Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх стратеги

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ 2020 ОН

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ 2015-2019 ОН

” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар