Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
22,005
Халдварт бус өвчин
1,707,020
Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал
Мэндчилгээ
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар