52 Тэнцээгүй 08-06-17
900 3118 УШ95040824 Хүний их эмч 34 Тэнцээгүй 08-06-17
901 3119 ДВ94052006 Хүний их эмч 51 Тэнцээгүй 08-06-17
902 3120 МЛ94041902 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
903 3121 ЗА92040928 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
904 3122 ОК87041106 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
905 3123 ЙЛ85122509 Хүний их эмч 60 Тэнцээгүй 08-06-17
906 3124 ЙЮ92053101 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
907 3125 ЗВ93083103 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
908 3126 УУ91120125 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
909 3127 ДВ74051203 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
910 3128 АЯ90021066 Хүний их эмч 63 Тэнцээгүй 08-06-17
911 3129 УХ93122717 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
912 3130 РХ93021600 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
913 3131 РЗ89010713 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
914 3132 ЦД83053001 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
915 3133 РХ93082511 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
916 3134 УХ88082353 Хүний их эмч 63 Тэнцээгүй 08-06-17
917 3135 ВС85100504 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
918 3136 AYU88081503 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 08-06-17
919 3137 УП88100460 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
920 3138 ПМ93082105 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
921 3139 ПМ92081004 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
922 3140 ПЮ93120716 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
923 3141 УМ88111926 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
924 3142 ОЖ93032702 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
925 3143 ОЗ87091105 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
926 3144 БЮ93121009 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
927 3146 ЖЯ93052131 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
928 3147 RE94012701 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
929 3148 ПЮ92050807 Хүний их эмч 59 Тэнцээгүй 08-06-17
930 3149 УК94100322 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
931 3150 ЖО92092407 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
932 3151 ТЕ93092842 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
933 3152 АК93090109 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
934 3153 УП93020505 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
935 3154 БЮ93081405 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
936 3155 ЖЭ90100677 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
937 3156 УП89081813 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
938 3157 УУ92022271 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
939 3158 АБ95020606 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
940 3159 НЭ91062311 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 08-06-17
941 3160 АЮ93021809 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
942 3161 УП93072845 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
943 3162 ФД89101509 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
944 3163 УП93122508 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
945 3164 ВЮ93110433 Хүний их эмч 52 Тэнцээгүй 08-06-17
946 3165 УЮ93050608 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
947 3166 НЙ86062521 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
948 3167 УЗ89122614 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
949 3168 УШ94112414 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
950 3169 ПБ94020321 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
951 3170 ЦД87112906 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
952 3171 ПО89082305 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
953 3172 ПБ93050909 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
954 3174 УП94012607 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
955 3175 ОЮ93040712 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
956 3176 УК94030818 Хүний их эмч 58 Тэнцээгүй 08-06-17
957 3201 АЕ79020262 УАУ-ны их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
958 3202 ЙМ93020708 УАУ-ны их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
959 3203 УП94021846 УАУ-ны их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
960 3204 УП92021001 УАУ-ны их эмч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
961 3205 ЙР93051001 УАУ-ны их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
962 3206 ЗВ93100808 УАУ-ны их эмч 55 Тэнцээгүй 08-06-17
963 3207 УШ92101139 УАУ-ны их эмч 57 Тэнцээгүй 08-06-17
964 3208 МЮ92041802 УАУ-ны их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
965 3209 УХ96022233 УАУ-ны их эмч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
966 3210 ЙЕ93110901 УАУ-ны их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
967 3211 ОЮ90042404 УАУ-ны их эмч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
968 3212 ДЮ92032301 УАУ-ны их эмч 45 Тэнцээгүй 08-06-17
969 3213 ЧМ82072562 УАУ-ны их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
970 3214 ПБ85030673 УАУ-ны их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
971 3215 НЦ93012308 УАУ-ны их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
972 3216 УК95072033 УАУ-ны их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
973 3217 ЙЕ93082005 УАУ-ны их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
974 3218 УИ93062207 УАУ-ны их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
975 3219 ПЮ94032001 УАУ-ны их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
976 3220 ДО85030200 УАУ-ны их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
977 3301 ЙЮ91041419 Шүдний эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
978 3302 МК94011822 Шүдний эмч 93 Тэнцсэн 08-06-17
979 3303 ТЕ93033011 Шүдний эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
980 3304 МХ94112304 Шүдний эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
981 3305 УИ95120740 Шүдний эмч 93 Тэнцсэн 08-06-17
982 3306 УП96011560 Шүдний эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
983 3307 МБ90042205 Шүдний эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
984 3308 УУ90020824 Шүдний эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
985 3309 ОЮ93073115 Шүдний эмч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
986 3310 ИЮ94052205 Шүдний эмч 91 Тэнцсэн 08-06-17
987 3311 НЭ95070810 Шүдний эмч 93 Тэнцсэн 08-06-17
988 3312 УЮ95071105 Шүдний эмч 91 Тэнцсэн 08-06-17
989 3313 НР83031467 Шүдний эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
990 3314 УШ95082842 Шүдний эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
991 3315 ЕГ93021502 Шүдний эмч 94 Тэнцсэн 08-06-17
992 3316 ИИ95111107 Шүдний эмч 92 Тэнцсэн 08-06-17
993 3317 ОЭ84121405 Шүдний эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
994 3318 ОЮ94032409 Шүдний эмч 96 Тэнцсэн 08-06-17
995 3319 УИ95120705 Шүдний эмч 92 Тэнцсэн 08-06-17
996 3320 ПМ94061906 Шүдний эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
997 3321 ВЭ85012121 Шүдний эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
998 3322 УЗ94031010 Шүдний эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
999 3323 ВЮ85030506 Шүдний эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
1000 3324 НФ95080306 Шүдний эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
1001 3325 ЖМ87101366 Шүдний эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
1002 3326 УШ95090512 Шүдний эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
1003 3327 ФБ96092007 Шүдний эмч 92 Тэнцсэн 08-06-17
1004 3328 ПЭ85113002 Шүдний эмч 93 Тэнцсэн 08-06-17
1005 3329 АЭ88021501 Шүдний эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
1006 3330 РТ83040361 Шүдний эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
1007 3331 МЗ94060101 Шүдний эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
1008 3332 УД94032845 Шүдний эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1009 3333 УЗ95072021 Шүдний эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1010 3334 УП95102225 Шүдний эмч 95 Тэнцсэн 08-06-17
1011 3335 ЗЕ94102612 Шүдний эмч 92 Тэнцсэн 08-06-17
1012 3336 УШ93021616 Шүдний эмч 94 Тэнцсэн 08-06-17
1013 3337 МФ84052828 Шүдний эмч 95 Тэнцсэн 08-06-17
1014 3338 ХО87110404 Шүдний эмч 93 Тэнцсэн 08-06-17
1015 3339 ПБ87102282 Шүдний эмч 62 Тэнцээгүй 08-06-17
1016 3340 УШ95042045 Шүдний эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
1017 3341 УШ93051163 Шүдний эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
1018 3342 УД93092301 Шүдний эмч 93 Тэнцсэн 08-06-17
1019 3343 ЙП91042911 Шүдний эмч 91 Тэнцсэн 08-06-17
1020 3344 ГЭ87102026 Шүдний эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
1021 3345 ЙЮ93040200 Шүдний эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
1022 3346 УК93022511 Шүдний эмч 91 Тэнцсэн 08-06-17
1023 3347 ОЮ95071548 Шүдний эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
1024 3348 РЭ95022702 Шүдний эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
1025 3349 ХЗ81120864 Шүдний эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
1026 3350 МЮ94091801 Шүдний эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
1027 3351 ШУ95120103 Шүдний эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
1028 3352 НЗ92111508 Шүдний эмч 92 Тэнцсэн 08-06-17
1029 3353 ФА93030429 Шүдний эмч 92 Тэнцсэн 08-06-17
1030 3354 МЮ91102209 Шүдний эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
1031 3355 ВВ94052908 Шүдний эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
1032 3356 ПО79121305 Шүдний эмч 60 Тэнцээгүй 08-06-17
1033 3357 УХ95011038 Шүдний эмч 94 Тэнцсэн 08-06-17
1034 3358 ЙЮ91021511 Шүдний эмч 90 Тэнцсэн 08-06-17
1035 3359 АН91020906 Шүдний эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
1036 3360 ТЖ90082910 Шүдний эмч 89 Тэнцсэн 08-06-17
1037 3362 ОЮ83032808 Шүдний эмч 94 Тэнцсэн 08-06-17
1038 4001 БЮ94030720 Хүний их эмч  88 Тэнцсэн 08-06-17
1039 4002 УД94040168 Хүний их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1040 4003 УК93103036 Хүний их эмч  78 Тэнцсэн 08-06-17
1041 4004 ТЯ92030100 Хүний их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1042 4005 СТ92053101 Хүний их эмч  68 Тэнцээгүй 08-06-17
1043 4006 ДА88110600 Хүний их эмч  89 Тэнцсэн 08-06-17
1044 4007 ИБ89101004 Хүний их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1045 4008 ОЮ93102813 Хүний их эмч  87 Тэнцсэн 08-06-17
1046 4009 БЮ93032709 Хүний их эмч  79 Тэнцсэн 08-06-17
1047 4010 ОА94041608 Хүний их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1048 4011 УУ89122747 Хүний их эмч  49 Тэнцээгүй 08-06-17
1049 4012 ВЛ93052200 Хүний их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1050 4013 РХ78101309 Хүний их эмч  80 Тэнцсэн 08-06-17
1051 4014 БЮ93082922 Хүний их эмч  70 Тэнцсэн 08-06-17
1052 4015 АЮ89091068 Хүний их эмч  67 Тэнцээгүй 08-06-17
1053 4016 УП94071021 Хүний их эмч  78 Тэнцсэн 08-06-17
1054 4017 БК92080401 Хүний их эмч  91 Тэнцсэн 08-06-17
1055 4018 БК94102502 Хүний их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1056 4019 УУ95112029 Хүний их эмч  81 Тэнцсэн 08-06-17
1057 4020 СП92090219 Хүний их эмч  74 Тэнцсэн 08-06-17
1058 4021 НЩ89073185 Хүний их эмч  59 Тэнцээгүй 08-06-17
1059 4022 КЮ94012202 Хүний их эмч  78 Тэнцсэн 08-06-17
1060 4023 РЮ88102102 Хүний их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1061 4024 НБ93092404 Хүний их эмч  82 Тэнцсэн 08-06-17
1062 4025 ТГ93030109 Хүний их эмч  66 Тэнцээгүй 08-06-17
1063 4026 МА94031402 Хүний их эмч  83 Тэнцсэн 08-06-17
1064 4027 ВЮ93091410 Хүний их эмч  75 Тэнцсэн 08-06-17
1065 4028 ШВ73092670 Хүний их эмч  80 Тэнцсэн 08-06-17
1066 4029 ГН89010709 Хүний их эмч  84 Тэнцсэн 08-06-17
1067 4030 ОО93070421 Хүний их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1068 4031 УК90062262 Хүний их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1069 4032 БЕ93091708 Хүний их эмч  82 Тэнцсэн 08-06-17
1070 4033 ГИ89010801 Хүний их эмч  75 Тэнцсэн 08-06-17
1071 4034 НФ91080703 Хүний их эмч  70 Тэнцсэн 08-06-17
1072 4035 АЮ88112964 Хүний их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1073 4036 ОМ84011903 Хүний их эмч  90 Тэнцсэн 08-06-17
1074 4037 БЭ88022710 Хүний их эмч  79 Тэнцсэн 08-06-17
1075 4038 УД92092010 Хүний их эмч  72 Тэнцсэн 08-06-17
1076 4039 НТ93111402 Хүний их эмч  79 Тэнцсэн 08-06-17
1077 4040 РЕ93090408 Хүний их эмч  88 Тэнцсэн 08-06-17
1078 4041 УП94090388 Хүний их эмч  82 Тэнцсэн 08-06-17
1079 4042 АН92120515 Хүний их эмч  71 Тэнцсэн 08-06-17
1080 4043 ПЮ93071925 Хүний их эмч  63 Тэнцээгүй 08-06-17
1081 4044 НЦ92042002 Хүний их эмч  80 Тэнцсэн 08-06-17
1082 4045 ГИ91092420 Хүний их эмч  77 Тэнцсэн 08-06-17
1083 4046 РП91120601 Хүний их эмч  60 Тэнцээгүй 08-06-17
1084 4047 ТД85031587 Хүний их эмч  84 Тэнцсэн 08-06-17
1085 4048 АН92031801 Хүний их эмч  68 Тэнцээгүй 08-06-17
1086 4049 ОЮ89072605 Хүний их эмч  76 Тэнцсэн 08-06-17
1087 4050 ИБ91121814 Хүний их эмч  80 Тэнцсэн 08-06-17
1088 4051 ИЦ91040129 Хүний их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1089 4052 ИР94112301 Хүний их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1090 4053 ИН93012803 Хүний их эмч  81 Тэнцсэн 08-06-17
1091 4054 СО93092308 Хүний их эмч  69 Тэнцээгүй 08-06-17
1092 4055 ВР92121005 Хүний их эмч  58 Тэнцээгүй 08-06-17
1093 4056 СО94061400 Хүний их эмч  68 Тэнцээгүй 08-06-17
1094 4057 ВТ90051201 Хүний их эмч  50 Тэнцээгүй 08-06-17
1095 4058 ИА94022335 Хүний их эмч  83 Тэнцсэн 08-06-17
1096 4059 НК93060308 Хүний их эмч  62 Тэнцээгүй 08-06-17
1097 4060 ВА91020604 Хүний их эмч  52 Тэнцээгүй 08-06-17
1098 4061 ОТ74010766 Хүний их эмч  82 Тэнцсэн 08-06-17
1099 4062 БЮ95091403 Хүний их эмч  88 Тэнцсэн 08-06-17
1100 4063 ТЯ94072256 Хүний их эмч  78 Тэнцсэн 08-06-17
1101 4064 ВР94033100 Хүний их эмч  73 Тэнцсэн 08-06-17
1102 4065 БМ94080112 Хүний их эмч  88 Тэнцсэн 08-06-17
1103 4066 БВ90092442 Хүний их эмч  78 Тэнцсэн 08-06-17
1104 4067 УК94030305 Хүний их эмч  51 Тэнцээгүй 08-06-17
1105 4068 БЛ92062006 Хүний их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1106 4069 РС93062607 Хүний их эмч  87 Тэнцсэн 08-06-17
1107 4070 НЭ90031105 Хүний их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1108 4071 КЛ94032608 Хүний их эмч  60 Тэнцээгүй 08-06-17
1109 4072 ХЖ74040763 Хүний их эмч  83 Тэнцсэн 08-06-17
1110 4073 РВ93120100 Хүний их эмч  82 Тэнцсэн 08-06-17
1111 4074 ИЕ93092008 Хүний их эмч  71 Тэнцсэн 08-06-17
1112 4075 ФА93102562 Хүний их эмч  88 Тэнцсэн 08-06-17
1113 4076 КЮ89111563 Хүний их эмч  72 Тэнцсэн 08-06-17
1114 4077 ЗЗ94100501 Хүний их эмч  82 Тэнцсэн 08-06-17
1115 4078 РГ93121706 Хүний их эмч  81 Тэнцсэн 08-06-17
1116 4079 ПЮ93060229 Хүний их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1117 4080 ПЛ93092303 Хүний их эмч  68 Тэнцээгүй 08-06-17
1118 4081 ОН93042439 Хүний их эмч  74 Тэнцсэн 08-06-17
1119 4082 АХ94032126 Хүний их эмч  84 Тэнцсэн 08-06-17
1120 4083 ТГ93071106 Хүний их эмч  89 Тэнцсэн 08-06-17
1121 4084 УХ93120909 Хүний их эмч  80 Тэнцсэн 08-06-17
1122 4085 АХ94061700 Хүний их эмч  84 Тэнцсэн 08-06-17
1123 4086 АР92030500 Хүний их эмч  72 Тэнцсэн 08-06-17
1124 4087 ОЙ92062803 Хүний их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1125 4088 УХ93040942 Хүний их эмч  83 Тэнцсэн 08-06-17
1126 4089 ЙЮ93020469 Хүний их эмч  81 Тэнцсэн 08-06-17
1127 4090 ОЮ93110928 Хүний их эмч  80 Тэнцсэн 08-06-17
1128 4091 РП94090406 Хүний их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1129 4092 НТ86022209 Хүний их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1130 4093 РЙ93061006 Хүний их эмч  92 Тэнцсэн 08-06-17
1131 4094 ВЮ94051508 Хүний их эмч  76 Тэнцсэн 08-06-17
1132 4095 ИЮ90061767 Хүний их эмч  79 Тэнцсэн 08-06-17
1133 4096 МО93062923 Хүний их эмч  76 Тэнцсэн 08-06-17
1134 4097 ИР92032201 Хүний их эмч  77 Тэнцсэн 08-06-17
1135 4098 ИЮ94011220 Хүний их эмч  88 Тэнцсэн 08-06-17
1136 4099 ВЮ94090101 Хүний их эмч  81 Тэнцсэн 08-06-17
1137 4100 ТЯ94030403 Хүний их эмч  87 Тэнцсэн 08-06-17
1138 4101 БЮ94012346 Хүний их эмч  67 Тэнцээгүй 08-06-17
1139 4102 УК94090127 Хүний их эмч  54 Тэнцээгүй 08-06-17
1140 4103 ИЮ91121521 Хүний их эмч  51 Тэнцээгүй 08-06-17
1141 4104 ОЮ93080608 Хүний их эмч  82 Тэнцсэн 08-06-17
1142 4105 ЖЗ88022003 Хүний их эмч  66 Тэнцээгүй 08-06-17
1143 4106 ВЛ89120908 Хүний их эмч  88 Тэнцсэн 08-06-17
1144 4107 АП87090983 Хүний их эмч  79 Тэнцсэн 08-06-17
1145 4108 АГ93031819 Хүний их эмч  71 Тэнцсэн 08-06-17
1146 4109 МИ93070903 Хүний их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1147 4110 УШ94010841 Хүний их эмч  80 Тэнцсэн 08-06-17
1148 4111 ИО93042302 Хүний их эмч  87 Тэнцсэн 08-06-17
1149 4112 УШ93041325 Хүний их эмч  79 Тэнцсэн 08-06-17
1150 4113 ТЕ92060160 Хүний их эмч  66 Тэнцээгүй 08-06-17
1151 4114 НП92032305 Хүний их эмч  82 Тэнцсэн 08-06-17
1152 4115 ЦЗ74121022 Хүний их эмч  84 Тэнцсэн 08-06-17
1153 4116 РН90102764 Хүний их эмч  70 Тэнцсэн 08-06-17
1154 4117 ПИ93091924 Хүний их эмч  89 Тэнцсэн 08-06-17
1155 4118 ЙР93121103 Хүний их эмч  90 Тэнцсэн 08-06-17
1156 4119 ДЖ93112401 Хүний их эмч  90 Тэнцсэн 08-06-17
1157 4120 ВЗ93032302 Хүний их эмч  64 Тэнцээгүй 08-06-17
1158 4121 РС89012201 Хүний их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1159 4122 ТА94031728 Хүний их эмч  82 Тэнцсэн 08-06-17
1160 4123 ОЭ91020723 Хүний их эмч  87 Тэнцсэн 08-06-17
1161 4124 УХ93081443 Хүний их эмч  61 Тэнцээгүй 08-06-17
1162 4125 ДЮ95092105 Хүний их эмч  70 Тэнцсэн 08-06-17
1163 4126 ФА92082819 Хүний их эмч  57 Тэнцээгүй 08-06-17
1164 4127 ИЛ93012504 Хүний их эмч  81 Тэнцсэн 08-06-17
1165 4128 РУ86092513 Хүний их эмч  80 Тэнцсэн 08-06-17
1166 4129 ЛЛ88100868 Хүний их эмч  80 Тэнцсэн 08-06-17
1167 4130 ОО92061900 Хүний их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1168 4131 ЙТ89052307 Хүний их эмч  92 Тэнцсэн 08-06-17
1169 4132 МО74111704 Хүний их эмч  84 Тэнцсэн 08-06-17
1170 4133 ОО93102605 Хүний их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1171 4134 ИТ93010104 Хүний их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1172 4135 ЛА93070309 Хүний их эмч  84 Тэнцсэн 08-06-17
1173 4136 УХ88040403 Хүний их эмч  89 Тэнцсэн 08-06-17
1174 4137 УУ89103027 Хүний их эмч  89 Тэнцсэн 08-06-17
1175 4138 ОС92051602 Хүний их эмч  81 Тэнцсэн 08-06-17
1176 4139 УП93082323 Хүний их эмч  83 Тэнцсэн 08-06-17
1177 4140 ОЮ93011605 Хүний их эмч  74 Тэнцсэн 08-06-17
1178 4141 УШ94091424 Хүний их эмч  78 Тэнцсэн 08-06-17
1179 4142 ЧЗ87022004 Хүний их эмч  74 Тэнцсэн 08-06-17
1180 4143 ГО90061001 Хүний их эмч  68 Тэнцээгүй 08-06-17
1181 4144 ПБ93110507 Хүний их эмч  83 Тэнцсэн 08-06-17
1182 4145 ПЮ93052205 Хүний их эмч  80 Тэнцсэн 08-06-17
1183 4146 ТЕ90122781 Хүний их эмч  84 Тэнцсэн 08-06-17
1184 4147 ЙЕ93030703 Хүний их эмч  81 Тэнцсэн 08-06-17
1185 4148 ЗГ93042800 Хүний их эмч  72 Тэнцсэн 08-06-17
1186 4149 ЛГ94101412 Хүний их эмч  64 Тэнцээгүй 08-06-17
1187 4150 УД95021907 Хүний их эмч  82 Тэнцсэн 08-06-17
1188 4151 ХЖ86052501 Хүний их эмч  73 Тэнцсэн 08-06-17
1189 4152 ПВ94111709 Хүний их эмч  81 Тэнцсэн 08-06-17
1190 4153 ПГ93123107 Хүний их эмч  75 Тэнцсэн 08-06-17
1191 4154 РЭ90020562 Хүний их эмч  73 Тэнцсэн 08-06-17
1192 4155 РО95061803 Хүний их эмч  92 Тэнцсэн 08-06-17
1193 4156 ЗФ90051241 Хүний их эмч  72 Тэнцсэн 08-06-17
1194 4157 УХ89120144 Хүний их эмч  81 Тэнцсэн 08-06-17
1195 4158 РП89122801 Хүний их эмч  71 Тэнцсэн 08-06-17
1196 4159 ГЕ93082508 Хүний их эмч  81 Тэнцсэн 08-06-17
1197 4160 ЧЛ85040168 Хүний их эмч  79 Тэнцсэн 08-06-17
1198 4161 ФА93081400 Хүний их эмч  71 Тэнцсэн 08-06-17
1199 4162 ФА93091323 Хүний их эмч  73 Тэнцсэн 08-06-17
1200 4163 ЖЭ88101486 Хүний их эмч  61 Тэнцээгүй 08-06-17
1201 4164 ФА89060805 Хүний их эмч  67 Тэнцээгүй 08-06-17
1202 4200 МА93112105 УАУ их эмч  83 Тэнцсэн 08-06-17
1203 4201 ЙЮ93091401 УАУ их эмч  80 Тэнцсэн 08-06-17
1204 4202 МЖ93100111 УАУ их эмч  72 Тэнцсэн 08-06-17
1205 4203 ОИ94021619 УАУ их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1206 4204 НУ92111903 УАУ их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1207 4205 РЙ95060203 УАУ их эмч  89 Тэнцсэн 08-06-17
1208 4206 ОЮ93062601 УАУ их эмч  90 Тэнцсэн 08-06-17
1209 4207 ГА92102502 УАУ их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1210 4208 ФА93060129 УАУ их эмч  90 Тэнцсэн 08-06-17
1211 4209 ЖЯ93032809 УАУ их эмч  88 Тэнцсэн 08-06-17
1212 4210 ЗД93020706 УАУ их эмч  89 Тэнцсэн 08-06-17
1213 4211 РХ94112204 УАУ их эмч  87 Тэнцсэн 08-06-17
1214 4212 УЗ93103001 УАУ их эмч  81 Тэнцсэн 08-06-17
1215 4213 ОЖ92102906 УАУ их эмч  84 Тэнцсэн 08-06-17
1216 4214 БИ94090803 УАУ их эмч  91 Тэнцсэн 08-06-17
1217 4215 УП93091984 УАУ их эмч  69 Тэнцээгүй 08-06-17
1218 4216 ИЛ93022706 УАУ их эмч  64 Тэнцээгүй 08-06-17
1219 4217 ИХ93031104 УАУ их эмч  81 Тэнцсэн 08-06-17
1220 4218 ТБ90051000 УАУ их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1221 4219 УД94031607 УАУ их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1222 4220 ПЛ94010101 УАУ их эмч  90 Тэнцсэн 08-06-17
1223 4221 ПЮ93122336 УАУ их эмч  77 Тэнцсэн 08-06-17
1224 4222 ИС93042001 УАУ их эмч  87 Тэнцсэн 08-06-17
1225 4223 ТА93022808 УАУ их эмч  88 Тэнцсэн 08-06-17
1226 4224 БЮ94062609 УАУ их эмч  87 Тэнцсэн 08-06-17
1227 4225 ГА90071760 УАУ их эмч  77 Тэнцсэн 08-06-17
1228 4226 УП93121220 УАУ их эмч  83 Тэнцсэн 08-06-17
1229 4227 КД93100201 УАУ их эмч  80 Тэнцсэн 08-06-17
1230 4228 ЛЮ93091306 УАУ их эмч  82 Тэнцсэн 08-06-17
1231 4229 НУ94010403 УАУ их эмч  87 Тэнцсэн 08-06-17
1232 4230 ПИ94071201 УАУ их эмч  84 Тэнцсэн 08-06-17
1233 4231 БЮ93122805 УАУ их эмч  87 Тэнцсэн 08-06-17
1234 4232 УИ94090386 УАУ их эмч  76 Тэнцсэн 08-06-17
1235 4233 БЮ93061508 УАУ их эмч  84 Тэнцсэн 08-06-17
1236 4234 АЮ94030119 УАУ их эмч  84 Тэнцсэн 08-06-17
1237 4235 РЛ94062902 УАУ их эмч  66 Тэнцээгүй 08-06-17
1238 4236 АР89053007 УАУ их эмч  89 Тэнцсэн 08-06-17
1239 4238 ВИ94021901 УАУ их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1240 4239 ЙЮ92121821 УАУ их эмч  41 Тэнцээгүй 08-06-17
1241 4240 ЙС94040404 УАУ их эмч  93 Тэнцсэн 08-06-17
1242 4241 ПК92042519 УАУ их эмч  88 Тэнцсэн 08-06-17
1243 4242 СВ93022216 УАУ их эмч  45 Тэнцээгүй 08-06-17
1244 4243 ЛЮ94022406 УАУ их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1245 4244 УУ89050347 УАУ их эмч  74 Тэнцсэн 08-06-17
1246 4245 ОЮ93112924 УАУ их эмч  89 Тэнцсэн 08-06-17
1247 4246 УШ94092641 УАУ их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1248 4247 ОЮ92091819 УАУ их эмч  79 Тэнцсэн 08-06-17
1249 4248 ЕЙ83103008 УАУ их эмч  79 Тэнцсэн 08-06-17
1250 4249 СЭ93080700 УАУ их эмч  56 Тэнцээгүй 08-06-17
1251 4250 АГ92100900 УАУ их эмч  86 Тэнцсэн 08-06-17
1252 4251 УП92032600 УАУ их эмч  87 Тэнцсэн 08-06-17
1253 4252 ОС93072007 УАУ их эмч  81 Тэнцсэн 08-06-17
1254 4253 РЭ93031107 УАУ их эмч  63 Тэнцээгүй 08-06-17
1255 4254 ИЮ94042818 УАУ их эмч  66 Тэнцээгүй 08-06-17
1256 4255 СР94042101 УАУ их эмч  62 Тэнцээгүй 08-06-17
1257 4256 ЖА91031607 УАУ их эмч  85 Тэнцсэн 08-06-17
1258 4257 ЗЛ93021609 УАУ их эмч  83 Тэнцсэн 08-06-17
1259 4258 УУ92033058 УАУ их эмч  84 Тэнцсэн 08-06-17
1260 4259 ГА93011901 УАУ их эмч  77 Тэнцсэн 08-06-17
1261 4301 РЕ95052708 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 08-06-17
1262 4302 ВВ94032008 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1263 4303 БЮ95042103 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1264 4304 ЧС85042809 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 08-06-17
1265 4305 ДЗ94110102 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 08-06-17
1266 4306 АО94082302 Эм зүйч 62 Тэнцээгүй 08-06-17
1267 4307 ТЕ69112486 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
1268 4308 НК94011100 Эм зүйч 70 Тэнцсэн 08-06-17
1269 4310 МЮ91012706 Эм зүйч 72 Тэнцсэн 08-06-17
1270 4311 ИЮ71012804 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 08-06-17
1271 4312 РЙ91031208 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 08-06-17
1272 4313 НХ95021304 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1273 4314 БД89052205 Эм зүйч 90 Тэнцсэн 08-06-17
1274 4315 НА95041407 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1275 4316 ВГ93100901 Эм зүйч 60 Тэнцээгүй 08-06-17
1276 4317 ПЙ94070557 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 08-06-17
1277 4318 ЛБ88080844 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 08-06-17
1278 4319 ОН95051302 Эм зүйч 95 Тэнцсэн 08-06-17
1279 4320 МЕ93040404 Эм зүйч 39 Тэнцээгүй 08-06-17
1280 4321 ДЮ90070285 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 08-06-17
1281 4322 ЗЮ94091808 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 08-06-17
1282 4323 ПН95072803 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
1283 4324 МТ90030900 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 08-06-17
1284 4325 ЛЮ94111709 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 08-06-17
1285 4326 ЙЗ94043007 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 08-06-17
1286 4327 ЙЮ90032904 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1287 4328 АЮ91121804 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1288 4329 НВ94100505 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1289 4330 ПИ94122102 Эм зүйч 72 Тэнцсэн 08-06-17
1290 4331 ЛЗ94061106 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1291 4332 ДК94030302 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 08-06-17
1292 4333 АО94072801 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
1293 4334 ГН96010405 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 08-06-17
1294 4335 ОР93012022 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1295 4336 ВЮ89032105 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1296 4337 ПЕ95052307 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 08-06-17
1297 4338 ГН95081506 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1298 4339 ЗМ94121000 Эм зүйч 42 Тэнцээгүй 08-06-17
1299 4340 СЩ95022101 Эм зүйч 50 Тэнцээгүй 08-06-17
1300 4341 ЛЮ94011702 Эм зүйч 53 Тэнцээгүй 08-06-17
1301 4342 ОМ91102334 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 08-06-17
1302 4343 УШ95012105 Эм зүйч 91 Тэнцсэн 08-06-17
1303 4344 ЖЯ92043046 Эм зүйч 51 Тэнцээгүй 08-06-17
1304 4345 ДА95091005 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 08-06-17
1305 4346 ИЮ93012308 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 08-06-17
1306 4347 УИ95091104 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй 08-06-17
1307 4348 СЖ79062606 Эм зүйч 56 Тэнцээгүй 08-06-17
1308 4349 ЦА87072100 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 08-06-17
1309 4350 РД94051415 Эм зүйч 39 Тэнцээгүй 08-06-17
1310 4351 ВЕ94081110 Эм зүйч 48 Тэнцээгүй 08-06-17
1311 4352 ЦЖ86040361 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1312 4353 ОО91060400 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 08-06-17
1313 4354 ЙВ88111500 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1314 4355 ЖА94122708 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
1315 4356 РБ95013001 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1316 4358 ДЙ94120804 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
1317 4359 БЖ94011504 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 08-06-17
1318 4360 КЮ95052019 Эм зүйч 40 Тэнцээгүй 08-06-17
1319 4361 МБ95092403 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1320 4362 АЮ94102200 Эм зүйч 41 Тэнцээгүй 08-06-17
1321 4363 УВ96050607 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1322 4364 ИЮ94040925 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 08-06-17
1323 4365 ИЗ90021808 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
1324 4366 ДА78100307 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 08-06-17
1325 4367 ЙР95062105 Эм зүйч 70 Тэнцсэн 08-06-17
1326 4368 ИЮ94081802 Эм зүйч 79 Тэнцсэн 08-06-17
1327 4369 АО95091307 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 08-06-17
1328 4370 ГЗ92030724 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
1329 4371 ФБ88033066 Эм зүйч 72 Тэнцсэн 08-06-17
1330 4372 СЭ83062561 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 08-06-17
1331 4373 РЭ86120800 Эм зүйч 56 Тэнцээгүй 08-06-17
1332 4374 ГЮ93081204 Эм зүйч 48 Тэнцээгүй 08-06-17
1333 5001 ЙБ93070406 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 08-06-17
1334 5002 ГИ85090700 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 08-06-17
1335 5003 БЛ95042202 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 08-06-17
1336 5004 ИУ94102407 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 08-06-17
1337 5005 ОЕ96031601 Эм зүйч 89 Тэнцсэн 08-06-17
1338 5006 ПЖ94052305 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 08-06-17
1339 5008 УТ94060147 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1340 5009 СЖ93112203 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1341 5010 БЖ94060103 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1342 5011 НЬ95030607 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 08-06-17
1343 5012 ИГ94061804 Эм зүйч 92 Тэнцсэн 08-06-17
1344 5013 БЛ95030329 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1345 5014 ЙП77010402 Эм зүйч 90 Тэнцсэн 08-06-17
1346 5015 УЛ95072911 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 08-06-17
1347 5016 УК94121302 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1348 5017 СФ95020781 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1349 5018 УУ91021218 Эм зүйч 79 Тэнцсэн 08-06-17
1350 5019 РЭ94081913 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 08-06-17
1351 5020 УХ95031146 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1352 5021 ДК96011404 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 08-06-17
1353 5022 ДН94092001 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1354 5023 ПЮ94062208 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1355 5024 ЧГ87091025 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 08-06-17
1356 5025 УП95092708 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1357 5026 УП95011559 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 08-06-17
1358 5027 ЧЕ84021207 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 08-06-17
1359 5028 АХ95091681 Эм зүйч 89 Тэнцсэн 08-06-17
1360 5029 ВД96042402 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1361 5030 БЮ90071002 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 08-06-17
1362 5031 ЙГ94090705 Эм зүйч 90 Тэнцсэн 08-06-17
1363 5032 УЗ95042900 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 08-06-17
1364 5033 БК86110117 Эм зүйч 89 Тэнцсэн 08-06-17
1365 5034 РЭ92091105 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1366 5035 УХ90010402 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 08-06-17
1367 5036 УХ93053131 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1368 5037 СЩ95072408 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 08-06-17
1369 5038 ГЖ95080905 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 08-06-17
1370 5039 АЖ89111028 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1371 5040 ОЛ94020202 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1372 5041 АЧ95040700 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
1373 5042 ОП94112202 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 08-06-17
1374 5043 ЙС94052300 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 08-06-17
1375 5044 УК94062030 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
1376 5045 УИ95101248 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1377 5046 ЦВ87120403 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 08-06-17
1378 5047 АА94050201 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1379 5048 ИГ95082306 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 08-06-17
1380 5049 ПИ95020709 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1381 5050 АЮ94100808 Эм зүйч 89 Тэнцсэн 08-06-17
1382 5051 ЙЮ94080604 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 08-06-17
1383 5052 ОЭ85101104 Эм зүйч 89 Тэнцсэн 08-06-17
1384 5053 АЮ95070506 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 08-06-17
1385 5054 РД93080504 Эм зүйч 91 Тэнцсэн 08-06-17
1386 5055 ЕС82112108 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 08-06-17
1387 5056 ПД94080907 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 08-06-17
1388 5057 ЧЕ87112765 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 08-06-17
1389 5058 ДЕ95071300 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1390 5059 РЭ78081004 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1391 5060 НЙ94081205 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1392 5061 КГ97120911 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 08-06-17
1393 5062 УИ94101800 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
1394 5063 ТЯ95110508 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1395 5064 МУ87033061 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1396 5065 ОП91011600 Эм зүйч 89 Тэнцсэн 08-06-17
1397 5066 УЗ95031506 Эм зүйч 72 Тэнцсэн 08-06-17
1398 5067 НА91022723 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 08-06-17
1399 5068 УШ96022821 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1400 5069 ТЕ73080502 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1401 5070 АЮ94042505 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 08-06-17
1402 5071 ЙМ84080508 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 08-06-17
1403 5072 КЮ94073001 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 08-06-17
1404 5073 УЗ95121927 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 08-06-17
1405 5074 ИО94100406 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1406 5075 ПЮ94060127 Эм зүйч 90 Тэнцсэн 08-06-17
1407 5076 ЕЛ94100302 Эм зүйч 79 Тэнцсэн 08-06-17
1408 5077 ПЮ95101328 Эм зүйч 79 Тэнцсэн 08-06-17
1409 5078 УШ91081106 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1410 5079 РЗ95122106 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй 08-06-17
1411 5080 ГИ85110407 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1412 5081 ОЕ94061201 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1413 5082 УШ94082026 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1414 5083 УШ94120603 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1415 5084 ГН94100500 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1416 5085 ОО94061901 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1417 5086 УХ64060961 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 08-06-17
1418 5087 РД78022129 Эм зүйч 90 Тэнцсэн 08-06-17
1419 5088 УЗ93082328 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1420 5089 РИ87122722 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 08-06-17
1421 5090 УЗ95021920 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1422 5091 ИО94030327 Эм зүйч 91 Тэнцсэн 08-06-17
1423 5092 ЛК93072601 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 08-06-17
1424 5093 УП95032266 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 08-06-17
1425 5094 ИБ94121804 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1426 5095 ИС94061003 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1427 5096 ФА95071741 Эм зүйч 56 Тэнцээгүй 08-06-17
1428 5097 ПЖ94022400 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1429 5098 АИ90021602 Эм зүйч 91 Тэнцсэн 08-06-17
1430 5099 НМ95102208 Эм зүйч 79 Тэнцсэн 08-06-17
1431 5100 АИ87040408 Эм зүйч 95 Тэнцсэн 08-06-17
1432 5101 БД92032221 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1433 5102 ДД95110301 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1434 5103 УВ95021500 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 08-06-17
1435 5104 УХ95010958 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1436 5105 УП94011729 Эм зүйч 50 Тэнцээгүй 08-06-17
1437 5106 УП94112324 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 08-06-17
1438 5107 УШ95092149 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 08-06-17
1439 5108 УХ94021821 Эм зүйч 94 Тэнцсэн 08-06-17
1440 5109 ХЛ88042605 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1441 5110 МЗ94041548 Эм зүйч 89 Тэнцсэн 08-06-17
1442 5111 ОП94022009 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 08-06-17
1443 5112 РЖ94011504 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 08-06-17
1444 5113 ПЗ94101009 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 08-06-17
1445 5114 ВБ94103104 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 08-06-17
1446 5115 ЕА94121007 Эм зүйч 90 Тэнцсэн 08-06-17
1447 5116 УП93040402 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 08-06-17
1448 5117 ЧЛ84121309 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 08-06-17
1449 5118 ЙГ94120603 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1450 5119 УП94112262 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1451 5120 ДБ94121701 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 08-06-17
1452 5121 ЙМ95101806 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1453 5122 ВГ86040300 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1454 5123 ЙП94072601 Эм зүйч 72 Тэнцсэн 08-06-17
1455 5124 НУ92091808 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1456 5125 ПЭ90091900 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 08-06-17
1457 5126 ЦГ69111507 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1458 5127 ОО87042907 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 08-06-17
1459 5128 ЕП81070927 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1460 5129 АЮ95060703 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1461 5130 УШ94112807 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1462 6001 ГД92042208 УАУ их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
1463 6002 АВ93090601 УАУ их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
1464 6003 ЙЕ92080208 УАУ их эмч 54 Тэнцээгүй 08-06-17
1465 6004 РЭ64112605 УАУ их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
1466 6005 УХ91030727 УАУ их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
1467 6006 УП95121209 УАУ их эмч 63 Тэнцээгүй 08-06-17
1468 6007 УШ94112910 УАУ их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
1469 6008 ВТ94032606 УАУ их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
1470 6009 ЗЮ92112005 УАУ их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
1471 6010 БЖ91061926 УАУ их эмч 64 Тэнцээгүй 08-06-17
1472 6011 ВК94092406 УАУ их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
1473 6012 ЙЖ94072708 УАУ их эмч 43 Тэнцээгүй 08-06-17
1474 6013 ЙК88091611 УАУ их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
1475 6014 ЙР90031809 УАУ их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
1476 6015 ОЭ84010763 УАУ их эмч 32 Тэнцээгүй 08-06-17
1477 6016 АГ93081815 УАУ их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
1478 6017 ВЭ75050361 УАУ их эмч 55 Тэнцээгүй 08-06-17
1479 6018 ОВ93080104 УАУ их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
1480 6019 АЮ94062909 УАУ их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1481 6020 УХ94010313 УАУ их эмч 62 Тэнцээгүй 08-06-17
1482 6021 ТА89040184 УАУ их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
1483 6022 КВ92102106 УАУ их эмч 56 Тэнцээгүй 08-06-17
1484 6023 АД93061204 УАУ их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
1485 6025 РД91032902 УАУ их эмч 59 Тэнцээгүй 08-06-17
1486 6026 РО75021578 УАУ их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1487 6027 ХК70100906 УАУ их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1488 6028 ДТ91112507 УАУ их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1489 6029 СЭ92110905 УАУ их эмч 59 Тэнцээгүй 08-06-17
1490 6031 РУ91062707 УАУ их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
1491 6032 ЙБ94012216 УАУ их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
1492 6033 СЮ94091228 УАУ их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1493 6034 УТ94110608 УАУ их эмч 62 Тэнцээгүй 08-06-17
1494 6035 ГР91042504 УАУ их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
1495 6036 ФА92091208 УАУ их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1496 6037 БА89112026 УАУ их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
1497 6038 ТЕ94060111 УАУ их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
1498 6039 ЙТ91112003 УАУ их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1499 6040 ПЕ93061909 УАУ их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
1500 6041 БЙ93040419 УАУ их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
1501 6042 ЧМ71092509 УАУ их эмч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
1502 6043 УЗ93091908 УАУ их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1503 6044 РГ93102300 УАУ их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
1504 6045 АД93121104 УАУ их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
1505 6046 ОЛ92110502 УАУ их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
1506 6047 УХ94090909 УАУ их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
1507 6048 РБ93102605 УАУ их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1508 6049 УП94061543 УАУ их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
1509 6050 ЕЦ94022001 УАУ их эмч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
1510 6051 МВ89091503 УАУ их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1511 6052 УП93070946 УАУ их эмч 87 Тэнцсэн 08-06-17
1512 6053 ВЮ93101405 УАУ их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1513 6054 ИР93022305 УАУ их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
1514 6055 МИ93042139 УАУ их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1515 6056 ИЛ92021303 УАУ их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
1516 6057 УХ93101441 УАУ их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
1517 6058 ИЮ90090686 УАУ их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
1518 6059 РБ93101402 УАУ их эмч 63 Тэнцээгүй 08-06-17
1519 6060 НЮ85081863 УАУ их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
1520 6061 УЗ93121442 УАУ их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
1521 6062 ИО88030717 УАУ их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
1522 6063 РП93081509 УАУ их эмч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
1523 6064 УЗ94101331 УАУ их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
1524 6065 ИЮ87092702 УАУ их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
1525 6066 УШ93061923 УАУ их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1526 6067 ОК93061502 УАУ их эмч 62 Тэнцээгүй 08-06-17
1527 6068 ОЕ93091311 УАУ их эмч 61 Тэнцээгүй 08-06-17
1528 6069 УС81121102 УАУ их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
1529 6070 УХ93081739 УАУ их эмч 43 Тэнцээгүй 08-06-17
1530 6071 ОЮ92092310 УАУ их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
1531 6072 УШ93091201 УАУ их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
1532 6073 АЗ94060504 УАУ их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1533 6074 ЙЮ93120105 УАУ их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
1534 6075 УК91071147 УАУ их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
1535 6076 УП94120929 УАУ их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
1536 6077 УП93012421 УАУ их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1537 6079 ЙО93092206 УАУ их эмч 69 Тэнцээгүй 08-06-17
1538 6080 ЙВ87051206 УАУ их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
1539 6081 ДЮ92081601 УАУ их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
1540 6082 УИ95071726 УАУ их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1541 6083 ФБ91100221 УАУ их эмч 65 Тэнцээгүй 08-06-17
1542 6084 ОЮ93062223 УАУ их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
1543 6085 УЗ94080304 УАУ их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
1544 6086 АЕ94041403 УАУ их эмч 52 Тэнцээгүй 08-06-17
1545 6087 ЙР92052728 УАУ их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
1546 6088 СД93062605 УАУ их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
1547 6089 ЖЯ93122820 УАУ их эмч 59 Тэнцээгүй 08-06-17
1548 6090 ЛЮ92083008 УАУ их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1549 6091 ЙЮ93051907 УАУ их эмч 60 Тэнцээгүй 08-06-17
1550 6092 УШ93112830 УАУ их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17
1551 6093 РЮ84070965 УАУ их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1552 6094 ПЮ93120323 УАУ их эмч 68 Тэнцээгүй 08-06-17
1553 6095 ЙЮ93081003 УАУ их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
1554 6096 ТЕ92080301 УАУ их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
1555 6097 ЗЗ92010305 УАУ их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
1556 6098 УП94111725 УАУ их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
1557 6099 ТА82102076 УАУ их эмч 71 Тэнцсэн 08-06-17
1558 6100 ЛЮ91092326 УАУ их эмч 70 Тэнцсэн 08-06-17
1559 7001 ЖЯ93020708 УАУ их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
1560 7002 УД95081307 УАУ их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
1561 7003 ИС93122208 УАУ их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
1562 7004 СЛ94052611 УАУ их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
1563 7005 ЛЮ93060306 УАУ их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
1564 7006 МК93022303 УАУ их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1565 7007 ИЭ85100615 УАУ их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
1566 7008 ЖЯ91080473 УАУ их эмч 59 Тэнцээгүй 08-06-17
1567 7009 УШ89072557 УАУ их эмч 63 Тэнцээгүй 08-06-17
1568 7010 РП92072014 УАУ их эмч 74 Тэнцсэн 08-06-17
1569 7011 ГЕ93031600 УАУ их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
1570 7012 ГЙ93081500 УАУ их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1571 7014 ОА91050828 УАУ их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
1572 7015 ЙР91031616 УАУ их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
1573 7016 УШ93072912 УАУ их эмч 63 Тэнцээгүй 08-06-17
1574 7017 НР94051705 УАУ их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1575 7018 МЗ92060109 УАУ их эмч 59 Тэнцээгүй 08-06-17
1576 7019 АЮ93082019 УАУ их эмч 65 Тэнцээгүй 08-06-17
1577 7020 УП94031626 УАУ их эмч 61 Тэнцээгүй 08-06-17
1578 7021 ЗФ90120531 УАУ их эмч 38 Тэнцээгүй 08-06-17
1579 7022 ЙР92042600 УАУ их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1580 7023 МЮ91090429 УАУ их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
1581 7024 УЧ92122303 УАУ их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1582 7025 УИ95042660 УАУ их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
1583 7026 УЗ92021707 УАУ их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1584 7027 ОВ92022802 УАУ их эмч 85 Тэнцсэн 08-06-17
1585 7028 МН92041704 УАУ их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
1586 7029 УК92050708 УАУ их эмч 66 Тэнцээгүй 08-06-17
1587 7030 ЙМ91080204 УАУ их эмч 80 Тэнцсэн 08-06-17
1588 7031 ДО91092904 УАУ их эмч 79 Тэнцсэн 08-06-17
1589 7032 УЮ90071610 УАУ их эмч 56 Тэнцээгүй 08-06-17
1590 7033 ВО93012008 УАУ их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
1591 7034 ВТ93122601 УАУ их эмч 73 Тэнцсэн 08-06-17
1592 7035 РА90020801 УАУ их эмч 78 Тэнцсэн 08-06-17
1593 7036 ОГ93022522 УАУ их эмч 88 Тэнцсэн 08-06-17
1594 7037 УШ91082720 УАУ их эмч 48 Тэнцээгүй 08-06-17
1595 7038 ГЮ94012606 УАУ их эмч 82 Тэнцсэн 08-06-17
1596 7039 ИЙ91090913 УАУ их эмч 77 Тэнцсэн 08-06-17
1597 7040 ЛЮ92092406 УАУ их эмч 86 Тэнцсэн 08-06-17
1598 7041 ЙМ93101919 УАУ их эмч 84 Тэнцсэн 08-06-17
1599 7042 ДГ90021601 УАУ их эмч 76 Тэнцсэн 08-06-17
1600 7043 РЗ89091606 УАУ их эмч 81 Тэнцсэн 08-06-17
1601 7044 УХ91120509 УАУ их эмч 83 Тэнцсэн 08-06-17
1602 7045 УД92041467 УАУ их эмч 75 Тэнцсэн 08-06-17
1603 7046 АМ92073003 УАУ их эмч 72 Тэнцсэн 08-06-17