Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
24,761
Халдварт бус өвчин
1,908,053

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх стратеги

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ 2020 ОН

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ 2015-2019 ОН

Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"Нянгийн эсрэг эмийн мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх ” дэлхийн 7 хоног
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар